slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
TÜRKİYE’DE PERSONEL REJİMİNİN ESASLARI Prof. Dr. Birgül A. GÜLER 22 Şubat 2003, Ankara

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

TÜRKİYE’DE PERSONEL REJİMİNİN ESASLARI Prof. Dr. Birgül A. GÜLER 22 Şubat 2003, Ankara - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

TÜRKİYE’DE PERSONEL REJİMİNİN ESASLARI Prof. Dr. Birgül A. GÜLER 22 Şubat 2003, Ankara Türkiye’de Kamu Personel Rejiminin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve TÜHİS toplantısında sunulan bildiridir. KAMU İSTİHDAMI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TÜRKİYE’DE PERSONEL REJİMİNİN ESASLARI Prof. Dr. Birgül A. GÜLER 22 Şubat 2003, Ankara' - sylvester-riddle


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
TÜRKİYE’DE PERSONEL REJİMİNİN ESASLARI

Prof. Dr. Birgül A. GÜLER

22 Şubat 2003, Ankara

Türkiye’de Kamu Personel Rejiminin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu,

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve TÜHİS

toplantısında sunulan bildiridir

kamu st hdami
KAMU İSTİHDAMI
 • Kamu kesiminde istihdam edilen sivil personel toplamı 2.750.000
 • Kamu personeli toplam nüfusun %4'ü
 • Ekonomik etkin nüfusun %7'si
   • Bu oranlar, başka ülkelerle kıyaslandığında, "devletin şişkinliği" saptamasının yersiz olduğunu gösterir.
fiili istihdam t rleri
Fiili istihdam türleri
 • Memurluk
 • Geleneksel sözleşmelilik
 • İşçilik
 • Kadro karşılığı sözleşmelilik
 • (Piyasa tipi) sözleşmelilik
 • I sayılı cetvel
 • II Sayılı cetvel
 • Geçici işçilik
2002 sonu bin ki i
2002 Sonu bin kişi

Memur Sözleş. İşçi Geçici Toplam

Merkez 1.632 17 134 246 2.029

Yerel 93 2 64 109 268

KİT 17 180 119 54 453

TOPLAM 1.742 198 317 410 2.750

Kaynak: DPB ve YerelBilgi

kamu personelinin 1 750 000 i 63 memurdur

Kamu personelinin 1.750.000'i %63'ü memurdur

Bu düşük oran, hem kamu hizmeti alanındaki daralmayı hem de kamu kesiminde piyasa türü çalışma usullerinin yaygınlığını gösterir.

memur oranlar
Memur Oranları
 • KİT'lerde memur oranı %4'tür; ağırlık %40 ile sözleşmeli istihdamdadır.
 • Yerel yönetimlerde memur oranı % 35'tir; ağırlık %40 ile geçici işçilerdedir.
   • Kamu istihdam rejimi özel sektör istihdamına yaklaşmaktadır
   • Kamuda çalışanlar, yüksek işgüvencesinden uzaklaşmaktadır
   • Kamu sendikacılığı daralmaktadır
merkezi y netimde memur
Merkezi yönetimde memur
 • Merkezde çalışanların %80’i memurdur
 • Memurların %35'i Milli Eğitim; %9'u Üniversiteler; %13'ü Sağlık Bakanlığı bünyesinde olmak üzere %57'si eğitim ve sağlık alanlarındadır.
 • Memurların %12'si emniyet; %5'i din; %4'eri adliye ve maliye hizmetlerinde olmak üzere %25'i geleneksel devlet hizmeti alanlarındadır.
 • ……...
slide9
…...
 • Memurların %82'si tüketici büro işleri değil üretici hizmet alanındadır.
   • Memurluk, toplam 6 ana hizmet alanında yoğunlaşmaktadır.
   • Merkezi yönetim kurumlarına ait olan bu kütle Ankara'da değil, ülke genelinde hizmet üretmektedir.
   • Hizmet türleri ile alanda iş görme birlikte değerlendirilirse, "aşırı merkeziyetçi devlet" savlarını haklı bulmak güçtür.
rejimin d nemi
Rejimin Üç Dönemi
 • Osmanlı yasaları üzerinde düzeltmeler dönemi
 • 788 Memurin Kanunu dönemi: 1929-1965
 • 657 Devlet Memurları Kanunu dönemi: 1970-…
788 d nemi
788 dönemi
 • Askeri personel ile sivil devlet personeli rejimi üzerine yükselmiştir.
 • Belediye personeli için tüzük hükümleri
 • KİT personel rejimi, 788 ilkelerine uygun olarak ama kurumların özel kuruluş yasalarınca görece serbest biçimlenmiş; sistem 1939'da bütünleştirilmiştir.
 • İşçilik, 1936 yılında çıkarılan yasa ile genel kurallara bağlanmıştır.
yabanc uzman raporlar
Yabancı Uzman Raporları…
 • 1945 -Kamu personel reformu isteği
 • Ön planda yabancı uzman raporları vardır.
 • Neumark Raporu 1949; "Devlet Dairelerinin Rasyonel Çalışma Esasları Hakkında".
 • Thornburg Raporu 1949; "Türkiye Nasıl Yükselir?"
 • Barker Raporu 1951; Martin - Cush Raporu 1951; Leimgruber Raporu 1951; Dantel Raporu 1959; Mook Raporu -1962; Fisher Raporu 1962…
1955 tasar s ndan 657 sistemine
1955 Tasarısı'ndan 657 Sistemine….
 • Modern telakkilere ve modern usullere uygun bir personel yapısı kurmak..
 • Kamu sektörü ile özel sektörü yakınlaştırmak…
 • Kamuda "önce bir reorganizasyon" ve sonra "sürekli revizyon" yapmak…
 • Bu işle görevli, ABD uygulaması benzeri bir Devlet Personel Dairesi kurmak….

