slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ทรัพยากรพลังงานและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี PowerPoint Presentation
Download Presentation
ทรัพยากรพลังงานและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

ทรัพยากรพลังงานและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

ทรัพยากรพลังงานและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี. เศรษฐกิจไทยยืนหยัดสู้ต่อไปได้ เพราะเรามีความมั่นคงด้านพลังงาน พ.ศ. 2541 ไทยผลิตปิโตรเลียม (ก๊าซ + น้ำมัน) ได้เท่ากับ 40% ของ Demand 76% ของกระแสไฟฟ้าผลิตมาจากแหล่งพลังงาน ภายในประเทศ (ได้แก่ ก๊าซ ถ่านหินลิกไนท์ พลังน้ำ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ทรัพยากรพลังงานและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี' - taliesin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ทรัพยากรพลังงานและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทรัพยากรพลังงานและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • เศรษฐกิจไทยยืนหยัดสู้ต่อไปได้เพราะเรามีความมั่นคงด้านพลังงาน
 • พ.ศ. 2541 ไทยผลิตปิโตรเลียม (ก๊าซ + น้ำมัน)ได้เท่ากับ 40% ของ Demand
 • 76% ของกระแสไฟฟ้าผลิตมาจากแหล่งพลังงานภายในประเทศ (ได้แก่ ก๊าซ ถ่านหินลิกไนท์ พลังน้ำ)
slide2
ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบช่วยกระตุ้นและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เศรษฐกิจของชาติก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบช่วยกระตุ้นและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เศรษฐกิจของชาติ
 • โรงแยกก๊าซ โรงกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • Eastern Seaboard Development
 • Southern Seaboard Development
 • Western Border Development
 • Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle (IMT – GT)
slide3
วิวัฒนาการปิโตรเลียมของไทย (1)
 • 2514 ประกาศใช้กฎหมายปิโตรเลียม กรมทรัพยากรธรณีกำหนดเขตแปลงสำรวจ เชิญชวนเอกชนขอสัมปทาน
 • 2517 พบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย
 • 2521 สัญญาซื้อขายก๊าซฉบับแรก วางท่อก๊าซยาวที่สุดในทะเล อก. ก่อตั้ง ปตท. (อชพ. + อกธ.)
 • 2524 ยุคโชติช่วงชัชวาล เริ่มผลิตก๊าซเป็นครั้งแรก โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแห่งแรกที่บางปะกง
slide4
วิวัฒนาการปิโตรเลียมของไทย (2)
 • 2526 ผลิตน้ำมันดิบบนบกจากแหล่งสิริกิติ์ จ. กำแพงเพชร
 • 2527 โรงแยกก๊าซ LPG โรงแรกเดินเครื่อง ที่มาบตาพุด
 • 2528 แผนแม่บทพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
 • 2529 กำเนิดโครงการปิโตรเคมี (NPC – I)
 • 2533 เริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติในภาคอีสาน จากแหล่งน้ำพอง จ. ขอนแก่น
 • 2536 ปตท.สผ. นำหุ้นเข้าจำหน่ายใน ตลาดหลักทรัพย์
slide5
วิวัฒนาการปิโตรเลียมของไทย (3)
 • 2538 โรงแยกก๊าซโรงที่สี่ เปิดเดินเครื่องในภาคใต้ ที่ขนอม จ. นครศรีธรรมราช เปิดประตูสู่ Southern Seaboard
 • 2539 - ท่อก๊าซคู่ขนานในทะเลเส้นที่สองสร้างเสร็จ เพิ่มกำลังส่งเป็น 2000 MMCFD

- พบก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย–มาเลเซีย (JDA)

 • 2541 นำเข้าก๊าซธรรมชาติจากพม่า เชื่อมโยงโครงข่ายท่อก๊าซถึงกันระหว่าง ตะวันออก – ตะวันตกของประเทศไทย
2542 1
พ.ศ. 2542 (1)
 • ไทยผลิต

