G mnaasiumi ettev tlus ja majandus ppe koondkonspekt kordamiseks
Download
1 / 104

- PowerPoint PPT Presentation


 • 377 Views
 • Uploaded on

Gümnaasiumi ettevõtlus- ja majandusõppe koondkonspekt kordamiseks. Kristi Suppi. Majandusteadus …. … on sotsiaalteadus, mis uurib toodete ja teenuste tootmist, jagunemist ja tarbimist Majandusteadus hõlmab väga erinevaid uurimisvaldkondi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - susan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Majandusteadus
Majandusteadus … kordamiseks

 • … on sotsiaalteadus, mis uurib toodete ja teenuste tootmist, jagunemist ja tarbimist

 • Majandusteadus hõlmab väga erinevaid uurimisvaldkondi

 • Kõige kitsamas mõttes koosneb majandusteadus mikroökonoomikast ja makroökonoomikast


G mnaasiumi ettev tlus ja majandus ppe koondkonspekt kordamiseks

 • Ressursid kordamiseks

 • Põhiprobleem

 • NAPPUS

 • Põhiküsimused

 • MIDA? KUIDAS? KELLELE?

 • Alternatiivkulu

 • LOOBUMISE HIND


G mnaasiumi ettev tlus ja majandus ppe koondkonspekt kordamiseks

 • Piirprintsiip kordamiseks - majandusteooria põhiprintsiip, millest lähtudes huvitutakse mitte niivõrd tarbitud ja toodetud hüviste ühikutest kokku, kuivõrd viimasest tarbitavast ühikust saadud kasulikkusest (piirkasulikkus) ning viimasest toodetud ühikust(piirprodukt)

 • Kasumimotiiv – soov teenida kasumit

 • Tootmisvõimaluste kõver


Piirkasulikkus
Piirkasulikkus … kordamiseks

 • … on igast järgmisest ostuühikust saadav lisakasulikkus majapidamisele

 • Piirkasulikkuskõver on kahanev (langev), sest igast järgmisest ühikust saadav kasulikkus on väiksem kui oli eelmine - näiteks iga järgnev klaas vett vähendab janu järjest vähem

 • Tarbijad ostavad nii palju teatud toodet/teenust kui palju on neile optimaalselt kasulik või vajalik


K simus
Küsimus kordamiseks

 • Majanduse põhiidee?

 • Piiratud ressursid

Toornafta kogused maailma põues on piiratud ja uute leiukohtade arv väheneb


Majanduss steemiks
Majandussüsteemiks … kordamiseks

 • … nimetatakse korda (ehk reegleid) ja seoseid, kuidas toimub ressursside jaotamine ning suhtlus majandussubjektide vahel

 • Majandussüsteeme on peamiselt neli, mida saab iseloomustada kahe parameetri abil - omandi (kellele kuuluvad varad?) ja planeerimise (kes kehtestab majandusreeglid)


Majanduss steemid
Majandussüsteemid kordamiseks

 • Tavamajandus - vanim majandussüsteem, kogu majandus on üles ehitatud    tavadele ja traditsioonidele - naturaalmajapidamine


G mnaasiumi ettev tlus ja majandus ppe koondkonspekt kordamiseks


G mnaasiumi ettev tlus ja majandus ppe koondkonspekt kordamiseks

 • Turumajandus kordamiseks - arenenud riikides valitsev, iseloomustab majandusvabadus, konkurents ning hinna kujunemine nõudmise-pakkumise suhte tulemusena

 • Segamajandus - lubab korraga tegutseda nii era- kui riigiomanduses olevatel ettevõtetel


G mnaasiumi ettev tlus ja majandus ppe koondkonspekt kordamiseks

 • Kapitalistlik turumajandus kordamiseks – baseerub eraomandil ja planeerimine on detsentraliseeritud ehk turg reguleerib ressursside jaotuse kujunemist ise

 • Sotsialistlik plaanimajandus – omand on ühine ja planeerimine on tsentraalne

 • Majandussüsteemide väljakujunemist mõjutavad: riigikord, õigussüsteem, kultuuriline ja ajalooline taust, geograafiline asend jms


Vaba turumajandus
Vaba turumajandus kordamiseks

 • … (ehk laissez-faire) on üks kapitalistliku turumajanduse reaaltüüpidest

 • Vaba turumajandust iseloomustab riigi minimaalne sekkumine - tagab ainult üldised raamitingimused (nt seadused) ja lisaks võib pakkuda ka avalikke hüviseid

 • Adam Smith (1723-1790) nimetas sellist iseeneslikku majanduse toimimist turu abil „nähtamatuks käeks“


Vaba ettev tluse ehk turumajanduse alused
Vaba ettevõtluse ehk turumajanduse alused kordamiseks

 • Eraomand

 • Spetsialiseerumine

 • Vabatahtlik vahetus

 • Hinnasüsteem

 • Turukonkurents

 • Ettevõtlikkus


K simus1
Küsimus kordamiseks

 • Mis on kasumimotiivi põhiroll?

