krzysztof firlej dr hab prof nadzw uniwersytet ekonomiczny w krakowie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Krzysztof Firlej dr hab. prof nadzw. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Krzysztof Firlej dr hab. prof nadzw. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I DYFUZJA INNOWACJI W PROCESIE RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU ROLNO - SPOŻYWCZEGO. Krzysztof Firlej dr hab. prof nadzw. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Przemysł spożywczy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Krzysztof Firlej dr hab. prof nadzw. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie' - major


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
krzysztof firlej dr hab prof nadzw uniwersytet ekonomiczny w krakowie

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I DYFUZJA INNOWACJI W PROCESIE RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU ROLNO - SPOŻYWCZEGO

Krzysztof Firlej

dr hab. prof nadzw.

Uniwersytet Ekonomiczny

w Krakowie

slide2

Przemysł spożywczy

jest jednym z najważniejszych i najbardziej dynamicznych sektorów europejskiego przemysłu.

Składa się na niego około 310 000 firm,

w których pracują ponad 4 miliony osób.

Osiągając roczne przychody wynoszące ponad 900 miliardów euro ten zróżnicowany przemysł jest silnym eksporterem produkującym niezliczone ilości gotowych wyrobów w ramach niezwykle konkurencyjnych rynków krajowych i międzynarodowych.

slide3

Ogólnie uważa się, że wiedza jest podstawową potrzebą i zdolnością człowieka wyróżniającą go spośród innych jednostek, pozwalającą budować i interpretować otoczenie, zmniejszać niepewność, kształtować i wyrażać stosunek do otaczającej rzeczywistości.

 • W doktrynie nauk ekonomicznych podkreśla się rosnące znaczenie informacji i wiedzy dla rozwoju cywilizacyjnego.
slide4

Menedżerowie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego często zastanawiają się w jaki sposób zarządzać wiedzą i innowacjami, tak aby jego możliwości wykorzystać optymalnie, jak również tworzyć właściwe warunki dla jego rozwoju.

 • Realizacji tych zamierzeń może sprzyjać właściwe wykorzystanie posiadanej wiedzy, która umożliwi wskazanie i wprowadzanie niezbędnych innowacji, prowadzących w długim okresie do stabilnego rozwoju.
 • Wiedza ma przyczynić się do rozwoju społeczeństw, ich gospodarek i funkcjonujących w nich przedsiębiorstw.
 • Zasoby wiedzy połączone z kreatywnością, sprawnymi procesami innowacyjnymi i tzw. kulturą innowacyjną sprzyjają wymiernemu wzrostowi ich konkurencyjności.
slide5

A. Toffler uważa, iż w dziejach ludzkości spotykamy się z tzw. trzecią falą następującą po rewolucji agrarnej i rewolucji przemysłowej – z erą informacji i erą wiedzy.

 • P. Drucker przewiduje ukształtowanie się nowego typu społeczeństwa – „społeczeństwa opartego na wiedzy”, a wraz z nim gospodarki opartej na wiedzy.
 • Jakkolwiek by nie nazywać kształtujących się obecnie makroukładów społecznych (wymiennie funkcjonują określenia: społeczeństwo sieciowe, społeczeństwo wiedzy, społeczeństwo cyfrowe, społeczeństwo postindustrialne) i dokonujących się równolegle zasadniczych zmian w gospodarce, to trzeba podkreślić - że w centralnym miejscu przeobrażeń sytuuje się wiedzę.
 • Potwierdzenie wyraźnej tendencji wzrostu roli wiedzy widoczne jest w wartości rynkowej organizacji gospodarczych, gdyż 60-80% tworzonej w przedsiębiorstwach wartości dodanej związane jest z wiedzą i ten odsetek rośnie.
slide6

Cel i metodyka badań

 • Celem metodologicznym badań było kompleksowe zaprezentowanie aktualnego wpływu zasobów wiedzy na stan funkcjonowania przedsiębiorstw i analiza ich oddziaływania na zarządzanie i rozwój
 • Celem przeprowadzonych badań jest także przedstawienie:
 • w jaki sposób zasoby wiedzy w przedsiębiorstwach spożywczych mogą wpływać na ich rozwój,
 • jak wykorzystuje się ją w zarządzaniu jednostką,
 • czy prawidłowe jest zarządzanie posiadanymi jej zasobami,
 • czy wykorzystuje się ją w kategoriach konsultingowych.
slide7
Termin badania – został wyznaczony w przedziale od 1.05.2004 do 1.12.2012 roku i dotyczył przedsiębiorstw przemysłu spożywczego należących do indeksu WIG – Spożywczy na GPW w Warszawie.

