Chemia klasa 1
Download
1 / 23

Chemia-klasa 1 - PowerPoint PPT Presentation


  • 163 Views
  • Uploaded on

Chemia-klasa 1. Wszystko z klasy 1. Spis treści chemia klasa 1. Ciało fizyczne, a reakcja chemiczna slajd 4. Metale i niemetale slajd 5,6. Mieszaniny i ich rozdzielanie slajd 7. Powietrze i tlen-reakcja analizy slajd 8,9. Dwutlenek węgla i wodór slajd 10,11. Budowa materii, atom slajd 12.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Chemia-klasa 1' - sunee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Chemia klasa 1

Chemia-klasa 1

Wszystko z klasy 1


Chemia klasa 1

Spis treści chemia klasa 1

Ciało fizyczne, a reakcja chemiczna slajd 4

Metale i niemetale slajd 5,6

Mieszaniny i ich rozdzielanie slajd 7

Powietrze i tlen-reakcja analizy slajd 8,9

Dwutlenek węgla i wodór slajd 10,11

Budowa materii, atom slajd 12


Chemia klasa 1

Prawo zachowania masy slajd 13

Budowa atomu slajd 14

Izotopy slajd 15,16

Układ okresowy pierwiastków slajd 17,18

Wiązanie atomowe (kowalencyjne) slajd 19

Wartościowość pierwiastków-wzory slajd 20

Równania reakcji chemicznych slajd 21,22


Chemia klasa 1

Ciało fizyczne, a reakcja chemiczna

Reakcja zjawiska fizycznego zachodzi wtedy gdy

Nie zmienia się rodzaj substancji lecz 1 lub więcej

Właściwości fizycznych np. stan skupienia itp.

Reakcja chemiczna zachodzi wtedy gdy zmienia się rodzaj substancji oraz jej wszystkie właściwości.

wróć


Chemia klasa 1

Metale i niemetale:

Pierwiastki dzielimy na metale ( sód, magnez, wapń)

i niemetale (węgiel, azot, tlen, fluor).

Właściwości metalu:

-stały stan skupienia prócz rtęci;

-srebrzystoszara prócz miedzi i złota;

-twarde, przewodzą ciepło i prąd;

-mają wysoką temperaturę wrzenia i topnienia;

-metaliczny połysk, kowalne, ciągliwe;

-na ogół duża gęstość.

wróć


Chemia klasa 1

Zastosowanie niektórych metali:

Żelazo-wchodzi w skład wielu ważnych dla życia organizmu barwników

Glin-stosowany na kable przez to że przewodzi prąd

stosowany do aparatury chemicznej i przewodów;

Cyna-stosowana do cynowania i jako składnik stopów;

Rtęć-używana do wyrobu lamp kwarcowych i termometrów;

Ołów-używany do płyt akumulatorowych (wyrób).

wróć


Chemia klasa 1

Mieszaniny i ich rozdzielanie

Mieszanina to zmieszane ze sobą w dowolnych ilościach co najmniej 2 substancje chemiczne które zachowują swoje właściwości.

Mieszaniny dzielimy na jednorodne i niejednorodne

Składniki mieszaniny jednorodnej nie jesteśmy w stanie rozróżnić ale niejednorodnej potrafimy gdyż składniki widać gołym okiem.

wróć

Sedymentacja to opadanie na dno ciała stałego pod wpływem ciężkości.

Dekantacja to zlewanie klarownej cieczy z nad ciała stałego.

Powyższe pojęcia to sposoby rozdzielania mieszanin


Chemia klasa 1

Powietrze i tlen

Powietrze jest niezbędne do oddychania i spalania,stanowi dolną warstwę atmosfery otaczającej Ziemię.Badaniem powietrza zajmowało się wielu uczonych m.in.Lavoisier,

Priestley,Z.Wróblewski.

Właściwości powietrza:

-gazowy stan skupienia

-bezbarwny

-bezzapachowy

-słabo rozpuszcza się w wodzie

wróć


Chemia klasa 1

W skład powietrza wchodzi azot (78%),tlen (21%)

i inne gazy (1%).Właściwości tlenu:

-gaz bezbarwny i bezwonny;

-słabo rozpuszcza się w wodzie;

-cięższy od powietrza (1,43 g/Dm)

-podtrzymuje spalanie.

Wykrywanie tlenu-rozżarzone drewienko zapala się jasnym płomieniem.

Reakcja analizy (rozkładu):

Tlenek rtęci  rtęć + tlen

substrat produkty

wróć


Chemia klasa 1

Dwutlenek węgla i wodór

Właściwości dwutlenku węgla:

-gaz bezwonny, bezbarwny. Powoduje zmętnienie wody wapiennej, rozpuszcza się w wodzie.

Wykrywanie: woda wapienna mętnieje.

Reakcja magnezu z dwutlenkiem węgla:

Magnez+ dwutlenek węgla  tlenek magnezu+węgiel

Magnez wymienił się miejscami z węglem wchodzącym w skład dwutlenku węgla. Jest to reakcja wymiany.

wróć


Chemia klasa 1

Wodór odkrył H.Cavendish w 1776r.Właściwości:

-gaz bezbarwny, bezwonny, rozpuszczalny w wodzie

palny, lżejszy od powietrza (0,089 g/Dm)

Łączy się z niemetalami np.:

Wodór +tlen  tlenek wodoru

Wodór +azot  amoniak

Wodór jest reduktorem ma zdolność do odbierania tlenu:

Tlenek miedzi + wodór  miedź + tlenek wodoru

Utleniacz reduktor redukcja utlenianie.

