Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kā uzņēmums var samazināt Savus izdevumus un nemaksāt dabas resursa nodokli par PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kā uzņēmums var samazināt Savus izdevumus un nemaksāt dabas resursa nodokli par

Kā uzņēmums var samazināt Savus izdevumus un nemaksāt dabas resursa nodokli par

169 Views Download Presentation
Download Presentation

Kā uzņēmums var samazināt Savus izdevumus un nemaksāt dabas resursa nodokli par

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kā uzņēmums var samazināt Savus izdevumus un nemaksāt dabas resursa nodokli par iepakojumu, vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, videi kaitīgām precēm Velga Vilciņa Mob. tālr. 29525682, tālr./fakss 67808320 Zaļā Josta

 2. SIA “Zaļā josta” darbības virzieni Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošana; Videi kaitīgo preču (VKP) apsaimniekošana; Elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) apsaimniekošana; Vides izglītības aktivitātes.

 3. Vai Jūsu uzņēmums ir dabas resursa nodokļa, turpmāk (DRN), maksātājs par iepakojumu vai vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem un/vai videi kaitīgām precēm) ? Ar ko sākt uzņēmumā? Kā varam samazināt izdevumus? Prezentācijas saturs:

 4. Dabas resursu nodokļa likums ar grozījumiem līdz 12.06.2009 – izsludināti grozījumi Nodokļa maksātājs ir persona, kura (1): pirmā Latvijas Republikas teritorijā: realizē videi kaitīgas preces vai preces iepakojumā (arī kopā ar preci ievesto precei pievienoto primāro, sekundāro un terciāro iepakojumu), kā arī pircēja ērtības vai reklāmas noformējuma dēļ iepakotu vai neiepakotu preču vai produktu kopumam (pirkumam) pievieno iepakojumu; savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto videi kaitīgas preces, izņemot preces, kuras apliekamas ar nodokli, tās realizējot, vai iepakojumā iegādātas preces (arī kopā ar preci ievesto precei pievienoto primāro, sekundāro un terciāro iepakojumu), izņemot preces iepakojumā, kuras apliekamas ar nodokli, tās realizējot; Vai Jūsu uzņēmums ir nodokļa maksātājs?

 5. pirmā Latvijas Republikas teritorijā: sniedzot pakalpojumu, pievieno iepakojumu izstrādājumam, un šis iepakojums pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja; Latvijas Republikas teritorijā sabiedriskajā ēdināšanā un mazumtirdzniecībā realizē vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus, kas gatavoti no plastmasas (polimēriem), papīra, kartona, to kompozītmateriāliem (laminātiem) ar polimēru vai metāla komponentiem un metāla folijas. Nodokļa maksātājs ir persona, kura (2):

 6. Persona, kura veic videi kaitīgu preču vai preču iepakojumā piegādes darījumu muitas noliktavā vai brīvajā zonā, maksā nodokli, ja tā videi kaitīgas preces vai preces iepakojumā izlaiž brīvam apgrozījumam un realizē LR. Ja persona, kura ražo preces, nodod tās citai personai iepakošanai, nodokļa maksātājs ir persona, kura pirmā realizē šīs preces iepakojumā LR teritorijā. Ja persona, kura ražo un realizē preces LR teritorijā vai ieved preces iepakojumā no citām valstīm, izmanto atkārtoti lietojamu iepakojumu, ko nomā no citas personas, nodokļa maksātājs ir persona, kura iznomā šo iepakojumu preču iepakošanai. Nodokļa maksātājs ir persona, kura (3):

 7. “Piesārņotājs maksā” princips Uzņēmējs , kurš iepako preci vai izstrādājumu Latvijā, vai pirmo reizi LR teritorijā realizē videi kaitīgas preces vai preces iepakojumā vai sabiedriskajā ēdināšanā un mazumtirdzniecībā realizē vienreiz lietojamos galda traukus Maksā DRN Veic apsaimniekošanu Organizē izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu Slēdz līgumu ar izlietotā iepakojuma apsaimniekotāju

 8. Uzdosim jautājumus : Par ko un cik daudz Jūsu uzņēmumam būtu jāmaksā DRN? Kā varam saņemt atbrīvojumu no DRN samaksas? Ar ko sāksim?

