yaralanma ve yaralanman n d sebepleri n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yaralanma ve Yaralanmanın Dış Sebepleri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Yaralanma ve Yaralanmanın Dış Sebepleri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Yaralanma ve Yaralanmanın Dış Sebepleri - PowerPoint PPT Presentation


 • 269 Views
 • Uploaded on

Yaralanma ve Yaralanmanın Dış Sebepleri. Bölüm XIX Yaralanma, zehirlenme ve dış sebep kodlarının diğer belirli sonuçları (S00-T98) Bölüm XX Morbidite ve mortalitenin dış sebepleri (U50-Y98). ICD-10’a göre oldukça farklı olan birçok farklı Avustralya kodu bulunan iki büyük bölüm

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Yaralanma ve Yaralanmanın Dış Sebepleri' - sun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
yaralanma ve yaralanman n d sebepleri
Yaralanma ve Yaralanmanın Dış Sebepleri

Bölüm XIXYaralanma, zehirlenme ve dış sebep kodlarının diğer belirli sonuçları (S00-T98)

Bölüm XXMorbidite ve mortalitenin dış sebepleri (U50-Y98)

 • ICD-10’a göre oldukça farklı olan birçok farklı Avustralya kodu bulunan iki büyük bölüm
 • Bir yaralanma kodu kullandığınız zaman zaten dış sebep kodlarını da atamak zorunda olduğunuz için, bu iki bölümü birlikte ele alacağız
yaralanma ve yaralanman n d sebepleri1
Yaralanma Ve Yaralanmanın Dış Sebepleri
 • Bu bölüm, tüm yaralanmaları, zehirlenmeleri ve gebelik döneminde/doğum anında oluşan (doğumda perineal yırtık) ve (doğum travmasına bağlı kafatası yaralanması) gibi yaralanmalar hariç tıbbi bakım esnasında ortaya çıkan tüm komplikasyonları içerir.

Bu bölümde

 • S kodları vücut bölgelerine göre tanımlanmış yaralanmaları,
 • T kodları birden çok yaralanmaları ve yanıklar, soğuktan donmalar, zehirlenmeler ve cerrahi ve tıbbi bakım komplikasyonları gibi özel spesifik yaralanmaları içerir.
slide3

Kodları atarken eğer yaralanmanın her biri hakkında yeterli ve ayrıntılı bilgi varsa her biri ayrı ayrı kodlanmalı, multiple kodlar örneğin

S09.7 Kafada birden fazla yaralanma

T00-T07 Vücudun çoklu bölge yaralanması,

T29 Vucudun çoklu bölge yanığı gibi kodları kullanmaktan kaçınılmalıdır.

yaralanma ve yaralanman n d sebepleri2
Yaralanma ve Yaralanmanın Dış Sebepleri

ÖRNEK:

Tanılar: Fokal beyin kontüzyonu, kulağın travmatik ampütasyonu, bilinç kaybı, yüzün, boyun ve omzun kontüzyonu, yanak ve uylukta yırtılma.

Kodlar: S06.31 Fokal beyin kontüzyonu

S06.01 Süresi bilinmeyen bilinç kaybı

S08.1 Kulağın travmatik ampütasyonu

S01.41 Yanağın açık yarası

S71.1 Uyluğun açık yarası

S00.85 Başın diğer kısımlarının yüzeysel yaralanması, kontüzyon

S10.95 Boynun yüzeysel yaralanması, yer tanımlanmamış, kontüzyon

S40.0Omuz ve üst kol kontüzyonu

Mümkünse özel kodların atanması gerektiğinden, bu örnekte

S09.7 Kafa birden fazla yaralanmaları ve

T01.8 Diğer vücut bölgelerinin açık yaraları atanmayacaktır.