 • Ergutada müüjad tootma seda, mida ostjad soovivad

Kasum on üks põhinäitajaid, mis

peegeldab ettevõtte töö tõhusust  


Majandussubjektid
Majandussubjektid … kordamiseks

… on kõik majandussüsteemis osalevad elemendid, neid on enamasti kolm:

 • Ettevõtted - kõik, kes pakuvad kaupu müügiks

 • Majapidamised - perekond või inimestekogum, kellel on ühine eelarve, mille eest ostetakse ühiselt kaupu ehk hüviseid

 • Riik - osaleb majandusringluses tavaliselt reguleerija rollis, kuid on ka müüja/ostja rollis


Majandusringlus
Majandusringlus kordamiseks


Turumajanduss steemi eesm rgid
Turumajandussüsteemi eesmärgid kordamiseks

 • Täielik tööhõive – võimalus tööd teha

 • Majandusareng – elatustaseme tõus

 • Hindade stabiilsus

 • Majandusvabadus – valik teenida, kulutada

 • Sotsiaalsed tagatised - toetused

 • Õiglus – erapooletu suhtumine, võrdsed võimalused

 • Tõhusus – võime piiratud ressursside juures võimalikult palju toota


Turg on
Turg on … kordamiseks

 • … majandusteaduses kasutusel olev abstraktne mõiste - kujuteldav koht, kus kohtuvad omavahel majandussubjektid - pakkujad (müüjad) ja nõudjad (ostjad), toimub ressursside ja kaupade ost/müük, kujunevad hinnad, palgad, müügikogused, intress jms

 • Kaupade/teenuste turul on pakkujateks enamasti ettevõtted ja ostjateks majapidamised

 • Ressursside turul on pakkujateks nt majapidamised (tööjõud) ja ostjateks ettevõtted (hinnaks on töötasu)


N udlus
Nõudlus … kordamiseks

 • … on tarbijate osta soovitud teenuste/toodete kogused teatud ajahetkel ja teatud koguses (D = demand)


N udlusseadus
Nõudlusseadus kordamiseks

 • Kui kõik ülejäänud tingimused on samad, siis ostavad inimesed madalama hinnaga rohkem kaupu ja teenuseid kui kõrge hinnaga

  Nõudlust mõjutavad

 • Asenduskaubad

 • Täiendkaubad (sidustooted)


N udluse elastsus
Nõudluse elastsus kordamiseks

 • Mida järsema tõusuga on nõudlusgraafik, seda vähem muutub tarbimiskogus hinna tõustes või langedes ja vastupidi – mida lamedam on graafik, seda rohkem muutub tarbitav kogus hinna muutudes


N ited
Näited kordamiseks

 • Kui asendustoode on odavam - siis suureneb asendustoote nõudlus

 • Kui tervislik toitumine on moes – suureneb tervisliku toidu nõudlus

 • Kui sidustoodete hind tõuseb – väheneb nõudlus

 • Kui šokolaadi hind langeb – nõudlus suureneb

 • Kui mandariini saak on hävinud, nende hind tõuseb – siis nõudlus väheneb, sest inimesed saavad sama raha eest vähem osta

 • Sõiduvahendite nõudlus väheneb, kui kütuse hind tõuseb – tulusid jääb vähemaks


Pakkumine
Pakkumine … kordamiseks

 • … on tootjate poolt oma võimaluste piires müüa soovitud kogused erineva hinnataseme korral, teatud kindlal ajahetkel (S = supply)


Pakkumise hinnaelastsus
Pakkumise hinnaelastsus … kordamiseks

 • … näitab seda, kui palju hinna muutudes muutub tarbitav või toodetav kogus

 • Kui kogus muutub suhteliselt palju, siis on pakkumine/nõudlus hinnaelastne ja vastupidi


Pakkumise elastsus
Pakkumise elastsus kordamiseks

 • Mida järsema tõusuga on graafik, seda vähem muutub pakutav kogus hinna muutmisel ja vastupidi – mida lamedam on graafik, seda rohkem muutub toodetav kogus hinna muutmisel