 9. Ar nodokli apliek Preču un izstrādājumu iepakojumu un vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus atbilstoši Dabas resursa nodokļa likuma 24.pantam un 7.pielikumam. Videi kaitīgas preces atbilstoši DRN 6.pielikumam. Par ko un cik daudz Jūsu uzņēmumam būtu jāmaksā DRN ?

 10. Par iepakojumu un/vai vienreizlietojamo galda traukiem un piederumiem Plastmasas maisiņiem, ko pircēja ērtības vai reklāmas noformējuma dēļ iepakotu vai neiepakotu preču vai produktu kopumam (pirkumam) pievieno tirgotājs, neatkarīgi no tā, vai par šiem maisiņiem tiek iekasēta atsevišķa samaksa, piemēro nodokļa likmi, kas noteikta šā likuma 24.pantā. Augstāk minētajiem plastmasas maisiņiem, kas izgatavoti no bioplastmasas vai oksi-sadalāmās plastmasas,piemēro nodokļa likmi, kas noteikta likuma 7.pielikumā atkarībā no izejmateriāla. Ja preces tiek realizētas plastmasas maisiņos, kuros tirgotājs tās safasējis un iepakojis pirms novietošanas tirdzniecības vietā, šiem plastmasas maisiņiem piemēro nodokļa likmi, kas noteikta šā likuma 7.pielikumā.

 11. 24.pants. Nodokļa likmes plastmasas maisiņiem, kurus pircēja ērtības vai reklāmas noformējuma dēļ iepakotu vai neiepakotu preču vai produktu pirkumam pievieno tirgotājs, neatkarīgi no tā, vai par šiem maisiņiem tiek iekasēta atsevišķa samaksa: maisiņiem, kuru viena maisiņasvars nepārsniedz 0,003 kilogramus (1000 maisiņu svars nepārsniedz 3 kilogramus), — 2,60 latu par vienu kilogramu; maisiņiem, kuru viena maisiņasvars ir lielāks par 0,003 kilogramiem (1000 maisiņu svars pārsniedz 3 kilogramus), — 0,80 latu par vienu kilogramu. Plastmasas maisiņiem, kas izgatavoti nobioplastmasas, no 2008.gada 1.janvāra piemēro tādu pašu nodokļa likmi kā par iepakojumu no koksnes, papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru izejmateriāliem (0,15 latu par vienu kilogramu – 2008./2009.gadā) – noteikts likuma 7.pielikumā. Plastmasas maisiņiem, kas izgatavoti nooksi-sadalāmās plastmasas, no 2009.gada 1.janvāra piemēro nodokļa likmi, kas noteikta likuma 7.pielikumā (0,45 latu par vienu kilogramu).

 12. Nodokļa likmes par preču un izstrādājumu iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no 2009.gada 1.janvāra7.pielikums

 13. P.S. Ja uz iepakojuma nav marķējums par to, ka iepakojums un trauki ir no bioplastmasas vai oksisadalāmās plastmasas izejmateriāliem, piemēro nodokļa likmi, kas noteikta likuma 7.pielikumā.