oklu yaralanmalar acs 1907
Çoklu Yaralanmalar (ACS 1907)
 • Yaralanmalar mümkün olan hallerde ayrı yerlere ve tiplere kodlanmalıdır
 • Yaralanmalar için kombinasyon kodlar (T00-T07) yalnızca hastane bilgisayar sistemi için çok fazla kod bulunduğu zaman kullanılmaktadır, örneğin bir araba kazasında çoklu yaralanmalar
  • Daha ciddi yaralanmalar için ayrı kodları ve küçük yaralanmalar için çoklu kodları kullanınız
  • Yaşam açısından en ciddi tehdit oluşturan durumu Pdx olarak seçin
b l m xix daki yaralanmalar in avustralya kodlama standartlar zet
Bölüm XIX’daki Yaralanmalar İçin Avustralya Kodlama Standartları – Özet
 • Kafa yaralanması (ACS 1905)
  • Üç koda kadar gerek duyulabilir – kırık, intrakranyal yaralanma ve bilinç kaybı (LOC)
  • Eğer LOC ile birlikte ‘konküzyon’, ‘kafa yaralanması’ veya ‘kapalı kafa yaralanması’ bildirilirse, yalnızca LOC’yi kodlayınız
 • Spinal kord yaralanması (ACS 1915)
  • Akut – üç koda kadar gerek duyulabilir – kırık/çıkık, fonksiyonel seviye ve lezyonun tipi (tam veya tam olmayan)
  • Tedavinin akut fazında parapleji veya kuadripleji için kodlar eklemeyin
  • Spinal kord lezyonunun tipini sıralayın, daha sonra fonksiyonel seviyeyi ve ardından varsa kırık/çıkık kodunu sıralayın
b l m xix daki yaralanmalar in avustralya kodlama standartlar
Bölüm XIX’daki Yaralanmalar İçin Avustralya Kodlama Standartları
 • Açık yaralar (ACS 1917)
  • Cilde penetrasyonu göstermek için, diğer yaralanmalara (kırıklar, intrakranyal) ek olarak kodlanırlar
  • Sinir hasarı ve/veya arteryel hasar ile birlikte, sıralama şu şekildedir:
   • arteryel
   • sinir
   • Açık yara
 • Kırıklar (ACS 1918)
  • ‘açık’ yarayı belirtmek için, yerin açık yarasını da kodlayın
 • Burkulmalar ve incinmeler (ACS 1921)
  • Eklem veya ligamentlere VEYA kas ve tendonlara ait olmalarına göre sınıflanırlar
d sebep kodu kullan lmas ve s ralamas harici sebebin olu yeri acs 2001
Dış Sebep Kodu Kullanılması Ve Sıralaması (Harici sebebin oluş yeri) (ACS 2001)
 • S00-T98 ve Z04.1 – Z04.5 aralığında bir koda sahip olduğunuz zaman, bir dış sebep kodu kullanmalısınız
 • Diğer bölümlerden kodların çoğu kullanılabilir
 • Yaralanmayı tam olarak açıklamak için birden fazla dış sebep kodu atanabilir
 • Dış sebep kodları asla Pdx olarak sıralanmamalıdır
d sebep kodlar n n d zenlenmesi
Dış Sebep Kodlarının Düzenlenmesi
 • Yaralanmanın aşağıdakilerden hangisi sonucunda olduğuna göre düzenlenir:
  • kaza
  • Kasıtlı kendine zarar verme
  • saldırı
  • Tespit edilmeyen olay
  • Yasal girişim ve savaş uygulamaları
 • Ayrıca aşağıdakiler için de dış sebep kodları düzenlenir:
  • Tıbbi ve cerrahi bakım komplikasyonları
  • Dış sebeplerin sekelleri
  • Ek faktörler
d sebep kodlar n n yerle imi
Dış Sebep Kodlarının Yerleşimi
 • Dış sebep kodları cilt 2’de kendi dizinine sahiptir
 • Ana terimler şunları içermektedir:
  • Kaza
  • Saldırı
  • Yanık
  • Komplikasyon
  • Maruz kalma
  • Düşme
  • Yabancı cisim
  • Felaket
  • Sekel
  • Çarpılma
harici sebebin olu yeri y92
Harici Sebebin Oluş Yeri - Y92.-
 • Yaralanma meydana geldiği zaman kişinin nerede olduğu ile ilgili Avustralya kodları
 • V01-Y89 (dış sebep kodları)’ndan bir kod kullanıldığı zaman atanmalıdır ve orijinal dış sebebin meydana geldiği yer ile ilgili olmalıdır
 • Eğer meydana geldiği yer Y92 kategorisinden birden fazla kodu ilgilendiriyorsa, listede en yüksek görünen kodu atayınız:
  • Okuldaki oyun alanı, okul olarak kodlanmalıdır – Y92.21
d sebeple lgili eylem faaliyet u50 u73
Dış Sebeple İlgili Eylem (Faaliyet) – U50-U73
 • Yaralanma sırasında kişinin eylemi için Avustralya kodları
 • V01 – Y34 kategorilerindeki dış sebep kodları ile kullanılmalıdır
 • Bu, çoğu dış sebep kodları için iki ek koda sahip olacağınız anlamına gelmektedir
 • Yalnızca bir eylem kodu atanır – eğer birden fazlası geçerli ise, listede en yüksek görünen kodu atayınız
 • Farklı spor tipleri için birçok Avustralya kodu
ta ma kazalar v01 v99
Taşıma Kazaları (V01-V99)
 • Bu bölümdeki birçok kod trafik kazaları konusunda bilgi sağlamak – kazaların önlenmesinde yardımcı olmak içindir
 • V01’deki taşıma kazaları konusundaki birçok tanımdan önemli olan ikisi:
  • trafik kazası – kamu yolunda meydana gelen herhangi araç kazası
  • Trafik dışı kaza – kamu yolunda olmayan herhangi araç kazası
ta ma kazalar in kodlar n yerle imi
Taşıma Kazaları İçin Kodların Yerleşimi
 • Kodları atamadan önce şunları bilmeniz gerekir:
  • Olaya karışan araçların tipi
  • Yaralı kişinin sürücü mü, yolcu mu yoksa araç dışında mı olduğu
 • Cilt 2’deki dış sebeplere ait dizini kullanınız ve Kaza, taşıma altına bakınız
 • Kara taşıma kazaları tablosu:
  • Birinci sütun yaralıyı kişiyi ve bu kişinin içinde olduğu araç tipini listeler
  • Diğer sütunlar araç tipini veya çarptıkları cismi belirtmektedir
yan klar acs 1911
Yanıklar (ACS 1911)
 • Yanıklar için kodlar yere ve yanık derinliğine göre düzenlenmiştir.
 • ICD-10-AM yanıklar ve korozyon için kodları birleştirmektedir ve yanık derinliği için farklı terminoloji kullanmaktadır:

ICD-10ICD-10-AM

Birinci derece = eritem (hafif kızarıklık)

İkinci derece = kısmi kalınlık (partial thickness)

Üçüncü derece = tam kalınlık (full thickness)

yan klar acs 19111
Yanıklar (ACS 1911)
 • Dış vücut yüzeyi için yanıklarda, T31 Tutulan vücut yüzeyine göre sınıflanmış yanıklar’dan bir kod atamalısınız.
 • Aynı yerin çoklu yanıkları için, yalnızca o yerin enciddi derinlikteki yanığını kodlayınız.
 • En ciddi yanık (derinliğe göre) temel tanıdır. Eğer aynı kalınlıkta çoklu yanık bulunuyorsa, o zaman yanık olan en geniş vücut yüzeyi alanıdır.
 • Çoklu kodları değil, her bir yer için ayrı kodlar kullanın– eğer sınırlı boşluk varsa, o zaman tam kalınlıktaki yanıklar için daha spesifik kodlar kullanın.
yan klar acs 19112
Yanıklar (ACS 1911)
 • Yanıkların pansumanı yalnızca anestezi altında gerçekleştirildiği zaman kodlanır.
 • Bir uygulamada çok sayıda pansuman için atanan [1600] bloğundan yalnızca bir işlem kodu atanır.
 • Yalnızca pansumanın değiştirilmesi amaçlı olanlar haricinde, devamlı yanık tedavisi ile ilgili herhangi ek yatışlar için temel tanı olarak bir yanık kodu atayınız.
 • Pansuman değiştirilmesi için yatış:
  • Z48.0 Cerrahi pansuman ve sütürlerin bakımı

