fysik kemi hvad er det n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Fysik/kemi – hvad er det?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Fysik/kemi – hvad er det? - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Fysik/kemi – hvad er det?. Plan. Indhold Arbejdsformer Udfordringer i fremtidens skole Samarbejdet med de andre fag. Slutmålene. Fysikkens og kemiens verden Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fysik/kemi – hvad er det?' - tacita


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
Plan
 • Indhold
 • Arbejdsformer
 • Udfordringer i fremtidens skole
 • Samarbejdet med de andre fag
slutm lene
Slutmålene
 • Fysikkens og kemiens verden
 • Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
  • benytte fysiske og kemiske begreber og enkle modeller til at beskrive og forklare fænomener og hændelser
  • kende til udvalgte stoffers kredsløb i naturen.
 • Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse
 • Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
  • kende til udviklingen i den atomare beskrivelse af grundstoffer og kemiske forbindelser
  • kende til forskellige tiders forestillinger om universets opbygning og udvikling
  • kende til væsentlige træk ved den teknologiske udvikling.
 • Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund
 • Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
  • gøre rede for, diskutere og tage stilling til samfundets ressource- og energiforsyning
  • beskrive og forklare eksempler på energiomsætninger
  • beskrive og forklare eksempler på fremstilling af produkter samt vurdere produktionsprocessers belastning af miljøet
  • beskrive hverdagslivets teknik og dens betydning for den enkelte og samfundet.
slide5

Arbejdsmåder og tankegange

 • Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
  • identificere og formulere relevante spørgsmål, samt opstille enkle hypoteser
  • planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimenter
  • vælge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven.
udfordringer i fremtidens skole
Udfordringer i fremtidens skole
 • Faglighedsbegrebet: snævert eller bredt?
 • Målstyring eller målorienteret undervisning
 • Evalueringskulturen
 • Team samarbejdet
 • Dilemma:

strukturelle forhold >< arbejdsformer

 • Samarbejdet med de andre naturfag
slide8

:

Lokalitet: En svinefarm

Delemner

Fagligt indhold

Biologi

Geografi

Kemi

Fysik

Produktion af svin

Energiomsætning og fødeudnyttelse

Demografi, infrastruktur, erhvervsfordeling, udvikling indenfor landbrug, landbrugsformer, EU

Dyrevelfærd

Metoder til vurdering af dyrevelfærd, dyreadfærd

EU

Frilandsgrise/staldgrise, effekt på nedsivning, eksempler på elektronisk styring i staldene

Svinekød

Ernæring

Madkemi

Resistensudvikling hos bakterier

Mikrobiologi og patologi

EU

Pesticidrester i fødevarer

Toksikologi, fødekæder

Toksikologi

Transport af husdyrgødning til vandmiljøet og effekt på vandmiljøet

Ferskvandsøkologi, marinøkologi

Hydrologi, fosforkredsløb, kvælstoffets kredsløb,

Kvælstofforbindelser, ioner, salte, opløselighed, organiske forbindelser

Effekt på overdrev

Terrestrisk planteøkologi

Transport af kvælstof-aerosol

Forskelle på sårbarheden ved forskellige jordbundstyper

Jordbund, istidsaflejringer

jordbundsanalyser

Stofomsætning, fotosyntese

Bæredygtig produktion

Økologi

Globale miljøproblemer, økonomi, import/eksport, EU

Positionsbestemt dyrkning

(Gødning af marker)

GPS (Markstyring på computer)

Forsuring, gødningssalte

GPS, trådløs kommunikation