 14. Dabas resursu nodokļa likuma 8.un 9.pants Ja nodokļa maksātājs: Nodrošina vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu un/vai videi kaitīgo preču reģenerācijas normu izpildi; ir izveidojis un piemēro izlietotā iepakojuma vai vienreizlietojamo galda trauku un piederumu un/vai videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un noslēdzis ar normatīvajos aktos noteiktu Vides ministrijas padotībā esošu iestādi līgumu par apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu. Ir noslēdzis ar iepakojuma vai vienreizlietojamo galda trauku un piederumu un /vai videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotāju līgumu par piedalīšanos izlietotā iepakojuma vai vienreizlietojamo galda trauku un piederumu un/vai videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmā; Vai jūsu uzņēmums var saņemt Dabas resursa nodokļa atbrīvojumu

 15. Atbrīvojumu no nodokļa samaksas iepakojumam, kurš bijis saskarē ar bīstamām ķīmiskām vielām vai bīstamiem ķīmiskajiem produktiem piemēro šādos gadījumos; Ja iepakojumu pēc iepakoto vielu izlietošanas attīra līdz tādai pakāpei, ka tas vairs nav uzskatāms par bīstamo atkritumu un to var dokumentāri pierādīt; Ja iepakojumu pēc iepakoto vielu izlietošanas nav iespējams attīrīt līdz tādai pakāpei, ka tas vairs nav uzskatāms par bīstamo atkritumu, šo iepakojumu apsaimnieko saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un to var dokumentāri pierādīt. P. S. Informāciju iegūst produkta drošības datu lapā 12, 13.punkti

 16. Kā saņemt DRN atbrīvojumu

 17. MK noteikumi nr.404 ar grozījumiem līdz 13.04.2010 Ja vairākas videi kaitīgas preces tiek realizētas komplektā vienā iepakojumā, nodokli aprēķina: - par visa komplekta kopējo svaru, izņemot šīm precēm pievienoto vai šajās precēs ievietoto bateriju un akumulatoru svaru, piemērojot komplektam tās preces nodokļa likmi, kuras funkciju nodrošināšanai ir nepieciešamas pārējās iepakojumā esošās preces; atsevišķi par komplektā ietilpstošajām baterijām un akumulatoriem, piemērojot tiem attiecīgo nodokļa likmi par baterijām un akumulatoriem Piemēram, Digitālā fotokamera. Baterijas un lādētājs komplektā vienā iepakojumā. Piemēro nodokļa likmi, kas noteikta digitālajai fotokamerai un atsevišķi par baterijām un lādētāju. Izdevumus varam samazināt, ja veicam pareizu uzskaiti un aprēķinu

 18. Par pamatojumu tam, vai no papīra, kartona, to laminātiem ar polimēru vai metāla komponentiem, plastmasas (polimēriem),tajā skaitā bioplastmasas un oksi-sadalāmās plastmasas, un metāla folijas gatavotie un mazumtirdzniecībā realizējamie vai sabiedriskajā ēdināšanā izmantojamie trauki (t.sk. šķīvji, bļodas, krūzes, tasītes, glāzes, kokteiļu salmiņi, naži, dakšiņas, karotes, spraudiņi) ir vienreiz vai daudzkārt lietojami, izmanto informāciju, kas iekļauta to iegādes līgumos vai pavaddokumentos vai norādīta uz to iepakojuma. Ja nodokļa maksātājs nevar dokumentāri pamatot, ka trauki ir daudzkārt lietojami, nodoklis jāmaksā kā par vienreiz lietojamiem traukiem saskaņā ar DRN likuma 24.pantu un 7.pielikumu.

 19. Ja vienreiz lietojamos traukus persona iepērk mazumtirdzniecībā tālākai izmantošanai sabiedriskajā ēdināšanā, nodoklis par šiem traukiem nav jāmaksā, ja var dokumentāri pamatot to iegādi mazumtirdzniecībā ; Nodokli par preču un izstrādājumu iepakojumu un/vai videi kaitīgām precēm maksā par iepriekšējā pārskata periodā LR teritorijā pirmo reizi realizētajām vai saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto, pievienoto iepakojumu vai videi kaitīgām precēm ; Nodokli par transporta iepakojumu vai sekundāro iepakojumu, kas precei noņemts, preces izpakojot vai pārpakojot pirms realizācijas vai izmantošanas saimnieciskās darbības nodrošināšanai , maksā par pārskata periodu, kurā preces izpakotas vai pārpakotas.

