wyb r sql podstawowe operacje analityczne na danych wektorowych na przyk adzie mapinfo professional n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
dr hab. Ryszard Walkowiak prof. nadzw . PowerPoint Presentation
Download Presentation
dr hab. Ryszard Walkowiak prof. nadzw .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

dr hab. Ryszard Walkowiak prof. nadzw . - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Wybór SQL Podstawowe operacje analityczne na danych wektorowych na przykładzie MapInfo Professional. dr hab. Ryszard Walkowiak prof. nadzw. Structured Query Language SQL. SQL jest językiem komunikacji użytkownika z oprogramowaniem zarządzającym relacyjną bazą danych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'dr hab. Ryszard Walkowiak prof. nadzw .' - tallulah-lynch


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wyb r sql podstawowe operacje analityczne na danych wektorowych na przyk adzie mapinfo professional

Wybór SQLPodstawowe operacje analityczne na danych wektorowychna przykładzie MapInfo Professional

dr hab. Ryszard Walkowiak prof. nadzw.

structured query language sql
Structured Query Language SQL
 • SQL jest językiem komunikacji użytkownika z oprogramowaniem zarządzającym relacyjną bazą danych.
 • W roku 1986 język ten został oficjalnym standardem wspieranym przez Międzynarodową Organizację Standardów (ISO).
structured query language sql1
Structured Query Language SQL

Jego polecenia umożliwiają między innymi:

 • Select – pobieranie danych z bazy danych,
 • Insert – umieszczanie danych w tabelach,
 • Update – zmianę danych,
 • Delete – usuwanie danych,
 • Create – tworzenie struktury bazy danych,
 • Drop – usuwanie obiektów bazy danych,
 • Alter – zmianę struktury bazy danych
wyb r sql
Wybór SQL

W programie MapInfo Professional Wybór SQL jest jedną z metod wybierania danych z istniejących zbiorów danych. Można przy tym dokonywać pewnych operacji arytmetycznych i logicznych uzyskując w ten sposób nowe dane.

Przykład:

Korzystając ze zbioru miast Polski i zbioru województw wybrać miasta należące do województwa Wielkopolskiego.

Otwieramy zbiory MIAS_OG i Województwa_2002.

wyb r sql1
Wybór SQL

Otwieramy okno Wybór SQL.

Najpierw wypełniamy pole ze zbiorów wybierając odpowiedni zbiór z listy Zbiory.

* w polu Wybierz kolumny oznacza, że wybrane zostaną wszystkie kolumny wybranych zbiorów.

W polu Gdzie wpisujemy warunek wyboru wierszy (rekordów) rozważanych zbiorów, przy czym nazwy kolumn wybieramy z listy kolumn, operatory wybieramy z listy operatorów.

Jeśli nową tabelę chcemy zapisać w pliku o konkretnej nazwie, wypełniamy pole wstaw do zbioru.

wyb r sql2
Wybór SQL

Aby wyświetlić wybór na mapie możemy dodać warstwę Miasta_Wielkopolski i usunąć MIASTA_OG.

wyb r sql3
Wybór SQL

Aby usunąć z mapy pozostałe województwa zaznaczamy selektorem województwo Wielkopolskie i z menu Mapa wybieramy Zaznacz region wycięcia.

wyb r sql4
Wybór SQL

Obliczymy odległość każdego z miast Wielkopolski od Poznania.

Najpierw musimy ustalić współrzędne geograficzne Poznania.

W tym celu:

 • wskazujemy na mapie Poznań,
 • klikamy dwukrotnie,
 • z okna „Punkt” odczytujemy współrzędne.
wyb r sql5
Wybór SQL
 • Usuwamy *
 • Wybieramy kolumny Miasto i Ludnosc_VI_97,
 • Z listy funkcji wybieramy Distance obliczającą odległości między punktami:
  • pierwsze dwa parametry oznaczają współrzędne punktu początkowego,
  • parametry trzeci i czwarty to współrzędne punktu końcowego wyznaczone za pomocą funkcji CentroidX i CentroidY,
  • ostatni piąty parametr jest symbolem jednostki miary.
  • parametry muszą być oddzielone przecinkiem, zatem liczbę dziesiętną zapisujemy za pomocą kropki dziesiętnej
 • za nawiasem kończącym opis funkcji Distance wstawiamy spację i wpisujemy nazwę nowej kolumny w cudzysłowie.
 • Wybieramy zbiór Miasta_Wielkopolski

Otrzymaliśmy nowy zbiór o nazwie Odległości i trzech kolumnach:

Miasto, Ludnosc_VI_97 i Odległość od Poznania.

wyb r sql6
Wybór SQL

Wybierzemy teraz z tego zbioru i wyświetlimy na mapie miasta których odległość od Poznania jest większa niż 50 km i ludność w roku 1997 była nie mniejsza niż

10 000.

wyb r sql7
Wybór SQL
 • Ze zbioru Odległości wybieramy kolumnę Odległość od Poznania, która jest tu zapisana jako COL3,
 • z listy operatorów wybieramy > i wpisujemy 50,
 • z listy operatorów wybieramy And,
 • z listy kolumn wybieramy Ludność_VI_97,
 • z listy operatorów wybieramy >= i wpisujemy 10000

Wybrane rekordy wstawiamy do zbioru Wybrane_Miasta

wyb r sql8
Wybór SQL

Aby wyświetlić wybrane miasta na istniejącej już mapie usuwamy z niej warstwę Miasta Wielkopolski, dodajemy warstwę Wybrane Miasta i wyświetlamy etykiety tej warstwy.

statystyki
Statystyki

Z mapy przedstawionej na poprzednim slajdzie możemy wnioskować o wzajemnym położeniu miast wielkopolskich, jednak niewiele możemy powiedzieć o ich wielkości ponad to, że mają powyżej 10 000 mieszkańców.

Więcej informacji da nam wybranie opcji Oblicz statystyki z menu Zapytania

statystyki1
Statystyki
 • W oknie, które ukazuje się po wybraniu opcji Oblicz statystyki wybieramy zbiór oraz kolumnę, dla której chcemy obliczyć wartości statystyk.
 • Statystyki, których wartości ukazane są w oknie Statystyka kolumny charakteryzują rozkład zmiennej losowej, której wartości zapisane są w badanej kolumnie.
 • O zmiennych losowych i ich rozkładach będziemy mówić na następnym wykładzie.