Obecná geologie
Download
1 / 9

- PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

Obecná geologie. Zpracoval: ing. Pavel Králík. Vnější geologické děje / eroze / - projevují se zarovnáváním zemského povrchu, působí proti vnitřním geolog. silám - činitelé – zemská tíže, voda, vítr, kolísání teplot a organismy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - azra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Obecn geologie

Obecná geologie

Zpracoval: ing. Pavel Králík

Vnější geologické děje /eroze/

- projevují se zarovnáváním zemského povrchu, působí proti vnitřním

geolog. silám

- činitelé – zemská tíže, voda, vítr, kolísání teplot a organismy

- Zvětrávání - mechanické – vede k rozpadu hornin tlakem /kořeny/

- chemické – rozleptává horniny působením chemických

látek /slabé kyseliny – kys. deště, kořeny

rostlin/

- Zvětráváním hornin /půdotvorného substrátu - živce/ vznikají půdy.


Obecn geologie

Obecná geologie

Působení zemské tíže - způsobuje pohyb zvětralin, půdy, vody z

vyšších míst do nižších

Činnost tekoucí vody - rušivá – vodní eroze /mechanická, chemická/

- tvořivá – vznik naplavenin

- odtok vody - plošný – po povrchu terénu – strouhy, rony,stružky

- splach půdy

- soustředný – v říčním korytě /meandry + náplavy/

- rušivá činnost (eroze) – na horním toku vymílání koryta

- tvořivá činnost – usazování splavenin, třídění podle velikosti a

hustoty /střední a dolní tok/

- společným působením tekoucí vody a větru vznikají skalní

útvary – skalní města /Adršpach, České Švýcarsko,Broumovsko/


Obecn geologie
Obecná geologie

Vznik skalního města

http://www.campsedmihorky.cz/pages/cz/pics/okoli/skalni%20mesta/prachovske%20skaly/prachovske%20%20skaly1.jpg /1.7.2011

http://img.geocaching.com/cache/c347766c-18de-4dab-a58e-ff0c81b4366e.jpg /1.7.2011


Obecn geologie

Obecná geologie

- ve vápencových oblastech krasové útvary ( jeskyně, propasti)

- jeskyně – nerozpustný uhličitan vápenatý se vylučuje z

hydrogenuhličitanu vápenatého v podobě krápníků

(stalaktity, stalagmity, stalagnáty)

- propasti - svisle krasové dutiny/Macocha, hloubka 138 m/

Činnost mořské vody

- příliv = rušivá /podemílání skal, pobřeží/

- odliv, příboj = tvoření pláží, vytřídění částic hornin a nerostů

(vliv Měsíce)


Obecn geologie

Obecná geologie

Činnost ledovců

- ze sněhu, který střídavě taje a mrzne se tvoří krystalický firn, který

se mění postupně v souvislý ledovec /i několik km vysoký/ v

kotlovitých, nejvýše položených oblastech pohoří /kar/. Vlastní

vahou se ledovcový splaz sune do údolí,rozrušuje skály a tento

ostrohranný materiál hrne a drtí před a pod sebou.

- morény – nevytříděné nánosy (horninový materiál) před ledovcem

nebo i pod ním

- pevninské ledovce – plošně nejrozsáhlejší (Antarktida, Grónsko)

- v ledových dobách až do střední Evropy

/zarovnávaly povrch, morény, kamenná moře i bludné balvany /


Obecn geologie1
Obecná geologie

Bludný balvan

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Flyttblock-_findling.JPG/800px-Flyttblock-_findling.JPG /1.7.2011


Obecn geologie

Obecná geologie

Činnost větru

- v suchých oblastech omílá skály, odnáší a přemisťujejemné částice

- větrná eroze tvoří převisy, dutiny, hřibové tvary a viklany

- po zmenšení unášecí síly větru se částice ukládají – přesypy, duny,

spraše /větrem přemístěné nejjemnější prachové částice – úrodná

půda/…Pravčická brána, pokličky na kokořínsku, skalní města

Činnost organismů

- mechanická + chemická /kořenová špička/

- rušivá a tvořivá činnost člověka


Obecn geologie2
Obecná geologie

Pravčická brána pokličky na kokořínsku

http://www.ceskosaske-svycarsko.cz/uploaded/turisticke_zajimavosti/Pravcicka%20brana%20-%20Ceske%20Svycarsko%2000.jpg /1.7.2011

http://www.kokorin-kokorinsko.cz/pic/kamenni-pratele.jpg 1.7.2011


Obecn geologie3
Obecná geologie

 • 1. Vysvětlete činnost tekoucí vody.

 • 2. Popište, jak vznikají skalní města.

 • Popište činnost mořské vody.

 • Popište činnost ledovců.

 • Co to jsou morény, kar?

 • Popište činnost větru.

 • Co tvoří větrná eroze?

 • Popište činnost organismů.

 • Vyjmenujte hlavní pevninské ledovce.

 • 10. Jak se nazývá souhrn vnějších geologických dějů, podstata.

 • 11. Jak se na úlomcích hornin pozná činnost ledovců?