Vállalati Információs Rendszerek I. - PowerPoint PPT Presentation

v llalati inform ci s rendszerek i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vállalati Információs Rendszerek I. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vállalati Információs Rendszerek I.

play fullscreen
1 / 110
Vállalati Információs Rendszerek I.
146 Views
Download Presentation
tabib
Download Presentation

Vállalati Információs Rendszerek I.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vállalati Információs Rendszerek I. Holyinka Péter holyinka.peter@nik.bmf.hu 2005/2006/I. félév

 2. Követelmény • 1.-11. hétig: kiskereskedelmi Vállalat üzleti folyamatainak megismerése • 11. héten az órán kívül egy zh, (melynek pótlására a 15. héten kerül sor) • 12.-15. hétig: Konkrét VIR bemutatása, folyamatmodellezés, BPR • Aláírás feltétele: zh 50% felett • Vizsga: Szóbeli kollokvium

 3. A vállalat mint rendszer • Valóságos • Működő • Gazdasági • Nyílt Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások erőforrások

 4. Külső információs kapcsolatok Vevők Szállítók Cég Bankok Állam

 5. Vevői információs kapcsolatok

 6. Szállítói információs kapcsolatok

 7. Banki információs kapcsolatok

 8. Állami információs kapcsolatok

 9. Cél – folyamat - szervezet Üzleti célok Üzleti folyamatok (szabályozott tevékenységek sorozata) Szervezet

 10. Folyamat 1 Egység1 Tevékenység 11 Egység1 Tevékenység 12 Egység1 Tevékenység 13

 11. Információs rendszer és követelmények • Az információs rendszer az információk, adatok, eljárások (manuális és automatizált) szervezett rendszere, célja azüzleti célok elérésének hatékony, elvárt szintű támogatása.

 12. „Az üzleti folyamatok információval szemben támasztott követelményei: • effectiveness: • az üzleti folyamat szempontjából releváns, korrekt, konzisztens, melyet megfelelő időben és minőségben nyújt a rendszer, • efficiency: • az információ ellátás az erőforrások optimális felhasználásával történik,

 13. confidentality: • az információ védelme az illetéktelen hozzáféréstől, • integrity: • az információ az üzleti elvárásoknak megfelelően teljes, pontos, • availability: • mind az információk, mind az IT erőforrások az üzleti folyamatok igényének megfelelő időpontban történő rendelkezésre állása,

 14. compliance: • az üzleti folyamatokat érintő, kívülről előírt üzleti kritériumoknak (törvények, szabályozások, szerződések, stb.) való megfelelés, • reliability: • a menedzsment információ ellátása olyan hogy eleget tudjon tenni működtetési és beszámolási kötelezettségeinek.” [3]

 15. Információ technológia (IT) Információ Technológia: „az IT azalkalmazott eszközök, technikai eljárások és ismeretek összessége: • az adatgyűjtés, adattárolás, adatfeldolgozás, információ továbbítás módja, • az alkalmazott technikai eszközök összessége, (hardver, szoftver, hálózatok, alkalmazói rendszerek).” [2]

 16. Az IT erőforrások osztályozása (Information Audit and Control Foundation és az IT Governance Institute szerint) • „Data: • a vállalatnál előforduló adatok a legszélesebben értelmezve (papíralapú, elektronikus, hang, kép, stb.), • Application Systems: • a manuális és automatizált eljárások összessége, • Technology: • a hardver, az operációs rendszerek, az adatbázis-kezelő rendszerek, a hálózati eszközök, multimédiás eszközök, stb.,

 17. Facilities: • az információs rendszert támogató összes rendelkezésre álló berendezés, szolgáltatás, • People: • a személyzet és mindazon képessége, mellyel az információs rendszert tervezi, működését szervezi, beszerzi/fejleszti, bevezeti, működteti, és működését felügyeli.” [3]

 18. Vállalati vagyon, pénzügyek • Vagyon és vagyon komponensek • Árbevétel • Költségek • Eredményszámítás • Kiadások és költségek • Adók és járulékok