Ayrıca uygun yanık kodu, ek tanı olarak atanır.

yaralanmalar n sekelleri zehirlenme toksik etkiler ve di er d sebepler acs 1912
Yaralanmaların Sekelleri, Zehirlenme, Toksik Etkiler ve Diğer Dış Sebepler (ACS 1912)
 • Yaralanma, zehirlenme, toksik etki veya diğer dış nedenin sekeli tıbbi kayıtlarda aşağıdaki biçimlerden biri olarak kullanılabilmektedir:
  • geç (etkisi)
  • eski
  • sekeli
  • bir önceki bakım epizodunda meydana gelmiş olan yaralanma, zehirlenme, toksik etki veya diğer dış nedene bağlı
  • bir önceki bakım epizodunda meydana gelmiş olan yaralanma, zehirlenme, toksik etki veya diğer dış nedenin sonrasında
 • Esas sebep artık var olmadığından, akut yaralanma, zehirlenme, toksik etki veya diğer dış neden kodlanmaz.
yaralanmalar n sekelleri zehirlenme toksik etkiler ve di er d sebepler acs 19121
Yaralanmaların Sekelleri, Zehirlenme, Toksik Etkiler ve Diğer Dış Sebepler (ACS 1912)
 • Yaralanmaların sekeli dört koda gerek duyar:
  • Kalan (rezidü) problem (halen tedavi edilmekte olan)
  • Sekel (T90-T95, T98)
  • Sekelin dış sebebi (Y85-Y89)
  • Meydana geldiği yer (Y92)
slide20

TANI: Evi boyarken seyyar merdivenden düşme yoluyla radiusun kırığı sonrasında malunion.

Kodlar:M84.03 Kırığın malunionu, ön kol

T92.1 Kol kırığının sekeli

Y86 Kaza sekelleri, diğer

Uygun olay yeri kodu (Y92.-)

