Efectele educa iei incluzive n comunitatea rrom
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

“ Efectele educaţiei incluzive în comunitatea rrom ă ”. Mediator școlar, Irina Calbajos Mediator școlar, Steliana Juchi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - elmo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Efectele educa iei incluzive n comunitatea rrom

Efecteleeducaţieiincluziveîncomunitatearromă”

Mediator școlar, Irina Calbajos

Mediator școlar, Steliana Juchi


Efectele educa iei incluzive n comunitatea rrom

În anulșcolar 2003 – 2004 s-a implementat proiectul Phare , rroAcces la educație a grupurilor dezavantajate cu focalizare pe rromi .În cadrul acestui proiect,în județul Cluj s-au identificat 12 mediatori școlari, care timp de un an au participat la cursuri de formare și au pus în practică în cadrul școlilor principiile unei școli incluzive.

Cei 12 mediatori aveau să fie repatizați in școli cu un procent ridicat de copiirromi, care aveau o rata mare de abandon școlar ;

În Câmpia Turzii au fost repartizati 2 mediatorișcolari , la Școala Mihai Viteazul si Iuliu Deac(actuală Pavel Dan);


Efectele educa iei incluzive n comunitatea rrom1
Efecteleeducaţieiincluziveîncomunitatearromă”

 • Începutul a fost greu , dar promițător , ținând cont de nevoile etnicilor rromi și încercarea de a conștientiza în rândul comunității cât de importantă este educația.

 • Cu pași mărunți , am învățat să sudăm legătura dintre școală și comunitate , legătura dintre elev – părinte profesor.


Asta am g sit in comunit i
Asta am găsit in comunități…..


Efectele educa iei incluzive n comunitatea rrom2
Efecteleeducaţieiincluziveîncomunitatearromă”

 • Copiii care au întrebat ,,Noiavemvoie să mergem la școală????”

 • Părinții care nu doreau să ducă copiii la școală ,deoarece erau siguri că vor fi discriminați

 • Drumuri inaccesibile pentru copiii din comunitățile mărginașe

 • Copii fără îmbrăcăminte si încălțăminte adecvate deplasării la școală


Educa ia incluziv la treab
Educația incluzivă...la treabă

 • Am început să creem baze de date

 • Să înscriem copiii la școală și grădiniță

 • Să căutăm sponsori și fundații care să dea acestor copii imbrăcăminte.


Efectele educa iei incluzive n comunitatea rrom

 • Să fondăm o organizație care să aducă în școlile noastre ,proiecte educaționale pentru acești copii

  ȘI AM REUȘIT.......

  alături de APIS să obținem primul proiect educațional

  ,,Close to School,, în 2009și în 2011 ,,Closer to School,,

  În care,pe parcursul lor , copiii participă la activități diverse ....cum ar fi:


Activit i de remediere colar
Activități de remediere școlară noastre ,proiecte educaționale pentru acești copii


Activit i extra colare i interculturale
Activități extrașcolare și interculturale noastre ,proiecte educaționale pentru acești copii


Efectele educa iei incluzive n comunitatea rrom

CLOSE TO SCHOOL noastre ,proiecte educaționale pentru acești copii


I am nv at s s rb toreasc ziua etniei
I-am noastre ,proiecte educaționale pentru acești copiiînvățat să sărbătorească ziua etnieiA ajuns mo cr ciun n comunitat ile de unde nu ajungeau la el scrisorile
A ajuns Moș Crăciun în comunitatățile de unde nu ajungeau la el scrisorile.........


Am organizat nt lniri cu p rin ii din comunitate
Am organizat întâlniri cu părinții din comunitate ajungeau la el scrisorile.........Efectele educa iei incluzive n comunitatea rrom
Vizitele frecvente în comunitate duc la reușita medierii școlare și apropierea față de copii și familiile lorEfectele muncii noastre
Efectele muncii noastre. privind educația incluzivă

 • Când am intrat în școală ca mediatori, rata abandonului era de peste 50 %, iar după 2 ani nu am mai avut nici măcar un abandon școlar .

 • Toate aceste efecte au fost rodul muncii în echipă, deschiderea școlii spre comunitate și dorința cadrelor didactice de a participa la reducerea abandonului prin vizite în comunitate , prin convingerea părinților să-și trimită copiii la școală pentru a avea acces la educație , la finalizarea studiilor și la integrarea lor pe piața muncii.


Importan a programelor educa ionale
Importanța programelor educaționale privind educația incluzivă

 • Efectele programelor educaționale se revarsă asupra întregii comunități, nu doar a copiilor din programe

 • Părinții conștientizează importanța educației copiilor –întreaga comunitate observă diferențele de comportament

 • Copiii sunt atrași de activitățile extrașcolare și interculturale

 • Sunt valorizați in cadrul programului individualizat,unde fiecare este evaluat după competențele sale

 • Sunt recompensați (prin diferite activități extrașcolare) pentru realizările lor


Efectele educa iei incluzive n comunitatea rrom

Proiectele privind educația incluzivăeducaționale,în special cele care au un program de interventie personalizat sunt menite să ofere acestor copii încrederea in forțele propri,să fie primul pas spre invatamantul superior,unde din pacate ajung sub 0,5% din copii comunitaților compacte de romiSusținem promovarea acestor proiecte și multiplicarea lor în toate școlile si gradinitele cu un procent ridicat de copii din grupuri dezavantajate,inclusiv romi.