 20. Piemērs. Ieved elektriskās iekārtas un instrumentus iepakojumā. Nodoklis, ja tie atrodas noliktavā neizpakotā veidā, nav jāmaksā. Nodoklis jāmaksā par to ceturksni, kurā preces izpakotas. Tātad jābūt uzskaitei.

 21. Nodokļa maksātājs, kas iznomā iepakojumu, kuru ir iespējams izmantot atkārtoti, nodokli par šo iepakojumu maksā, kad pirmo reizi to izmanto savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, pirmo reizi realizē preces šajā iepakojumā vai pirmo reizi to iznomā. Kosmētikas, parfimērijas, sadzīves ķīmijas, farmaceitisko un tabakas izstrādājumu iepakojumu neatkarīgi no lietojuma veida apliek ar nodokli atbilstoši likuma 24.pantam un 7.pielikumam.

 22. Preču un izstrādājumu iepakojums, ko neapliek ar nodokli, ir šāds: - plastikāta kartes (tai skaitā algu kartes, kredītkartes, telekartes un plastikāta kartes, kurās iestiprinātas SIM kartes) nav iepakojums, stiprinājums, par kuru izmantota tā pati prece, kas tiek stiprināta; etiķete, ja nodokļa maksātājs precei pievieno tikai etiķeti; iepakojums, ko pievieno izstrādājumam vai pirkumam tirdzniecības vietā pēc pircēja vēlēšanās dāvanas noformējuma veidā;

 23. Nodokļa maksātājs, kas ieved preces iepakojumā un pēc preču izpakošanas šo iepakojumu realizē, izvedot to ārpus LR teritorijas, vai šo iepakojumu izmanto citu preču iepakošanai, kuras realizē ārpus LR teritorijas un nodokļa maksātājs var dokumentāri pamatot attiecīgā iepakojuma izvešanu: 1.nodokli nemaksā, ja preču iepakojumā ievešana un šo preču iepakojuma izmantošana citu preču vai izstrādājumu iepakošanai un šo iepakoto preču vai izstrādājumu izvešana notikusi vienā nodokļa maksāšanas periodā. 2.samaksātonodokļa summu ieskaita nodokļa avansa maksājumā, ja izvešana notikusi dažādos nodokļa maksāšanas periodos.

 24. Nodoklis nav jāmaksā arī: Par elektriskām un elektroniskām iekārtām, kas ir tādu iekārtu sastāvdaļas, kuras neietilpst likuma 6.pielikumā un šo noteikumu 7.pielikumā minēto iekārtu sarakstā. Par liela izmēra stacionārām iekārtām un ražošanas mehānismiem, kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi piestiprināti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām, kā arī par šajās iekārtās iebūvētām vai pievienotām elektriskām un elektroniskām sastāvdaļām.

 25. Nodokli par preču iepakojumu aprēķina, summējot saskaņā ar likuma 24.panta piektajā daļā un 7.pielikumā noteiktajām nodokļa likmēmaprēķināto nodokļa summu par katru iepakojuma materiāla veidu (tai skaitā par primāro, sekundāro un terciāro (transporta) iepakojumu). Nepareizi: preces bruto svars – preces neto svars = iepakojuma svars ???

 26. Nosaka izmantojot vienu no šādām metodēm: 1.Tiešās noteikšanas metode: - svēršana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par metroloģijas prasībām 2. Netiešās noteikšanas metodes : - izlietojuma normas un/vai faktiskais patērētais attiecīgā veida iepakojuma vai trauku materiālu svars; - preču piegādātāja sniegtais tehniskais apraksts ( specifikācija); - dati par analogu preču un preču analoga iepakojuma ( identiska materiāla veida un formas) materiāla veidu un svaru. Kā pareizi noteikt iepakojuma, vienreizlietojamotrauku svaru un materiāla veidu un videi kaitīgo preču svaru