 19. Vevői adattáblák egy lehetséges megvalósítása Vevői címek Vevői alapadatok Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód,szokásos fiz. hi.,csoportkód, árkedv. Kapcsolattartók nevei Vevői bankok Vevői vásárlások

 20. Vevői adattáblák egy lehetséges megvalósítása Vevői címek Vevői alapadatok Vevőkód, Irányítószám, (ország), Város, Utca, házszám Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód,szokásos fiz. hi.,csoportkód, árkedv. Kapcsolattartók nevei Vevői bankok Vevői vásárlások

 21. Vevői adattáblák egy lehetséges megvalósítása Vevői címek Vevői alapadatok Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód,szokásos fiz. hi., csoportkód, árkedv. Kapcsolattartók nevei Vevőkód, Név, Telszám,beosztás Vevői bankok Vevői vásárlások

 22. Vevői adattáblák egy lehetséges megvalósítása Vevői címek Vevői alapadatok Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód,szokásos fiz. hi., csoportkód, árkedv. Kapcsolattartók nevei Vevőkód, Bank nevevevő Banki számlaszáma Vevői bankok Vevői vásárlások

 23. Vevői adattáblák egy lehetséges megvalósítása Vevői címek Vevői alapadatok Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód,szokásos fiz. hi.,csoportkód, árkedv. Kapcsolattartók nevei Vevőkód, Év, Összes vásárlás Vevői bankok Vevői vásárlások

 24. Vevővel kapcsolatos informatikai folyamatok Új vevő felvitele • Mikor veszünk fel vevőt • Minimális adatkör • Duplikáció és elkerülési módszerei • Hibák kiszűrése

 25. Vevővel kapcsolatos informatikai folyamatok Vevői adat módosítása • Jogosultsági kérdések • Nem módosítható adatok • Csak a rendszer által módosítható adatok • Duplikáció és elkerülési módszerei

 26. Vevővel kapcsolatos informatikai folyamatok Vevő törlése • Mikor törlünk vevőt • Hogyan törlünk vevőt Informálás • Lekérdezési célok és szempontok

 27. Cikkek és készletek • Cikknek nevezzük a vállalatnál előforduló készterméket, félkész terméket, alkatrészt, anyagot és segédanyagot. • Készleteknek nevezzük a cikkek raktárban fellelhető mennyiségeit. • A cikk azonosító kódja a cikkszám.

 28. Cikkek üzleti folyamatai • Bevételezés • Kivételezés • Értékesítés • Vevői visszáru • Szállítói visszáru • Raktárközi átmozgatás • Selejtezés • Leltárhiány • Leltár többlet

 29. Cikkek informatikai folyamatai • Cikkek adatainak felvitele • Cikkek adatainak módosítása • Cikkek adatainak törlése • Cikkek adatainak megjelenítése • Szállítói cikkszámok karbantartása • Vevői szerződéses árak karbantartása

 30. Cikkcsoportok informatikai folyamatai • Cikkcsoportok adatainak felvitele • Cikkcsoportok adatainak módosítása • Cikkcsoport – vevői kedvezmény csoport kedvezményének megadása • Cikkcsoport törlése, váltása

 31. Készlet adatok • Bevételezés, saját raktár • Bevételezés saját készletre klaviatúráról, vagy fájlból • Bevételezés stornózása • Szállítói visszáru

 32. Cikk adatai • Egyedi beszerzési áras modell • Mérlegelt átlagáras modell

 33. Egyedi beszerzési áras modell • Cikktörzs állomány • Cikkszám • Megnevezés • KSH szerinti azonosító kód • mennyiség egység • eladási egységár • eladási egységár dátuma • cikkcsoport kód

 34. Egyedi beszerzési áras modell • Cikktörzs állomány (folytatás) • tárgyévi összes • felhasználás • tavalyi összes felhasználás • tavalyelőtti összes felhasználás • minimális készlet • készletgazdálkodási paraméter • ÁFA kulcs

 35. Egyedi beszerzési áras modell • Készlettörzs állomány • Cikkszám • szabad készlet • foglalt készlet • beszerzési egységár • Raktárkód • utolsó bevét dátuma • utolsó kivét dátuma

