slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sophie Parisse – Jurist FOD Volksgezondheid 23 november 2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sophie Parisse – Jurist FOD Volksgezondheid 23 november 2006

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Sophie Parisse – Jurist FOD Volksgezondheid 23 november 2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

De zorgkundigen: Nadere uitleggen i.v.m. de huidige reglementatie . Sophie Parisse – Jurist FOD Volksgezondheid 23 november 2006. 2 KB’s + 1 min. omzendbrief. 12/01/2006 KB tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige ;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sophie Parisse – Jurist FOD Volksgezondheid 23 november 2006' - sydnee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

De zorgkundigen:

Nadere uitleggen i.v.m. de huidige reglementatie

Sophie Parisse – Jurist FOD Volksgezondheid

23 november 2006

2 kb s 1 min omzendbrief
2 KB’s + 1 min. omzendbrief
 • 12/01/2006 KB tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige ;
 • 12/01/2006 KB tot vaststelling van deverpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen
 • 8/11/2006 Min. omzendbrief betreffende de koninklijke besluiten van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige en tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen
waarom een reglementatie
Waarom een reglementatie ?
 • Om de ZK een echt statuut toe te kennen toepassing van KB nr. 78
 • Om hen VK handelingen te laten verrichten op een officiële manier
 • Om te reglementeren hoe men, bij Volksgezondheid, 130.000 zorgkundigen zal kunnen registreren
wat was er vroeger
Wat was er vroeger ?

In KB nr. 78 : art. 21 quinquiesdecies en 21sexiesdecies (ingevoegd bij de wet van 10/08/2001):

Art. 21quinquiesdecies.

Niemand mag het beroep van zorgkundige uitoefenen die niet geregistreerd is binnen de diensten van de regering, overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld door de Koning.

(= huidige reglementatie m.b.t. registratie van de ZK.)

art 21sexiesdecies
Art. 21sexiesdecies

Onder zorgkundige wordt verstaan :

