סטטיסטיקה לסוציולוגים א'
Download
1 / 24

????????? ??????????? ?' - PowerPoint PPT Presentation


 • 254 Views
 • Uploaded on

סטטיסטיקה לסוציולוגים א'. ANOVA – ניתוח שונות. מתאם בי-סיריאלי (point bi-serial correlation (. מתאם בי-סיריאלי (point bi-serial correlation (. סוגים של מדדי קשר. מתאם בי-סיריאלי (point bi-serial correlation (. מתאם בי-סיריאלי (point bi-serial correlation (. סוגים של מדדי קשר.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????? ??????????? ?'' - tad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Anova 1341191

סטטיסטיקה לסוציולוגים א'

ANOVA – ניתוח שונות

סטטיסטיקה לסוציולוגים א'


Anova 1341191

מתאם בי-סיריאלי

(point bi-serial correlation(

מתאם בי-סיריאלי

(point bi-serial correlation(

סוגים של מדדי קשר

סטטיסטיקה לסוציולוגים א'


Anova 1341191

מתאם בי-סיריאלי

(point bi-serial correlation(

מתאם בי-סיריאלי

(point bi-serial correlation(

סוגים של מדדי קשר

 • משתנה שמי עם משתנה רצף ומנה

סטטיסטיקה לסוציולוגים א'


Anova 1341191
קשר בין משתנה שמי ומשתנה רציף

 • למשל, האם יש קשר בין תחום הלימוד של אדם באוניברסיטה לבין ההכנסה הממוצעת שלו חמש שנים לאחר סיום התואר?

 • כאמור, כאשר אחד מן המשתנים לגביו מחפשים קשר הוא שמי, קשר בין משתנים משמעו הבדל בין הקבוצות השונות של המשתנה הנומינלי

סטטיסטיקה לסוציולוגים א'


Anova 1341191
קשר בין משתנים שמיים - דוגמא

 • דגמנו 150 סטודנטים, 50 מכל אחד משלושת התחומים הבאים.

 • אם כל מה שהיה מעניין אותנו הוא הקשר הקיים במדגם, ניתן היה לקבוע מיד אם יש או אין קשר. בדוגמא לעיל, יש קשר מכיוון שממוצעי הקבוצות השונות שונים.

הכנסה ממוצעת על פי תחום הלימוד

סטטיסטיקה לסוציולוגים א'


Anova 1341191
ניסוח השערות

 • מכיוון שהעניין הוא במצב באוכלוסיה, ננסח השערות לגבי ההבדלים בין הקבוצות באוכלוסיה.

 • השערת האפס (H0): לא קיים קשר (אין הבדל בין הקבוצות)

  (ההכנסה הממוצעת של עובדים שלמדו תחומים שונים היא זהה).

 • השערת המחקר (H1): קיים קשר (יש הבדל בין הקבוצות)

  (קיימים לפחות שני תחומים אשר שונים בהכנסה הממוצעת שלהם)

או

או

סטטיסטיקה לסוציולוגים א'


Anova 1341191
מבחנים להשוואה בין קבוצות

 • הבדל בין קבוצות בודקים באמצעות מבחן ANOVA (ניתוח שונות)

 • ANOVA – ANalysis Of VAriance

 • (אם משווים בין שתי קבוצות בלבד, ניתן להשתמש במבחן t, שהוא מקרה פרטי של ANOVA עבור השוואה בין שתי קבוצות).

 • ANOVA מאפשר לבדוק הבדל בין שתיים או יותר קבוצות.

סטטיסטיקה לסוציולוגים א'


Anova
שיטת הבדיקה ב-ANOVA

 • כל אחת מן הקבוצות מורכבת מאינדווידואלים שגם הם שונים אלה מאלה במשתנה התלוי (זה שאותו מנסים לנבא).

 • המשמעות של האמירה כי יש הבדל בין קבוצות היא שההבדלים בין אנשים בתוך כל קבוצה קטנים מן ההבדלים שקיימים בין הקבוצות:

סטטיסטיקה לסוציולוגים א'


Anova 1341191

xאנגלית

Xסה"כ

Xמנה"ע

xסוציולוגיה

4

6

8

10

12

14

20

16

18

ניתוח שונות – המשך דוגמא

 • נאמר שדגמנו חמישה אנשים מכל קבוצה:

סטטיסטיקה לסוציולוגים א'


Anova 1341191

xאנגלית

Xכללי

Xמנה"ע

xסוציולוגיה

10

2

4

6

8

12

14

20

16

18

ניתוח שונות – מרכיבי השונות

 • כאמור, שונות מורכבת מממוצע הסטיות המרובעות של האיברים מן הממוצע.

