perifera och centrala blockader l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Perifera och centrala blockader PowerPoint Presentation
Download Presentation
Perifera och centrala blockader

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

Perifera och centrala blockader - PowerPoint PPT Presentation


 • 243 Views
 • Uploaded on

Perifera och centrala blockader. Nils Dahlgren Lund. Fungerande regionalanestesi . Ostört operationsförhållande Gott flyt i programmet Inspirerade medarbetare En belåten patient. Fungerande regionalanestesi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Perifera och centrala blockader' - tallys


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fungerande regionalanestesi
Fungerande regionalanestesi

Ostört operationsförhållande

Gott flyt i programmet

Inspirerade medarbetare

En belåten patient

fungerande regionalanestesi3
Fungerande regionalanestesi
 • Kombinera det bästa av alla tillgängliga tekniker för att ge patienten god anestesivård
 • Sätt in regionalanestesin i perspektivet av hela vårdförloppet, alltså även den postoperativa fasen. Här ger regional-anestesi den bästa behandlingen
regionalanestesi f rr och nu
Regionalanestesi förr och nu
 • Tidigare var det framför allt risker, felande teknik eller saknad anestesi-kompetens som motiverade en vaken patient
 • Nu är awareness åtalbart
vaken under operation
Idag är det väldigt få tillstånd som kräver en vaken patientOperation av tonsill-cancer; Leipzig 1925, Heinrich Braun.Då intuberade man inteVaken under operation
vaken under operation6
Vaken under operation
 • Fortledda sensationer, som tryck, vibrationer från bensåg mm, besvärar de flesta patienter
 • Hela miljön på operationssalen kan upplevas pressande för patienten
 • Patienten som begär att få vara vaken under sin operation är i stort behov av nedsövning
vaken under operation7
Vaken under operation
 • Kejsarsnitt är ett tillstånd där vi försöker undvika att söva patienten
 • Om patienten ska vara vaken är det ett oavvisligt krav att hon har förtroende för bedövningen
att testa ett anslag
Att testa ett anslag
 • Ett bra sätt att få patienten att förlora förtroendet för bedövningen är att testa anslaget. Ja, vad ska patienten tro egentligen?
 • Är anslaget otillräckligt, så uppstår två valmöjligheter:A Vänta en stund till B Komplettera bedövningenBåda lika galna!
grundkoncept i regionalanestesin
Grundkoncept i regionalanestesin
 • Stick bara en gång på samma lokalitet
 • Vänta aldrig ut anslaget.Under tiden som förberedelserna fortskrider bekänner bedövningen sin kvalitet. Följ blodtrycket
 • Sedera eller söv, allt efter anslagets omfattning
f rdelar i f rloppet
Fördelar i förloppet
 • Vad det kostar i tid att lägga bedövningen före operationen, har Du igen i ett snabbare uppvakningsskede med en smärtfri patient
 • Inte sällan slipper man bruket av relaxans i anestesigivningen.Detta ökar patientsäkerheten
centrala block
Centrala block
 • Spinal och epidural bedövning innebär att man blockerar nervrötterna i ryggraden, eller där dessa lämnar denna Båda dessa bedövningar medför att autonoma nervsystemet har möjlighet att påverkas
f rdelar med centrala block
Fördelar med centrala block
 • Reducerad peroperativ blödning
 • Ökat välbefinnande postoperativt
 • Reducerad risk för tromboembola komplikationer
 • Reducerad risk för postoperativa lungproblem
spinalanestesi
Spinalanestesi
 • Det mest intima sätt som lokalanestetika tillförs nervsystemet
 • Bedövningsmedlet blandas med CSF och spridningen sker härefter till följd av konvektion och diffusion
spinalanestesi indikation
Spinalanestesi, indikation
 • All kirurgi nedom naveln med en beräknad duration under fyra timmar
 • Den starkaste indikationen är bedövning för kejsarsnitt
spinalanestesi f rdelar
Spinalanestesi, fördelar
 • Liten volym
 • Snabbt och solitt anslag
 • Med tillsats av morfin, en smärtlindring i knappt ett dygn
spinalanestesi anatomi
Medulla är fixerad

