H4 Vrede met eer? - PowerPoint PPT Presentation

h4 vrede met eer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
H4 Vrede met eer? PowerPoint Presentation
Download Presentation
H4 Vrede met eer?

play fullscreen
1 / 31
Download Presentation
H4 Vrede met eer?
209 Views
catrin
Download Presentation

H4 Vrede met eer?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. H4 Vrede met eer? Hoe kwam er een eind aan de Amerikaanse interventie in Vietnam?

 2. 4.1 Het tet-offensief Johnson stuurt na een aanval op een Amerikaanse basis in februari 1965 eerste grondtroepen en geeft opdracht Noord- Vietnam systematisch te bombarderen→ Operatie Rolling Thunder • Vietcong uitschakelen door Noord- Vietnam aan te pakken: • Systematische bombardementen Noord- Vietnam • Aanpakken Ho-Chi-Minhroute

 3. Ho-Chi-Minhroute loopt via Laos en Cambodja. Kan dus niet goed worden aangepakt Geen invasie Noord- Vietnam Geheim overleg met China; China zal buiten oorlog blijven als het niet wordt uitgedaagd Hanoi moet ontzien worden om te voorkomen dat Russische en Chinese diplomaten worden gedood Ook havenstad Haipong moet worden ontzien omdat daar China en Rusland wapentuig aanvoerden In Zuid- Vietnam kunnen Amerikanen hun gang gaan Johnson hield zich aan Chinese voorwaarden tot wanhoop van Westmoreland

 4. De strijd in Zuid- Vietnam Strijd gevoerd met 800.000 Zuid- Vietnamese soldaten tegen een meestal onzichtbare vijand Onder leiding van Giap voert de Vietcong een guerrillaoorlog; ze houden zich schuil in de jungle, verplaatsen zich via tunnels en infiltreerden in dorpen

 5. Amerikaanse tactiek om guerrilla Vietcong en Noord- Vietnamese eenheden uit te schakelen→ search-and-destroy; vijand opsporen en vernietigen Dorpen platbranden Het gebruik van napalm Agent Orange; ontbladeringsmiddel

 6. Westmoreland wilde oorlog winnen door zoveel mogelijk vijanden te doden. Probleem; hoe weet je of acties succesvol zijn als er geen duidelijk slagveld is? Bodycount: maatstaf voor succes is het tellen van het aantal gedode vijanden Succesvol? Onder Vietcongstrijders vielen 7x zoveel doden als onder Amerikanen. Amerikanen beheersten steden en deel platteland maar Vietcong bleef guerrilla voortzetten

 7. 1968; keerpunt in de oorlog Op 30 januari 1968 barst het Tet-offensief los. (Tet is het Vietnamese nieuwjaar) Giap hoopte een overwinning te forceren door het massaal aanvallen van Amerikaanse bases, steden en dorpen. Communistische commando’s drongen de Amerikaanse ambassade in Saigon binnen, duizenden dorpen vielen in communistische handen.

 8. De Amerikanen waren totaal verrast. Toch slaagden ze er vrij snel in om het Tet-offensief te breken. De communisten leden grote verliezen: 40.000 strijders kwamen om. Het plan van Giap om een overwinning te forceren was mislukt. Westmoreland beseft dat het toch moeilijker is om de communisten te verslaan dan gedacht→ vraagt om meer troepen.

