Anotace - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anotace PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 12
Anotace
193 Views
Download Presentation
tala
Download Presentation

Anotace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Anotace • materiál je určen pro 9. ročník ZŠ • představuje jednotlivé druhy vedlejších vět příslovečných • uvádí otázky, kterými se ptáme na druh VV • uvádí spojky, které připojují druh VV • uvádí příklady vět daného druhu

 2. VV příslovečná a její druhy Jaké druhy rozlišujeme Jak se na ně ptáme Kterými spojkami jsou připojeny Příklady těchto vedlejších vět

 3. místní • kde, kam, odkud, kudy? • spojky: kde, kam, odkud, kudy . . . . • Kam nechodí slunce, tam chodí lékař. • Princ došel až tam, kde stál tajemný hrad.

 4. časová • kdy, odkdy, dokdy, jak dlouho . . . ? • když, až, sotvaže, nežli, jakmile . .. KDY? • Až vyrostu, stanu se lovcem krokodýlů. • Když jsem byla malá, přála jsem si k narozeninám štěně. • Mláďata si začala sama opatřovat potravu,sotva vylétla z hnízda.

 5. způsobová • jak, jakým způsobem? • jak, jako, jakoby, tak – aby, tak – že, tím – že JAK? • Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. • Teenageři často získávají CD tak, že je vypalují od kamarádů.

 6. měrová • jak moc, jak hodně, kolik? • že, takže, kolik, čím – tím, víc – než JAK MOC? • Cpal se tak, že se mu dělaly boule za ušima. • Lyžařská stopa není od chaty vzdálená víc, než co by kamenem dohodil.

 7. příčinná • proč, z jaké příčiny, z jakého důvodu? • že, protože, jelikož, že . . . PROČ? • Protože jsi na diskotéce líbal Andreu, už tě nikdy nechci vidět! • Vezmu si boty na podpatku, jelikož chci vypadat přitažlivě.

 8. účelová • za jakým účelem? • ať, aby, abychom . . . ZA JAKÝM ÚČELEM? • Na svatbě dostala nevěsta prsten, aby na ten den nikdy nezapomněla. • Raději nezkoušejte žádné drogy, ať jim nepropadnete.

 9. podmínková • za jaké podmínky, jakých podmínek? • -li, jestliže, pakliže, kdyby, když . . . ZA JAKÉ PODMÍNKY? • Jestliže začneš přehnaně hubnout, hrozí ti anorexie. • Chceme-li někoho potěšit dárkem, musíme znát jeho vkus.

 10. přípustková • i přes co, navzdory čemu? • přestože, třebaže, ačkoli(v), i kdyby, i když . . I PŘES CO? • Někdo pije spoustu kávy, přestože dobře zná nebezpečí kofeinu. • Ačkoli na nás strašlivě cenil zuby, nikdy by nás doopravdy nekousl.

 11. Použité zdroje: • www.office.microsoft.com