huntingtonova bolezen in druge horee l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
HUNTINGTONOVA BOLEZEN in DRUGE HOREE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

HUNTINGTONOVA BOLEZEN in DRUGE HOREE - PowerPoint PPT Presentation


 • 1259 Views
 • Uploaded on

HUNTINGTONOVA BOLEZEN in DRUGE HOREE . Vid Zgonc, Senta Frol, Jan Kobal. horea ( choreia, gr. ples ) nehoteni, hitri, odsekani, neredni, brezciljni gibi, ki se stalno spreminjajo najizrazitejši na distalnih delih udov in na obrazu stopnjujejo se pri hotenih gibih

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HUNTINGTONOVA BOLEZEN in DRUGE HOREE' - tabitha


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
huntingtonova bolezen in druge horee

HUNTINGTONOVA BOLEZEN in DRUGE HOREE

Vid Zgonc, Senta Frol,

Jan Kobal

slide2
horea (choreia, gr. ples)
  • nehoteni, hitri, odsekani, neredni, brezciljni gibi, ki se stalno spreminjajo
  • najizrazitejši na distalnih delih udov in na obrazu
  • stopnjujejo se pri hotenih gibih
  • več jih je, če je bolnik napet
 • atetoza: gibi počasnejši kot horea
 • horeoatetoza
 • balizem:
  • akuten/subakuten začetek, večja amplituda, proksimalne mišice
  • hemibalizem, mono-, para-, bi- balizem
   • lezija: subtalamično jedro (26%), druga jedra (53%), brez lezije (20%)
klini ne zna ilnosti horee
KLINIČNE ZNAČILNOSTI HOREE
 • blaga horea - motorični nemir
 • parakinezije - prehod horeatičnih zgibkov v hotene gibe
 • “motor impersistence”- motorična nevztrajnost
  • “darting tongue”
  • “milkmaid’s grip”
 • upočasnjen, prekinjajoč govor, preprosto vokaliziranje (godrnjanje, brundanje), motnje artikulacije in fonacije
slide5

<5 %

<5 %

<5 %

<5 %

40 %

<5 %

<5 %

<5 %

6 %

14 %

10 %

10 %

huntingtonova bolezen
HUNTINGTONOVA BOLEZEN
 • Lund-Huntington chorea
 • J. C. Lund:Chorea Sti Viti i Sætersdalen. Uddrag af Distriktslæge J. C. Lunds Medicinalberetning for 1860. Beretning om Sundhedstilstanden m.m. i Norge i 1860, pp. 137-138. This work was not translated into English until 1959.
 • G. Huntington:On Chorea. Medical and Surgical Reporter of Philadelphia, volume 26, no. 15, April 13, 1872, pp. 317-321. German translation by A. Steyerthal in Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, Berlin, 1908, 44: 655.
huntingtonova bolezen7
HUNTINGTONOVA BOLEZEN
 • avtosomno-dominantna, visoko penetrantna, nevrodegenerativna, kronična, progresivna
 • prevalenca: 4-8/ 100.000 (120 bolnikov v Sloveniji)
 • starost: 30-50 let
 • prizadene tri sisteme:
   • gibanje
   • osebnost, razpoloženje, vedenje, čustva
   • kognicija
 • začne kot:
   • motnja gibanja (60 %)
   • psihiatrična simptomatika (15 %)
   • kombinacija obojega (25 %)
 • smrt: 10-20 let po nastanku težav
patogeneza
PATOGENEZA
 • mutacija gena za protein huntingtin na 4. kromosomu (l.1993)
 • nestabilne ponovitve CAG tripletov
 • poliglutaminska bolezen (polyQ)
 • nestabilna mutacija, anticipacija
 • več CAG-ov, prej zboliš (npr. >80, pred 10.letom)
 • mutirani huntingtin je bolj odporen na proteolitično razgradnjo
 • produkti neuspešne proteolize se kopičijo v citoplazmi in jedru, motijo celično funkcijo
 • nevrodegeneracija, izguba nevronov, glioza
  • regionalna selektivnost: kaudatus, putamen, korteks, subkortikalna belina
  • sprva prizadeta indirektna kortiko-striato-palido-talamo-kortikalna pot, ki povzroči inhibicijo talamo-kortikalne aktivnosti in hiperkinezo
  • kasneje prizadeta tudi direktna pot, hiperkineza preide v akinezo (parkinsonizem)
normalno 30
NORMALNO< 30

.... CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

CAG ....

(CAG)< 30

premutacija 30 35
PREMUTACIJA30-35

.... CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

CAG CAG CAG CAG CAG CAG ..

(CAG)30-35

mutacija z nepopolno penetranco 36 39
MUTACIJA Z NEPOPOLNO PENETRANCO36-39

.... CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG ....

(CAG)36-39

popolna penetranca 40 ali ve
POPOLNA PENETRANCA40 ali več

.... CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG ....