Pakkumine s ltub
Pakkumine sõltub … kordamiseks

 • … sellest, milline on piirtulu (marginal utility – MU) ja piirkulu (marginal cost – MC)

 • Kui piirtulu > piirkulu, siis ettevõte teenib kasumit

 • Kui piirtulu = piirkulu, siis tulud ja kulud katavad teineteist ehk kasum/kahjum on 0 - tasuvuspunkt

 • Kui piirtulu < piirkulu, siis teenib ettevõte kahjumit


Turu tasakaal ja turuhind
Turu tasakaal ja turuhind kordamiseks

 • Turu hind ehk tasakaaluhind

 • Defitsiit

 • Ülejääk

 • Turuhinna rollid: nad annavad informatsiooni, neil on normiv toime (jaotamine hinnasüsteemi järgi) ja nad motiveerivad


Tasakaaluhind
Tasakaaluhind kordamiseks


N iteid n udlusk vera paremale nihkumise m juritest
Näiteid nõudluskõvera paremale nihkumise mõjuritest kordamiseks

 • Tarbijatel sissetulekud suurenevad

 • Teiste hüviste hinnad alanevad

 • Tarbijate eelistused muutuvad

 • ...


N iteid pakkumisk vera paremale nihkumise m juritest
Näiteid pakkumiskõvera paremale nihkumise mõjuritest kordamiseks

 • Uute ettevõtete lisandumine

 • Tootmistegurite hinnad alanevad

 • Tehnoloogia edasiarenemine

 • ...


Abraham harold maslow 1908 1970
Abraham Harold Maslow (1908-1970) kordamiseks

 • Tema vanemad olid vene päritolu juudid, kes põgenesid Ameerikasse

 • Maslow õppis algul juurat, seejärel asus aga õppima psühholoogiat ning sai oma kolm akadeemilist kraadi: BA, MA ja ka PhD psühholoogias

 • Maslow vajaduste teooria on eriti tuntud ja populaarne majandusteadlaste hulgas, psühholoogias käsitletakse seda ühe motivatsiooni teoorianaMaslow teooria rakendusi majanduses
Maslow teooria rakendusi majanduses kordamiseks

 • Maslow teooriat rakendatakse reklaamipsühholoogias ja turunduses: reklaame koostatakse lähtudes sihtrühmast selle vajadustest

 • Apelleeritakse (mõjutatakse, suunatakse mõju) neile ostja tunnustele, mis on toote müügiks olulisemad

 • Näiteks kõrge saavutusvajadusega inimestele müüakse reklaami, milles peegeldub see, kuidas on võimalik antud toote abil oma saavutusvajadust rahuldada


Tarbijad ja s stjad
Tarbijad ja säästjad kordamiseks

 • Tuluallikad –

 • töö, rikkus, rikkuse suurendamine säästes ja investeerides

 • Eelarve –

 • finantseesmärkide püstitamine, tulude hindamine, väljaminekute planeerimine


S stja roll
Säästja roll kordamiseks

Säästes tuleb arvestada:

 • Ohutusega – aktsiad, hoiused

 • Tulumääraga – intress

 • Likviidsusega


S stuv imalused
Säästuvõimalused kordamiseks

 • Säästu- või kogumishoius

 • Tähtajaline hoius

 • Investeerimishoius

 • Võlakirjad – laen, intress

 • Aktsiad – dividendid

 • Tuletisväärtpaber ehk derivaat – tõestab, et väärtpaberiomanikul on õigus või kohustus teisi väärtpabereid tulevikus kelleltki osta või müüa kindlal hulgal ja hinnaga


S stuv imalusi
Säästuvõimalusi kordamiseks

 • Kinnisvarainvesteeringud

 • Kunstiteosed, kollektsioneerimine

 • Vääriskivid, väärismetallid

 • Investeerimisfondid - pensionifondid


Intressim r
Intressimäär kordamiseks

 • Intressimäär on % summast

 • Liitintress – arvutatakse põhisummalt ja sellele lisanduvate perioodide intressidelt, geomeetrilise jadana kasvav kapital