 • De persoon die specifiek is opgeleid om
 • de verpleegkundige onder zijn toezichtbij te staan
 • inzake zorgverstrekking, gezondheidsopvoeding en logistiek
 • in het kader van de door de verpleegkundige gecoördineerde activiteiten
 • binnen een gestructureerde equipe.
zorgkundige
ZORGKUNDIGE =
 • Beoefenaar van een gezondheidsberoep
 • Specifiek opgeleid (+ PV)
 • Om de VK bij te staan
 • Onder toezicht van deze laatste
1 wat houdt toezicht in
1. Wat houdt toezicht in ?
 • De handelingen worden door de VK gecoördineerd
 • De ZK geeft verslag aan de VK
 • De VK moet beschikbaar/bereikbaar zijn
2 de gestructureerde equipe
2. De gestructureerde equipe
 • Continuïteit van de zorgen
 • Toezicht wat betreft de toekenning van de taken
 • Medewerkingsprocedure
 • Bespreking en zorgplan
3 quid ivm verantwoordelijkheden
3. Quid ivm verantwoordelijkheden ?
 • Verantwoordelijkheid van het ziekenhuis of van de verzorgingsinstelling ?
 • Verantwoordelijkheid van de VK ? Uitoefening van de controle ?
 • Is de ZK bekwaam ? Kon de VK hem deze VK handelingen toevertrouwen ?
 • De ZK moet in de kader van de toevertrouwde handelingen blijven
verantwoordelijkheid van de zk
Verantwoordelijkheid van de ZK
 • Indien vaak herhaalde fout
 • Indien fout met opzet gepleegd
 • Indien hij buiten de toevertrouwde handelingen handelt
delegatie hoe
Delegatie : hoe ?
 • Niet in de tekst
 • Duidelijkheid, liefst schriftelijk
  • Staand orders ? neen
  • Zorgprocedures ? neen
  • Zorgplan ? ja
  • Quid met de mondelinge opdrachten ? Problematiek van de bewijslast
handelingen die zk mogen verrichten
Handelingen die ZK mogen verrichten
 • De taken die ze mochten doen en die niet tot de taken van andere beoefenaars van een gezondheidsberoep voorbehouden waren
 • Bepaalde VK handelingen die door het KB van 12/01/2006 nu rechtsgeldig door de ZK mogen worden verricht
verpleegkundige handelingen 1
Verpleegkundige handelingen (1)
 • Deze handelingen blijven nog altijd taken van VK !
 • Veranderingen op fysisch, psychisch en sociaal vlak observeren en signaleren binnen de context van de activiteiten van het dagelijks leven (ADL)
 • De patiënt/resident en zijn familie conform het zorgplan informeren en adviseren, voor wat betreft de toegestane technische verstrekkingen
 • De patiënt/resident en zijn omgeving bijstaan in moeilijke momenten
 • Mondzorg
verpleegkundige handelingen 2
Verpleegkundige handelingen (2)
 • Kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen verwijderen en heraanbrengen, met uitsluiting van compressietherapie met elastische verbanden
 • Het functioneren van de blaassonde observeren en problemen signaleren
 • Hygiënische verzorging van een geheelde stoma, zonder dat wondzorg noodzakelijk is
 • De orale vochtinname van de patiënt/resident bewaken en problemen signaleren
verpleegkundige handelingen 3
Verpleegkundige handelingen (3)
 • De patiënt/resident helpen bij inname van geneesmiddelen via orale weg, nadat het geneesmiddel door middel van een distributiesysteem, door een verpleegkundige of een apotheker werd klaargezet en gepersonaliseerd
 • De vocht- en voedseltoediening bij een patiënt/resident langs orale weg helpen verrichten, uitgezonderd bij slikstoornissen en bij sondevoeding
verpleegkundige handelingen 4
Verpleegkundige handelingen (4)
 • De patiënt/resident in een functionele houding brengen met technische hulpmiddelen en het toezicht hierop, conform het zorgplan
 • Hygiënische verzorging van patiënten/residenten met een dysfunctie van de ADL, conform het zorgplan
 • Vervoer van patiënten/residenten, conform het zorgplan
 • Toepassing van de maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels, conform het zorgplan
 • Toepassing van de maatregelen ter voorkoming van infecties, conform het zorgplan
verpleegkundige handelingen 5
Verpleegkundige handelingen (5)
 • Toepassing van de maatregelen ter voorkoming van decubitusletsels, conform het zorgplan
 • de polsslag en lichaamstemperatuur meten en de resultaten meedelen
 • De patiënt/resident helpen bij niet steriele afname van excreties en secreties
modaliteiten voor deze vk handelingen
Modaliteiten voor deze VK handelingen
 • Blijven altijd VK handelingen
 • Toevertrouwd door de VK (mogelijkheid voor de VK om deze handelingen aan de ZK te ontnemen)
 • Onder toezicht van VK
 • Binnen gestructureerde equipe
 • Continuïteit van de zorgen
de registratie van de zk
DE REGISTRATIE VAN DE ZK

= VOORWAARDE OM HET BEROEP VAN ZK TE MOGEN UITOEFENEN !!!

Hoe ? 2 wijzen

A) gewone wijze

- 1ste jaar VK

- 7de jaar ZK

B) Bij wijze van overgangsmaatregelen !

- volledige registratie

- voorlopige registratie

a gewone wijze
A. Gewone wijze
 • Voorlopig minst gebruikte manier voor registratie
 • Hoe tewerk gaan ?
  • formulier voor individuele aanvraag invullen
  • naar FOD VVVL sturen, samen met de gevraagde bewijsdocumenten.
b overgangsmaatregelen
B. Overgangsmaatregelen

Hoe tewerk gaan ? 3 wijzen

 • Automatische registratie (Overname van RIZIV gegevens)
 • Vergemakkelijkte registratie (verzorgingsinstellingen)
 • Individuele aanvraag (indien op 30/09/07 niet geregistreerd)
automatische definitieve registratie o vergangsmaatregelen
Automatische definitieve registratie - overgangsmaatregelen

