ha l seferleri n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Haçlı Seferleri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Haçlı Seferleri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Haçlı Seferleri - PowerPoint PPT Presentation


 • 728 Views
 • Uploaded on

Haçlı Seferleri. Sebepleri İlk Seferler Haçlı Seferleri’nin Sonuçları Magna Carta Yüzyıl Savaşları Değerlendirme Soruları. Haçlı Seferleri. (1096-1270). Avrupalı Hıristiyan devletlerin İslam dünyası üzerine yaptıkları saldırılara Haçlı Seferleri denir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Haçlı Seferleri' - jael-newton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ha l seferleri
Haçlı Seferleri
 • Sebepleri
 • İlk Seferler
 • Haçlı Seferleri’nin Sonuçları
 • Magna Carta
 • Yüzyıl Savaşları
 • Değerlendirme Soruları
ha l seferleri1
Haçlı Seferleri

(1096-1270)

 • Avrupalı Hıristiyan devletlerin İslam dünyası üzerine yaptıkları saldırılara Haçlı Seferleri denir.
ha l seferleri nin sebepleri
Haçlı Seferleri’nin Sebepleri
 • İslam Dünyasının zenginliklerini ele geçirmek.
 • Papanın kışkırtmaları.
 • Türklerin ilerleyişi ve Bizans’ın yardım isteği.
 • Kudüs’ü Müslümanlardan almak.
lk ha l seferleri
İlk Haçlı Seferleri
 • Birinci Haçlı Seferi 1096
 • Papa’nın öncülüğünde hazırlanan I. Haçlı Seferi’nde Haçlılar’a I. Kılıçarslan büyük kayıplar verdirdi. Buna rağmen Haçlılar, Kudüs’e ulaştı.
 • Bu sefer, amacına ulaşan tek Haçlı Seferi’dir.
 • Haçlılar, Urfa, Antakya ve Kudüs’te kontluk kurdular.
lk ha l seferleri1
İlk Haçlı Seferleri
 • İkinci Haçlı Seferi 1147-1149
 • Urfa’nın Müslümanlarca geri alınması üzerine Haçlılar yeni bir sefer düzenlediler.
 • Haçlılar, Anadolu Selçuklularınca yenilgiye uğratıldı.
 • Haçlılar, bundan sonraki seferlerde deniz yolunu tercih etmişlerdir.
lk ha l seferleri2
İlk Haçlı Seferleri
 • Üçüncü Haçlı Seferi 1189-1192
 • Selahaddin Eyyûbî’nin Kudüs’ü Haçlılardan alması üzerine İngiltere Kralı Rişar, Fransa Kralı Flip Ogüst ve Alman Kralı Frederik Barbaros’un katıldığı yeni bir sefer düzenlendi.
 • Alman Kralı’nın ölümü ve Eyyûbîler’in mücadelesi Haçlı ordularının geri dönmesine sebep olmuştur.
lk ha l seferleri3
İlk Haçlı Seferleri
 • Dördüncü Haçlı Seferi 1200-1204
 • Eyyûbîler’in Filistin’i Hrsitiyanlardan temizlemesi üzerine bir sefer daha düzenlendi.
 • Ancak, Haçlılar İstanbul’u yağmalayarak burada Latin İmparatorluğu’nu kurmayı tercih ettiler.
ha l seferleri nin sonu lar
Haçlı Seferleri’nin Sonuçları
 • Kiliseye ve din adamlarına duyulan güven azaldı.
 • Seferlere katılan birçok derebeyi geri dönemeyince derebeylik rejimi zayıfladı, merkezi krallıklar güçlenmeye başladı.
 • Avrupalılar doğunun zenginliklerine ulaşamadılar.
 • Akdeniz ticareti ve limanları önem kazandı.
avrupa daki yeni geli melerin sonu lar
Avrupa’daki Yeni Gelişmelerin Sonuçları

Derebeyliklerin

yıkılıp merkezi

krallıkların güçlenmesi

Barut

Ateşli

Silahlar

avrupa daki yeni geli melerin sonu lar1
Avrupa’daki Yeni Gelişmelerin Sonuçları

Rönesans ve

Reformun Ortaya

Çıkması

Kağıt

Matbaa

avrupa daki yeni geli melerin sonu lar2
Avrupa’daki Yeni Gelişmelerin Sonuçları

Coğrafi

Keşiflerin Yapılması

Pusula

Coğrafi

Bilgiler

magna carta b y k art 1215
Magna Carta (Büyük Şart) 1215
 • İngiltere’ de halkın baskısı sonunda ilan edilen ve
 • Kral John’ ın kendi yetkilerinin sınırlandırarak halka bazı hakları tanıdığı fermandır.
 • İngiltere’ de parlamenter yönetime geçilmiştir.
y zy l sava lar 1337 1453
Yüzyıl Savaşları (1337-1453)
 • İngiltere ve Fransa arasında aralıklarla yüzyıldan fazla süren savaşlardır
 • Fransa’nın 1453’te savaşları zaferle bitirmesi ile sonuçlanmıştır
 • Bu savaşlar sonunda;
  • İngiltere’ de iç savaşlar yaşanmış
  • Fransa’da milli birlik sağlanmış
  • Osmanlıların Balkanlar’daki ilerleyişleri
  • kolaylaşmıştır.
soru 1
Soru 1
 • Aşağıdakilerden hangisi, Ortaçağda kiliseyi temsil
 • eden Papalığın siyasi bir güç olduğuna kanıt olarak
 • gösterilemez?
 • Kendi hakimiyetinde topraklarının olması
 • Çok sayıda din adamı yetiştirmesi
 • Kralları aforoz etme yetkisinin bulunması
 • Haçlı Savaşları’nın düzenlenmesi
 • Krallara taç giydirmesi
soru 2
Soru 2
 • Ortaçağ başlarında Avrupa’nın etnik coğrafyasının

büyük ölçüde değişmesinde aşağıdakilerden hangisi

etkili olmuştur ?

 • Hıristiyanlığın yayılması
 • Haçlı savaşlarının sona ermesi
 • Kolonizasyon hareketlerinin başlaması
 • Kavimler göçünün ortaya çıkması
 • İslamiyet'in doğması
soru 3
Soru 3
 • Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’ da feodalitenin

kurulmasına ortam hazırlayan etkenlerden biridir?

 • Haçlı Savaşları
 • Coğrafi Keşifler
 • Rönesans Hareketleri
 • Kavimler göçü
 • Reform Hareketleri
soru 4
Soru 4
 • Haçlı Seferleri sonunda derebeylerin çoğu ülke-

lerine geri dönememiştir . Dönenler ise maddi güç-

leri kalmadığından, topraklarını, nüfuzlarını ve ordu-

larını kaybetmişlerdir. Bu durum Avrupa’ da aşağıda-

kilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

 • Toplumda eşitliğin yaygınlaşmasına
 • Siyasi yapının değişmesine
 • Ekonomik kalkınmanın hazırlanmasına
 • Tarımın önem kazanmasına
 • Sınıf farklarının ortaya çıkmasına
soru 5
Soru 5
 • Haçlı Seferleri ve Coğrafi keşiflerin başlamasındaki

ortak etken aşağıdakilerden hangisidir ?

 • Gemicilikte yeni buluşların yapılması
 • Kutsal şehir Kudüs’ ün Müslümanların elinde olması
 • Avrupalıların doğunun zenginliğinden yararlanmak istemesi
 • Şövalyelerin macera peşinde koşması
 • Türklerin Avrupa’ ya geçmesinin önlenmeye çalışması
slide19

Fazıl Mustafa Taşçı

www.tarih.ogretmeni.com