ilmaston muutos 1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ILMASTON MUUTOS 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

ILMASTON MUUTOS 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

BI3. Ilmaston muutokseen suhtautuminen. ILMASTON MUUTOS 1. Maapallon ilmasto lämpenee, mikä aiheuttaa monia haitallisia seurauksia. Tämä lämpeneminen johtuu pääosin ihmisen toiminnasta. Näin voidaan tiivistää ilmastotutkijoiden käsitys asiasta. Onko tämä näkemys täysin yksimielinen?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ILMASTON MUUTOS 1' - taji


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ilmaston muutos 1
BI3

Ilmaston muutokseen suhtautuminen

ILMASTON MUUTOS 1

Maapallon ilmasto lämpenee, mikä aiheuttaa monia haitallisia seurauksia. Tämä lämpeneminen johtuu pääosin ihmisen toiminnasta. Näin voidaan tiivistää ilmastotutkijoiden käsitys asiasta.

Onko tämä näkemys täysin yksimielinen?

 • Vaikka näkemys on laajalti hyväksytty, on tutkijoita, jotka epäilevät asiaa.
ilmaston muutos 2
BI3

Ilmaston muutos ja kasvihuoneilmiö

ILMASTON MUUTOS 2

Kun tiedotusvälineissä käsitellään ilmaston muutosta ja nimenomaan sen lämpenemistä, käytetään usein käsitettä "kasvihuoneilmiö". Tässä pohdiskellaan näiden käsitteiden keskinäistä suhdetta.

Ilmaston lämpeneminen ja kasvihuoneilmiö ovat sama asia, eli ilmiöitä voidaan kuvata kummalla termillä tahansa?

 • Tarkasti ottaen ei! Kasvihuoneilmiöllä tarkoitetaan maapallon ilmakehän ns. kasvihuonekaasujen lämmittävää vaikutusta maapallon ilmastoon. Tämä "kasvihuoneilmiö" on maapallolla ollut aina.
 • Ihminen lisää tätä kasvihuonevaikutusta ja sitä kautta aiheuttaa ilmaston lämpenemistä.
ilmaston muutos 3
BI3

Kasvihuonekaasut

ILMASTON MUUTOS 3

Tärkein kasvihuonevaikutusta aiheuttava kaasu on

ja eniten kasvihuonevaikutusta lisäävä ja samalla ilmaston lämpenemiseen vaikuttava kaasu on

VESIHÖYRY

HIILIDIOKSIDI

ilmaston muutos 4
BI3

Hiilen kierto

ILMASTON MUUTOS 4

Hiili kiertää luonnossa ja ekosysteemeissä. Kierron kuluessa tapahtuu sekä hiilen sitoutumista että sen vapautumista takaisin kiertoon.

Mitkä seuraavista prosesseista sitovat (s) ja myös varastoivat hiiltä ja mitkä vapauttavat (v) hiilidioksidia ilmakehään?

S

 • fotosynteesi
 • hengitys
 • maanhengitys
 • hiilidioksidin liukeneminen veteen
 • merieliöiden kuorten synty
 • turpeen, kivihiilen ja öljyn synty
 • fossiilisten polttoaineiden käyttö
 • tulivuoritoiminta

v

v

S

S

S

v

v

ilmaston muutos 5
BI3

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus ja hiilinielut

ILMASTON MUUTOS 5

Mikä on tällä hetkellä ilmakehän hiilidioksidipitoisuus?

0,038 %

Koska metsät sitovat fotosynteesin kautta runsaasti hiiltä, niitä kutsutaan merien ohella hiilinieluiksi

ilmaston muutos 6
BI3

Ennusteita ja seurauksia maapallolla

ILMASTON MUUTOS 6

Kuinka paljon maapallon keskilämpötila on ennusteiden mukaan korkeampi 50 vuoden kuluttua kuin vertailuajanjaksona 1961-1990 keskimäärin?

1-3 astetta

Maapallon ilmaston lämpeneminen on erilaista eri puolilla maailmaa ja myös sen seuraukset vaihtelevat. Yhdistä ennustetut ilmiöt ja alueet toisiinsa.

Lämpenevät maapallon alueista eniten ja nimenomaan talvisin

Välimeren maat

Pohjoiset maa- alueet kuten Pohjois- Eurooppa

Kesät entistä kuivempia

Tulvat yleistyvät

Pohjois- Eurooppa

Kasvukausi pitenee

Keski- Eurooppa

ilmaston muutos 7
BI3

Ilmaston muutoksen seurauksia pohjoisilla alueilla

ILMASTON MUUTOS 7

Ennusteiden mukaan ilmasto lämpenee nopeimmin ja suhteessa eniten maapallon pohjoisilla maa-alueilla. Tästä on monia, enimmäkseen ikäviä seurauksia.

 • Yläilmakehä jäähtyy, minkä seurauksena eräät kemialliset reaktiot kiihtyvät > Otsonikato nopeutuu
 • Ikirouta sulaa > Paikallisten asukkaiden elämä ja luonnonvarojen hyödyntäminen vaikeutuu, kun rakenteet vajoavat ja syntyy laajoja tulvia.
 • Makean, suolattoman veden määrä Atlantin pohjoisosissa ja Jäämerellä lisääntyy > Merivirtojen kulku saattaa muuttua
 • Tuholaisia leviää alueelle > Maa- ja metsätalous kärsii
 • Kasvukausi pitenee > Maa- ja metsätalous hyötyy
 • Ilmaston lämmetessä nykyisin alueella syntyneet ekosysteemit joutuvat sopeutumaan nopeasti uusiin olosuhteisiin > Metsätyyppien levinneisyys ja puulajisuhteet muuttuvat
ilmaston muutos 8
BI3

Ilmaston muutoksen estäminen

ILMASTON MUUTOS 8

Ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi on pidetty kansainvälisiä kokouksia ja solmittu sopimuksia. Näistä tärkein on vuonna 1997 solmittu …………….sopimus. 