 36. Mérlegelt átlagáras modell • Cikktörzs állomány • Cikkszám • Megnevezés • KSH szerinti azonosító kód • mennyiség egység • nyilvántartási egységár • nyilvántartási egységár dátuma • eladási egységár • eladási egységár dátuma

 37. Mérlegelt átlagáras modell • Cikktörzs állomány (folytatás) • cikkcsoport kód • tárgyévi összes felhasználás • tavalyi összes felhasználás • tavalyelőtti összes felhasználás • minimális készlet • készletgazdálkodási paraméter • ÁFA kulcs

 38. Mérlegelt átlagáras modell • Készlettörzs állomány • Cikkszám • Szabad készlet • Foglalt készlet • Raktárkód • Utolsó kivét dátuma • Utolsó bevét dátuma

 39. Cikkcsoport kódok szótár állománya • Cikkcsoportok szótár állománya • Cikkcsoport kód • Megnevezés • Felelős személy kódja • Szokásos árrés

 40. Bevét napló adattartalma • Bevételezés • Cikkszám • Mennyiség • Beszerzési egységár • Fogadó raktár kódja • A tevékenységért felelős kódja • A bevételezési bizonylat száma • Az alap bizonylat száma • A mozgás dátuma

 41. Kivét napló adattartalma • Kivételezés • Cikkszám • Mennyiség • Nyilvántartási egységár • Kiadó raktár kódja • A tevékenységért felelős kódja • A kiadási bizonylat sorszáma • A felhasználó bizonylat sorszáma • A mozgás dátuma

 42. Átmozgatás napló adattartalma • Raktárközi átmozgatás • Cikkszám • Mennyiség • Nyilvántartási egységár • Fogadó raktár kódja • Kiadó raktár kódja • A tevékenységért felelős kódja • Az átmozgatási bizonylatszám • Az alap bizonylatszáma • Mozgás dátuma

 43. Módosítás napló adattartalma • Módosítás • Cikkszám • Mennyiség • Nyilvántartási egységár • Az érintett raktár kódja • A módosítás oka • A tevékenységért felelős kódja • A módosítási bizonylatszám • Az alap bizonylatszáma • Mozgás dátuma

 44. Bevételezés informatikai folyamata

 45. Redundancia ?! • Redundáns tárolás • Redundancia mentes tárolás • Kontrollált redundancia

 46. Ajánlatkérés – ajánlat adás üzleti folyamata Kimenő ajánlat Beszerzésalrendszer Elküldés Jóváhagyás Készlet alrendszer Válasz kidolgozása Rögzítés Igény azonosítása Vevő alrendszer Vevő azonosítása Érkeztetés Ajánlatkérés érkezik

 47. Fej – Tétel állományok használata Fej állomány Csak egyszer tárolandó adatok Tétel állomány Csak a tételre jellemző adatok Egyedi kód Egyedi kód Név Barátok ek0001 Andi ek0001 Ági ek0001 Laci Bogi ek0002 ek0003 ek0003 Kati Miki Rita ek0155 ek0155 Máté Tomi ek0155 Andi barátja Ági és Bogi

 48. Vevői ajánlatkérések tárolandó adatai I. • Vevői ajánlatkérések (fejállomány) • Ajánlat azonosító kód • Vevőkód • Ajánlatkérés dátuma • Vevői hivatkozási szám • Felelős kódja

 49. Vevői ajánlatkérések tárolandó adatai II. • Vevői ajánlatkérések (tételállomány) • Ajánlat azonosító kód • Cikkszám • Mennyiség • Kért ár • Kért határidő • Ajánlott ár • Ajánlott határidő • Állapotjelző • Megválaszolás dátuma

 50. Vevői rendelés üzleti folyamata Szállítási értesítés Vevői rendelés visszaigazolás Visszaigazolás Elbírálás (- forrás meghatározás - Ár meghatározás - Határidő meghatározás) Rögzítés Igény azonosítása (ajánlat ?) Vevő azonosítása Érkeztetés Vevői rendelés érkezik