lem komplikasyonlar acs1904
İşlem Komplikasyonları (ACS1904)
 • İşlem komplikasyonları için kodlar şuralarda bulunmaktadır:
  • Bazı bölümlerin sonunda (G97 Sinir sisteminin işlem sonrası bozuklukları)
  • Bölüm XIX’da T80-T88 Cerrahi ve tıbbi bakım komplikasyonları NEC aralığında
 • Kodlayıcı alfabetik dizin tarafından yönlendirilir.
  • Ana terime bakınız, ‘enfeksiyon’, ‘Adezyon’
  • ‘işlem sonrası’ için bir alt terim arayınız.
  • Eğer listelenmemişse, ‘komplikasyon’a, daha sonra ilgili vücut sisteminin alt terimine ve ardından ‘işlem sonrası’ seçeneğine gidiniz.
t bbi bak m komplikasyonlar in d sebep kodu
Tıbbi Bakım Komplikasyonları İçin Dış Sebep Kodu
 • Tıbbi ve cerrahi bakım komplikasyonları için tüm kodlar, dış sebep koduna (Y40 – Y84) gerek duymaktadır.
  • Y60 – Y69: Bu kodlar insan müdahalesine bağlı olarak işlem sırasında birşeyin ters gittiğini belirtmektedir. Bakınız ‘Felaket’
  • Y70 – Y82: Bu kodlar bir cihazın arızası veya kusurlu çalışması için kullanılmaktadır (işlem sırasında fark edilmiş veya meydana gelmiştir) Bakınız ‘Olay’
  • Y83 –Y84: İşlem sırasında hiçbir problem bulunmamaktadır, fakat daha sonra yara yeri enfeksiyonu gibi bir komplikasyon meydana gelmektedir. Bakınız ‘Komplikasyon’
zehirlenme ve zehirlenmenin d sebepleri
Zehirlenme ve Zehirlenmenin Dış Sebepleri
 • Zehirlenme için iki ana kod bloğu bulunmaktadır:
  • T36 – T50: Bunlar temel olarak hastalıkların ve semptomların tedavisinde kullanılan ilaçlardır.
  • T51 – T65: Genellikle alınmayan veya verilmeyen kimyasallar ve maddelerdir.
 • Bu kodlar maddenin hasta üzerindeki etkisini değil, maddeyi açıklamaktadır.
 • Eğer önemli bir belirti varsa, bunu ek tanı olarak kodlayınız; örneğin koma, halüsinasyon...
zehirlenme acs 1901 1903
Zehirlenme (Acs 1901 & 1903)
 • Zehirlenme, bir ilacın veya bir maddenin uygunsuz veya yanlış kullanılması sonucunda olur:
  • Verilen veya alınan yanlış ilaç
  • Bir ilacın verilen veya alınan zararlı dozu
  • İlacın alkol ile birlikte alınması
  • Reçeteli bir ilaçla birlikte reçetesiz bir ilaçın alınması
  • Yutulan, solunan, emilen veya enjekte edilen toksik bir madde
zehirlenmenin d sebepleri
Zehirlenmenin Dış Sebepleri
 • Zehirlenmeye ait kodlar, kasıtı belirtmek için bir de dış sebep koduna sahip olmalıdır:
  • Kazara
  • Bilerek kendine zarar verme (intihar amaçlı)
  • Saldırı (Saldırı, zehirlenme’ye göre bakınız)
  • Tespit edilmemiş
 • Zehirlenmeye ait kodlar için İlaçlar ve kimyasallar tablosu’ na bakınız
 • Alınan ilaç veya kimyasalın etken maddesine görelisteden zehirlenmeye ait kodu bulunuz.
 • Birinci sütundan zehirlenme kodu, ardından sonraki üç sütundan istem (kasıt) tipini seçiniz.
zehirlenme ve yaralanmalar stem g stergesi acs 2005
Zehirlenme ve Yaralanmalar – İstem Göstergesi (ACS 2005)
 • Bu standart, zehirlenmeler için dış sebep kodlarını kullanma konusunda bilgiler sağlar.
 • Zehirlenmelerdeki istem (kasıt), klinisyen tarafından belgelenmelidir.
 • Bilerek (istemli) kendine zarar verme:
  • İntihar girişimi
  • intihar
  • Belgelenmiş veya dolaylı ima edilmiş bilerek kendine zarar verme niyeti

Eğer yukarıdakilerden hiç birisi bulunmuyorsa, o

zaman tespit edilmemiş istem için Y10-Y19’da yer

alan kodları kullanınız.

zehirlenmeyi kodlamada ad mlar
Zehirlenmeyi Kodlamada Adımlar
 • İlaçlar ve kimyasallar tablosu’ na gidin ve ilacın veya maddenin adını (etken maddesine göre) arayın, T (zehirlenme kodu) ile başlayan birinci sütundan bir kod seçin.
 • Sonraki üç sütunun birisinden dış sebep kodunu seçin (kasıt tipine göre).
 • Herhangi bir açıklama notunu kontrol amacıyla Tablo Liste’deki kodlara bakın.
 • Koma gibi herhangi bir zehirlenme belirtisi varsa kodlayın.
 • Y92 ve U50-U73 kategorilerinden meydana geldiği yer ve eylem kodunu seçin.
la lar n advers etkileri acs 1902
İlaçların Advers Etkileri (ACS 1902)
 • İlaçların advers etkileri, bir ilacın ‘uygun’ veya ‘doğru’ kullanılması sonucunda olur (zehirlenme değildir)
 • Tıbbi kayıtlarda şu şekilde açıklanabilir:
  • Allerjik reaksiyon, Yan etki, Birikme etkisi, İlaç etkileşimi
 • Zehirlenmeye göre farklı kodlanır – T kodu yoktur, yalnızca advers etkinin tabiatı kodlanır, örneğin; dermatit...
 • Etki belgelenmediği zaman, yalnızca

T88.7 İlaç veya ilaç maddesinin tanımlanmamış advers etkisi kodunu atayın.