 9. Johnson en met hem vele Amerikanen beseffen dat oorlog op korte termijn niet te winnen is → weigert extra troepen te sturen Op 31 maart 1968 maakte Johnson bekend te stoppen met de bombardementen op Noord- Vietnam en te gaan onderhandelen over vrede. Hij stelt zich niet verkiesbaar voor de verkiezingen van dat jaar Op 13 mei 1968 beginnen de vredesonderhandelingen in Parijs

 10. 4.2 Groeiend verzet in Amerika Tot 1965 in VS weinig weerstand tegen oorlog. Amerika stond als één man achter president Vietnam eerste oorlog die avond aan avond op tv was te volgen 1964 Verslaggeving patriottisch; Amerikaanse soldaten afgeschilderd als moedig. Gruwelen van de oorlog niet in beeld gebracht

 11. Maar geleidelijk aan gaan steeds meer kranten en tijdschriften schrijven over de gruwelen van de oorlog

 12. Omslag in 1967 In januari 1967 publiceert de New York Times een artikel waarin het verschil tussen de eigen waarneming en het opgeklopte optimisme van de legerleiding aan de kaak wordt gesteld. Golf van protest→ vooral onder studenten groot verzet tegen oorlog

 13. Deze protesten sloten aan bij de al langer bestaande onvrede onder blanke jongeren uit de middenklasse • Opstandige jongeren zetten zich af tegen hun ouders→ protestgeneratie • Kritiek: • Materialisme ouders • Op het arbeidsethos; Het leven bestaat uit werken • Trouw aan het gezag

 14. Deze babyboomers luisterden naar rockmuziek, droegen alternatieve kleding, lang haar, experimenteerden met drugs en propageerden vrije seks→ precies het tegenovergestelde van wat hun ouders belangrijk vonden

 15. Ook in hun politieke opvattingen stonden ze lijnrecht tegenover hun ouders. Revolutionairen als Ho Chi Minh en Che Chevara waren hun helden De Vietnamoorlog kwam nu centraal te staan in hun verzet tegen de bestaande orde Afkeer werd nog groter omdat veel jongeren de kans liepen zelf naar Vietnam te worden gestuurd omdat de dienstplicht opnieuw was ingevoerd

 16. De protesten begonnen in maart 1965 op de Universiteit van Michigan met zogenaamde teach-ins en verspreidden zich daarna naar andere universiteiten Begin 1965 was ook de eerste protestmars in Washington Deze demonstraties trokken een paar duizend mensen maar geleidelijk aan werden de protesten massaler en agressiever

 17. Congres; Senaat en Huis van Afgevaardigden Niet alleen jongeren maar steeds meer Amerikanen keerden zich tegen de oorlog, ook in het Congres begon het te broeien Het beleid in Vietnam werd bepaald door het Witte Huis, het Pentagon en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Pentagon; ministerie van defensie

 18. Johnson hield het parlement op afstand • Uitgaven voor oorlog geheim gehouden • Debatten uit de weggegaan • Leiders Congres via gesprekken in kleine kring achter regering gehouden Democraten, partijgenoten van Johnson durfden de regering niet af te vallen. Waren bovendien bang voor het verwijt ‘soft on communism’ te zijn. En ze wilden hun eigen militairen in Vietnam niet in de steek laten. Elk jaar Defensiebegroting weer goedgekeurd maar twijfel begon te groeien

 19. 4.3 1968 In 1966 neemt de vooraanstaande Democraat J.William Fulbright openlijk afstand van Johnson Fulbright organiseert parlementaire hoorzittingen waarin hij leden van de regering scherp ondervroeg. Deze werden rechtstreeks op tv uitgezonden. Diverse deskundigen verklaarden dat de VS deze oorlog niet konden winnen→ vertrouwen in Johnson holt achteruit.

 20. Niet alle Amerikanen waren tegen de oorlog. Een deel van de bevolking vond juist dat er harder opgetreden moest worden. In het Congres onstonden nu twee kampen: Duiven: Onderhandelen en beperking geweld Haviken: Oorlog moet opgevoerd worden

 21. 1968; strijd in Vietnam in de Amerikaanse media Tet-offensief Een Vietnamese politieagent schiet een Vietcongstrijder dood Bloedbad in My Lai, 16 maart 1968 Veel Amerikanen beseffen dat oorlog niet meer te winnen is