 • Lihtintress - kapitali kasv on ühtlane ehk lineaarne, aritmeetilise jadana


Laenud
Laenud kordamiseks

 • SMS – laen - kiirlaen

 • Väikelaen - tarbimislaen

 • Kodulaen – eluasemelaen

 • Hüpoteeklaen ehk kodukapitalilaen

 • Liising

 • Järelmaks

 • Krediitkaart

 • Õppelaen


Risk ja kindlustus
Risk ja kindlustus kordamiseks

 • Sundkindlustus – haigekassa, sotsiaalkindlustus, töötuskindlustus

 • Vabatahtlik kindlustus – kahjukindlustus, isikukindlustus, varakindlustus

 • Kindlustusmakse ehk kindlustuspreemia

 • Omavastutuse määr


Tarbijakaitse tarbija igused
Tarbijakaitse – tarbija õigused kordamiseks

 • Põhivajaduste rahuldamine

 • Ohutus

 • Informatsioon

 • Haridus

 • Valikuvabadus

 • Esindatus

 • Kahjude hüvitamine

 • Keskkond


Ettev tlus
Ettevõtlus kordamiseks

 • Füüsiline isik – inimene õigussubjektina

 • Juriidiline isik – eesmärgistatud organisatsioon

 • Ettevõte – üksus, mis kasutab tööjõudu ja töövahendeid mingite hüviste tootmiseks või teenuste osutamiseks


Kuidas tekivad ideed
Kuidas tekivad ideed? kordamiseks

 • Generaatorid – pidevalt uued ideed

 • Arendajad – et vastaks paremini vajadustele

 • Jätkajad – juhtrolli ülevõtjad

 • Kopeerijad – oskavad märgata

 • Turustajad – müügimeetodite otsijad

 • Võimaluste otsijad – uurivad mida leiutatud

 • Võimaluste märkajad – mitte nurisejad

 • Elustiili ettevõtjad – oskus teha huvialast äri


V ike ja suurettev tlus
Väike- ja suurettevõtlus kordamiseks

 • Mikroettevõtted (alla 10 töötaja)

 • Väikeettevõtted (10 – 49)

 • Keskmise suurusega (50 – 249)

 • Suurettevõtted (üle 249 töötaja)

Nissani monteerimistehases Sunderlandis

Monteeriti 2011. aastal 480 485 autot,

2013.a. hakatakse tootma elektriautosid

Nissan Leaf


Ettev tte vormid
Ettevõtte vormid kordamiseks

 • FIE (33%)

 • TÜ (alla 1%)

 • UÜ (alla 1%)

 • OÜ (66%) – 2500 eurot – osak 1 euro

 • AS (alla 1%) – 25000 eurot – aktsia 0,1 euro


Ettev tete eriliigid
Ettevõtete eriliigid kordamiseks

 • Tulundusühistu – liikmete majandushuvide soodustamine - (põhikapital 2500 eurot)

 • MTÜ - (kindel liikmeskond)

 • SA - (liikmeskond puudub)

 • Frantsiisiettevõte –

  tegutsemine tuntud

  kaubamärgi all

TOP 10 frantsiisi

Entrepreneur.com andmetel:

Hampton Hotels

Subway (restoran)

7-Eleven (kauplused)

Servpro (puhastus)

Days Inn (hotell)

McDonald’s (restoran)

Denny’s (restoran)

H & R Block (nõustamine)

Pizza Hut (restoran)

Dunkin’ Donuts (kohvik)


Sidusettev tted
Sidusettevõtted kordamiseks


Ettev tte rahastamine
Ettevõtte rahastamine kordamiseks

 • Omavahendid

 • Käibekapitali laen – ühekordseks kaubapartii ostmiseks vms

 • Arvelduskrediit – võimalus minna miinusesse

 • Faktooring – ostjale esitatud arve müük pangale (tasumiseni annab pank 75-95%)

 • Lühiajalised võlakirjad – rahavajaduse katmiseks


V rtpaber aktsia v lakiri
Väärtpaber, aktsia, võlakiri kordamiseks

 • Väärtpaber – märge arvuti mälus omanikuks olemise või laenu andmise tõendamiseks

 • Lihtaktsia

 • Eelisaktsia

 • Võlakiri –tähtajal nimiväärtusega tagasiostmise kohustus, seni makstakse intressi


K simus2
Küsimus kordamiseks

 • Millised on töösuhteid reguleerivad seadused Eesti Vabariigis?