 • Dış sebep kodunu atamayı gerektirir – İlaçlar ve kimyasallar tablosundaki son sütuna bakın.
advers etkileri kodlamada ad mlar
Advers Etkileri Kodlamada Adımlar
 • ICD-10-AM’de herhangi bir yerden advers etkinin belirtisini veya tabiatını kodlayın. (Koma, mide kanaması...)
 • Eğer advers etkinin tabiatı konusunda hiç dokümantasyon bulunmuyorsa, T88.7 İlaç veya ilaç maddesinin tanımlanmamış advers etkisi kodunu atayın.
 • İlaçlar ve kimyasallar tablosu’ ndan ilacın ismine bakın ve son sütundan kodunu seçin – bu dış sebep kodudur.
 • Herhangi bir açıklama notu için kontrol amacıyla Tablo Liste’deki kodlara bakın.
 • Y92 kategorisinden meydana geldiği yer kodunu seçin (advers etkiler için hiçbir eylem kodu gerekmez)
zehirlenme ve advers etkiler in olay n meydana geldi i yer
Zehirlenme ve Advers Etkiler İçin Olayın Meydana Geldiği Yer
 • İlacın sağlık kuruluşundan alındığı varsayılabildiği için, advers etkiler için meydana geldiği yer kodu daima Y92.22 Sağlık hizmeti bölgesi dir.
 • İlaçlara bağlı zehirlenmeler için meydana geldiği yer kodu, zehirlenmenin nerede meydana geldiğine göre değişir (ev, hastane), çünkü sağlık kuruluşu üzerinden alınmamış olabilir.
yaralanmalar n sekeli zehirlenme toksik etkiler ve di er d sebepler acs 1912
Yaralanmaların Sekeli, Zehirlenme, Toksik Etkiler ve Diğer Dış Sebepler (ACS 1912)
 • Zehirlenmenin Sekeli
  • Zehirlenmenin sekeli sıra ile dört kod gerekir:
   • Belirti veya rezidüel (şu andaki) problem
   • Sekel kodu (T96 veya T97)
   • Sekelin dış sebebi (Y86 veya Y87)
   • Meydana geldiği yer
  • Sekel kodları ilacın veya kimyasalın tipine göre ayrılır.
  • Sekele ait dış sebep kodları, zehirlenmedeki kastı (istemi) tanımlamaktadır.
yaralanmalar n sekeli zehirlenme toksik etkiler ve di er d sebepler acs 19121
Yaralanmaların Sekeli, Zehirlenme, Toksik Etkiler ve Diğer Dış Sebepler(ACS 1912)
 • Advers Etkilerin Sekeli
  • Tedavi amaçlı ilaçların advers etkileri için hiçbir ‘T’ kodu bulunmamaktadır, bu nedenle bir ilacın advers etkisinin sekelini kodlamak için yalnızca üç kod gereklidir:
   • Rezidüel durum (mevcut sorun) için kod
   • İlaçların advers etkileri için dış sebep sekel kodu (Y88.0)
   • Meydana geldiği yer kodu (Y92.22)
sa l k durumunu etkileyen fakt rler ve sa l k hizmetleri le temas z00 z99
Sağlık Durumunu Etkileyen Faktörler ve Sağlık Hizmetleri İle Temas (Z00-Z99)
 • Bu bölüm kodları kişilerin sağlık sistemine o anda hasta olmamalarına rağmen özel durumlar için geldikleri durumları belirlemek için kullanılmaktadır.
 • ICD-10-AM’ın diğer bölümlerinde kişinin hasta olduğu veya yaralanarak sağlık kuruluşuna geldiği durumlar kodlanmaktadır. Fakat bazı durumlarda kişiler hasta olmadıkları veya yaralanmadıkları durumlarda da sağlık hizmetlerini kullanmaktadırlar
 • örneğin check-up, rehabilitasyon, özel tetkikler vb.
sa l k durumunu etkileyen fakt rler ve sa l k hizmetleri le temas z00 z991
