yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arviointi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arviointi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arviointi - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arviointi. Heljä Misukka Koulutusjohtaja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Yliopistolakiuudistuksen vaikutuksia arvioitu (OKM 21/2012).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arviointi' - tadhg


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arviointi

Yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arviointi

Heljä Misukka

Koulutusjohtaja

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

yliopistolakiuudistuksen vaikutuksia arvioitu okm 21 2012
Yliopistolakiuudistuksen vaikutuksia arvioitu (OKM 21/2012)

Eduskunta edellytti, että hallitus seuraa yliopistouudistuksen toteutumista ja vaikutuksia ja antaa asiasta selvityksen sivistysvaliokunnalle vuoden 2012 kevätistuntokaudella (annettu 4/12).

Pääkysymyksenä se, millaisia vaikutuksia uudella lainsäädännöllä on siirtymävaiheessa ollut yliopistoissa.

Voimaantulosta verrattain lyhyt aika.

Arvioinnin painopiste on ollut yliopistojen sisäisten muutosten sekä niiden vaikutusten tarkastelussa.

Heljä Misukka, OAJ

keskeisi havaintoja
Keskeisiä havaintoja

Yliopistolakiuudistuksen vaikutukset näyttävät olevan merkittävämpi strategisen johtamisen alueella kuin henkilöstöpolitiikassa.

Henkilöstön osallisuus muutosten tekemisessä näytti ohuelta.

Yliopistot käyttävät nyt aktiivisesti uutta asemaansa eli työnantajavaltaansa.

Henkilöstömäärät ovat viimeisten vuosien aikana olleet vuoteen 2010 asti kasvussa, mutta ovat kuitenkin lakiuudistuksen jälkeen lähteneet maltilliseen laskuun.

Heljä Misukka, OAJ

keskeisi havaintoja1
Keskeisiä havaintoja

Lakiuudistus ei ole kohentanut yliopistohenkilöstön työtyytyväisyyttä.

Johtopäätökset eivät näytä tuovan mukanaan olennaisia muutostarpeita uuteen yliopistolakiin, MUTTA

mahdollista täsmentää lainsäädäntöä siten, että yliopistoyhteisön sisäisille jäsenille, etenkin henkilöstölle, entistä paremmat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet yliopistoaan koskevaan strategiseen suunnitteluun ja siitä käytävään vuoropuheluun.

Heljä Misukka, OAJ

keskeisi havaintoja2
Keskeisiä havaintoja

Henkilöstön keskuudessa kriittinen lähestymistapa laajemmin korkeakoulupolitiikan nykyistä linjaa kohtaan on vallitseva.

Kaikissa yliopistoissa osa henkilöstöstä kuitenkin kokee, että tehty lakiuudistus on ollut erittäin perusteltu.

Yliopistojen rooli yhteiskunnassa on ensisijaisesti poliittinen kysymys, eikä itse yliopistoyhteisökään ole tässä kysymyksessä näkemyksiltään yhtenäinen.

Heljä Misukka, OAJ

oaj n kannat
OAJ:n kannat
 • Yliopistolakia voi täsmentää siltä osin, että turvataan henkilöstön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet eri yliopiston tasoilla
  • Organisaatiomuutokset kasvattaneet yksiköitä, harvemmat pystyvät vaikuttamaan – yliopistoyhteisöllisyys häviämässä
  • Valta keskittyy – kuka/mikä on yliopisto?
  • Yliopistot eivät ole pystyneet luomaan sisäisiä toiminta- ja menettelytapoja, jolla henkilöstö saa tarpeeksi tietoa asioista ja pystyy vaikuttamaan asioihin
 • Harkittavaksi: onko tarvetta laissa säätää kelpoisuuksista?
  • Johtosäännöt nyt tässä keskeisiä
  • Harjoittelukouluissa erityisesti erilaisia vaatimuksia

Heljä Misukka, OAJ

oaj n kannat1
OAJ:n kannat
 • Fokusta tulisi suunnata nyt opetuksen ja tutkimuksen vahvistamiseen (tämäkin oli uudistuksen tavoitteena):
  • Uudistus on nyt ollut taloudellinen, hallinnollinen, toimintaa ohjaava.
  • Uudistus ei ole arvion mukaan tuonut opetukseen lisää voimavaroja.
  • Jäsenillä vahva kokemus siitä, että opetusmäärät ovat lisääntyneet.
  • Raportti tuo esille, että opetuksen ja tutkimuksen välistä yhteyttä tai opetuksen johtamista ei ole kehitetty.

Heljä Misukka, OAJ

harjoittelukoulut
Harjoittelukoulut
 • Raportin mukaan:
  • Harjoittelukouluverkosto yhtenäisine käytäntöineen on alkanut eriytyä.
  • Niillä on erilainen asema yliopistojen strategioissa.
  • On tehty toisistaan poikkeavia linjauksia eri yliopistoissa.
  • Nämä ovat ei-aiottuja lakiuudistuksen vaikutuksia

Heljä Misukka, OAJ

oaj n kannat harjoittelukoulut
OAJ:n kannat /harjoittelukoulut
 • Tilannetta on nyt aktiivisesti seurattava
 • Nyt johtosäännöt avainasemassa (ovat hyvin erilaisia).
 • Voi olla tarvetta tehdä lakiin täsmennyksiä esim. kelpoisuuksista ja toimintatavoista:
  • OAJ tuonut huolena esille, että erilaiset johtosäännöt johtavat erilaisiin prosesseihin esim. opetussuunnitelmatyöskentelyssä:
   • Koko maata koskevien sisältöjen ja käytäntöjen olemassa olo ja hyödyntäminen heikkenee.
   • Opettajiksi valmistuvien valmiudet voivat eriytyä.

Heljä Misukka, OAJ