rud s in noord brabant n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RUD ’ s in Noord-Brabant PowerPoint Presentation
Download Presentation
RUD ’ s in Noord-Brabant

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

RUD ’ s in Noord-Brabant - PowerPoint PPT Presentation

talasi
96 Views
Download Presentation

RUD ’ s in Noord-Brabant

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RUD’s in Noord-Brabant Marc Langenhuijsen Kwartiermaker RUD-MWB 11 april 2012

 2. In Brabant 3 R.U.D.’s met verschillende “historie” • NO ZO en MWB  • RUD MWB (BRZO incl provinciale Milieumeetdienst) • Kwartiermakersoverleg N-Br • RUD-afstemmingsplatform

 3. RUD Midden- en West- Brabant

 4. RUD Midden- en West- Brabant -Intentieverklaring sept 2011 -28 organisaties (excl waterschap rijk OM) -27 deelnemers -Maandelijks VTH-managers/PHO overleg -Bedrijfsplan en GR april 2012

 5. Exploitatiebegroting • 25,4 miljoen Euro op basis van 250 fte lijn functies + 67,5 fte overhead • Aanloopkosten - Investeringskosten : Tilburg financiert voor - Proceskosten : provincie financiert voor

 6. Waarde Creatie Uitblinken in operatie klantfocus RUD

 7. Inrichtingsprincipes (extern) • Klantfocus / klanten-partner • Voorkant flexibel, achterkant lean • Één aanspreekpunt voor de klant • Gedeconcentreerd werken: balans tussen bij de klant en bij je collega. (HNW)

 8. Inrichtingsprincipes (intern) • Plat • Efficient • eigen verantwoordelijkheid krijgen én willen nemen • werkt vanuit vertrouwen • Deskundigheid flexibel inzetten • Evenwichtigheid in omvang van teams • De medewerker is een reiziger • Functiescheiding tussen VV en HH • Relatiemanagement is een apart vak.

 9. centrale huisvesting • centrale vraag voor medewerkers : wat wordt mijn werkplek? • Besluit eind mei 2012 • bijzondere situatie voor provinciale medewerker. • belangrijk punt bij gedeconcentreerd werken  goede reisvergoeding cruciaal.

 10. hoe zit men er in ? • Bestuurders • VTH managers • Gemeentesecretarissen • Medewerkers

 11. Personeel proces • BOR per 2 april 2012 • BGO en provinciaal BGO zijn gevormd (bonden?) • Werving sleutelposities juni-sept 2012 (kwal.selectie) • Plaatsingsproces personeel sept-dec 2012 • Overheadfuncties gaan over naar RUD (max 27% van lijn fte’s).

 12. www.routerud.nl

 13. Kernwaarden (de innerlijke waarden/normen, je sociale kompas) :- betrouwbaar- transparant- integer- verbinden Kernkwaliteiten (waar blinken wij in uit) :- deskundigheid- dienstverlenend- resultaatgericht- verantwoordelijkheid nemen- samenwerken- flexibel