Sağlık Durumunu Etkileyen Faktörler ve Sağlık Hizmetleri İle Temas (Z00-Z99)
 • Z Kodları hastanın sağlık kuruluşuna kabul ediliş nedeni olduğu durumda temel tanı (principal diagnosis) olarak kodlanabilir.
 • Z Kodları iki ana kategoriden oluşmaktadır.
 • Sağlık hizmeti sunumu kişinin hasta olması veya olmaması durumunda
 • Kişinin sağlık durumunu etkileyen problem veya durumlar.
sa l k durumunu etkileyen fakt rler ve sa l k hizmetleri le temas z00 z992
Sağlık Durumunu Etkileyen Faktörler ve Sağlık Hizmetleri İle Temas (Z00-Z99)
 • ÖRNEK
 • Z30.2 Sterilizasyon: herhangi bir hastalık/yaralanma durumu içermemektedir. Dolayısıyla bir hastalık veya yaralanma kodu atanamayacaktır. Fakat kişiye cerrahi bir müdahale yapılması (vazektomi, tubal ligasyon, klemp uygulanması) nedeniyle bir prosedür kodu atanacaktır. Kişinin sağlık hizmeti alma nedeni ise Z kodu ile belirtilecektir.
 • Z95.0 Kardiyak cihaz bulunması : Bu kod hastanın kardiyak problemlerinden farklı olarak hastaneye geldiği anda bir probleminin olmadığı, kontrol veya değerlendirme amaçlı geldiği durumda kullanılır.
sa l k durumunu etkileyen fakt rler ve sa l k hizmetleri le temas z00 z993
Sağlık Durumunu Etkileyen Faktörler ve Sağlık Hizmetleri İle Temas (Z00-Z99)
 • Alfabetik indekste Z kodları nasıl yerleşmiştir.
 • Z kodları o anda ortaya çıkan hastalık/ yaralanma ile ilgili olmadığından ve tıbbi kayıtlarda tıbbi terminoloji ile değilde normal yazım ile ifade edildiğinden alfabetik indekste bulmak kolay olmamaktadır.
 • Alfabetik indekste Z kodları aşağıda ifade edilen ama
 • terimlerle (main terms) bulunabilir:
 • Admission , Aftercare, Attention To, Boarder, Care Of,
 • Carrier, Contact, contraception, Counselling, Dialysis,
 • Donor, Examination Of, Fitting Of, Follow Up, History Of, observation, Presence Of, Problem With, Repair,
 • Replacement, Screening, Status, Surgery, Transplant,
 • Vaccination,
sa l k durumunu etkileyen fakt rler ve sa l k hizmetleri le temas z00 z994
Sağlık Durumunu Etkileyen Faktörler ve Sağlık Hizmetleri İle Temas (Z00-Z99)
 • Tanı : Sterilizasyon için vazektomi
 • Ana tanı Z30.2 sterilizasyon
 • P.P. 37623-03 [1183] Vazektomi bilateral
 • Sterilizasyon, admission for Z30.2 Veya
 • Admission (for)
 • - Contraceptive management
 • -- sterilisation Z30.2
klinik deneme la diren leri veya tedavi edici la monit rizasyonu
Klinik Deneme, İlaç Dirençleri veya Tedavi Edici İlaç Monitörizasyonu
 • Hasta hastaneye klinik denemeler, ilaç dirençleri veya ilaç monitörizasyonu için gelebilir
 • Tedavi amaçlı ilaç monitörizasyonu: Bazı özellikli ilaçlarda hastaya uygulanacak en etkili dozun tespit edilmesi için kan konsantrasyonu üzerinde inceleme yapmaktır.
 • Z00.6 Klinik araştırma programında normal karşılaştırma ve kontrol için muayene.Temel Tanı olarak atanmalıdır
plastik cerrahi acs 1204
Plastik Cerrahi (ACS 1204)

