slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZŠ ŠKOLNÍ VRCHLABÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZŠ ŠKOLNÍ VRCHLABÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 119

ZŠ ŠKOLNÍ VRCHLABÍ - PowerPoint PPT Presentation


  • 137 Views
  • Uploaded on

ZŠ ŠKOLNÍ VRCHLABÍ. Vyrobeno v rámci programu MŠMT : EU – OP VK. 2010. Stojaté , převážně sladkovodní, vodní plochy. Určeno pouze pro výuku žáků ZŠ Školní Vrchlabí, nelze použít ke komerčním účelům ani k veřejné produkci. Rybník. Rybník je vodní plocha vytvořená člověkem za účelem chovu ryb.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZŠ ŠKOLNÍ VRCHLABÍ' - sven


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ZŠ ŠKOLNÍ VRCHLABÍ

Vyrobeno v rámci programu MŠMT : EU – OP VK

2010

stojat p ev n sladkovodn vodn plochy
Stojaté , převážně sladkovodní, vodní plochy

Určeno pouze pro výuku žáků ZŠ Školní Vrchlabí, nelze použít ke komerčním účelům ani k veřejné produkci.

rybn k
Rybník
  • Rybník je vodní plocha vytvořená člověkem za účelem chovu ryb
jezero
Jezero
  • Jezero je přírodní vodní plocha
p kopov propadlina
Příkopová propadlina
  • Bajkal
  • Africká Tanganika
ryby kapr obecn plotice obecn
RYBY - kapr obecný , plotice obecná

Největší chov v ČR na Třeboňsku

ho n karas obecn
úhoř říční karas obecný

Dospívá a žije ve sladké vodě, trdliště v Sargasovém moři

Podobný kaprovi, je menší a bez hmatových vousů

pt ci racek chechtav
Ptáci – racek chechtavý

Hnízdí v koloniích,

v současné době

počty klesají

volavka popelav kormor n velk
volavka popelavá kormorán velký

Kormorán je rybožravec, chráněný

Oba druhy hnízdí v

koloniích

kachna divok v razn pohlavn dimorfismus
kachna divoká – výrazný pohlavní dimorfismus

Plochý, vroubkovaný zobák, plovací blány – charakter. znaky

vrubozobých

husa velk
husa velká

Téměř výhradně býložravá

orel mo sk mot k pochop pochop r kosn
orel mořský moták pochop ( pochop. rákosní)

Chránění ptáci (dravci), často pronásledováni a zabíjeni

r kosn k velk
rákosník velký

kukačka na hnízdě rákosníka

skokani vaj ka ve shluc ch
skokani - vajíčka ve shlucích

Všichni obojživelníci chráněni

slide30

Vajíčka klade do řetízků.

Většinu roku tráví mimo vodu.

rosni ka zelen ije na listech ke a strom p savky na prstech
rosnička zelená – žije na listech keřů a stromů, přísavky na prstech

Víš že umí měnit barvy, podobně jako chameleón ?

nezmar zelen pat mezi ahavce
nezmar zelený – patří mezi žahavce

Žije na spodní straně rostlin, pro lov a obranu používá žahavé buňky

perloo ka buchanka
perloočka buchanka

Zooplankton – velikost několik mm

pot pn k vodouch st ib it brouk
potápník vodouch střibřitý(brouk)

Pavouk, pavučina pod vodou – zásobárna vzduchu

brusla ka vodom rka
bruslařka vodoměrka

Ploštice lovící hmyz spadnoucí na hladinu

bahenka ivorod plovatka bahenn
bahenka živorodáplovatka bahenní

Mají 1 schránku, ulitu, patří mezi měkkýše - plže

Hodně kroucená ulita

z pis stojat vodn plochy
Zápis : Stojaté vodní plochy

Jezera

= Přirozené vodní plochy vzniklé :

a) činností ledovce – horská jezera

Velký a Malý staw, Mechové jezírko

Černé a Čertovo jezero (Šumava)

b) příkopová propadlina, zlom : Bajkal, Tanganika

c) pozůstatek moře – Kaspické moře

d) v kráteru sopek – přítomnost kyselin se sírou

e) rašelinná

f) přehrazením, závalem řeky

g) uměle zatopené lomy

rybn ky
rybníky :