Badania zostały wykonane metodą wywiadu kwestionariuszowego.

Próba celowo dobrana.

Respondentami byli pracownicy firm zatrudnieni w działach marketingu oraz organizacji i zarządzania.

W badaniach wykorzystano analizę retrospektywną.

slide8

Ponadto wyznaczono pozostałe czynniki wpływające na konkurencyjność i bezpośrednio związane z posiadanymi zasobami wiedzy, za które autor uznał:

 • redukcję kosztów,
 • wzrost poziomu innowacyjności produktów i usług,
 • wzrost wydajności,
 • poprawę relacji z klientem,
 • rozwój kapitału ludzkiego,
 • społeczną odpowiedzialność organizacji
 • oraz zachowanie jej etycznych aspektów działalności.
slide9
Próba - celowo dobrana, gdyż wybrane przedsiębiorstwa należą do dobrze funkcjonujących spółek w przemyśle spożywczym.

Respondentami w wywiadach bezpośrednich - byli pracownicy firm zatrudnieni w działach marketingu oraz organizacji i zarządzania.

W badaniach wykorzystano analizę retrospektywną, którą uznano za stanowiącą podstawę projektowania przyszłych strategii konkurencyjnych.

slide10
W analizie posłużono się także:

metodami o charakterze indukcyjno-dedukcyjnym, analogii i porównań,

metodami statystycznymi,

wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej.

Badania zostały przeprowadzone na podstawie publikowanych przez spółki informacji, sprawozdań i wyników finansowych.

slide11
FAKTOGRAFIA:

WIG-Spożywczy - indeks giełdowy spółek sektora spożywczego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ten subindeks giełdowy indeksu WIG obliczany jest od 31 grudnia 1998 roku.

slide16

Spółki z indeksu WIG – Spożywczy wg branż

ASTARTA HOLDING z siedzibą w Amsterdamie

Produkcja cukru w tys. ton

slide17

Spółki z indeksu WIG – Spożywczy wg branż

MAKARONY POLSKIE

Dane w euro na osobę

Sprzedaż dań gotowych

w UE – 2007 r

slide21

Wyniki badań

Efekty

Motywy i chęci

Wiedza

slide22

WIG Spożywczy i WIG 20 na GPW 1.05.2004 - 17.01.2012r.

WIG Spożywczy + 42%

2007-2009

2009-2011

3486

2452

2006-2007

2011-2012

2004-2006

WIG 20 +27 %

2009-2011

2240

1767

2009-2011

2011-2012

2007-2009

Źródło: http://gielda.onet.pl/wig-spozywczy,18649,102,6,3105,profile-indeks-sklad

slide23

Statystyki»

WIG 20 – WIG Spożywczy w 2011 roku

Źródło: http://gielda.onet.pl/wig-spozywczy,18649,102,6,3105,profile-indeks-sklad

slide24

Spółki spożywcze GPW - wskaźniki spółek

Źródło: http://gielda.onet.pl/wig-spozywczy,18649,102,6,3105,profile-indeks-sklad

slide25

Rola kapitału ludzkiego w firmach należących do indeksu WIG - Spożywczy.

Źródło: opracowanie własne

 • W przeprowadzonych badaniach próbowano określić rolę kapitału ludzkiego w firmach. Za wysoką uznano ją w 16 firmach (co stanowi 80% ogółu), za średnią w 3 (15%), a w przypadku 1 (5%) za słabą.
 • Respondenci zauważyli, że kapitał ludzki wraz ze swoimi elementami jest warunkiem prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem spożywczym.
 • Jakość tego zarządzania, wspomaganie informatycznymi systemami i ich ciągły rozwój decydują o sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa.
slide26

Jakość kultury i klimatu organizacyjnego w firmach z indeksu WIG – Spożywczy.