Tıbbi bir durumu tedavi etmek için veya kozmetik amaçla gerçekleştirilebilir.

 • Eğer cerrahi olarak durum biliniyorsa ve kodlanabiliyorsa, kozmetik olsun veya olmasın bu bir temel tanıdır.
 • Eğer durum tanımlanmamışsa veya kodlanamıyorsa, o zaman bir Z kodu kullanılmalıdır.
 • Z41.1 kabul edilebilir olmayan kozmetik görünüm için diğer plastik cerrahi
 • Z42 plastik cerrahi takip bakımı

Unutulmamalıdır ki hastanın geliş nedeni için daima bir tanı kodu olmalıdır. Prosedür kodu olmayabilir.

rehabilitasyon acs 2104
Rehabilitasyon – (ACS 2104)
 • Rehabilitasyon için yatırılan hastalara Z50 kategorisinden bir Z kodu atanır. – Rehabilitasyon işlemlerinin kullanılmasıyla ilgili bakım temel tanı şeklindedir.
 • Rehabilitasyon gerektiren durum ek tanı olarak atanır.
 • Ek tanı kodları, (rehabilitasyonun ne zaman yapıldığına bağlı olarak) mevcut yaralanma veya kalan durumla ilgili olabilir.

Örnekler için Cilt 5 içerisindeki ACS 2105 ‘e bakınız

spesifik bozukluklar in tarama acs 2111
Spesifik Bozukluklar İçin Tarama (ACS 2111)
 • Eğer hasta, olmayan veya tespit edilmemiş bir hastalık için test ediliyorsa, Özel Tarama Muayenesi Z11, Z12 ve Z13’ten bir kod temel tanı olarak atanır.
tarama kodlar na rnek
Tarama Kodlarına Örnek
 • Örnek: Kolon kanseri aile öyküsü nedeniyle kolonoskopi için yatırılan hasta
 • Örnek A_Kanser tespit edilmedi:
 • Z12.1 Özel tarama muayenesi(intestinal kanal neoplazmı için)
 • Z80.0 Malign neoplazi aile öyküsü
 • 32090-00 çekuma fiberoptik kolonoskopi
 • Örnek B_ Kolonda malign polip bulundu:
 • C18.9 Malign kolon neoplazisi,tanımlanmamış
 • 32090-00 Çekuma fiberoptik kolonoskopi
zge mi acs 2112
Özgeçmiş – (ACS 2112)
 • Kanser veya diğer durumlarla ilgili özgeçmiş konusunda Z85 – Z87 kodları hiçbir zaman temel tanı olarak atanmamalıdır.
 • Durum tamamen düzeldiği zaman, durumun öyküsü mevcut bakım olayı ile ilgili olduğu zaman ek tanı olarak atanabilir.

ÖRNEK

Tanı: Hasta, kolon kanseri aile öyküsüne bağlı kolonoskopi amacıyla hastaneye yatırılmıştır. Kolonoskopide herhangi bir anormallik bulgulanmamıştır.

Kodlar: Z12.1 Bağırsak neoplazması için özel tarama muayenesi

Z80.0 Sindirim organları habis neoplazması aile öyküsü

32090-00 [905] Çekum fiber optik kolonoskopisi

spesifik bozukluklar in takip muayeneleri acs 2113
Spesifik Bozukluklar İçin Takip Muayeneleri – ( ACS 2113)
 • (Önceki bir durum için) takip amacıyla yatırılıp hiçbir rekürrens bulunmadığı zaman, Z08.- veya Z09.- kullanın. Önceki durumun yanı sıra özgeçmiş kodu da atayın.
 • Eğer durum tekrarlamışsa veya rezidü olduğu bulunursa, bu durumu temel tanı olarak kodlayın.

Örnek

 • Hasta, mesane kanseri (daha önce radyasyon tedavisi ile tedavi edilmiştir) takibi için hastaneye yatırılmıştır. Mesanenin trabekülasyonu kaydedilmiş ancak, herhangi bir malignite yinelemesi görülmemiştir.
 • Z08.1 Habis neoplazma radyoterapisi sonrası takip muayenesi
 • Z85.5 Kişisel üriner yol habis neoplazma öyküsü
slide45

SABRINIZ İÇİN

 • TEŞEKKÜRLER