slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sejtmag II. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sejtmag II.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

Sejtmag II. - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Sejtmag II. Dr. habil. Kőhidai László SE, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet 2008. Nukleáris testek. Swedlow and Lamond Genome Biology 2001 2 :reviews0002.1. Nukleáris ‘dinamika’. Adatok a humán genomról. 3,000,000,000 bázispár ~ 500,000,000 kodon

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sejtmag II.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Sejtmag II.

Dr. habil. Kőhidai László

SE, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

2008.

slide2

Nukleáris testek

Swedlow and Lamond Genome Biology 2001 2:reviews0002.1

slide4

Adatok a humán genomról

3,000,000,000 bázispár ~ 500,000,000 kodon

Ha 1 kodon = 1 szó és 1 oldal 850 szó

AKKOR

A humán genom 590,000 oldalnak felel meg

Ha a fenti könyvet 3 bázis/perc sebességgel olvasnánk

AKKOR

47.6 évig tartana az elolvasása

slide5

B-DNS A-DNS Z-DNS

Watson és Crick

1953

A DNS szerkezete 1

 • többszálú konformációk
 • hajtűszerű formák
slide6

Konstans átmérő

A DNS szerkezete 2

A – T 2 H híd

G – C 3 H híd

slide7

A DNS megkettőződésének

szemikonzervatív elve

slide8

Kornberg, Arthur

1959

DNS replikáció enzimeinek szerepe

Néhány fontosabb enzim

 • Helikáz – DNS széttekerése
 • Topoizomeráz – „supercoil”-ok letekerése
 • Primáz – RNS-primer készítése
 • DNS polimeráz III – új DNS szál szintézise
 • DNS polimeráz I – az RNS primer 1. bázisának

leválasztása

 • DNS ligáz – DNS fragmentumok összeillesztése
slide9

„Sliding”

Nukleoszómák kémiai

módosítása

és az ú.n. ‘remodeling’

slide11

RNS primer szintézise

primáz enzimmel

a DNS polimeráz kapcsolódik

az RNS primerhez és

megkezdődik az új DNS szál szintézise

DNS polimeráz befejezi

a DNS fragmentum

szintézisét

a kezdő RNS primer

leválik és DNS pótolja

DNS ligáz az újonnan

szintetizált DNS fragmentumot

az új szálhoz kapcsolja

Új DNS szál

szintézisének

lépései

slide12

DNS duplikációja 1

Cohesin-ek

DNS

replikáció

iniciálása

Replikáció

előrehaladása

Összetartó

szerkezet

kialakulása

Replikációs

„buborékok”

Testvér

kromatídák

slide13

„vezető” templát szál

csúszó-kapocs

fehérje

DNS polimeráz

újonnan szintetizált

szál

VEZETŐ

SZÁL

ELMARADÓ

SZÁL

DNS helikáz

RNS primer

primáz

új Okazaki fragmentum

egyszálú DNS-t

kötő proteinek

elmaradó-szál templát

DNS poplimeráz az elmaradó szálon

(Okazaki fragmentum szintézise befejeződik)

DNS replikációja 1

slide14

DNS replikációja 2

„vezető” templát szál

újonnan szintetizált szál

DNS polimeráz

a vezető szálon

primáz

egyszálú DNS-t

kötő proteinek

DNS helikáz

elmaradó-szál

templát

RNS

primer

DNS polimeráz

az elmaradó szálon

(Okazaki fragmentum

szintézise befejeződik)

újonnan

szintetizált

DNS

Okazaki

fragmentum

slide16

DNS

Centrális

dogma

Transzkripció

RNS

Transzláció

polipeptid

szintézise

mRNS minta

alapján

Fehérje

slide17

hnRNS - (heterogeneous nuclear RNA) – elsődlegesen

átíródó RNS - eukaryotákban

5’ sapka – 7-methylguanosine az mRNS 5’ végén

3’ jellegűvé teszi a molekulát

védi az mRNS-t a lebomlástól

Poli-adenin farok – 20-200 adenin tartalmú szekvencia

a poli-A-polimeráz helyezi fel

növeli az mRNS életidejét

pre-mRNS - 100-400 nukleotidos RNS

mRNS érés és „szerkesztés”

slide18

RNS

polimeráz

Kötődés

(zárt

komplex)

transzkripció

Promoter

nyitása

(nyílt

komplex)

Transzkripció

kezdete

Elongáció

elongáció

termináció

Polimeráz

és az RNS

leválása

RNS szintézis

RNS polimeráz

térszerkezete

slide19

Termináció

Poliadeniláció

slide21

Roberts,

Richard J.

