HATALI
Download
1 / 17

1. İLGİSİZ ANNE BABA 2. KATI ANNE BABA - PowerPoint PPT Presentation


 • 648 Views
 • Uploaded on

HATALI ANNE BABA TUTUMLARI. 1. İLGİSİZ ANNE BABA 2. KATI ANNE BABA 3. KORUYUCU ANNE BABA 4. MÜKEMMELİYETÇİ ANNE BABA 5. TUTARSIZ ANNE BABA. İLGİSİZ ANNE BABALAR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '1. İLGİSİZ ANNE BABA 2. KATI ANNE BABA' - tacita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

HATALI ANNEBABATUTUMLARI

1. İLGİSİZ ANNE BABA 2. KATI ANNE BABA

3. KORUYUCU ANNE BABA 4. MÜKEMMELİYETÇİ ANNE BABA

5. TUTARSIZ ANNE BABA


Lg s z anne babalar
İLGİSİZ ANNE BABALAR

 • Disiplinsiz Tutum:Çocuğun kendi haline bırakıldığı anne baba tutumudur. Çocuk ile aralarında sevgi bağı yoktur. Çocuğa karşı herhangi bir disiplin uygulanmaz.

İLGİSİZ ANNE BABA TUTUMLARI


 • Bu tutumu sergileyen ailelerde çocuk sevildiğini hissedemez ve genellikle bu çocuklar sevgiyi başka insanlarda arama eğilimi gösterirler.

 • Aile içi bağlar oldukça zayıftır.

 • Çocuğun sevgi ile büyümemesi veya yok sayılması sebebiyle asosyal olma ihtimali yüksektir.

 • Yapılan araştırmalar suçluların çoğunlukla bu tür ailelerde büyüdüğünü ortaya koymaktadır.

 • Çocuklar anne babalarından ilgi ve şefkat beklerler. Sevgi, ilgi ve şefkatin olmadığı ortamda çocukların sağlıklı yetişmesi beklenemez.

İLGİSİZ ANNE BABA TUTUMLARI


Kati otor ter anne babalar
KATI (OTORİTER) hissedemez ve genellikle bu çocuklar sevgiyi başka insanlarda arama eğilimi gösterirler. ANNE BABALAR

Aşırı Disiplinli Tutum: Sevgi bağı çok zayıf, ancak disiplin uygulamalarının çok sert olduğu bir ortam vardır.

Bazen bu tutumu tek başına baba gösterir anne çocuğa aşırı koruyucu yaklaşabilir.

Bu tutum, ikinci evliliğini yapan ve eşinin çocuklarını benimseyemeyen üvey anne veya üvey baba tutumu olarak da karşımıza çıkabiliyor.

KATI ANNE BABA TUTUMLARI


KATI ANNE BABA TUTUMLARI


Koruyucu anne babalar
KORUYUCU ANNE BABALAR isyan edip asi oluyor veya sindirilip pasif bir kişilik geliştiriyorlar.

Anne babanın aşırı koruması, çocuğa gerektiğinden fazla kontrol ve özen göstermesi anlamına gelir.

Bu bağımlılık çocuğun yaşamı boyunca sürebilir ve aynı koruyucu tutumu gelecekte eşinden bekleyebilir.

 • Bunun sonucu olarak çocuk, diğer kişilere aşırı bağımlı, güvensiz, duygusal problemleri olan bir kişi olur.

KORUYUCU ANNE BABA TUTUMLARI


 • Kendisi yapabilecekken, anne çocuğa yemek yedirir, ayakkabısını tişörtünü giydirir, onun tutan eli olur;

 • Onun yerine konuşur, konuşan dili olur;

 • Okula giderken çantasını götürür, yürüyen ayağı olur;

 • Okuldan geldikten sonra ödevini yapar, düşünen aklı olur.

  Sonuçta çocuğun bu organları kullanılmadıkları için gelişemez.

KORUYUCU ANNE BABA TUTUMLARI


M kemmel yet anne babalar
MÜKEMMELİYETÇİ ANNE BABALAR ayakkabısını tişörtünü giydirir, onun tutan eli olur;

 • Genellikle tek çocuklu ve/veya maddi durumu iyi olan ailelerde daha sık görülür.

 • Aşırı derecede verilen sevginin yanında bir de aşırı disiplin vardır. Yani çocuğa her şeyi veren ailenin çocuktan beklentileri de çok üst düzeydedir.

MÜKEMMELLİYETÇİ ANNE BABA TUTUMLARI


 • Bu çocuklar öyle bir ortamda yetişirler ki her şey belirlidir. Kurallar fazlaca katı ve abartılıdır. Çocuğun hayatına aşırı müdahale vardır.

