Metallien historiaa - PowerPoint PPT Presentation

metallien historiaa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metallien historiaa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metallien historiaa

play fullscreen
1 / 8
Metallien historiaa
145 Views
Download Presentation
tab
Download Presentation

Metallien historiaa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Metallien historiaa

  2. Yleistietoa • Metallit ovat alkuaineita tai seoksia. Ne johtavat hyvin lämpöä ja sähköä. • Niille on ominaista mm. metallin kiilto, hyvä muokattavuus ja sitkeys. • Metalleja on kestävyytensä ansiosta käytetty kautta aikojen esim. aseiden tai astioiden valmistukseen.

  3. pronssi • Pronssikaudella seos sisälsi kuparin ohella muita saatavissa olevia metalleja kuten tinaa, sinkkiä, ja lyijyä. • Pronssia valmistettiin alunperin sulattamalla kuparia sinkkimalmin kanssa. • Nykyisin pronssilla tarkoitetaan kuparin ja tinan seosta. • Euroopassa siirryttiin pronssikaudelle n. vuonna 2300 eaa, mutta yli tuhat vuotta aikaisemmin pronssia hyödynnettiin mm. Egyptissä ja Mesopotamiassa.

  4. Rauta • Ensimmäiset todisteet raudan käytöstä ovat Sumerista ja Egyptistä noin 4000 ennen ajanlaskun alkua, jolloin raudasta tehtiin lähinnä keihäänkärkiä tai muita melko pieniä esineitä, koska rautaa kerättiin meteoriittien jäännöksistä, jotka ovat varsin harvinaisia. • Käyttö yleistyi sen jälkeen, kun sitä ensin Lähi-idässä noin 1400 eaa. ja myöhemmin muuallakin opittiin valmistamaan pelkistämällä oksidimalmeista. • Tällöin pronssikausi päättyi ja alkoi rautakausi.

  5. Kupari • Kupari on kemiallisesti varsin passiivinen jalometalli. • Puhtaita kuparilaatuja on kolme: Hapeton kupari, Deoksidoitu kupari ja yleisimmin käytetty happikupari. • Tärkein kuparin käyttäjä on nykyisin elektroniikkateollisuus ja kuparin hinta on ollutkin viime vuosina nousussa

  6. Kulta • Kulta esiintyy luonnossa yleensä metallisena, sekä lähes puhtaana kultana että metalliseoksina. Joki­vesissä toisinaan esiintyvät kulta­hiput on jo tuhansia vuosia sitten pystytty erottamaan huuhtomallakin. • Kulta on aiemmin ollut ensisijainen reuman hoidossa sekä pistoksina että suun kautta. Kultaa käytetään muun muassa koruihin, hammaspaikkoihin, ja aiemmin myös proteeseihin. • Hyvän sähkönjohtavuuden ja ruostumattomuuden takia kultaa käytetään myös elektroniikkateollisuudessa mm. liitin- ja kytkinpinnoissa.

  7. Linkkejä • http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=eEWIuyeNp2k • http://www.youtube.com/watch?v=RmaGh4g1JtY • http://www.youtube.com/watch?v=1jXUe5zMxuo • http://www.youtube.com/watch?v=DIdHibtMgpg&feature=player_detailpage