Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anotace PowerPoint Presentation

Anotace

144 Views Download Presentation
Download Presentation

Anotace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Anotace • Prezentace slouží k rozšíření znalostí o světových zajimavostech. • Materiál lze použít v semináři ze zeměpisu a hodinách zeměpisu 7. – 9. ročníku

 2. Svět v rekordech 1

 3. Oceány • Tichý oceán 181 349 000 km2 • Atlantický oceán 106 575 000 km2 • Indický oceán 74 120 000 km2 • Severní ledový oceán 13 950 000 km2

 4. Největší hloubky v oceánech • Mariánský příkop – 11 034 m • Portorický příkop – 9219 m • Sundský příkop – 7455 m • Eurasijská pánev – 5449 m

 5. Největší pouště • Sahara (Afrika) • Gobi (Asie) • Great Sandy (Austrálie) • Atacama (Amerika)

 6. Největší ostrovy • Grónsko • Nová Quinea • Kalimantan (Borneo) • Madagaskar

 7. Přiřaď! • TádžMahal • Šikmá věž v Pise

 8. Suezský průplav • Socha Svobody

 9. Velikonoční ostrov • Ayersrock

 10. Děkuju za pozornost

 11. Použité zdroje • Taj Mahal in March 2004.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2005-04-19, 03:22 [cit. 2012-02-06]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Taj_Mahal_in_March_2004.jpg • Leaning tower of pisa 2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005-01-01, 18:03 [cit. 2012-02-06]. Dostupnéz WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Leaning_tower_of_pisa_2.jpg • SuezCanal-EO.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2004-11-20, 20:53, last modified on 2005-10-29, 12:43 [cit. 2012-02-06]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SuezCanal-EO.JPG • Statue of Liberty, NY.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 200-09-16, 21:40, last modified on 2009-03-02, 00:02 [cit. 2012-02-06]. Dostupnéz WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Statue_of_Liberty,_NY.jpg • MoaiRano raraku.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2005-05-07, 15:06, last modified on 2007-07-13, 17:16 [cit. 2012-02-06]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Moai_Rano_raraku.jpg • Uluru.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2005-01-25,. 23:50 [cit. 2012-02-06]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Uluru.jpg • www.office.microsoft.com