 • Bu tutumun en kötü tarafı da anne babaların kendilerini çok sorumlu ve bilgili olarak görmeleri ve bu yüzden de yeniliklere açık olmamalarıdır.

MÜKEMMELLİYETÇİ ANNE BABA TUTUMLARI


 • Aşırı mükemmeliyetçi aileler çocuklarının yaptıkları hatalara dayanamazlar. Bunun için kafalarında haklı gerekçeler üretirler.

  “Şimdi öğrenmezse hiç öğrenemez.”

  “Zeki olmasa ben de bu kadar şey beklemezdim, ama o kapasitesini kullanmıyor ki.”

 • Çocukta, davranışlarının sonuçlarından korkma sebebiyle öğrenilmiş çaresizlik oluşabilir. Çocuk aile tarafından hep mükemmele odaklandığı için deneyip yapamamaktansa hiçi denememeyi tercih edebilir.

MÜKEMMELLİYETÇİ ANNE BABA TUTUMLARI


Tutarsiz anne babalar
TUTARSIZ ANNE BABALAR yaptıkları hatalara dayanamazlar. Bunun için kafalarında haklı gerekçeler üretirler.

 • Aileler arasında en sık görülen ve çocuğun psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyen hatalı ana baba tutumlarından biri de tutarsız tutumdur.

  Tutarsızlık aile içinde üç şekilde otaya çıkabilir.

  a. Anne ile Baba Arasında Tutarsızlık

  b. Anne veya Babanın kendi içinde Tutarsızlığı

  c. Aile büyükleri ve yakın çevrenin tutarsızlığı körüklemeleri

TUTARSIZ ANNE BABA TUTUMLARI


A anne baba aras nda tutars zl k
a.Anne Baba Arasında Tutarsızlık yaptıkları hatalara dayanamazlar. Bunun için kafalarında haklı gerekçeler üretirler.

 • Anne ile babanın çocuk eğitimi hakkında ortak bir fikirleri yoktur.

 • Büyük ihtimalle her ikisi de kendi ailelerinde gördükleri disiplin yöntemlerini uygulamak istemektedirler.

 • Anne ile baba arasındaki tutarsızlığı çocuk kendi çıkarı için kullanır.

TUTARSIZ ANNE BABA TUTUMLARI


B annenin veya baban n kendi inde tutars zl
b. Annenin veya Babanın Kendi İçinde Tutarsızlığı yaptıkları hatalara dayanamazlar. Bunun için kafalarında haklı gerekçeler üretirler.

 • Anne ya da baba olayın içinde ikinci bir şahıs yokken kendi içinde tutarsızlığa düşebilir.

 • Önce izin verdiği bir duruma sonradan, şartlarda hiçbir değişiklik olmadığı halde izin vermemesi gibi.

TUTARSIZ ANNE BABA TUTUMLARI


C a le b y kler ve yakin evren n tutarsizli i k r klemeler
c. AİLE BÜYÜKLERİ VE YAKIN ÇEVRENİN TUTARSIZLIĞI KÖRÜKLEMELERİ

 • Anne babanın çocuklarına tutarsız davranmalarına neden olan dış etmenlerin başında aile büyüklerinin yanlış tutumları yatmaktadır.

 • Aile büyüklerinin hatalı tutumları anne babanın otoritesini baltalamaktadır.

TUTARSIZ ANNE BABA TUTUMLARI


Demokrat k tutum
DEMOKRATİK TUTUM KÖRÜKLEMELERİ

Demokratik tutum, yukarıda sözü edilen hatalı anne baba tutumlarının olmadığı, aile içi iletişimin kaliteli olduğu ve aile ile ilgili verilen kararlarda tüm aile bireylerinin söz sahibi olduğu tutumdur.

DEMOKRATİK ANNE BABA TUTUMLARI


Demokratik tutum, çocuğun alabildiğine özgür, istediği gibi davranabildiği bir tuttum değildir.

 • Çocuğun fikirlerine değer verildiği,

 • Sevgi ve disiplinin dengeli verildiği,

 • Çocuğun önemsendiği, aile tutumudur.

DEMOKRATİK ANNE BABA TUTUMLARI


Ba arili anne babalar
BAŞARILI ANNE BABALAR; gibi davranabildiği bir tuttum değildir.

 • Çocuğun ihtiyaçlarını sezen

 • Onlara uygun yanıtlar veren

 • Aşırı hoşgörülü veya katı olmayan

 • Davranışlarında tutarlı olan

 • Karşı çıkmadan önce çocuğun isteklerini dinleyen anne babalardır.

DEMOKRATİK ANNE BABA TUTUMLARI


ad