A tm uygulama usul ve esaslari 09 mayis 2013 trabzon
Download
1 / 40

- PowerPoint PPT Presentation


 • 357 Views
 • Uploaded on

AİTM UYGULAMA USUL ve ESASLARI 09 MAYIS 2013 – TRABZON. Mehmet EVCİ. KAPSAM. TSE Genel Faaliyetleri Çerçeve Yönetmelikler (Martoy, Tortoy, Motoy, AİTM) TSE- AİTM Uygulama Usul ve Esasları-(Tamim 2011/2) BSTB-Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (TEBLİĞ NO: SGM-2010/1

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - istas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A tm uygulama usul ve esaslari 09 mayis 2013 trabzon

AİTM UYGULAMA USUL ve ESASLARI09 MAYIS 2013 – TRABZON

Mehmet EVCİ


Kapsam
KAPSAM

 • TSE Genel Faaliyetleri

 • Çerçeve Yönetmelikler (Martoy, Tortoy, Motoy, AİTM)

 • TSE- AİTM Uygulama Usul ve Esasları-(Tamim 2011/2)

 • BSTB-Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (TEBLİĞ NO: SGM-2010/1

 • Okul Taşıtları Yöntmeliği

 • Ambulans Yönetmeliği

 • Soru ve Öneriler


Faal yet alanlari
FAALİYET ALANLARI

Standard

Hazırlama

Kalibrasyon

Belgelendirme

Laboratuvar

Mehmet EVCİ


Faal yet alanlari1
FAALİYET ALANLARI

 • Türk Standardlarını hazırlamak, kabul etmek ve yayınlamak,

 • Standardlarla ilgili her türlü muayene ve deneyler için laboratuvarlar kurmak,

 • Standardlara uygun ve kaliteli üretimi sağlamak amacıyla belgelendirme hizmeti vermek,

 • Metroloji ve Kalibrasyon ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuvarları kurmak.


Protokol
PROTOKOL

 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığının “Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkında (AİTM) Yönetmelik” kapsamındaki bazı hizmetlerin Türk Standardları Enstitüsünce yürütülmesi hususunda yetkilendirilmesine dair protokol 23.12.2003 tarihinde imzalanarak 15.02.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir


Organ zasyon
ORGANİZASYON

 • 19 ilde koordinatör bölge oluşturulmuştur

 • Toplam 63 ilde proje tasdiki yapılmaktadır

 • Tamamında makine mühendisleri görevlidir

 • Kadrolu personel olmayan illerde sözleşmeli mühendisler vasıtası ile hizmet verilmektedir

 • Araç proje müdürlüğü ile koordineli çalışılmaktadır

 • Tasdik edilen proje sayısı ortalama100.000 adet/yıl

 • Seri tadilatlar bu sayının dışındadır


Er eve y netmel kler 1
ÇERÇEVE YÖNETMELİKLER-1

 • MARTOY: Avrupa Topluluğunun 70/156/AT (2007/46/AT) Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle son seviyesini,

 • TORTOY: Avrupa Topluluğunun 74/150/AT (2003/37/AT) Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğinin Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle son seviyesini,

 • MOTOY:Avrupa Topluluğunun 92/61/AT (2002/24/AT) İki veya Üç Tekerlekli Motorlu AraçlarınTip Onayı Yönetmeliğinin Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle son seviyesini,

 • AİTM: Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin son seviyesini

  içermektedir.


Tanimlar 3
TANIMLAR-3

 • AT Yönetmelikleri: Avrupa Birliği tarafından direktif olarak yayımlanan ve Bakanlıkça yönetmelik olarak uyumlaştırılarak yürürlüğe konulan motorlu araçlarla ilgili yönetmelikleri,

 • e İşareti : otomotiv ürünlerinin ilgili Avrupa Topluluğu mevzuatına uygunluğunu gösteren işaret

Sanayi Bakanlığı’nca Yönetmelik Olarak Yayınlanıyor

Sanayi Bakanlığı’nca ULUSAL TİP ONAY BELGESİ veriliyor.