Reduktor to substancja odbierająca, a utleniacz tosubstancja oddająca tlen

wróć


Chemia klasa 1

Budowa materii, atom

Pierwiastki zbudowane są z atomów (zbiór jednakowych atomów) ,a związki chemiczne zbudowane są z cząsteczek (zbiór jednakowych cząsteczek). Obserwowanie różnych zjawisk np. dyfuzji świadczy o tym że materia ma budowę

ziarnistą-między drobinami są wolne miejsca, a drobiny są w ciągłym ruchu,

Wielkości atomów są niezwykle małe.

1u to jedna dwunasta masy atomu węgla=0,166 razy 10 do 23 potęgi. Masy atomowe możemy odczytać z układu okresowego pierwiastków.

wróć


Chemia klasa 1

Prawo zachowania masy

Prawo zachowania masy sformułował M.Łomonosow w 1760 r. Treść brzmi:

Łączna masa substratów jest równa łącznej masie produktów reakcji.Oto zadanie:

Oblicz ile gramów tlenku srebra rozłożono,jeśli otrzymano 50 g srebra i 5 g tlenu:

srebro + tlen = tlenek srebra

50 g + 5 g = ?

50g+5g=55 g

Odp. Tlenku srebra przed rozłożeniem było 55 g

wróć


Chemia klasa 1

Budowa atomu.

Atom-najmniejsza cząstka pierwiastka. Zbudowana z cząstek elementarnych którymi są:

-Proton +1 1u jądro

-Neutron 0 1u jądro

-Elektron -1 1/1840u powłoka

Elektrony najbardziej oddalone od jądra to elektrony walencyjne.Liczbę elektronów na powłokach określa zależność: 2n2

wróć


Chemia klasa 1

Izotopy

Atomy tego samego pierwiastka różniące się liczbą

neutronów w jądrze to izotopy, mają one te same właściwości chemiczne i nieco różne fizyczne.

Grupy izotopów:

-sztuczne (otrzymane sztucznie);

-naturalne (dzięki przyrodzie);

-promieniotwórcze;

-trwałe (nie ulegają przemianom).

wróć


Chemia klasa 1

Korzyści z wykorzystania izotopów:

Lecznictwo-diagnozy schorzeń mózgu i innych organów wewnętrznych;

Przemysł-zastosowanie promieniotwórczych izotopów pozwala na wykrycie wad wyrobu;

Czujniki dymu-przeciwpożarowe (Am)

Pracy silnika-kontrola pracy

Zasilacze izotopowe-rozruszniki serca, sondy kosmiczne

Wykopaliska archeologiczne oraz próbki geologiczne

wróć


Chemia klasa 1

Układ okresowy pierwiastków

Dimitr Mendelejew opublikował prawo okresowości oraz stworzoną na jego podstawie tablicę zwaną układem okresowym pierwiastków w 1869r.

Prawo brzmi: Właściwości pierwiastków ułożonych wg. Wzrastającej liczby atomowej Z powtarzają się okresowo

Budowa: grupy (1-18)-kolumny pionowe

Grupy główne:1,2,13-18 nazwy tych grup pochodzą od 1-ego pierwiastka w grupie

Okresy: (1-7) kolumny poziome

wróć


Chemia klasa 1

Układ okresowy pierwiastków-c.d.

Z układu okresowego pierwiastków możemy odczytać

informacje:

-charakter chemiczny pierwiastka;

-nr. grupy;

-nr. okresu;

-liczbę atomową Z

wróć


Chemia klasa 1

Wiązanie atomowe (kowalencyjne):

Każdy atom dąży do osiągnięcia trwałego stanu elektronowego jakim jest oktet elektronowy (8 elektronów walencyjnych), a w przypadku wodoru dublet elektronowy (2 elektrony walencyjne).

Wiązanie atomowe kowalencyjne polega na połączeniu się atomów za pomocą wspólnych par elektronów. Występuje ono w cząsteczkach pierwiastków takich jak:H2,O2,Cl2.

wróć


Chemia klasa 1

Wartościowość pierwiastków-wzory

Wartościowość pierwiastka określa liczbę wiązań chemicznych jakie tworzy dany atom łącząc się z innymi atomami. Wartościowość pierwiastków określamy cyframirzymskimi od (I) do (VIII).

Oto przykład:

Mg2 O2

Wzór tlenku magnezu to MgO gdyż jeśli oba pierwiastki mają tę samą wartościowość nie dopisujemy indeksów, a jeśli wartościowość pierwiastków jest różna to indeksy zapisujemy metodą krzyżową.

wróć


Chemia klasa 1

Równania reakcji chemicznych

Równanie reakcji chemicznej to zapis przebiegu danej reakcji za pomocą symboli pierwiastków i wzorów związków chemicznych.

W równaniu chemicznym liczby poszczególnych atomów po obu stronach musi być taka sama.

substraty  produkty

Oto przykłady:

N2O  N2 + O2

Fe + S  Fe2S3

wróć


Chemia klasa 1

Równania reakcji chemicznych c.d.

Pierwiastki gazowe takie jak tlen, azot wodór i chlor zapisujemy w postaci dwu atomowych cząsteczek:O2 ,H2 ,Cl2 ,N2.

Przykład:

Magnez + woda  tlenek magnezu + wodór

Mg + H2O  MgO + H2

wróć


Chemia klasa 1

Dziękuję za oglądnięcie prezentacji.

wróć

Powrót do spisu treści