ANOTACE - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANOTACE PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 13
ANOTACE
120 Views
Download Presentation
ira
Download Presentation

ANOTACE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ANOTACE • Materiál obsahuje obrázky a stručné informace k textu lidové písně „Čížečku, čížečku“ • Slouží k lepšímu zapamatování textu písně, děti se podle něj dovědí, o čem zpívají • Lze použít jako motivaci na začátku hodiny nebo jako vizuální oporu při zpěvu jednotlivých slok • Text a noty písně – zpěvník „Já, písnička 1“

  2. Čížek

  3. Jak sejou mák ?

  4. Mák kvete v různých barvách – bílá, modrá, červená, fialová

  5. Jakmile odkvete, vzniká makovice plná makových semínek.

  6. CITACE • Soubor:Makov%C3%A1 n%C3%A1pl%C5%88.JPG. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, 16. 3. 2010, last modified on 23. 3. 2010 [cit. 2011-11-18]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Makov%C3%A1_n%C3%A1pl%C5%88.JPG>. • Soubor:Koeh-101.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, 5. 8. 2005, last modified on 29. 1. 2007 [cit. 2011-12-13]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Koeh-101.jpg>. • M%C3%A1k set%C3%BD. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 23. 3. 2010, last modified on 23.3.2010 [cit. 2011-12-13]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1k_set%C3%BD>. • Soubor:Carduelisspinus 2 tom (Marek Szczepanek).jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, 28. 1. 2005, last modified on 28. 1. 2005 [cit. 2012-01-06]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Carduelis_spinus_2_tom_(Marek_Szczepanek).jpg>. • www. Microsoft. Office. Com