Tanimlar 4
TANIMLAR-4

 • ECE - R: Motorlu araçlarla ilgili Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Teknik Düzenlemelerini (Regülasyonları),

 • E İşareti : 20/3/1958 tarihli “ Tekerlekli Araçların, Araçlara takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu talimatlar temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınmasına Dair Anlaşma” kapsamında verilen ve otomotiv ürünlerinin ilgili mevzuata uygunluğunu gösteren işaret

TSE Standard olarak yayınlıyor


Tanimlar 6
TANIMLAR-6

 • AİTM Onayı: Araçların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu konusunda yapılan işlemleri,

 • AİTM Tip Onayı Belgesi:Bu Yönetmeliğe göre seri olarak imal edilen araçlar ile seri tadilatlarda, her bir araç tipi içinAİTM onayı işlemleri tamamlanarak, araçların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu sonucunda Onay Kuruluşunca verilen belgeyi,

 • AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi: AİTM onayı işlemleri tamamlanarak, araçların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu sonucunda, tek tek araçlar ve münferit tadilat için Onay Kuruluşunca veya onay kuruluşunun yetkilendirdiği kuruluşça verilen belgeyi,

 • AİTM Seri Tadilat/Seri İmalat Araç Uygunluk Belgesi: AİTM onayı işlemleri tamamlanarak, araçların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu sonucunda, seri imal edilen araçlar ve seri tadilatlar için imalatçı tarafından verilen belgeyi,


Genel tanimlar
GENEL TANIMLAR

 • M1 92/21/AT

 • OTOMOBİL : Sürücü dahil en fazla 8 kişi

 • M1 MARTOY Ek-2 C (Gövde tip tanımı)

 • M2,M3, N, O, 97/27/AT

 • MİNİBÜS*: Sürücü dahil 9-15 kişi (9 kişi M1*)

 • OTOBÜS*:Sadece oturan veya oturan ve ayakta yolcu taşıyan M2,M3 kategorisi

  *(Bkz : AİTM Ek-I / Mad:7.1.1, Mad:7.1.2 )

 • M2veM3 sınıf tanımları için,Bkz : AİTM Ek-I/Mad:7.2


Tad latlar 1
TADİLATLAR-1

 • “Bir araç üzerinde imalatından sonra veya hizmet süresinde, aracın niteliğini değiştirecek şekilde yapılan işlem tadilattır “

 • Motor ve şasi değişikliği hariç kısmi komplelerinin aynı karekterdeki orijinalleri ile değiştirilmesi tadilat değildir.

 • Ekonomik ömrünü doldurması veya başka nedenlerle hurda olduğu saptanmış olan ve trafik kaydı silinmiş bulunan araçlara tadilat yapılamaz ve yeniden tescil edilemez.

 • “Tamamlanmamış Araç Tip Onay Belgeli” araç üzerinde, varyant, versiyon seviyesinde yapılacak değişiklikler ancak 1.seviye Tip Onayı alan imalatcısı tarafından gerçekleştirilebilir (3 .6) bkz 26.6.2012/28335 RG)


Tad latlar 2
TADİLATLAR-2

 • Tadilat sırasında yapılan değişiklikler ve etkilediği sistemler Ek VII hükümlerini karşılamalıdır.

 • Ek VII’de belirtilen hükümlerde oluşan değişikliklerde; madde 1.1 (gürültü), madde 1.2 (egzos emisyon), madde 1.3 (arka koruma), madde 1.9 (fren), madde 1.49 (alev dayn.), madde 1.53 (ön koruma çerçevesi.) için

  Teknik Servis raporu gereklidir.


A 2012 2 dar hususlar
A) 2012/2-İDARİ HUSUSLAR

 • SMM BüroTescilBelgeleriaranacaktır.

 • SMM Belgesiiptaledilenmühendislerinhazırladığıprojeleronaylanmayacaktır.