= vodní plochy uměle vytvořené člověkem za účelem chovu ryb

- největší koncentrace v Třeboňské a

Českobudějovické pánvi

- největší rybník v ČR, Rožmberk (492 ha )

plankton zooplankton a fytoplankton ivo i n a rostlinn
Plankton : zooplankton a fytoplankton živočišný a rostlinný

- drobní až mikroskopičtí organismy

- na začátku potravního řetězce

např.: perloočka ( hrotnatka, dafnie)

buchanka

jednobuněční prvoci – trepka, krásnoočko

některé druhy sinic a řas

slide72
Ryby

- obratlovci, proměnlivá tělesná teplota ( aktivita dle teploty prostředí)

- kůže : šupiny + sliz

- dýchání žábrami ( kryté skřelemi )

- plynový měchýř ( nadnášení, udržení v určité hloubce ……. Které ryby plyn. měchýř nemají ? )

- smyslové orgány : postranní čára, oči, hmat.

vousy, čichové jamky )

slide73
- vajíčka = jikry ( kaviár – jeseter, viza )

- spermie = mlíčí

- místo rozmnožování ( tření ) = trdliště

- rybí larvy = plůdek

- některé r. živorodé ( paví oka, mečovky,.. )

ploutve : hřbetní, ocasní, řitní, břišní

prsní ( lososovité r. – tuková)

ryby drav
ryby dravé :

štika obecná … hřbetní ploutev vzadu

sumec velký … naše největší ryba

okoun říční … s candátem 2 hřbetní ploutve

úhoř říční ….. dospělci se rozmnožují (třou)

v Sargasovém moři (trdliště),

mladí dospívají v řekách

pstruh potoční – jezerní forma, hmyz

ryby nedrav
ryby nedravé :

kapr obecný – 2 hmatové vousy

- lysý, šupinatý, pološupináč

- říční, divoká forma má nižší,

protáhlejší tělo

karas obecný – podobný kaprovi, menší,bez vousů

zlatí, okrasní – rybníčky

lín obecný – nejmenší šupiny z našich ryb

plotice obecná – tzv. plevelná ryba s červeným

okem a ploutvemi

bezobratl ivo ichov
bezobratlí živočichové

nezmar – žahavé buňky, žahavci ( medůza)

rak říční, potoční a bahenní – korýši, klepeta

…. hl. potrava mršiny, couvá pouze v nebezpečí

pomocí ocasní ploutvičky

škeble rybničná – měkkýš,schránku 2 vápenité

lastury

plovatka bahenní, okružák ploský –

1vápenitá ulita

bahenka živorodá – měkkýš, pevné víčko

bezobratl hmyz
bezobratlí - hmyz

Ploštice – vysávají ulovenou kořist

na hladině : bruslařka, méně častá vodoměrka

pod hladinou : znakoplavka

Vážky , šídla a šidélka – larvy ve vodě dravé, několik let

vývoj, proměna nedokonalá : vajíčko – larva (nymfa) –

- nad hladinou dospělec

Brouci – krovky, veslovací končetiny : potápník

jepice larvy ve vod n kolik let na zade ku t ty dosp lci ij hodiny max dny jepi ivot
Jepice – larvy ve vodě několik let ( na zadečku štěty )dospělci žijí hodiny, max. dny (jepičí život)

Chrostíci– „motýlci“, jejichž larvy žijí v čisté vodě,

chrání se trubičkovitými schránkami

z kamínků, ulit či zbytků rostlin

Komáři– vývoj probíhá ve vodě, krev saje samička,

sameček saje nektar !

Pakomáři– larvy červené = patentky

obratlovci oboj iveln ci
Obratlovci - obojživelníci

- proměnlivá tělesná teplota ( dle prostředí )

- vlhká kůže, kožní dýchání

- zimní spánek ( v zemi )

- § chráněni !