Sharp,

Phillip A.

1993

slide24

Alternatív splicing

 • nem minden intron vágódik ki
 • exonok is kivágódnak
 • eredmény: fehérje-családok kialakulása
slide26

A nem proteint kódoló szekvenciák aránya

a filogenezis különböző fokain

slide27

alap-szintű

transzkripció

nincs

transzkripció

spontán

izomerizálódás

hatására aktivált

transzkripció

slide28

François Jacob

André Lwoff

Jacques Monod

"for their discoveries concerning genetic control of enzyme and virus synthesis"

Regulator - repressor

Promoter – RNS polym.

Operator – repressort köt

Structur g. – enzim

slide29

Gén-szintű szabályozás 1 – Prokaryoták

Lactose jelenlétében – gátolt represszor – működő feh.szint.

slide30

Gén-szintű szabályozás 2 - Prokaryoták

Lactose hiány – aktív represszor – gátolt feh.szint.

slide31

Gén-szintű szabályozás 3 - Prokaryoták

Trp hiány – gátolt represszor – működő feh.szint.

Trp jelenlétében – aktív represszor – gátolt feh.szint.

slide33

Kompetíció

Gátlás

Transzkripció szabályozási mechanizmusok 1

- Eukaryoták -

slide34

Direkt

represszió

Indirekt

represszió

Transzkripció szabályozási mechanizmusok 2

- Eukaryoták -

slide37

Transzkripció

szabályozási

mechanizmusok 4

- Eukaryoták -

TBF = TATA binding protein

TF = transzkripciós faktor

slide39

Transzpozonok

 • a genomban helyüket

változtató DNS-szakaszok

 • relatíve hosszú DNS

szakaszok szintézise

 • eukaryoták, prokaryoták
slide40

Transzkripciós

faktorok

 • Homeo-domain
 • Struktúra
 • 3 alfa-helikális struktúra
 • ebből egy szabályoz
 • másik kettő stabilizál
 • kapcsolódás: promoter, enhancer
slide41

Transzkripciós faktorok 2

Zn-ujjas fehérjék

Leucin-zippzár

Helix-loop-helix motívum

 • 2 béta lemez+

1 alfa helix

 • a Zn2+ 2 His-2 Cys
 • 3-4 bázssal kapcs.
 • 2 helikális domain
 • dimerizáció
 • consensus szekv.-hez kapcs
a biol giai inform ci raml s val s g
A biológiai információáramlás -„valóság”

Replikáció

Transzkripció

Transzláció

DNS

RNS

Fehérje

RNS vírusok

Retrovírus

ribozim

Prion

ribozim
Ribozim

Thomas Cech

1989

prionok
Prionok

DNS

RNS

Fehérje

?

Stanley B. Prusiner

1997

Spongiform encephalopathia

prion szerkezete
Prion szerkezete
 • AS szekvencia azonos
 • A. normál (PrPc) fehérje
 • főleg α-helix - szolubilis
 • B. abnormál (PrPsc) fehérje
  • 45% β-redő – nem oldható
  • Hőstabil,
  • UV-sugárzásra érzéketlen
  • & proteáz rezisztens
 • Sejtfelszínen aggregálódik
megjelen si form k lokaliz ci
Megjelenési formák - lokalizáció

Fatalis familiáris

insomnia (FFI)

<->Creutzfeldt-Jakob kór

GSS= Gerstmann –Straussler-Scheinker betegség

egy b ellentmond sok
Egyéb ellentmondások
 • Metilációs mintázat öröklődése => Epigenetika
 • Strukturális öröklődés
 • Szenz – antiszenz szál?
metil ci s mint zat
Metilációs mintázat

CpG szigeteken

Eredménye géncsendesítés

szenz az antiszenz sz lban

Receptor

‘5

‘3

‘3

‘5

Ligand

„Szenz” az antiszenz szálban?

Szenz – mRNS-sel megegyező szekvencia- erről íródik a fehérje

Antiszenz - mRNS erről íródik