Źródło: opracowanie własne

 • W firmach kulturę i klimat organizacyjny uznano jako za bardzo dobre w 6 przypadkach (30%), dobre w 12 (60%), a tylko w 2 (10%) uznali respondenci, że są średnie.
 • Świadczy to o bardzo efektywnym dostosowaniu się spółek Wig – Spożywczy do współczesnych standardów względem zarządzania kulturą i klimatem organizacyjnym firm.
 • Respondenci badanych firm podkreślali, że spotykają się często z pełnym zaangażowaniem pracowników w całości procesu produkcyjnego, przez co powierzone im zadania wykonywane są na bardzo wysokim poziomie.
 • Kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie pracowników powiększają wartość dodaną produktu, co także tworzy wizerunek firmy w otoczeniu.
slide27

Deklarowana przez firmy kwota z zysku z przeznaczeniem

na rozwój informatycznego wspomagania zarządzania organizacją

 • W przypadku 9 firm (45%) określono tę kwotę na 3%, 7 z nich (35%) - chce przeznaczyć 5%, 3 (15%) - przeznaczy 10%, a tylko jedna (5%) - na ten cel nie będzie przeznaczać żadnych środków.
 • Otrzymane wyniki niestety potwierdzają słabe zainteresowanie firm wykorzystaniuem tego rodzaju instrumentów.
slide28

Działania o charakterze restrukturyzacyjnym i modernizacyjnym

[1] Elstar Oils, Perspektywy rozwoju, http://www.elstaroils.pl/articles/view/203:perspektywy-rozwoju, dostęp 4.05.2011.

[2] http://www.graal.pl/, dostęp 4.05.2011.

[3] http://www.indykpol.pl/, dostęp 4.05.2011.

slide29

Działania o charakterze restrukturyzacyjnym i modernizacyjnym

[1] http://www.makarony.pl/firma.html, dostęp 5.03.2011.

[2]GPW: Spółka dnia: Makarony Polskie, http://www.inwestycje.pl/gpw/analizy/gpw__spolka_dnia__maka-rony_polskie;75610;0.html, dostęp 5.03.2011.

[3]http://www.wawel.com.pl/pl, dostęp 5.05.2011.

[4] Wawel S.A. podsumowuje 2010 rok, http://www.wawel.com.pl/pl/biuroprasowe/informacje/, dostęp 5.05.2011.

[5]http://www.sekosa.pl, dostęp 5.05.2011.

[6] Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego SEKO S.A. za I kwartał 2011. http://grafika.parkiet.com/, dostęp 5.05.2011.

slide30

Działania o charakterze restrukturyzacyjnym i modernizacyjnym

[1]http://www.wilbo.pl/, dostęp 5.05.2011.

[2]http://www.mieszko.com.pl/, dostęp 5.05.2011.

[3] http://www.pamapol.com.pl/pl, dostęp 6.05.2011.

[4] http://www.pepees.pl/, dostęp 6.05.2011.

slide31

Wnioski:

 • Szeroki wachlarz instrumentów wykorzystywanych w celu podniesienia konkurencyjności firm przemysłu spożywczego pomaga w ich pozycjonowaniu na ogromnym rynku unijnym.
 • Wiedza, informacja oraz ich jakość i aktualność są dla przedsiębiorstw czynnikami wzmacniającymi sukces, który wyraża się we wzroście ich konkurencyjności i lepszej pozycji rynkowej.
 • Wykorzystanie technik informatycznych w bieżącym funkcjonowaniu spółek pomaga w zorganizowany sposób wykorzystać posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz zagospodarować posiadany kapitał.
 • W wartości przedsiębiorstwa wysoko należy pozycjonować kapitał intelektualny, przedsiębiorczość zarówno odtwórczą, jak i kreatywną.
slide32

Wnioski:

5. W budowaniu konkurencyjności firm za niezbędne należy uznać zarządzanie kulturą i klimatem organizacyjnym oraz przekształcenia restrukturyzacyjne.

6. Przedsiębiorstwa z WIG Spożywczy wykorzystują nowoczesne systemy zarządzania, informatyczne środki pomocne zarządzaniu, dbają o kapitał intelektualny i nadzór właścicielski.

7. Koniecznym wydaje się wykorzystanie wciąż niedocenianych metod scenariuszowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłu spożywczego, co wpłynie na znaczne podniesienie ich konkurencyjności.

slide33

Wnioski:

8. Zauważalne jest pozytywne nastawienie dla przeprowadzanych zmianrestrukturyzacyjnych w firmach, co rokuje nadzieję na rozwój przekształceń technologicznych i szeroko pojętego kapitału ludzkiego.

9. W badanych przedsiębiorstwach rośnie społeczna odpowiedzialność biznesu i już na średnim poziomie uwzględniane są etyczne aspekty działalności.

10. Zintensyfikowane działania w obszarze rozwoju i konkurencyjności firm spożywczych z pewnością przyczynią się do wzmocnienia ich pozycji rynkowej i w konsekwencji szerokiej ekspansji na rynki światowe.