סטטיסטיקה לסוציולוגים א'


Anova 1341191

xאנגלית

Xכללי

Xמנה"ע

xסוציולוגיה

18

16

20

14

10

8

6

4

2

12

ניתוח שונות – מרכיבי השונות (SSW)

 Sum of Squares (SS)

 • SSWithin (SSW) = סכום ריבועי הסטיות בתוך כל קבוצה

סטטיסטיקה לסוציולוגים א'


Anova 1341191

xאנגלית

Xכללי

Xמנה"ע

xסוציולוגיה

18

16

20

14

10

8

6

4

2

12

ניתוח שונות – מרכיבי השונות (SSB)

סכום ריבועי ההפרש בין ממוצעי הקבוצות לממוצע הכללי

 • SSBetween (SSB) =

סטטיסטיקה לסוציולוגים א'


Anova 1341191

xאנגלית

Xכללי

Xמנה"ע

xסוציולוגיה

18

16

20

14

10

8

6

4

2

12

ניתוח שונות – מרכיבי השונות (SST)

סכום ריבועי הסטיות של האיברים מן הממוצע הכללי

 • SSTotal (SST) =

 • SST = SSW + SSB

סטטיסטיקה לסוציולוגים א'


Anova 1341191
ניתוח שונות – דרגות חופש

 • כאמור, נוסחת השונות לוקחת בחשבון גם את גודל הקבוצה:

 • בניתוח שונות במקום לחלק ב-n, מחלקים בדרגות החופש (df) המתאימות.

 • dfWithin = סך התצפיות (n) – מספר הקבוצות (k)

 • dfBetween = מספר הקבוצות (k) – 1

 • dfTotal = סך התצפיות (n) – 1

סטטיסטיקה לסוציולוגים א'


Anova 1341191

אמדן למידת ההבדל בין הקבוצות

ניתוח שונות – חישוב F

 • באמצעות סכום ריבועי הסטיות (SS) ודרגות החופש (df) מחשבים את מרכיבי השונות בתוך ובין הקבוצות:

 • MSW = SSW / dfW

 • MSB = SSB / dfB

 • ככל ש-F גדול יותר, כך סביר יותר כי ההבדל בין הקבוצות במדגם משקף הבדל בין הקבוצות באוכלוסיה

סטטיסטיקה לסוציולוגים א'


Anova 1341191
התפלגות F

 • גם עבור ציוני F ידועה צורת התפלגות הדגימה, כפונקציה של שתי דרגות החופש, (dfB , dfW)

 • שימו לב שגם להתפלגות F גבול תחתון של 0 (ולא- ). למה?

סטטיסטיקה לסוציולוגים א'


Anova 1341191

(dfB)

(dfW)

טבלת F

סטטיסטיקה לסוציולוגים א'


Anova 1341191
חזרה לדוגמא - חישוב MSW

סטטיסטיקה לסוציולוגים א'


Anova 1341191
חזרה לדוגמא - חישוב MSB

סטטיסטיקה לסוציולוגים א'


Anova 1341191
חזרה לדוגמא - חישוב F

 • הערך בטבלא עבור (12=dfB =2, dfW), ו-p<0.05, הוא:

 • על כן, לפחות שתיים מן הקבוצות שונות זו מזו באופן מובהק  קיים קשר בין תחום הלימוד לבין ההכנסה העתידית.

 • כעת נרצה לדעת בין אלו שתי קבוצות ההבדל מובהק. כמו כן נרצה אמדן כלשהו לעצמת הקשר.

3.89

סטטיסטיקה לסוציולוגים א'


Post hoc
מבחני פוסט-הוק (post-hoc)

 • במידה ומבחן ה-F יצא מובהק, נרצה לדעת בין אלו קבוצות קיים הבדל. לשם כך קיימים מספר מבחנים בהם ניתן לעשות שימוש.

 • אחד המבחנים המקובלים הוא מבחן Scheffe (שפה)

 • מבחן שפה מבצע את כל ההשוואות האפשריות בין כל שתי קבוצות.

 • בדוגמא שלנו, מבחן שפה יבצע את ההשוואות:

  • בין לבין

  • בין לבין

  • בין לבין

סטטיסטיקה לסוציולוגים א'


Anova 1341191
אמדן לעצמת הקשר – h2 (אטה בריבוע)

 • h2 מהווה אמדן למידה שבה הבדלים במשתנה התלוי (בדוגמא שלנו, הכנסה) ניתנים להסבר באמצעות שינויים במשתנה הבלתי תלוי (בדוגמא שלנו, תחום הלימוד)

 • במילים אחרות, h2 מבטא את אחוז השונות המוסברת (אחוז השונות במשתנה התלוי המוסברת באמצעות המשתנה הבלתי תלוי)

 • נע בין 0 ל-1

סטטיסטיקה לסוציולוגים א'


Anova 1341191
h2 – חזרה לדוגמא

 • SSB = 210

 • SSW = 80

 • SST = SSW + SSB = 80 + 210 = 290

 • כלומר, 72 אחוז מן השונות בהכנסה מוסברת באמצעות המשתנה של תחום הלימוד

סטטיסטיקה לסוציולוגים א'


Anova 1341191

(dfB)

(dfW)

טבלת F

סטטיסטיקה לסוציולוגים א'