 • “MünferitAraçUygunlukBelgesi” ile “SınırlıTadilatBildirimi” orijinal formatta olacaktır

 • Araçlaraait, tescileesasbelgeveyatescilbelgesininaslıya da bubelgelerinnotertasdiklisuretigörülerekişlemyapılacak,


A 2012 2 dar hususlar1
A) 2012/2-İDARİ HUSUSLAR

 • BSTB ile yapılan PROTOKOL çerçevesinde, Araç Tadilat Projelerini tetkik ve onaylama yetkisi sadece TSE’ne verilmiştir.

 • “Münferit Araç Uygunluk Belgesi” üzerinde sadece TSE Onay Kaşesi bulunacaktır.

 • MMO ‘nın Mesleki denetim yapılmasında Enstitümüzce bir mahsur bulunmamaktadır.


A 2012 2 dar hususlar2
A) 2012/2-İDARİ HUSUSLAR

 • Araç Proje faaliyeti yapan birimlerimizin uygulama alanları ve bağlı olduklar koordinatör birimler ekte verilmiştir.

 • Enstitümüzdeki kadrolu makina mühendisi ve/veya bilirkişi olarak görevlendirilen makina mühendisi tarafından incelenen projeler paraflanacaktır,

 • Birim amiri/sorumlusu veya birim amirinin yetkilendireceği kişi tarafından imzalanarak onaylanacaktır.

 • Proje tasdiki yapılmayan veya herhangi bir sebeple proje tasdiki yapılamayan birimlerdeki proje tasdikleri, Merkez veya koordinatör birimin belirleyeceği birimde yapılacaktır.


A 2012 2 dar hususlar3
A) 2012/2-İDARİ HUSUSLAR

 • Tadilat hangi ilde yapılmışsa, proje o ilde onaylanacaktır

 • Proje tasdiki yapılmayan illerdeki tadilatlar, koordinatör ilinin belirleyeceği ilde onaylanacaktır

 • Tadilat hangi il sınırları içerisinde yapılmışsa, plakası başka ile ait olsa dahi projeler o ilde onaylanacaktır.

 • Uygunluk belgesi üzerinde tadilatı yapan atölyenin / işletmenin kaşesi ve firma yetkilisinin /yasal vekilinin imzası aranacaktır.

 • Firma yetkilisinin/yasal vekilinin imza sirkülerininaslı görüldükten sonra fotokopisi dosyasına eklenecektir.


A 2012 2 dar hususlar4
A) 2012/2-İDARİ HUSUSLAR

 • Tadilat yapılmamış araçlar ile daha önce tadilatı yapılmış, ancak dosyalarında tadilat projeleri bulunmayan araçlar için araçların tescil belgelerindeki bilgileri düzeltmek amacıyla sonradan düzenlenen projeler onaylanmayacaktır.

 • Müracaatı yapılan dosya, kayıt işleminden sonra kontrol formları kullanılarak incelenecektir

  .

 • Hatalı, eksik evrak vb. sebeple onaylanmayan projelere, proje üzerine tasdik edilmeme gerekçesi açıkça yazılıp “Tasdik Edilmemiştir” kaşesi basılacak, tetkik ücreti alınıp, bir nüshası ilgili birimde muhafaza edilerek, ikinci nüshası ilgili mühendislik bürosuna iade edilecektir.


A 2012 2 dar hususlar5
A) 2012/2-İDARİ HUSUSLAR

 • Proje ve eklerindeki tüm evraka, projeyi hazırlayan mühendis tarafından kaşe basılacak ve imzalanacaktır

  .

 • Uygulamada karşılaşılan sorunlarda veya tereddüt edilen sair durumlarda, koordinatör birim ve/veya Ankara Araç Proje Müdürlüğü ile iletişime geçilecek, işlemlerin koordineli olarak yürütülmesi için gereken hassasiyet gösterilecektir.

 • Yönetmelik ve regülâsyonlarda güncel seviye aranacaktır.


B tekn k hususlar
B) TEKNİK HUSUSLAR

 • Müsaade edilen tadilatlar ile ilgili teknik esaslar AİTM Ek IV’deki madde numaraları esas alınarak aşağıda verilmiştir.