 • Töölepinguseadus, usaldusisikuseadus, kollektiivlepinguseadus


G mnaasiumi ettev tlus ja majandus ppe koondkonspekt kordamiseks
Börs … kordamiseks

 • … on organisatsioon, mis pakub aktsiate ja teiste väärtpaberite kauplemiseks tingimusi maakleritele ja kauplejatele

 • Börs pakub ka võimalust aktsiate emiteerimiseks ja muudeks finantstoiminguteks

 • Otseinvestor – esindatus juhtorganis

 • Portfelliinvestor – ostab, müüb


Spekulandid b rsil
Spekulandid börsil kordamiseks

 • Härjad – ostavad aktsiaid lootes nende hinna peatsele tõusule, et kallimalt müüa

 • Karud – müüvad (laenuks võetud) aktsiaid eeldades nende hinna jätkuvat langust, et siis odavamalt tagasi osta


Raamatupidamine
Raamatupidamine kordamiseks

 • Bilanss

 • Ettevõtte varade, võlgade, kohustuste ja omakapitali seis ühel ajahetkel


G mnaasiumi ettev tlus ja majandus ppe koondkonspekt kordamiseks

 • Kasumiaruanne kordamiseks

 • mõõdab teatud ajavahemikus teenitud tulusid ja sellega seotud kulusid


K simus3
Küsimus kordamiseks

 • Millal on firma saavutanud tasuvuspunkti?

 • Siis kui tema müügitulu on võrdne kuludega

 • Mis on kasumi roll?

 • Tagab riskimotiivi, tasu efektiivsuse eest, soodustab toodete / teenuste tootmist


Tootmine
Tootmine kordamiseks

 • Tootlikkus – väärtuste hulk, mida töötaja on teatud ajavahemikus suuteline tootma

 • Töötajate teadmised ja oskused

 • Tootmisvahendite hulk ja kvaliteet

 • Tehnoloogilised muutused

 • Juhtimise kvaliteet


Tootlikkus
Tootlikkus kordamiseks

 • Tootlikkus ehk tööviljakus = toodangu hulk ajaühikus inimese kohta

 • Mida tootlikum on riigis ettevõtlus, seda suurem on SKP


Tootlikkus1
Tootlikkus kordamiseks

 • Muutuvkulud

 • Püsikulud

 • Mastaabisääst - tootmisjõu spetsialiseerumine, omahinna alandamine

 • Kahaneva tootlikkuse (toogi) seadus – kui püsivatele tootmisressurssidele lisada üha rohkem muutuvaid tootmisressursse, hakkab teatud määrast tootlikkus vähenema


K simus4
Küsimus kordamiseks

 • Kui toodangu hulk suureneb, siis …?

 • Vähenevad üldkulud tooteühiku kohta

 • Mida peaks tegema kui tootlus on madal?

 • Uurima töötajate tööharjumusi


Turundus
Turundus kordamiseks

 • Turundusplaan

 • Sidusrühmad – huvigrupid

 • Klientide segmentimine

 • Konkurentide tundmine

 • Turu-uuringud – mida, kus ja millal kliendid tahavad


Neli turundusmeedet
Neli turundusmeedet kordamiseks

Toode (Produkt), Hind (Price), Müügikoht (Place), Turundussuhtlus (Promotion)


T j ud
Tööjõud kordamiseks

 • Tööjõu nõudlus

 • Tööjõu pakkumine

 • Tööjõud – tööealine rahvastik vanuses 15 – 74 eluaastat


T tasu
Töötasu kordamiseks

 • Palgapoliitika sõltub ettevõtte tegevusalast ja tegutsemise asukohast (kultuur, tavad jm)

 • Põhipalk – lepingujärgne palk (palgaaste)

 • Ajapalk, tükipalk

 • Tulemuspalk – tulemuste põhjal

 • Preemiad – müügipreemia või ühekordne

 • Soodustused

 • Töökeskkond

 • Karjäär - ametiastmete rohkus


Tulude jaotus hiskonnas lorenz i k vera
Tulude jaotus ühiskonnas – Lorenz`i kõvera … kordamiseks

 • … abil on võimalik „mõõta“ õiglust ühiskonnas

 • Reaalset tulude jaotust (nõgus joon) kirjeldavat joont võrreldakse teoreetilise, 100% õiglase, ühiskonna tulude jaotusega (diagonaal)

 • 100% ebaõiglases

  ühiskonnas oleks tulud

  jaotunud ainult rikastele,

  seega kõveraks oleksid

  kasti alumine ja parem külg


Juhtimine
Juhtimine kordamiseks

 • Juhtimine – planeerimine, organiseerimine, eestvedamine, kontrollimine

 • Missioon – eksistentsi põhjendus

 • Visioon – eesmärgi sõnastus


Turustruktuur
Turustruktuur kordamiseks

 • Täiskonkurents

 • Monopolistlik konkurents

 • Oligopol

 • Monopol

 • Monopson – ühe ostjaga turg


Ettev tete hinemine
Ettevõtete ühinemine kordamiseks

 • Vertikaalne liitumine - kahe või enama sama majandusharu erinevates tootmisetappides tegutsevate ettevõtete ühinemine