(CAG)40 ali več

slide14
PAFI

propad nevronov v putamnu in kaudatusu

funkcionalna inaktivacija subtalamičnega jedra

nezadostna inhibicija talamusa

zvečana talamo-kortikalna aktivnost

zvečana kortiko-bulbarna/spinalna aktivnost

anticipacija
ANTICIPACIJA

OČETJE

OTROCI

motnja gibanja
MOTNJA GIBANJA
 • zgodnja faza: nerodnost, dizartrija, bolniki ne opazijo težav
 • sčasoma: horeatični zgibki
 • pozna faza: distonija, parkinsonizem
motnja gibanja hoje
MOTNJA GIBANJA – hoje
 • širokotirna hoja
 • posturalna nestabilnost
 • majanje v kolenih
 • klecanje
 • padci
 • nezmožnost hoje (hiperkinetična, akinetična)
motnja gibanja komunikacije po iranja
MOTNJA GIBANJA – komunikacije, požiranja
 • zmanjšana verbalna fluentnost
 • progresivna dizartrija
 • mutizem
 • disfagija
 • aspiracija - pljučnica
motnja gibanja o esnih gibov
MOTNJA GIBANJA – očesnih gibov
 • upočasnjena iniciacija sakad
 • upočasnjene sakade
 • hipometrija sakad
 • za sprožitev sakad potrebuje dražljaj (mežik ali obrat glave)
 • pareza konvergence
 • pozna faza: nezmožnost hotenih očesnih gibov
motnja gibanja atipi ni znaki 7
MOTNJA GIBANJA – atipični znaki (7%)
 • distonija, ataksija, parkinsonizem
 • Westphalova varianta
  • akinetično-distonična oblika
 • Juvenilna HD
  • < 21 letom, distonija, parkinsonizem, mioklonus, epi. napadi, podedovana od očeta, veliko št. CAG tripletov
nevropsihiatri ne motnje 98
NEVROPSIHIATRIČNE MOTNJE(98 %)
 • osebnostne spremembe: razdražljivost, apatičnost, togo razmišljanje
 • razpoloženjske motnje (38%) - depresija, manija
 • psihoza
 • samomorilne težnje(samomor vzrok za smrt v 7,5 %)
 • demenca
kognicija
KOGNICIJA
 • zgodnji znak: diseksekutivni sindrom
  • (frontostriatalna degeneracija): težave organizacije, načrtovanja, prioritet, predvidevanja, učenja na napakah, reševanja problemov, kontrole impulzov, težko ločijo signal od šuma, KPSS je še b.p., verbalna disfluentnost
 • pozna faza: demenca
diagnostika hd
DIAGNOSTIKA HD
 • genetsko testiranje: PCR – določitev št. CAG tripletov
  • pri simptomatskih
  • pri asimptomatskih ???
  • bolnik s tipično klinično sliko in pozitivno družinsko anamnezo HD
   • postavimo dg. klinično, brez genetskega testa
  • bolnik s tipično kl. sliko in negativno druž. anamnezo
   • 25 % pozitiven genetski test
  • prenatalno testiranje IVF embrijev
 • lab. preiskave
 • slikovne preiskave: CT, MRI (korelacija s klinično sliko je slaba), SPECT, PET
terapija
TERAPIJA
 • simptomatska
 • FTH, DT, logoped
 • koencim Q10, remacemid ?
 • nevroprotektivni agensi ?
  • kreatin
  • minociklin
  • etil eikozapentenoat
 • krg. (striatalni xenografti, alografti)
benigna dru inska horea
Benigna družinska horea
 • genetsko heterogena
 • prva dekada življenja
 • neprogresivna
 • majhen kognitiven upad in spremembe obnašanja
 • motnje gibanja omilijo preko adolescence
senilna horea
Senilna horea
 • starost
 • nenaden razvoj
 • žvečenje, gibi z jezikom, gibi z ustnicami
 • prevečkrat dg
huntington s disease like ilnesses hdl
Huntington’s disease-like ilnesses (HDL)
 • 1 % klinično tipičnih HB je brez mutacije
 • HDL-1: dominantno dedovanje, gen za prionski protein na K 20
 • HDL-2: gen za junktofilin na K 16
 • HDL-3: recesivno dedovanje, K 4
 • HDL-4: dominantno dedovanje
 • genetski testi niso dostopni
dentatorubral pallidoluysian atrophy haw river syndrome drpla
Dentatorubral-pallidoluysian atrophy (Haw River syndrome)- DRPLA
 • AD (mutacija K12)
 • simptomi: horea, ataksija, mioklonus, krči, distonija, parkinsonizem, psihoza, demenca
 • tretja dekada življenja
 • progresija bolezni
nevro akantocitoza
NEVROAKANTOCITOZA
 • AR, K 9 (CHAC gen)
 • četrta dekada življenja
 • oralna horea, distonija
 • vedenjske spremembe
 • subkortikalna demenca
 • miopatija, aksonska nevropatija
mcleod sindrom
McLeod sindrom
 • X- vezano recesivno, XK gen (Kell)
 • šesta dekada življenja
 • počasi progresivna
 • aksonska nevropatija, miopatija
 • horea okončin, oralna horea
fahrova bolezen
Fahrova bolezen
 • bilateralna kalcifikacija
 • dedna / sporadična
 • horea, parkinsonizem, tremor, distonija
 • kognitivni upad, psihiatrična obolenja
wilsonova bolezen
Wilsonova bolezen
 • recesivno
 • baker
 • tremor, distonija, (horea)
pridobljene strukturne lezije
PRIDOBLJENE STRUKTURNE LEZIJE
 • globoke lezije
 • distalna horea / proksimalni balizem
vaskularne spremembe
Vaskularne spremembe
 • hemibalizem/ hemihorea
 • starejši
 • th – simptomatska, prim., sek. preventiva
sydenhamova horea
Sydenhamova horea
 • revmatska vročica (STR)
 • nenaden razvoj horee (generalizirana), preneha po 6 mesecih
 • utrujenost, razdražljivost
 • later-life horea
paraneoplazije
Paraneoplazije
 • mikrocelularni ca. pljuč,
 • NHL
 • primarni možganski limfom
 • ledvični ca.
sistemske metabolne motnje in toksini
SISTEMSKE METABOLNE MOTNJE IN TOKSINI
 • aketotična hiperglikemija
  • hemihorea / hemibalizem
  • starejši