4 1 motor de kl
4.1- MOTOR DEĞİŞİKLİĞİ

 • 4.1.1. Tip Onayı Belgesine istinaden uygunluk belgesiyle tescil edilmiş araçlar üzerinde yapılacak motor değişikliğinde, ilgili yönetmeliklerin güncel seviyelerini sağlayan motorlar kullanılmalıdır

 • . 4.1.2. İmalat Yeterlilik Belgesine istinaden teknik belgeyle tescili yapılmış araçlar üzerinde yapılacak motor değişikliğinde, ilgili yönetmeliklerin en az temel seviyesini sağlayan motorlar kullanılmalıdır.


4 1 motor de kl1
4.1- MOTOR DEĞİŞİKLİĞİ

 • 4.1.3. Motorun gücü vb. genel özelliklerini etkileyecek, parça değişiklikleri, tadilat seti kullanımı veya işlemci programlarında değişiklik yapılması durumunda, egzoz emisyon ve araç gürültüsünün ilgili yönetmelikler de belirtilen değerler içinde kaldığı tevsik edilmelidir.

 • Orijinal tipinin haricindeki motor değişikliğinde;-Aracın imal yılı (modeli) esas alınarak aynısı veya daha sonra imal edilen motorlar kullanıldığında ve Motor Mukayese Raporunda benzinli araçlarda %30, dizel araçlarda %50 den fazla güç farkı olmadığında, tadil edilen motor için egzoz emisyonu ve araç dış gürültüsünün ilgili yönetmeliklere göre tip onay belgesi veya teknik servis raporu aranmayacaktır.


4 1 motor de kl2
4.1- MOTOR DEĞİŞİKLİĞİ

 • 4.1.4. Aracın orijinal tipindeki motor, yenileme işlemi yapılmış olanlar dâhil, kullanıldığı takdirde, bu Ekin madde 4.1.1 ve madde 4.1.2 hükümleri uygulanmaz. Sınırlı tadilat bildirimiyle, proje gerektirmeden değişiklik yapılır.

 • Aracın orijinal tipindeki motor (yeni, çıkma veya yenileme yapılmış olanlar dâhil)kullanıldığı takdirde, sadece Sınırlı Tadilat Bildirimi onaylanır.

 • Ekleri: Ruhsat aslı, motor faturası (marka, tip, yakıt türü bilgileri olacak), gerektiğinde orijinal motora ait bilgileri içeren kayıt (uygunluk belgesi, broşür, katalog, vb.)

 • Model yılı eski ancak özellikleri aynı (en az aracın imal yılının güncel seviyesinde),çıkma veya hiç kullanılmamış motorların tadilatında mukayese raporu ile proje düzenlenecektir.


4 1 motor de kl3
4.1- MOTOR DEĞİŞİKLİĞİ

 • -Güç farkının yukarıda belirtilen değerlerden daha fazla olması veya modeli eski yada yakıt sistemi farklı motora tadil edildiğinde, tadil edilen motor için;

 • - Egzoz emisyonu:70/220/AT veya 88/77/AT,

 • - Araç dış gürültüsü: 70/157/AT veya ECE-R 51,

 • - Motor gücü: 80/1269/AT,

 • - Dizel Egzoz Dumanı: 72/306/AT,

  teknik servis raporu aranacaktır.

 • Proje ekleri: Mukayese raporu, aranıyorsa tip onay belgesi veya teknik servis raporu,Ruhsat aslı veya noter tasdikli sureti, motor faturası (marka, tip, yakıt türü bilgileri olacak)


4 4 as tad lati
4.4. ŞASİ TADİLATI

 • 4.4.1- Komple şasinin veya araç tanıtım numarası bölümü olan kısmının yenisiyle değiştirilmesi gereken durumlarda tadilat, imalatçı firmanın bu konuda yetkilendirdiği servis tarafından yapılır.

 • Aracın arka uzunluğu, dingil açıklığının % 60‟ını geçemez.(97/27/AT Ek I Madde 7.6.4).