Hos 1.5% av de vuxna slutar medulla i höjd med L2/3

Lp kan säkert ske mellan L3 och S2

Spinalanestesi, anatomi
spinalanestesi18
Spinalanestesi
 • Midlumbal injektion av bedövningsmedlet ger mycket snabbt en ”tvärsnittslesion” som kommer att blockera allt nedanför anslagsnivån
spinalanestesi19
Spinalanestesi
 • Spridningen i kraniell riktning kan vi följa som en allt mer utbredd bedövning, och med detta en tilltagande påverkan på sympaticus
 • Den caudala fördelningen påverkar inte bedövningens utbredning, men väl dess soliditet
spinalanestesi20
Spinalanestesi
 • Till följd av bariciteten finns två sätt att sprida bedövningsmedlet A Hyperbar beredningB Hypobar beredning (sällan använd)
spinalanestesi21
Spinalanestesi
 • Injicerat bedövningsmedel fördelar sig längs nervröret. I ryggläge strävar den hyperbara lösningen att nå de lägst lokaliserade områdena i korsben och bröstrygg
spinalanestesi kontraindikation
Spinalanestesi, kontraindikation
 • Koagulationsstörning
 • Spinal stenos, rotpåverkan
 • Sjukt nervsystem i bål och ben. Genomgången polio
 • Tät aortastenos
 • Sjögrens syndrom
 • Patientens ovilja
spinalanestesi komplikationer
Spinalanestesi, komplikationer
 • Transient rotstörning, TRI
 • Post-duraperforationshuvudvärk, PDPH
 • Kemisk skada på nervvävnaden, cauda equinasyndrom
 • Meningit
 • Spinal blödning
epiduralbed vning
Bedövningsmedlet deponeras i rummet mellan nervrörets vägg och durasäcken

Bedövningens utbredning avgörs av depositionsnivå och injicerad mängd

Bedövningen blir segmentell

Epiduralbedövning
epiduralbed vning indikation
Epiduralbedövning, indikation
 • Obstetrisk smärtlindring
 • Bedövningen för postoperativt bruk
 • Genom synergi mellan lokalbedövnings-medel och opioid kan ett smärtfritt tillstånd uppnås utan motorisk påverkan
epiduralbed vning kontraindikation
Epiduralbedövning, kontraindikation
 • Koagulationsstörning
 • Spinal stenos, ischias
 • Osteoporos
 • Ryggdeformitet, ryggoperation, Mb Bechterew
 • Neurologisk störning, post-polio
 • Patientens ovilja
epiduralbed vning komplikationer
Epiduralbedövning, komplikationer
 • Duraperforation med PDPH och risk för intrakraniell blödning
 • Störd segmentell nervfunktion
 • Spinal blödning
 • Epidural abcess
perifera nervblockader f rdelar
Perifera nervblockader, fördelar
 • Bara där det opereras är det blockerat
 • Reducerad blödning
 • Inget autonomt trassel
 • Opåverkad blåsfunktion
 • Tillfredsställande duration
 • Minimerade konsekvenser vid komplikation
perifera blockader nackdelar
Perifera blockader, nackdelar
 • Finns det egentligen några?Jovisst, men mest kirurgiska
perifera block armen
Perifera block, armen
 • Nerverna till skuldran och armen är samlade under en fasciestrut så att de kan bedövas med en enda injektion av bedövningsmedel
 • Anatomin medger block på känsel
interscalen r blockad
Interscalenär blockad
 • C4 till och med T1. Inhöljd i fascia.
interscalen r blockad33
Interscalenär blockad
 • Indikationer: Skuldrans och överarmens kirurgi. Täcker ulnaris sämre. En elegant tillämpning är vid reposition av axelluxation
 • Kontraindikationer: Grav lungpåverkan, då n phrenicus alltid engageras
axill r blockad
Axillär blockad
 • Indikationer Kirurgi från armbågsleden distalt ut
 • Kontraindikationer Sedvanliga
 • Tekniker Transarteriell, trunkal, periarteriell, tekniker med respektive utan nervstimulator
axill r blockad36
Sök parestesi