Als ZK op 13/02/2006 :

 • in een ROB, RVT of CDV tewerkgesteld
 • als verzorgingspersoneel
 • En een RIZIV-nummer hebben (op basis van een opleiding)
 • Voor deze personen geschiedt de registratie automatisch via transfer van de gegevens van de RIZIV naar de FOD VVVL
praktisch
Praktisch :
 • De gegevens worden door de RIZIV aan de FOD VG tegen 20/12 overgemaakt.
 • Deze ZK kunnen de bevestiging van hun registratie in de loop van 2007 verwachten.
 • Ze mogen verder uitoefenen tot dan
 • Ze moeten geen persoonlijke aanvraag indienen

Indien ze op 30/09/2007 hun registratiedoc. niet gekregen hebben  individuele aanvraag indienen.

vergemakkelijkte registratie definitief overgangsmaatregelen
Vergemakkelijkte registratie –definitief - overgangsmaatregelen

Voor de ZK die op 13/02/2006:

 • Tewerkgesteld zijn als verzorgingspersoneel
 • In een verzorginsginstelling (uitgez. ROB, RVT en CDV)
 • En die ofwel een opleiding met vrucht heeft gevolgd zoals in bijlage I,
 • Ofwel 5 jaar ervaring heeft in de zorgverlening
 • Voor die personen : definitieve registratie via een formulier door de verzorgingsinstellingen ingevuld.
praktisch voor de zk
Praktisch voor de ZK:
 • De gegevens worden door de verzorgingsinstelling aan de FOD VG tegen 20/01/07 overgemaakt
 • Deze ZK kunnen de bevestiging van hun registratie in de loop van 2007 verwachten.
 • Ze mogen verder uitoefenen tot dan
 • Ze moeten geen persoonlijke aanvraag indienen
 • Indien ze op 30/09/2007 hun registratiedoc. niet gekregen hebben  zelf een individuele aanvraag indienen.
praktisch voor de verzorgingsinstellingen
Praktisch voor de verzorgingsinstellingen
 • Ze krijgen in november 06 nog een brief met de omzendbrief en de bijlagen, zie vooral tabel met de opleidingen (bijl. I), formulier voor de VZInst.
 • formulier (liefst via e-mail/Website FOD) terug sturen naar FOD VG tegen 20/01/07 zonder bewijsdocument (wel ter beschikking houden)
 • Enkel de personen aangeven die op 13/02/06 tewerkgesteld waren als verzorgingspersoneel
 • Altijd rijksregisternummer aangeven
voorlopige registratie verzorgingsinstelling
Voorlopige registratie – Verzorgingsinstelling
 • Voor personen die op 13/02/06 in dienst waren
 • maar zonder opleiding en zonder 5 jaar ervaring
 • De VZInst. zal die personen ook aangeven zoals hiervoor uitgelegd
 • Indien op 30/09/07 geen bevestiging van voorlopige registratie  individuele aanvraag (heeft tot 31/12/2008)
 • Heeft tot 13/02/2011 om 120 u. bijkomende opleiding te hebben gevolgd om een volledige registratie te krijgen.
voorlopige registratie individuele aanvraag
Voorlopige registratie – individuele aanvraag
 • De ZK heeft een opleiding met vrucht gevolgd
 • De ZK was niet in dienst als verzorgingspersoneel op 13/02/06

De VZInst. zal die personen NIET aangeven

 • Individuele aanvraag via formulier (tot 31/12/2008 )
 • Heeft tot 13/02/2011 om 120 u. bijkomende opleiding te hebben gevolgd om een volledige registratie te krijgen.
quid als termijnen niet worden nageleefd voor voorlopige registratie
Quid als termijnen niet worden nageleefd (voor voorlopige registratie) ?
 • Mogen niet blijven uitoefenen !
 • Toezicht door de Geneeskundige Commissie