an tuiseal ginideach uatha baininscneach n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
An tuiseal ginideach (uatha) baininscneach PowerPoint Presentation
Download Presentation
An tuiseal ginideach (uatha) baininscneach

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

An tuiseal ginideach (uatha) baininscneach - PowerPoint PPT Presentation


  • 1439 Views
  • Uploaded on

An tuiseal ginideach (uatha) baininscneach. Sula bpléifear tuiseal ginideach uatha an ainmfhocail bhaininscnigh, téigh siar ar a bhfuil ar eolas agat: An bhfuil an focal seo baininscneach – céim ? Conas atá a fhios agat?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'An tuiseal ginideach (uatha) baininscneach' - tahmores-nay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
an tuiseal ginideach uatha baininscneach

An tuiseal ginideach (uatha) baininscneach

Sula bpléifear tuiseal ginideach uatha an ainmfhocail bhaininscnigh, téigh siar ar a bhfuil ar eolas agat:

An bhfuil an focal seo baininscneach – céim?

Conas atá a fhios agat?

Anois, agus an t-alt leis an bhfocal céanna – an chéim, cad is féidir leat a rá faoi na hathruithe a cuireadh i bhfeidhm?

An bhfuil an focal seo baininscneach – uirlis?

Conas atá a fhios agat?

Anois, agus an t-alt leis an bhfocal céanna – an uirlis, cad is féidir leat a rá faoi na hathruithe a cuireadh i bhfeidhm?

An bhfuil an focal seo baininscneach – seift?

Conas atá a fhios agat?

Anois, agus an t-alt leis an bhfocal céanna – an tseift, cad is féidir leat a rá faoi na hathruithe a cuireadh i bhfeidhm?

An bhfuil inscne an fhocail tábhachtach? Cén fáth?

Féach an chéad sleamhnán eile. . .

an tuiseal ginideach uatha baininscneach1

An tuiseal ginideach (uatha) baininscneach

Bí féin agus an duine in aice leat ag obair le chéile anois agus déanaigí liosta de na hamanna a úsáidtear an tuiseal ginideach.

Tagann 3 athrú ar an ainmfhocal baininscneach agus ar an alt nuair a bhíonn siad sa tuiseal ginideach – cad iad?

Cuir an 3 athrú thuas i bhfeidhm sna hainmfhocail:

an chéim (tar éis): _______________

an uirlis (ag úsáid): _______________

an tseift (dath): _______________

an tuiseal ginideach uatha baininscneach2

An tuiseal ginideach (uatha) baininscneach

Féach ar na freagraí, an raibh an ceart agat?

1)

Dhá ainmfhocal i ndiaidh a chéile

an bhean: hata na mná

Tar éis réamhfhocal comhshuite

an bhliain: i rith nabliana

Tar éis ainm briathartha

an fheoil: ag ithe na feola

Tar éis na focail ‘timpeall’ agus ‘trasna’

an scoil: timpeall na scoile

Tar éis focail a chuireann méid in iúl

an tuiscint: a lán tuisceana

2)

Athraíonn an – na.

Tús an fhocail: Baintear amach an séimhiú nó an t má tá sé ann, nó cuirtear isteach ‘h’.

Deireadh an fhocail: Cuirtear e nó a le deireadh an fhocail ag brath ar an nguta deireanach roimh an gconsan.

3)

an chéim (tar éis): tar éis na céime

an uirlis (ag úsáid): ag úsáid na huirlise

an tseift (dath): dath na seifte

slide4

An tuiseal ginideach (uatha)baininscneach

  • Seo cuid de na hathruithe a chuirtear i bhfeidhm
  • ar fhocail eile:
  • Cuirtear a leis na focail go minic: an iománaíocht, ag imirt na hiománaíochta; an ghluaiseacht, tábhacht na gluaiseachta.
  • Cuirtear n lefocail a chríochnaíonn a: an mhonarcha, obair na monarchan.
  • Cuirtear a le focail a chríochnaíonn le –chan: an athbheochan, gluaiseacht na hathbheochana.
  • Cuirtear a le focail agus leathnaítear iad: an tsíocháin, ar son na síochána; an tiomáint, dainséar na tiomána; an anáil, easpa na hanála.
an tuiseal ginideach uatha baininscneach3

An tuiseal ginideach (uatha) baininscneach

Féach féin agus an duine in aice leat ar an dán a bhíodh ar an

siollabas don Ardteistiméireacht. Cuirigí líne faoi gach

ainmfhocal baininscneach agus bígí in ann a rá cén fáth a

raibh a fhios agaibh.

Thíos ar an trá,is an mhaidin ag pléascadh sa chuan,braithim an básan púca im thimpeall go buan:

féach an faoileán uaibhreachina bhruscar ar charraig dhubh,cloisim amhrán uaigneach

i saoirse na farraige.

Bhíodh sé ar snámhgo hard os cionn tonnta ba bhán,leath a sciatháinó Bheanntraí go Dún na nGall

ach tháinig an bád ola seotrasna na farraigeis líon sé an cuan cuachachle fual lucht an airgid.

Féach an faoileán uaibhreachina bhruscar ar charraig dhubh,cloisim amhrán uaigneachI saoirse na farraige.