Ingrepp på tum- eller lillfingersida avgör nålföring ovanför eller under pulsådern

Injektion i m coraco-brachialis, följt av subcutan ridå i axillen

Axillär blockad
intercostalblockad38
För att fånga den laterala avgången, stick i höjd med angulus costae. Här är nerven täckt av den innersta intercostalmuskeln, vilket håller injek-tionen samladIntercostalblockad
perifera blockader benet femoralisblockad
Perifera blockader, benetFemoralisblockad
 • N femoralis är en blandad nervOmbesörjer flexion i höft och sträckning i knäFörsörjer femurskaftet sensorisktFörsörjer huden på lårets framsida och fortsätter sedan ner till fotens medialsida som n saphenus
 • Blockeras med hjälp av nervstimulator
femoralisblockaden
Solitär indikationFemurfrakturen

TeknikNervstimulator med ”patellardans”

Varning vid graftföre-komst och antikoa-gulation

Femoralisblockaden
fascia iliacablockad
Fascia iliacablockad
 • Främre plexus lumbalis blockad
 • Indikationer utgör höftledens operationer när inte central blockad går att lägga
 • Stick med en pencil pointed spinalnål, då känner du två knäpp när nålen går igenom fascia lata och sedan fascia iliaca
ischiadicusblockaden
Ischiadicusblockaden
 • IndikationIngrepp på lårets baksida och hela underbenet
 • Teknik: Nervstimulator
ischiadicusblockaden43
Ischiadicusblockaden
 • Stimuleringssvar ska avläsas på foten. Två rörelsemönster att vänta beroende på vilken komponent som stimuleras,n tibialis eller n peronaeus
 • Stick inte på djupet på antikoagulerad patient
blockad p sovande patient
Blockad på sovande patient
 • Med nervstimulator kan lokalbedöv-ningsmedel deponeras intill en blandad nerv, utan att patienten behöver medverka Detta kräver:A Tröskelvärde <0.5, men >0.2 mAB Inget motstånd mot injektionen
klinisk till mpning 1
Klinisk tillämpning1
 • Problem: Femuramputation på en 76 år gammal man med circulatorisk och pulmonell påverkan; under antikoagulation
klinisk till mpning 2
Klinisk tillämpning 2
 • Röker som en skorstenSju hjärtinfarkter, den första 1979By-pass 1986. Kvarstående anginaPacemaker på grund av brady-attackerLungemboli 1989Återkommande episoder av TIA
klinisk till mpning 3
Klinisk tillämpning 3

Högersidig underbensamputation 1991

Samma sak på vänster sida nov 2000.

Ingen läkning. Avsågade tibia tittar fram i såret

klinisk till mpning 4
Klinisk tillämpning 4

Analgetisk och sederande behandling:Dolcontin 60 mg x 3Morfin 10 mg vbPanodil 1 g x 4Catapressan 75 mikrogram x 3Stesolid 5 mg vbFlunitrazepam 1 mg till natten

klinisk till mpning 5
Klinisk tillämpning 5
 • Förberedelse för kirurgin ischiadicus 10 ml mepivacain 1.5% n femoralis 10 ml mepivacain 1.5% n obturatorius 8 ml mepivacain 1%n cut fem lat 7 ml mepivacain 1%Totalt 450 mg mepivacain
klinisk till mpning 6
Klinisk tillämpning 6
 • Förlopp Anestesi påbörjad 10.45 Klädning påbörjad 11.05 Sederad med fentanyl tot 0.2 mg och midazolam tot 4 mgReaktion vid snitt i knävecketOperationen varade ca 80 minBlodförlust 400 ml
klinisk till mpning 8
Klinisk tillämpning 8
 • Postoperativt förlopp Sovande förd till postop. Hypotensiv. Väckt med flumazenil (Lanexat) 0.2 mg. Härefter normotensiv
 • 90 min efter operation sitter patienten i sängen och talar med hustrun i telefon. Vill ha kaffe Kan lämna sjukhuset 12 dagar senare