- ก๊าซธรรมชาติ 1,800 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

- น้ำมันดิบ/ก๊าซธรรมชาติเหลว 80,000 บาเรล/วัน

 • ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ปีละ 8,516 ล้านบาท
 • ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ปีละ 5,300 ล้านบาท
 • ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจชั้นดีเยี่ยม & นำกำไรส่งคืนรัฐ ปีละ 4,986 ล้านบาท
2542 2
พ.ศ. 2542 (2)
 • อบต. ในเขตสัมปทานที่ผลิตปิโตรเลียมบนบกได้ส่วนแบ่ง 20% ของค่าภาคหลวง
 • อบจ. ของจังหวัดที่มีเขตสัมปทานที่ผลิตปิโตรเลียมบนบก ได้ส่วนแบ่ง 30% ของค่าภาคหลวง
 • ปริมาณสำรองก๊าซของไทยมีพอใช้ ณ ระดับการผลิตปัจจุบัน ไปอีกนานกว่า 37 ปี
slide8
ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติไทยปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติไทย

Proved + Probable Reserves(ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต)

 • แหล่งก๊าซภายในประเทศ 13.30
 • แหล่งก๊าซที่มีสัญญานำเข้าจากพม่า 6.49
 • แหล่งก๊าซ JDA ไทย – มาเลเซีย 4.77(เฉพาะส่วนครึ่งหนึ่งของไทย)

รวม 24.56

slide9
ผลิตก๊าซ 1,800 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน จะใช้ได้นาน 37 ปี

ถ้าผลิต 2,400 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน จะใช้ได้นาน 28 ปี

ถ้าผลิต 3,000 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน จะใช้ได้นาน 22 ปี

 • แหล่งก๊าซและน้ำมันในอนาคตที่อาจพบเพิ่มเติม :
 • พื้นที่ 4,100 ตร.กม. ที่กลับมาเป็นของไทยจากการแบ่งเขตทางทะเลไทย - เวียดนาม(ปตท.สผ. เริ่มสำรวจแล้วตั้งแต่ปี 2541)
 • พื้นที่ไหล่ทวีปทับซ้อนในทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชา(ยังไม่ได้เริ่มเจรจาหาข้อยุติ)
slide10
ข้อมูล รายได้ของรัฐจากทรัพยากรธรณีอื่น ๆ ที่มิใช่ปิโตรเลียม
 • ค่าภาคหลวงแร่ทุกชนิด = 810 ล้านบาท/ปี
 • ค่าธรรมเนียมการใช้ = 700 ล้านบาท/ปีน้ำบาดาล ในเขตควบคุมฯ
slide11
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี (1)
 • เป็น Synergy เกื้อกูลกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 • ใช้วัตถุดิบมาจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติหรือการกลั่นน้ำมัน
 • สร้างมูลค่าเพิ่ม/ทดแทนการนำเข้า/สร้างรายได้ส่งออก/นำ High Technology มาใช้
 • ไทยเป็นหนึ่งในผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร ทั้งขั้นต้น/ขั้นกลาง/ขั้นปลาย
 • เป็นฐานสนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ในประเทศ เช่น บรรจุภัณฑ์ อาหาร วัสดุก่อสร้าง รถยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอีเลคทรอนิกส์ เครื่องนุ่งห่ม และปุ๋ย
slide12

พ.ศ. 2539 มี :มูลค่า Export มูลค่า Import

 • (42,500 ล้านบาท) (50,000 ล้านบาท)

<

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี (2)
 • มูลค่าการผลิตและยอดขายรวมของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในไทยมีมากกว่า 115,000 ล้านบาทต่อปี
 • มีโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) กว่า 5,000 โรง
 • มีการจ้างแรงงานทางตรงกว่า 130,000 คน
 • ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านโครงสร้างภาษีอากรขาเข้าระหว่างวัตถุดิบต้นทางกับผลิตภัณฑ์ปลายทาง
 • ต้องการแรงงานที่มีทักษะและฝีมือ