 • 4.4.2- M kategorisi araçlardan N kategorisi araçlara dönüşümde; Kasa ilavesi varsa Ek VIII “üst yapı ile ilgili hususlar” uygulanır.

 • EkVII Madde 1.1(Dış gürültü), 1.3 (arkadan çarpma), 1.8(geri görüş), 1.9(fren), 1.20(aydınlatma), 1.42 (yan koruma), 1.48(römork bağl.tert.), 1.53 (ön koruma çerç.) için T.S. raporu gereklidir.

 • M1 veya M2 den N1 veya N2 ye tadil ediliyor ise; MARTOY Ek-II C’de belirtilen hususlar aranmaktadır.


4 4 as tad lati1
4.4. ŞASİ TADİLATI

 • 4.4.3. N kategorisi kapalı kasa (van, panelvan) araçtan M kategorisine dönüşüm.

 • 4.4.3.1.1. Yük dağılım ve koltuk yerleşimini gösteren proje yapılır. Ek VII madde 1.1,madde 1.5, madde 1.8, madde 1.9, madde 1.44, madde 1.46, madde 1.49 belirtilen şartlarauygunluğu T.S. raporu ile tevsik edilir

 • 4.4.3.1.2. N ve M1 kategorilerinden M2 ve M3 kategorisine tadilatta uygunluk belgesi tarihi gözetilmeksizin 2001/85/AT Yönetmeliğinin güncel seviyesine göre belgelenmiş olmalı veya uygunluğu yetkili T.S tarafından bir rapor ile tevsik edilmelidir.

 • (Ayrıntılı açıklamalar Ek VII‟nin ilgili maddelerinde yer almaktadır.)

 • N’den M2-M3’e tadilde ABS zorunlu


4 4 as tad lati2
4.4. ŞASİ TADİLATI

4.4.4 ÇEKİCİDEN KAMYONA DÖNÜŞÜM

- AİTM EK VII:(Aşağıdaki maddeler kontrol listesi ile aranır)

 • 1.3.3- Bütün araçlarda arka koruma çerçevesi bulunacaktır. M ve N1 kategorisi araçlarda, arkada, yerden yükseklik 55 cm’den az ise, bu şart aranmaz. Ayrıca yarı römork çekicileri ile işlevi itibarı ile arka koruma çerçevesi takılması mümkün olmayan araçlarda aranmaz.

 • 1.42-Yan koruma çerçevesi

  1.42.1- N2 , N3 , O3 ve O4 kategorisi Tam ve Tamamlanmış araçlar 89/297/AT Yönetmeliğini karşılayacak teknik donanıma sahip olmalıdırlar

 • - Dingil mesafesi değişmesi durumunda 97/27/AT ve 71/320/AT ye göre tip onayı veya T.S test raporu aranır..


4 6 d ng l laves ikartilmasi
4.6 DİNGİL İLAVESİ/ÇIKARTILMASI

4.6- Dingil veya Lastik ilavesive dingil çıkartılması

 • 4.6.1- Üçüncü dingil ilavesi, madde 3.5’teki koşullar uyarınca, sadece N3 kategorisi tamamlanmış araçlara uygulanır.

 • Temel aracın ABS fren sistemi yok ise üçüncü dingil ilavesi yapılmamalıdır

 • Tadilat yolu ile araçlara 3 üncü dingilden daha fazla dingil ilavesi yapılamaz.

 • 4.6.2- Teknik açıdan müsaade edilen azami dingil ağırlığını geçmemek kaydıyla lastik ilavesi yapılabilir.

  (İmalatçı tarafından verilen AYA değeri aşılmamalıdır.)

 • 4.6.3- Çok dingilli araçtan dingil çıkartılması AYK hesaplanarak yapılabilir.


4 7 kab n ve karoser tad lati
4.7 KABİN ve KAROSERİ TADİLATI

 • 4.7.1. Belli bir marka, tip ve modeldeki bir aracın yönetmelikte ön görülen tadilatlardan bir veya birkaçı yapılarak yeni bir model, tip veya bir başka marka araç

  yapılamaz.