 22. 1968; binnenlandse ontwikkelingen VS 4 april 1968, M.L. King vermoord 6 juni 1968, Robert Kennedy vermoord Anti-Vietnamdemonstraties roeriger en massaler dan ooit

 23. Op de Democratische conventie werd Hubert Humphrey aangewezen als presidentskandidaat voor de naderende verkiezingen Terwijl buiten demonstranten een veldslag met de politie uitvochten

 24. Ondertussen lopen de onderhandelingen met Noord- Vietnam moeizaam en de strijd op het slagveld werd alleen maar heftiger. Johnson besluit in augustus 1968 de bombardementen op Noord-Vietnam te hervatten Richard Nixon Bij de verkiezingen van 1968 verloor de Democratische presidentskandidaat van de Republikein Nixon Hij beloofde snel een einde te maken aan de oorlog. Maar hoe?

 25. Nixon geloofde in de dominotheorie maar was er ook van overtuigd dat deze oorlog niet te winnen was. Hij wilde ‘peace with honor’, een eervolle vrede • Dit wilde hij bereiken door • Vietnamiseren’; het terugtrekken van Amerikaanse grondtroepen en tegelijk het ZuidVietnamse leger versterken zodat ze zelf de communisten konden verslaan. • Militaire druk op Noord- Vietnam opvoeren; • opvoeren bombardementen, minder grondgevechten • Toenadering zoeken tot China en de Sovjet Unie • Wil met Noord-Vietnam zelf onderhandelen Veiligheidsadviseur Henry Kissinger naar Parijs gestuurd

 26. 4.4 Nixonsoorlog Nixon breidt oorlog uit om vrede te kunnen bereiken→ bombardementen op Laos en Cambodja en grondtroepen naar Laos Moest geheim blijven maar operaties lekten na een jaar uit→ nieuwe golf van protesten Mei 1970, bij protesten op de Kent University in Ohio werden 4 studenten doodgeschoten

 27. Nixon zoekt oplossing in toenadering tot China en Sovjet Unie (driehoeksdiplomatie) Februari 1972 bezoek aan China Resultaat: betere banden met China en Sovjet Unie maar lost niets op in Vietnam Mei 1972 bezoek aan Moskou

 28. In het voorjaar van 1972 begon Noord-Vietnam een nieuw offensief in Zuid- Vietnam Nixon reageerde met zware bombardementen, laat mijnen leggen in de haven van Haipong en bombardeerde spoorlijnen op de Chinese-Vietnamese grens Nixon heeft haast want het Congres dreigt de geldkraan dicht te draaien en en er komen nieuwe verkiezingen aan

 29. Ondertussen komt er in Parijs beweging in de onderhandelingen. In oktober 1972 lijkt er een akkoord gesloten: • Laatste Amerikaanse troepen zouden land binnen 60 dagen verlaten • De Vietcong mocht de veroverde posities houden • De Vietcond zou samen met de Zuid- Vietnamese regering verkiezingen voorbereiden Generaal Thieu accepteert akkoord niet. Aanwezigheid Vietcong zou leiden tot hervatting strijd en ondergang Zuid- Vietnam

 30. Noord- Vietnam accpeteert nieuwe eisen niet en loopt boos weg Om Noord- Vietnam terug aan de onderhandelingstafel te krijgen, voeren de Amerikanen rond Kerst de zwaarste bombardementen uit de hele oorlog uit. Dit werkt en op 23 januari 1973 worden de Parijse vredesakkoorden getekend. De afspraken verschilden nauwelijks van wat drie maanden eerder was afgesproken

 31. Amerikaanse troepen verlaten het land. Direct breken nieuwe gevechten uit tussen de Vietcong en het Zuid-Vietnamese leger In het voorjaar van 1975 start Noord- Vietnam een offensief→ binnen een paar weken Saigon veroverd Op 30 april 1975 vluchtten de laatste Amerikanen het land uit. Noord en Zuid Vietnam worden verenigd; Democratische Republiek Vietnam