- oplození vnější … ocasatí obojživelníci

oplození vnitřní … bezocasí

- hlavní potravou hmyz

slide80

ocasatí obojživelníci : čolek – samečekpestrý, hřeben na hřbetu a ocase

mlok – listnaté lesy, ve vodě se pouze rozmnožuje

- žlutočerné výstražné zbarvení (jed)

bezocasí obojživelníci :

skokani – hnědě až zeleně zbarvení, kůže hladká

ropucha obecná – převážně hnědá, bradavčitá kůže

kuňky – břicho žlutočerné až červenočerné

- v nebezpečí ukazují barevné břicho

rosnička zelená – přísavky na prstech, listy - keře

- mění barvu dle prostředí

obratlovci plazi
Obratlovci - plazi

- proměnlivá tělesná teplota

- volné čelisti a volná žebra … velká kořist

- vejcorodí nebo živorodí

- jedovatí nebo škrtiči

užovka obojková

- nejedovatý had, žluté půlměsíce, dobře plave

- hlodavci, žáby

- vejcorodá

obratlovci pt ci
Obratlovci - ptáci

- stálá tělesná teplota ( nezávislá na počasí )

- létání : peří, duté kosti, létací svaly

- peří : a) prachové – na těle, tepelná izolace

b) obrysové – ochrana, let, zbarvení – lákání

samiček, ochranné

- kladou vejce, inkubace = doba líhnutí

- kloaka = společný vývod trávicí, vylučovací a

pohlavní soustavy

- mláďata krmivá a nekrmivá (sama si sbírají potravu )

- ochrana peří před vodou – maz z kostrční žlázy

pot pky nohy posunut vzad plovac lemy za potravou se asto pot p cel m t lem pot pka roh pot pka mal
potápky : nohy posunuté vzad, plovací lemy, za potravou se často potápí ( celým tělem)potápka roháč, potápka malá

vrubozobí : *plochý, po stranách vroubkovaný

zobák – cezení potravy ze dna

* plovací blány

všežravci – kachna divoká, polák velký, labuť velká

býložravci – husa velká, husa polní

dravci : potrava ryby, hlodavci, mršiny

moták pochop – hnízdí v rákosí

orel mořský – hnízdo na stromech

lyska ern ern pt k s b l m elem podobn kachn m
lyska černá – černý pták s bílým čelem podobný kachnám

ptáci hnízdící v koloniích :

racek chechtavý –v současnosti na ústupu

volavka popelavá – kolonie na stromech, hájená

celoročně

kormorán velký – chráněný

- rybožravý, zimuje na řekách

rákosník velký – hnízdo v rákosí, pěvec

- často hnízdní parazitismus

kukačkou

d eviny rychle rostouc m kk d evo
dřeviny : rychle rostoucí, měkké dřevo

vrba jíva (kočičky) – jedna z mála vrb se

širokými listy

topol černý - srdcovité /kosníkovité/listy

topol osika – kulovité lístky na dlouhém řap.

….. topoly a vrby rostliny dvoudomé, to znamená -

jednopohlavné květy; rostlina samčí a r. samičí

olše lepkavá – opačně srdčité lepkavé listy, semena

(plody) v dřevnaté šištici, červené dřevo

jednodomá, na jedné rostlině samčí květy(jehnědy) i k. samičí

jasan ztepilý – lichozpeřený složený list, tvrdé dřevo – na parkety

pob e n vytrval bahenn byliny
pobřežní , vytrvalé , bahenní byliny :

rákos obecný– patří mezi traviny – r.lipnicovité

- časté vegetativní množení pomocí

oddenků = podzemní stonky

- úkryt a hnízdiště mnoha živočichů

orobinec(doutníky – samičí květy s ochmýřenými

semeny)

sítina – trsy „dutých listů“, často vyplněné

„molitanovou“ hmotou

ostřice, skřípina – rostliny podobné travám

blatouch bahenn brzy z jara kvete lut
blatouch bahenní – brzy z jara kvete žlutě

kosatec žlutý – mnoho zahradních suchomilných

odrůd

vodní rostliny :

leknín bílý – původní divoká forma s bílými květy

okřehek ( nesprávně žabinec ) – drobnými

zelenými lístky dokáže zarůst celou

hladinu

slide88

řasy– nižší primitivní rostliny, mikroskopické i vel. desítky metrů (moře) - produkce kyslíku, na začátku potrav. řetězce - v teplých a dusíkem bohatých vodách (fekálie)

sinice

- primitivní jednobuněčné organismy

- na Zemi pravděpodobně nejstarší ( - 3 mld. let )

- zejména ve vodách bohatých na dusík (fekálie )

a fosfor (fosfátové prací prášky )

- produkují látky pro člověka zdraví škodlivé