Bu çerçeve,

1990'lı yılların reform iklimi ile şaşırtıcı derecede paraleldir

657 zer nden reform erik
657 ÜZERİNDEN REFORM -İçerik
 • 657 günümüzde yürürlükte olan sistemdir
 • 1980'li yılların ilkeleri, 1955 tasarısında ve 657 yaklaşımında vardır:
   • Kadro kuruluşunu "hizmetin gerekleri" amacından koparma,
   • Üç derece birden [asansör] yükselme,
   • Özel sektördeki hizmetin kamu kesiminde geçmiş sayılması
657 genel kadro yasas
657: Genel Kadro Yasası
   • 788’de kadrolar, kuruluş yasalarının parçası olarak işlem görürdü
 • İlke, hizmetin gerekleri olarak belirlenmişti.
 • Genel kadro yasası kadroyu bütçe yasasının eki haline getirdi
 • İlke "hizmetin gerekleri” + "mali olanaklar” + "devletin personel politikası"
 • TBMM denetimi daraltıldı; kadrolar yürütmenin iş alanı haline geldi
1996 tasar s kadro listesi
1996 Tasarısı: Kadro Listesi
 • Tasarı ekine bir "Genel Kadro Listesi" yerleştirilmiştir
 • Bu liste esnektir; kadrolar "asli sürekli ve genel idare esasına göre" tanımı dışına çıkarılabilir; kaldırılabilir
 • Kadronun hizmet ve örgüt ile bağı tamamen kopmaktadır
hizmet tan mlamada 96 l t hizmetin gerekleri de il niteli i
hizmet tanımlamada ‘96 ölçütü: hizmetin gerekleri değil niteliği
 • Genel İdare Esasına Göre Yürütülenler:
 • Bakanlıklar, Emniyet, RTÜK, Özelleştirme İdaresi

[Eğitim politikası bu kapsamda, sunumu dışında]

[Sağlık politikası bu kapsamda, sunumu dışında]

 • Kamu Yararı Ağır Basanlar:
 • Merkez Bankası, TİKA, SSM
 • Piyasaya Bırakılabilir Olanlar:
 • Devlet Tiyatroları, Milli Piyango, Elektrik Etüd, MTA
hedeflenen istihdam
hedeflenen istihdam
 • Memurluk yerine sözleşmelilik;
 • Kadro gereği ücret yerine kişiye göre -perfomansa dayalı ücret;
 • Kamu istihdam rejimini piyasa rejimine dönüştürme
akt rler yabanci uzman raporlarindan k resel etk lere
AktörlerYABANCI UZMAN RAPORLARINDAN KÜRESEL ETKİLERE
 • 657 Reformu'nun zemininde yabancı uzman raporları vardır
 • 1990'lar Reformu ise dört kurumun yönlendirici etkisi altındadır:
   • AB : idari kapasiteyi güçlendirmek
   • IMF : kamu harcamalarını kısıtlamak
   • Dünya Bankası : kamu yönetişimi için reform
   • OECD : regülasyon reformları
reformun sorunlari
REFORMUN SORUNLARI
 • Pekçok ülkede küresel etkiler altında yürüyen bu tür bir reformun çeşitli sorunları vardır:

Ulusal Çıkar Sorunu

Toplumsal Çıkar Sorunu

Kamu Yararı Sorunu

Emek Hakları Sorunu

1 ulusal kar sorunu
1. Ulusal Çıkar Sorunu

Reform süreci üzerinde küresel etkiler, egemenlik hakkının korunması bakımından sınırlandırılması zorunlu hale gelmiş bir hacim ve etki gücüne ulaşmıştır

2 toplumsal kar sorunu
2. Toplumsal Çıkar Sorunu
 • Azgelişmişlik koşulları,
 • yaygın eşitsizlik ve adaletsizlik,
 • özel sektörün küresel sermaye karşısındaki zayıflığı

açık gerçeklerdir.

Bu koşullarda kamu hizmetleri alanı üzerinde değişikliklerin, “dünyanın genel gidişatına uygunluk” dürtüsüyle değil, ancak yapının çok yönlü irdelenmesiyle yapılması gerekir.

3 kamu yarar sorunu
3. Kamu Yararı Sorunu

Devlet hizmetleri, uzmanlık ve süreklilik gerektirir. Şu yada bu kesimin çıkarları üzerinde etkiler yaratan bu hizmetler,

anayasal ve yasal güvencelerden yoksun,

esnek,

çalışanın kişiliğine ve işverenin saf takdirine bağlanmış,

kendi içinde rekabetçi,

piyasa esaslarına dayalı

bir personel sistemiyle yürütülemez.

4 emek haklar sorunu
4. Emek Hakları Sorunu

Kamu istihdamı, çalışanlar açısından görece ileri haklar sağlar. Bu rejimi özel istihdama dönüştürmek, özel sektördeki örgütsüzlüğü yaygınlaştırmak ve çalışanların kazanılmış haklarının kaybına yol açmak demektir.

Örgütlü toplum anlayışı ve araçları bakımından mevcut yoksulluğumuz, toplumsal zenginliğin bölüşümündeki bozukluğun nedenlerinden biridir; var olanların da yitirilmesi, toplumsal çatışmaların derinleşmesine yol açacaktır.

slide25
TÜRKİYE’DE PERSONEL REJİMİNİN ESASLARI

Prof. Dr. Birgül A. GÜLER

22 Şubat 2003, Ankara

Türkiye’de Kamu Personel Rejiminin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu,

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve TÜHİS

toplantısında sunulan bildiridir

ad