 27. 1.Grāmatvedības uzskaites dokumenti un apstiprinātas iepakojuma materiāla vai trauku materiāla izlietojuma normas vai faktiski patērētā iepakojuma vai trauku materiāla veidu un svaru apliecinošie dokumenti; 2. Ar aktu (MK noteikumu NR.404. 9.pielikums) apstiprināts realizēto vai izmantoto videi kaitīgo preču, preču iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids un svars. Aktu apstiprina nodokļa maksātāja izveidota komisija. Preču iepakojuma vai trauku vai videi kaitīgo preču svaru nosaka komercdarbības veikšanas vietā vai pie cita komersanta ar nosacījuma, ka par to noslēgta vienošanās un šajā punktā minētajā komisijā piedalās arī tā komersanta pārstāvis, pie kura notiek svēršana. 3. Piegādātāja noformēts un parakstīts dokuments, kas apliecina iepakojuma vai trauku materiāla veidu un svaru (oriģināls); Pamatojošie dokumenti

 28. 4. Līgums par preču iegādi, kurā iekļauta informācija par videi kaitīgu preču svaru, iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veidu un svaru, vai preču piegādātāja sniegts videi kaitīgo preču, iepakojuma, vai trauku tehniskais apraksts (specifikācija, arī tā, kas publicēta elektroniskajā katalogā internetā vai citā elektroniskajā datu nesējā). Informāvciju, kas publicēta elektroniskajā katalogā internetā saglabā trīs gadus papīra izdrukas veidā vai elektroniskajā datu nesējā. 5. Muitas iestādes apstiprināta starptautisko kravas pārvadājumu pavadzīmes kopija, uz kuras norādīts muitas deklarācijas numurs un datums, ja preces ieved no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un kravas pavadzīme satur informāciju par videi kaitīgo preču svaru, par iepakojuma un trauku materiāla veidu un svaru;

 29. 6.Pievienotās vērtības nodokļa rēķins, kurā ietverta visa nodokļa aprēķināšanai nepieciešamā informācija par videi kaitīgo preču svaru. Nodokļa aprēķina pamatošanai rēķins derīgs bez paraksta; 7.Latvijas iepakojuma sertifikācijas centra vai profesionālas personu apvienības atzinums.

 30. Komersanta vadītājs ir atbildīgs par šajos noteikumos noteiktajiem nodokļa aprēķinus pamatojošajiem attaisnojuma dokumentiem un grāmatvedības reģistru uzturēšanu atbilstoši normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju noteiktajām prasībām. Šajos noteikumos minēto nodokļa maksātāja komisijas personālsastāvu triju darbinieku sastāvā, kurā iekļauta arī materiāli atbildīgā persona, nosaka komersanta vadītājs ar rakstisku rīkojumu. Individuālā (ģimenes) uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašnieks, cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, un individuālais komersants šo noteikumu 9.pielikumā noteikto aktu var aizpildīt pats.

 31. • Nodokļa maksātājs, kuram atbilstoši vides aizsardzības normatīvajiem aktiem nav jāveic izlietotā iepakojuma pārstrāde un reģenerācija (izlietotais iepakojums mazāk kā 300 kg gadā), saskaņā ar likumu maksā nodokli 75 latus gadā.

 32. Papildus informācija

 33. Iepakojuma materiālu reģenerācijas (pārstrādes un enerģijas atgūšanas) apjomi % 1.pielikums 1.tabula

 34. Lai novērstu neskaidrības par biopolimēriem, ieviests logo: patērētājiem, kompostētājiem, likumdošanas instancēm • Logo kompostējamam iepakojumam Vācijā 'Kompostierbar' (German) = Compostable Source: IBAW • Kompostēšanas logo Anglijā: EN 13432 • Kompostēšanas logo Dānijā • Ieviests arī Nīderlandē kopš 2004.g • Kompostējams rūpnieciskos apstākļos (t60oC) • Kompostējams mājas apstākļos

 35. Paldiesparuzmanību!