Sähkökemiallisen parin historiaa - PowerPoint PPT Presentation

allene
s hk kemiallisen parin historiaa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sähkökemiallisen parin historiaa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sähkökemiallisen parin historiaa

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
128 Views
Download Presentation

Sähkökemiallisen parin historiaa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sähkökemiallisen parin historiaa

 2. Ennen pariston keksimistä…

 3. 1600-luvulla… William Gilbert käytti ”Electric force” –ilmaisua v.1600 Tutki hankaussähköä. I sähkögeneraattori v.1665 (Otto von Guericke) Otto von Guericken sähkögeneraattori Lähde: La Cour, P.; Appel, J. Maailman rakenne ja luonnonvoimat II, Otava, Helsinki, 1906, s. 297.

 4. 1700-luvulla… Runsaasti kokeiluja sähkökipinöillä ja sähkön johtavuudella Valoa hankaussähköllä 1705. Yleisönäytöksiä Stephen Gray: käsitteet johde ja eriste 1729. Sähkön oletettiin olevan jonkinlaista painotonta nestettä, joka voi virrata paikasta toiseen The electrical boy Kuva: Lindell, I. V. Sähkötekniikan historia, Otatieto, 1994, s.17

 5. 1700-luvulla… Charles Dufay 1733: kahdenlaista sähköä: lasisähkö ja lakkasähkö Willam Watson1747: virtapiirin käsite. La Cour, P.; Appel, J. Maailman rakenne ja luonnonvoimat II, Otava, Helsinki, 1906, s. 232 Leidenin pulloja kytkettynä rinnakkain.

 6. Leidenin pullo Von Kleist ja Musschenbrock 1745 Sähköä voitiin varastoida Varaus purettiin yhdistämällä sisä- ja ulkopinta johteella. Early Illustration of Leyden JarsFrom Nollet's "Lettres sur L'Electricite, 1751 1800-luvun alku

 7. Benjamin Franklin (1706-1790) Tutki sähköä Osoitti, että Leidenin pullon sähkö on samaa sähköä kuin salaman sähkö. Ukkosenjohdatin v.1753 A drawing of Franklin's kite experiment "Franklin's experiment, June 1752: Demonstrating the identity of lightning and electricty, from which he invented the lightning rod." Prints and Photographs Division of the Library of Congress

 8. Kohti pariston keksimistä

 9. Luigi Galvani (1727-1798) Teoria eläinsähköstä 1791. Kuvien lähde: http://ppp.unipv.it/Volta/Pages/ePage1.html

 10. Galvanin ensimmäisiä koejärjestelyjä http://ppp.unipv.it/Volta/Pages/ePage1.html

 11. Galvanin kokeet kahdella eri metallilla http://ppp.unipv.it/Volta/Pages/ePage1.html

 12. Alessandro Volta (1745 - 1827 ) Italialainen fyysikko Kehitteli ja keksi monia sähkön mittaamiseen ja tutkimiseen soveltuvia laitteita Kritisoi Galvanin tutkimuksia Sähköparin periaate : Voltan pylväs 1800 http://www.sparkmuseum.com/ELECTROSCOPE.HTM http://ppp.unipv.it/Volta/Pages/ePage5.html

 13. Voltan koejärjestelyitä Kuva Voltan kirjeestä Royal Societylle 1800 ylhäällä ”The crown of cups” alla: Voltan pylväs Volta kokeili sähköistä ilmiötä eri ruumiinosiin (mm. kädet, kieli, silmä) Leicester, H. M.; Klickstein, H. S. A source book in chemistry 1400-1900; McGraw-Hill: New York, 1952, 554, s.240-242

 14. Voltan pylväs Periaatekuva Voltan pylväästä Lähde: Wikipedia Erilaisia Voltan pylväitä 1800-luvun alusta(Lähde: www.sparkmuseum.com)

 15. Hapettumis-pelkistymisreaktio tuottaa sähköä Ennen - nyt http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/sahko/4_jannitelahde.htm http://ppp.unipv.it/Volta/Pages/ePage1.html