 • Horisontaalne liitumine - samal alal tegutsevate ettevõtete ühinemine

 • Konglomeraatliitumine - ehk segakontsern on suur ettevõte, mille erinevad üksused ei oma väga tugevat sisulist seost

  Näide: General Electric (NYSE:GE) - ettevõte omab oma finantsüksust, oma televõrku (NBC Universal), omalennundusettevõtet


Valitsus ja riigieelarve
Valitsus ja riigieelarve kordamiseks

 • Majandustegevuse ja eraomandi kaitse

 • Vaba konkurentsi kaitse

 • Välismõjude reguleerimine

 • Ühishüviste pakkumine

 • Tulude ümberjaotamine

Keskkonnaameti nõudmine: leida nõuetele vastav tehnoloogia soojuselektrijaama kateldest väljuvate heitgaaside puhastamiseks


Valitsuse roll majanduses
Valitsuse roll majanduses kordamiseks

 • Üldvalitsus – riigi kõik valitsemisüksused

 • Keskvalitsus – riigikogu, ministeeriumid, maakondade juhtimisstruktuurid

 • Omavalitsus – linna- ja vallavalitsused, nende juures tegutsevad sihtasutused


Riigieelarve
Riigieelarve kordamiseks

 • Tulud – tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, aktsiisid, raskeveokimaks, hasartmängumaks, tollimaks, tulud müügilt ja varadelt

 • Kulud – põhiseaduslikud asutused, Riigikantselei, Vabariigi Valitsus, ministeeriumide valitsemisalad


Maksud
Maksud kordamiseks

 • Mingi tootmisala kaitseks – tollid

 • Tegevuse pärssimiseks – kahjulikud tegevused

 • Tegevusesoodustamiseks – maksusoodustused

 • Majandusliku tegevuse reguleerimine – maksude tõstmine või langetamine


Maksus steemid
Maksusüsteemid kordamiseks

 • Proportsionaalne

 • Progressiivne

 • Regressiivne


K simus5
Küsimus kordamiseks

 • Eestis kehtiv tulumaks on …?

 • Proportsionaalne

 • Milline maks on sisuliselt regressiivne?

 • Käibemaks


Maksude maksete
Maksude, maksete % kordamiseks

 • Tulumaksu kinnipidamise määr on 21%

 • Sotsiaalmaksu määr on 33%

 • Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 290 eurot, st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 95,7 eurot kuus 

 • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 2%, tööandjale 1% 

 • Kogumispensioni makse määr on 2%

 • Käibemaks 20%


K simus6
Küsimus kordamiseks

 • Millisel põhjusel võiks riigi valitsus alandada makse?

 • Et elavdada majandust

 • Kehtiv tulumaksuvaba miinimum?

 • 144 eurot kuus

 • Miinimumpalk?

 • Töötasu alammäär tunnis 1,90, täistööajaga töötamise korral on 320 eurot kuus


Erinevad maksuliigid
Erinevad maksuliigid kordamiseks

 • Riiklikud maksud – tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, maamaks, aktsiisid, raskeveokimaks, hasartmängumaks, tollimaks

 • Kohalikud maksud – müügimaks, reklaamimaks, paadimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks, lõbustusmaks


Raha ja rahapoliitika
Raha ja rahapoliitika kordamiseks

 • Raha – vahetus- ja maksevahend, arvestusühik, väärtuse säilitaja

 • Raha omadused – stabiilsus, äratuntavus, kulumiskindlus, kaasaskantavus, ühtsus, jagatavus


Eesti panga p hi lesanded
Eesti Panga põhiülesanded kordamiseks

 • Osalemine rahapoliitika kujundamises euroalal

 • Eesti välisreservide säilitamine ja suurendamine

 • Arveldus- ja maksesüsteemide tõrgeteta toimimine

 • Pangatähtede emiteerimine koostöös EKP-ga

 • Valitsuse nõustamine, rahvusvaheline koostöö

 • Euroopa Keskpanga abistamine statistika kogumisel


K simus7
Küsimus kordamiseks

 • Mis Eesti Pangal ei ole lubatud?