Siinä asetettiin teollisuusmaiden yhteiseksi tavoitteeksi hiilidioksidipäästöjen vähentämisen………% vuoden 1990 tasosta.

Sopimuksen käytännön toteutusta ja maailmanlaajuisia positiivisia seurauksia vaikeuttaa suuresti etenkin se, että………….ei ole sitä allekirjoittanut. Perusteena sen ja joidenkin muidenkin teollisuusmaiden nihkeään suhtautumiseen sopimukseen on se, että………………………………………………………………………………………………………………………..

Kioton sopimus on alku hyvään suuntaan, vaikkakin se toteutuessaankaan ei suinkaan torju ilmastomuutosta. Tähän tarvittaisiin paljon suurempia CO2- päästöjen supistuksia. Vasta niiden pudottaminen………prosenttia vaikuttaisi merkittävästi ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kehittymiseen.

KIOTON

5

USA

se ei ole tarpeeksi kattava, vaan myös kehitysmaat pitäisi saada mukaan

50

ilmaston muutos 9
BI3

Pitkien ajanjaksojen ilmastomuutokset

ILMASTON MUUTOS 9

Ilmaston yllättävänkin nopea lämpeneminen on vaikutuksiltaan tärkeä asia koko ihmiskunnalle ja saanut siksi myös runsaasti mediajulkisuutta. Tiedon tulvan keskellä sitten usein häviää se tosiasia, etteivät maapallon ilmaston muutokset ole suinkaan mitään uutta - Jos otetaan tarpeeksi pitkä ajanjakso tarkasteluun, ovat keskilämpötilan muutokset olleet varsin huomattavia. Niinpä maapallolla on viimeisen miljoonan vuoden aikana ollut useita kylmiä ajanjaksoja, jääkausia noin………………vuoden välein.

100.000

ilmaston muutos 91
BI3

Jääkausien syyt

ILMASTON MUUTOS 9

Maapallolla olleiden jääkausijaksojen syistä on esitetty erilaisia teorioita. Tähtitieteelliset teoriat selittävät ilmaston kylmenemistä maapallon asennon ja akselin kallistuskulman muutoksilla. Nämä ovat todennettuja, eri tahtiin tapahtuvia asioita ja vaikuttavat maapallon auringosta saamaan säteilyn määrään. Oleellista jääkausien synnylle on se, miten nämä jaksot sattuvat kohdalleen. Tutkija Milankovicin teoria pohjautuu tähän. Sen mukaan maapallon pohjoiset osat saavat säteilyä vuoden aikana vähiten silloin, kun...(valitse vaihtoehdoista oikein)..jolloin jäätiköityminen käynnistyy.

 • Maan rata on lähinnä ympyrää ja akselin kallistuskulma pienimmillään
 • Maan rata on lähinnä ympyrää ja akselin kallistuskulma suurimmillaan
 • Maan radan muoto on soikeimmillaan ja akselin kallistuskulma pienimmillään
 • Maan radan muoto on soikeimmillaan ja akselin kallistuskulma suurin

X

ilmaston muutos 10
BI3

Ilmaston lämpenemisen vaikutus Golf- virtaan

ILMASTON MUUTOS 10

Merien "käyttäytyminen" ja merivirtojen osuus ilmaston muutoksissa ovat tekijöitä, jotka saattavat sotkea ilmaston lämpenemistä koskevia ennusteita alueellisesti. Meitä koskettavat ennen kaikkea lämpimän Golf- virran mahdolliset muutokset. Niinpä on esitetty myös sellaisia näkymiä, että ilmaston lämpeneminen loppujen lopuksi voisi johtaa jopa uuteen jääkauteen Pohjolassa. Tämä teoria perustuu seuraaviin syihin ja niistä tehtyihin päätelmiin.

 • Subtrooppisilta alueilta lähemmäs napa- alueita virtaava suolainen, lämmin merivesi jäähtyy
 • Viilennyt, suolaisempi vesi painuu pinnalta raskaampana kohti pohjaa
 • Jäätiköiden sulaminen ja lisääntyneet sateet tuottavat Pohjois-Atlantin pintaosiin aikaisempaa enemmän vähäsuolaista, kevyempää vettä.
 • Tämä muutos pintaveden koostumuksessa estää lämpimän virran tulon ja normaalin veden pystysuoran kierron pohjoisimmilla alueilla

Lämpenemisen alkuvaiheissa Golf- virta vielä tuo lämmintä vettä pohjoisille merialueille

 • Lämpimästä vedestä haihtuu runsaasti vesihöyryä, jolloin sateen lisääntyvät. Kun Golf- virran lämmittävä vaikutus heikkenee, mutta sateet ovat vielä runsaita, ne ilmaston viiletessä muuttuvat lumisateiksi
 • Syntyy kierre: Lumen ja jään peittävien alueiden laajeneminen kiihdyttää ilmaston viilenemistä entisestään, mikä saattaa johtaa uuteen jääkauteen yllättävänkin pian