slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA PowerPoint Presentation
Download Presentation
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

play fullscreen
1 / 20

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

137 Views Download Presentation
Download Presentation

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EDUKACIJSKI FAKULTET UNIVERZITETA U TRAVNIKU MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA vježba 02

 2. ŠTO JE MENADŽMENT ?

 3. Koji su najvažniji ŠTO SU RESURSI?

 4. Resurs (fr. „la ressource“ , „sredstvo, izvor“, lat. resurgere, „izvirati“) je sredstvo, koje je potrebno za provođenje ili dovršavanje jedne radnje. • Resurs može biti materijalno dobro ili nematerijalna imovina (Imovina je ukupna vrijednost resursa, odnosno izvora potencijalne imovine, kojima poduzetnik raspolaže i njima se koristi kako bi ostvario gospodarskuaktivnost • Dobro, u ekonomskom smislu, je definirano kao proizvod ili usluga koji direktno ili indirektno zadovoljava ljudske potrebe. • Imovina je ukupna vrijednost resursa, odnosno izvora potencijalne imovine, kojima poduzetnik raspolaže i njima se koristi kako bi ostvario gospodarsku aktivnost • Prema funkciji i roku trajanja, imovina se dijeli na: • Dugotrajna imovina (stalna) Kratkotrajna imovina (tekuća) • nematerijalna imovina zalihe • materijalna imovina potraživanja • financijska imovina financijska imovina • Potraživanja novac na računu i blagajni • Uglavnom se podrazumjeva oprema za proizvodnju, novac, tlo, sirovine, energija ili djelatnici. • Na području psihologije se ubrajaju sposobnosti, karakter, ili mentalni stav. • U sociologiji ubraja se obrazovanje, zdravlje i prestiž. U ekonomiji kao resursi ili sredstva obično se navodi djelo, tlo, okoliš i kapital kao čimbenici. http://hr.wikipedia.org/wiki/Imovina pristupljeno: 23.11.2012. 8:22 • http://hr.wikipedia.org/wiki/Resurs pristupljeno23.11.2012. 8:17:26

 5. ŠTO SU LJUDSKI RESURSI? KOMPLETAN ADEKVATAN LJUDSKI KADAR

 6. UPRAVLJANJE RESURSIMA Ovo je znanost o alokaciji ljudskih resursa unutar raznih projekata ili poslovnih jedinica čime se maksimizira iskorištavanje dostupnih resursa osobljaradi postizanja poslovnih ciljeva; i izvode aktivnosti neophodne u održavanju te radne snage kroz identifikaciju potreba osoblja, planiranje i predviđanje obračuna plaća i dobiti, edukaciju i profesionalni razvoj, te administriranjem njihovih radnih i životnih potreba. Učinkovito i djelotvorno određivanje resursa organizacijskog osoblja gdje su i kada potrebni, imaju li potreban alat, obuku i vještine koje posao zahtjeva. http://hr.wikipedia.org/wiki/Upravljanje_resursima pristupljeno 23.11.2012. 8:47

 7. ŠTO LJUDSKE RESURSE RAZLIKUJE OD SVIH OSTALIH?

 8. SELEKCIJA HRM SUKLADNO SPOZNAJAMA NEPRESTANO SE VRŠI NOVA SELEKCIJA, SISTEMATSKA I STALNA JER JE TRŽIŠTE ŽIVO MIJENJA SE PA SE ORGANIZACIJE I KADROVI MORAJU PRILAGOĐAVATI TJ. NAPREDOVATI

 9. BIRAJU SE PONAJPRIJE: CILJ FUNKCIJA obrazovanje hijerarhija i stupanj odgovornosti PLANIRANJE PONUDA I POTRAŽNJA ORGANIZACIJA DELEGIRANJE EVALUACIJA eventualne promjene

 10. http://hr.wikipedia.org/wiki/Menad%C5%BEer

 11. Pravo biranje HRM RESURSI CILJEVI MENADŽMENTA VIZIJA MODELA RAZVOJ PROIZVODA BAZA ZNANJA FORMIRANJE IGRE Dodjeljivanje zadataka POSTIZANJE REZULTATA EVALUACIJA POSTIGNUTOG ANALIZA I SINTEZA PROCJENA BUDUĆNOSTI

 12. OSNIVAČI I GLAVNI MENADŽER LOGISTIKA (UPRAVLJANJE) SPORTSKI POGON ODRŽAVANJE (POTPORA) Interna znanja Pioniri Tehnologija Marketing Kadeti Ostalo Strategija Juniori Seniori Integrirani optimizirani modelstrukture sportske organizacije