 • Krediteerida valitsust


Pangandus
Pangandus kordamiseks

 • Kommertspangad

 • Investeerimispangad – ei hoiusta, laenab krediidiasutustelt ja edastab klientidele

 • Hüpoteekpangad ja hoiupangad – hoiustavad, aga ei anna laenu

 • Faktooringufirmad – ostab debitoorse võlgnevuse

 • Liisingufirmad, väärtpaberite vahendajad, hoiu-laenuühistud


G mnaasiumi ettev tlus ja majandus ppe koondkonspekt kordamiseks

 • Pank kordamiseks – finantsasutus, mis vahendab, hoiustab ja laenab klientide(le) raha

  Rahaagregaadid:

 • M0 = rahabaas (sularaha)

 • M1 = M0 + nõudmiseni hoiused

 • M2 = M1 + tähtajalised-, säästu jm hoiused


K simus8
Küsimus kordamiseks

 • Riigi rahamass suureneb, kui kommertspangad - suurendavad väljaantavaid laenusummasid

 • Pangad “loovad” laenamise ja investeerimise kaudu raha juurde – seetõttu on hoiustel oleva raha hulk alati suurem kui rahabaas

 • Rahapakkumine (kõvera kuju) sõltub rahavõimendist – st mitu korda esialgne baassumma suureneb


Intressim r1
Intressimäär kordamiseks

 • Deebetkaardid

 • Kreeditkaardid

 • Määratud tagasimaksega kaardid


K simus9
Küsimus kordamiseks

 • Valem laenu aasta intressi kindlaksmääramiseks?

 • I = laen x intressi protsent/100 x kuud/12


Raha v rtus
Raha väärtus kordamiseks

 • Ostujõud – mingi rahasumma eest ostmisel saadav hüviste hulk

 • Tarbijahinnaindeks (THI) – ostukorvi hinna muutumine mingil perioodil

 • Inflatsioon – hinnataseme üldine tõus

 • Nõudlusinflatsioon – hinnad tõusevad, sest üldine nõudlus on pakkumisest suurem

 • Kuluinflatsioon – tootmiskulude kasvust

 • Deflatsioon – hinnataseme langemine


K simus10
Küsimus kordamiseks

 • Millise majandusnäitajaga saab kõige täpsemalt mõõta inflatsiooni?

 • THI

 • Mis toimub inflatsiooniperioodil?

 • Väheneb raha ostujõud


Majanduse areng
Majanduse areng kordamiseks

 • SKT – mingil perioodil riigis toodetud kaupade ja teenuste maksumus (koguväärtus)

 • Arvesse ei lähe turule mittejõudnud toodang, ka tarvitatud kaup

 • Kvaliteeti ei arvesta

 • SKT ühe elaniku kohta

 • Reaalne SKT – vaadeldakse muutust baasaasta hindades


Kaubavahetus
Kaubavahetus kordamiseks

 • Eksport

 • Import

 • Puhaseksport – ekspordi ja impordi vahe


T turg
Tööturg kordamiseks

 • Töötu – tööta isik, kes otsib aktiivselt tööd

 • Töötuse ehk tööpuuduse määr – aktiivselt tööd otsivate osakaal tööjõus (15 a alates)

  Töötuse liigid:

 • Siirdetööpuudus – ajutine, möödapääsmatu (elukoha vahetus, alustav noor, hooaeg)

 • Struktuurne – tehnoloogilised muudatused

 • Tsükliline – majandustsüklitest sõltuv


K simus11
Küsimus kordamiseks

 • Millest sõltub tavaliselt kõige enam see, kui palju keegi teenib?

 • Nõudlusest


Majandusts klid
Majandustsüklid kordamiseks

 • Õitseng ehk buum

 • Majanduslangus

 • Majanduskriis ehk surutis

 • Majandustegevuse taastumine ehk tõus


Riigi sekkumine
Riigi sekkumine kordamiseks

 • Fiskaal- ehk eelarvepoliitika – valitsuse sihipärane sekkumine majandusliku aktiivsuse mõjutamisel eelarvekulutuste ja maksude kaudu

 • Rahapoliitika – keskpanga tegevus, mis mõjutab raha hulka ja intressimäärasid, et kontrollida inflatsiooni ja soodustada sellega majanduskasvu

 • Diskontomäär – keskpangast antav laenude intressimäär


G mnaasiumi ettev tlus ja majandus ppe koondkonspekt kordamiseks

 • Avalikud hüvised kordamiseks – hüvised, mida pakub riik (haridus, tänavavalgustus jne)

 • Erahüvised – ettevõtete poolt pakutavad hüvised, eesmärgiks on teenida kasumit - riik korjab neilt makse, selleks et pakkuda avalikke hüviseid

 • Riik ei reguleeri üksnes avalike hüviste jaotust, vaid ka erahüviste jaotust, kuna maksude või subsiidiumide abil on võimalik ettevõtete tegevust reguleerida