 • Körüklü otobüslerin tadilat ile normal otobüse dönüştürülmesi uygun değildir.

 • 4.7.4. M2 ve M3 kategorisi içerisinde sınıf değişikliği yapılması halinde tadilatta uygunluk belgesi tarihi gözetilmeksizin 2001/85/AT Yönetmeliğinin güncel seviyesine göre belgelenmiş olmalı veya uygunluğu T.S.tarafından bir rapor ile tevsik edilmelidir. Ayrıca varsa, tadilattan dolayı Ek VII madde 1.15, 1.19, 1.31 ve 1.49 maddelerinden etkilenenler için de T.S.raporu aranır.


4 7 kab n ve karoser tad lati1
4.7 KABİN ve KAROSERİ TADİLATI

 • Kabini tek sıra koltuklu ve açık kasalı olarak üretilmiş kamyonetlerin tadilat yoluyla çift sıra koltuklu kabinli araca dönüşümü; sürücü ve arkada oturan yolcuların aynı kabin içerisinde bulunması, diğer bir deyişle birbirinden ayrı iki kabin olmaması kaydıyla mümkündür.

 • Kapalı kasa panelvan (monoblok gövdeli) olarak üretilen araçların tadilat yoluyla çift sıra koltuklu kabinli, kasalı araca dönüşümü; tam şaseli olarak üretilen araçlarda mümkün olup,şasesiz (kendinden destekli gövde) olarak üretilen araçlarda ise uygun bulunmamaktadır.

 • Araç tadilatlarında N kategorisi panelvan araçlar için düzenlenen Uygunluk Belgesinde MARTOY EK II/ C’de belirtilen Üst Yapı (Gövde) Tanımları, “BA Kamyon” ve “BB Van” ifadeleri ve araç sınıfları yazılacaktır


4 8 st yapi
4.8 ÜST YAPI

 • 4.8- Tam ve Tamamlanmış araç belgesi bulunan araçlarda yükün ve işin özelliğine göre; damper kasası, tank, vidanjör, ahşap kasa, vinç vb. üst yapılar.

 • Ek VIII “üst yapı ile ilgili hususlar”a uygun olacaktır..

 • Damper, çöp kamyonu vb. araçların hidrolik mekanizmalarının 98/37/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygunluğunu gösteren CE işareti aranır.

 • Üst yapımcı tarafından ilave edilen aydınlatma cihazları “E” veya “e” işaretli olacaktır

 • 1.3.3- Bütün araçlarda arka koruma çerçevesi bulunacaktır. M ve N1 kategorisi araçlarda, arkada, yerden yükseklik 55 cm’den az ise, bu şart aranmaz


4 9 koltuk ikartilmasi veya laves
4.9 KOLTUK ÇIKARTILMASI VEYA İLAVESİ

 • AİTM EK VII

 • M2 ve M3 araçlarda 2001/85/AT aranacaktır (13.02.2009)

 • 1.15.1-M1 kategorisi araçlar 74/408/AT (01.01.2009) Yönetmeliği ve ya ECE - R 17 teknik düzenlemesinin güncel seviyesine göre belgelenmiş olmalı veya uygunluğu yetkili teknik servisler tarafından bir rapor ile tevsik edilmelidir.

 • 74/408/AT Yönetmeliği veya buna eşdeğer ECE - R 17 Teknik Düzenlemesinin güncel seviyesinden onayına sahip araçlarda bu madde uygulanmaz.

 • 1.19- Emniyet kemeri bağlantıları (01.01.2009)

 • 1.19.1- M1 kategorisi araçlar 76/115/AT Yönetmeliği veya ECE - R 14 teknik düzenlemesinin güncel seviyesine göre belgelenmiş olmalı veya ilgili yönetmelik ve/veya teknik düzenlemeye uygunluğu yetkili teknik servisler tarafından bir rapor ile tevsik edilmelidir.

