Geologie WB blz 14 t/m 17 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Geologie WB blz 14 t/m 17 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Geologie WB blz 14 t/m 17

play fullscreen
1 / 15
Geologie WB blz 14 t/m 17
137 Views
Download Presentation
tad-phillips
Download Presentation

Geologie WB blz 14 t/m 17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Geologie WB blz 14 t/m 17

 2. 3.1 Divergente plaatgrenzen / spreidingszone • Welk begrip wordt hier omschreven? Zone waar twee platen (stukken lithosfeer) naar elkaar toe bewegen. Convergente plaatgrens Riftzone Breukzone in een continent, waar beide delen uit elkaar bewegen. Daardoor wordt de continentale korst steeds dunner en zakt weg..

 3. Sediment • Verweringsmateriaal (zand, grind, klei) meegenomen en vervolgens afgezet / neergelegd door stromend water, schuivend ijs of de wind. • Gesteente dat ontstaat als lava, uitgestroomd bij een vulkaan in een spreidingszone, stolt. Dit gesteente vind je op de oceaanbodem. Basalt • Gesteente dat ontstaat als lava, uitgestroomd bij een vulkaan in een subductiezone, stolt. Dit gesteente vind je dus op de continenten Graniet

 4. Diepte in de oceanen waar een oceanische plaat onder een continentale plaat duikt. Diepzeetrog M.O.R. • Midocenanische Rug. Het onderzeese gebergte aan weerzijde van de spreidingszone in de oceanen. • Diepte in het midden van de midoceanische rug, waar de twee stukken oceanische plaat uit elkaar bewegen. Centrale slenk

 5. De zwaartekracht zorgt ervoor dat de oceanische plaat van de hoger gelegen M.O.R. afglijd naar de lager gelegen oceaanbodem. Ridge push Slab pull De wegduikende oceanische plaat trekt de rest van de oceanische plaat achter zich aan. Divergente plaatgrens • Zone waar twee platen (stukken lithosfeer) uit elkaar bewegen.

 6. Waardoor worden de platen voortbewogen ? 1-Convectiestromingen. Door de hitte van de kern gaat het gesteente in de mantel stromen. De platen drijven mee. 2-Ridge push. De oceanische korst die van de mid-oceanische rug af glijdt, duwt de oceanische korst voor zich uit. Hitte 3-slabpull. De in de mantel duikende oceanische korst trekt de rest van de oceanische korst achter zich aan. Drie ‘krachten’ brengen de platen in beweging.

 7. Welke bewegingen kunnen de platen maken ? In de volgende dia’s worden de verschillende plaatgrenzen stuk voor stuk uitgebreid besproken. Klik maar verder….. 2-Convergent = naar elkaar toeDe gele voorbeelden in de kaart 1-Divergent = uit elkaarDe rode voorbeelden in de kaart ! 3-Transfersaal = langs elkaarHet blauwe voorbeeld in de kaart Er zijn drie verschillende bewegingen mogelijk langs de plaatranden Transform Convergent Divergent

 8. Divergente plaatgrenzen. 1-Mid-oceanische rug = Onderzees gebergte waar de oceanische korst door opstijgend magma omhoog wordt gedrukt. Hier ontstaat steeds nieuwe oceanische korst. Hierdoor wordt bijvoorbeeld tussen Afrika en Zuid-Amerika de Atlantische Oceaan steeds breder. Zo is ook het patroon in de ouderdom van de oceaanbodem te verklaren: heel jong in het midden en steeds ouder naar de kusten. De animatie in de volgende dia geeft een indruk van wat er op de oceaanbodem gebeurd.

 9. Divergente plaatgrenzen: oceanische korst ontstaat Mid-oceanische rug Centrale slenkDe breuk waardoor magma opstijgt. Lithosfeer lithosfeer Asthenosfeer Convectiestromingen

 10. Wat zal er met deze brug gebeuren? Soms zie je dat platen bewegen………...

 11. Divergente plaatgrenzen: Riftzone !een continent breekt, een oceaan ontstaat. b-De gebroken randen van de continentale korst zakken weg. Het weggezakte, lage deel noemen we een slenk. Er is een breuk ontstaan, waarin oceanische korst ontstaat. Er is ook sprake van vulkanisme c-de twee stukken continent zijn verder uit elkaar ‘gedreven’ en de laag gelegen slenk is volgelopen met zeewater. Een echte oceaan is ontstaan. Zie figuur d. Dit proces is nu gaande in Oostelijk Afrika. a-Horizontale convectiestromen rekken de continentale korst op. De korst wordt dunner. Opstijgend magma drukt de korst omhoog en er ontstaan barsten

 12. Divergente plaatgrenzen: een continent breekt, een oceaan ontstaat. Door de hele Rode Zee en de Afrikaanse ‘RiftValley’ loop een divergente breukzone De Rode Zee is dus eigenlijk de ‘Rode Oceaan’. De ‘RiftValley’ ligt deels al onder zeeniveau en zal uiteindelijk vol stromen met zeewater. (bij de pijlen)

 13. De oceaanbodem. Centrale slenk Midoceanische rug Mantel

 14. De dikte van de sedimenten op de oceaanbodem. Weinig sediment Veel sediment Afstand= Ouderdom

 15. De ouderdom van de sedimenten op de oceaanbodem Waarom ligt hier geen sediment uit het Krijt ? Van wanneer tot wanneer duurde het Krijt ? Ouderdom van de oceaanbodem in miljoenen jaren100 90 80 70 60 50 40 30 10 0