Rahvusvaheline majandus
Rahvusvaheline majandus kordamiseks

 • Spetsialiseerumine

 • Absoluutne eelis – võime toota vähemate ressurssidega

 • Suhteline eelis – alternatiivkulud on mingi hüvise tootmisel teistest väiksemad

 • Väliskaubanduspiirangud:

 • Tollimaks – riigipiiri ületamisel võetav maks

 • Kvoodid – kaubakoguste piirangud

 • Dumping – müük välismaal alla omahinna


Majanduskoost
Majanduskoostöö kordamiseks

 • Vabakaubanduspiirkond – NAFTA, EFTA – omavaheliste kaubanduspiirangute kõrvaldamine

 • Tolliliit – koos rakendatakse piiranguid mitteliitunute hüviste suhtes

 • Euroopa rahaliit – Maastrichti lepinguga 1999.a. võeti kasutusele euro

 • Vahetuskurss – ühe valuuta hind teise suhtes


Maksebilanss
Maksebilanss kordamiseks

 • Maksebilanss – kaupade, teenuste ja raha liikumine kodu- ja välismaa vahel

 • Väliskaubandusbilanss – maksebilansi jooksevkonto osa, mis kajastab importi ja eksporti

 • Jooksevkonto – ekspordi ja impordi statistika, välisarvelduste käive (Eesti ettevõte teises riigis, +)

 • Kapitali- ja finantskonto – sisaldab üle riigipiiride sooritatavate kapitali- ja finantsinvesteeringute voogu


V lisv lg
Välisvõlg kordamiseks

 • Riigi võimet võtta laenu rahvusvaheliselt ning laenu võtmise tingimused määrab ära nii poliitilistel kui ka majanduslikel teguritel põhinev krediidireiting

 • Olulist rolli mängib poliitiline stabiilsus ning sellised majanduslikud näitajad nagu:

 • Intressimaksete suhe eksporti

 • Ekspordi ja sisemaise koguprodukti suhe

 • Välisvõla (D) ja sisemaise kogutoodangu (Y) suhe


Ajalugu
Ajalugu kordamiseks

 • Merkantilistid (18. saj ja enne seda) – Valitsus peab sekkuma majandusse! Väliskaubandusele kaasa aitamine kaitsetollidega, ekspordi suurendamine.

 • Klassikud (19. saj) – Riigi rolli tuleks piirata!

 • Marksistid (19. saj) – Riigi roll on oluline! Karl Marx väitis, et ajaloo käigu määravad majandusjõud, lisaväärtust, kapitalismi kokkuvarisemine


G mnaasiumi ettev tlus ja majandus ppe koondkonspekt kordamiseks

 • Neoklassikud kordamiseks (20. saj algus) – Vabaturumajandus! (A. Smith). Suur Depressioon (1929-1933). "Mustal teisipäeval" kukkus New Yorki Aktsiabörs 11.7% ning seda krahhi 29. oktoober 1929. aastal peetakse Suure depressiooni alguseks. Majanduskriis levis USA´st ka paljudesse teistesse riikidesse.

 • Keinsism (20. saj) Keynes'i teooria – Riigi aktiivne sekkumine on oluline! Kogunõudlust tuleb mõjutada eelarvepoliitikaga.

 • Monetaristid (20. saj lõpp) – Riigi roll on oluline eelkõige rahu ja korra tagamisel.


Leilmastumine
Üleilmastumine kordamiseks

 • Üleilmastumine ehk globaliseerumine – järjest enam muututakse vastastikku sõltuvaks

  Ebavõrdsuse põhjused

 • Geograafia – kliima

 • Kultuur – traditsioonid v tehnoloogiline areng

 • Majandusinstitutsioonid – võimulolijate valikud

 • Sõltuvusteooria – ajalooliselt ekspluateeritud riigid, halastamatu kurnamine


Tulevikuv ljavaated
Tulevikuväljavaated kordamiseks

 • Teadmised ja internetikaubandus

 • Biotehnoloogia

 • Nanotehnoloogia

 • Loomemajandus


Kasutatud materjalid
Kasutatud materjalid kordamiseks

 • Majandusõpik gümnaasiumile. Ermecol OÜ, Tallinn 2011

 • http://valitsus.ee/et/valitsus/

 • http://www.e-uni.ee/e-kursused/eucip/juhtimine/132_turundusmeetmed.html

 • http://www.tarkinvestor.ee

 • http://google.com - pildid