 • 1.31- Emniyet kemerleri (01.01.2009)

 • 1.31.2- M1 kategorisi araçlar , 77/541/AT Yönetmeliğinde belirtilen konumlarda ,bu yönetmeliğe veya buna eşdeğer ECE –R 16 Teknik Düzenlemesine uygun emniyet kemerlerine sahip olmalı ve ilgili yönetmelik şartlarını karşılamalıdır.

 • 1.31.3-77/541/AT Yönetmeliği veya buna eşdeğer ECE - R 16 Teknik Düzenlemesinin güncel seviyesinden onayına sahip araçlarda bu madde uygulanmaz.


4 9 koltuk ikartilmasi veya laves1
4.9 KOLTUK ÇIKARTILMASI VEYA İLAVESİ

 • NM2 ve M3

  AITM EkVII ‘nin ilgili maddeleri

 • M2 ve M313/02/2009 sonra tescil M2 ve M3

  AITM 1.50 (kararlilik devrilme haric),Koltuk –Kemer tadilatinda AITM

 • M2 ve M313/02/2009 önce tescil M2 ve M3(Sınıf Kategori değişikliği yoksa)

  Yuk hesabi-E, e onaylı kemer kaydı ile baglantı testi aranmayacak- E, e onaylı koltuk kaydı ile projede detay-kontrol var-baglanti testi yok

 • N (Panelvan)N

 • 01/01/2009 önce tescil

  E, e onaylı koltuk-kemer- kaydı ile baglantı testi aranmayacak -diger ilgili hususlar aranacak-veya orijinal araç koltuğu-

 • 01/01/2009 sonra tescil

  E, e onaylı kemer ve baglantı testi zorunlu- E, e onaylı koltuk projede detay-kontrol var-baglanti testi yok


4 12 fren s stem tad lati
4.12 FREN SİSTEMİ TADİLATI

 • Ek VII Madde 1.9- Frenler

 • 1.9.1- M, N ve O kategorisi araçlarda, frenler, 71/320/AT Yönetmeliği veya ECE - R 13 veya R 13-H Teknik Düzenlemesinin güncel seviyesine göre belgelenmiş olmalı veya uygunluğu yetkili teknik servisler tarafından bir rapor ile tevsik edilmelidir.

 • 1.9.2- Asbestli fren balataları kullanılamaz.

 • 1.9.3- 71/320/AT Yönetmeliği veya ECE - R 13 veya R 13 - H teknik düzenlemesinin güncel seviyesinden tip onayına sahip olan araçlarda bu madde uygulanmaz


4 16 okul serv s araci tad lati
4.16 OKUL SERVİS ARACI TADİLATI

 • 14 Haziran 2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ ndeki şartlar sağlanacaktır.

 • 2001/85/AT şartlarına ilave olarak

  AİTM EK XII ‘de verilen ‘OKUL SERVİS ARAÇLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER’ de verilen şartlar sağlanmalıdır.

 • 1.50.8.6- Açılabilen camlar kolay ve emniyetli olarak açılıp kapanabilmelidir. Okul araçlarında öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar, sabit veya sabitleştirilmiş olmalıdır.

 • (İki kişilik koltukta üç öğrenci taşınamaz., Koltuk ölçüleri % 30 azaltılabilir, Rehber öğretmen koltuğu olacak v.d )


A tm uygulama usul ve esaslari 09 mayis 2013 trabzon

 • 1.49- Alev dayanıklılığı

  22 Kişiden fazla yolcu taşıyan M3 kategorisi sınıf II ve sınıf III araçlar 95/28/AT Yönetmeliğinin güncel seviyesini sağlamalıdır. Tip onay belgesi veya teknik servis raporu zorunludur.

 • 95/28/AT Yönetmeliğinin güncel seviyesinden onayına sahip araçlarda bu madde uygulanmaz.

 • - M2 ve M3 kategorisi araçlarda AİTM EK VII madde 1.50 deki ilgili şartlar sağlanmalıdır.


Te ekk r ederim

Teşekkür Ederim

Mehmet EVCİ


Soru ve ner ler
SORU ve ÖNERİLER

E- Posta: mevci@tse.org.tr

532 375 43 38