krizsa ter z m szaki menedszer msc 2010 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biomassza tüzelése PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biomassza tüzelése

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Biomassza tüzelése - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Krizsa Teréz Műszaki Menedszer MsC 2010. Biomassza tüzelése.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Biomassza tüzelése


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
krizsa ter z m szaki menedszer msc 2010
Krizsa Teréz

Műszaki MenedszerMsC

2010

Biomassza tüzelése

mi a biomassza

Biológiai eredetű szervesanyag-tömeg, a szárazföldön és vízben található élő és nemrég elhalt szervezetek (növények, állatok, mikroorganizmusok) testtömege; biotechnológiai iparok termékei; és a különböző transzformálók (emberek, állatok, feldolgozó iparok stb.) összes biológiai eredetű terméke, hulladéka, mellékterméke.

növényi biomassza (fitomassza); állati biomassza (zoomassza)

Környezetvédelmi Lexikon

 • A termelési-felhasználási láncban elfoglalt helyük alapján a biomassza

lehet: elsődleges, másodlagos, harmadlagos

 • A biomassza hasznosításának fő iránya:

- élelmiszertermelés,

- takarmányozás,

- energetikai hasznosítás (eltüzelés, brikettálás, pirolizálás, gázosítás, biogázelőállítás)

- agráripari termékek alapanyaggyártása

Mi a biomassza?
a biomassza t rt nete

17. századig a biomassza volt az egyetlen hőforrás a Napon kívül

Az ipari forradalom elején a fát felváltotta a szén.

A korszerű nagyüzemi biomassza tüzelési rendszerek széles körben elterjedtek technológiák kifejlesztése azonban megtorpant

A megújuló energiaforrásokat hasznosító technológiák újbóli előtérbe kerülésének, fejlesztésének oka:

- az egyre nagyobb gondot okozó környezetvédelmi problémák

- Nyugat-Európában termelésből kivont termőterületek

hasznosítása és a falusi lakosság helyben tartása

A biomassza története
szil rd biomassza energetikai hasznos t sa

Hazánkban is egyre nagyobb hangsúlyt kap a biomassza energetikai hasznosítása.

Energetikai szempontból a szilárd biomasszák csoportosítása:

Szilárd biomassza energetikai hasznosítása
az elt zelhet biomassz k

ERDÉSZETI HULLADÉKOK

 • a bruttó termelés ~20%-a hulladék
 • A hazai erdőállomány átlaghozama fafajtáktól függően:

3-5 t/ha/év ennek ~25%-a (0,75-1,25 t/ha/év) begyűjtési okok miatt a vágástéren marad ez faapríték formájában juthat el a hasznosítási helyre

(Ez egy 10 000 ha-os erdészet esetében tehát 7,5-12,5 ezer t/év)

Átlagosan 10 MJ/kg-os fűtőértékkel számolva ez a mennyiség 2-3 MWth csúcsteljesítményű fűtési rendszer üzemeltetésére elegendő.

TERMESZTETT ENERGIANÖVÉNYEK

 • Nemzeti Megújuló Stratégia (megújuló energia felhasználásra vonatkozó célok) mezőgazdasági struktúraváltást igényel (energetikai célú növénytermesztés)
  • a jelenleg is megtermelődő, de még nem hasznosított nyersanyagok energetikai célú felhasználása utánmekkora szántóföldi területet kell az energetikai célú növénytermesztésbe bevonni
Az eltüzelhető biomasszák
slide6

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOK

Termesztés során keletkező hulladék:

- a termesztett növények szára (szalma, kukoricaszár)

- kertészeti nyesedékek

Ipari feldolgozás folyamán: a maghéj, ocsú és az olajpogácsa

A kalászosok szalmájának hozama: 2,5- 4 t/ha/év, a kukorica szár hozama: ~3,5 t/ha/év ez a mennyiség bálázva juthat el a hasznosítás helyére.

(Ez egy 1000 ha-os szántóföldről 2500-4000 t/év)

Átlagosan 14,8 MJ/kg-os fűtőértékkel számolva ez a mennyiség egy ~1-1,5 MWth csúcsteljesítményű fűtési rendszer üzemeltetésére elegendő.

a biomassza elt zel se

A szilárd tüzelőanyag éghető és meddő részből áll.

- éghető részek: C, H, S, P

- nem éghető rész: O, N, a nedvességtartalom (H2O) és a hamu (ásványi anyagok)

A biomassza égése során égési szakaszok különíthetők el:

< 100oC szárad (nedvességtartalom különválik) 100oC< <200oC molekulák hasadása – gázképződés 225oC< megkezdődik a folyamatos égés 260oC< exoterm folyamat 1000oC körül az összes gáz már elég

A tüzelés veszteségei: - Füstgázzal távozó hőenergia - A tökéletlen égés miatti veszteség - A visszamaradt anyagok miatti veszteség

A biomassza eltüzelése
technol gi k csoportos t sa

Közvetlen égetés (kazán):

• kondenzációs villamosenergia-termelés,

• kapcsolt villamosenergia-termelés,

– ellennyomású gőzturbinával megvalósítva,

– elvételes kondenzációs gőzturbinával megvalósítva,

• hőtermelés,

Tüzelőanyag átalakítás:

• üzemanyaggyártás (bioetanol üzemek),

• fizikai eljárással történő átalakítás:

– elgázosítás (gázmotoros hasznosítás),

– pirolízis (dízelmotoros hasznosítás)

• biológiai eljárással történő átalakítás

– biogáz üzemek (mezőgazdasági hulladékok gázmotoros hasznosítása)

– szennyvíztisztító üzemek (gázmotoros hasznosítás)

– hulladéklerakók (gázmotoros hasznosítás)

Technológiák csoportosítása:
slide9

fűtési célú felhasználásavillamosenergia-termelés

támogatás nélkül megvalósítható villamos energia-ár támogatása +

egyéb támogatási formák

 • terjedésének akadálya: a gazdaságosság, a minimum hatásfokok előírása
 • A minimum hatásfok előírása segíti:
  • elavult, rossz hatásfokú villamosenergia-termelés ne legyen megengedve a megnövekedett beruházási költség a gazdaságosságot rontja
 • A tiszta biomassza tüzelésre jelenleg előírt 30%-os hatásfokérték biztosan csak hőkiadással együtt érhető el.
  • A hőigények vizsgálata fontos a biomassza tüzelésű erőművek telepítési helyének kiválasztásában!
biomassza t zel s projektek tervez si felt telei

minél nagyobb földterület áll rendelkezésre, úgy nő a rendelkezésre álló tüzelőanyag, és a hozzá rendelhető tüzelési teljesítmény

Biomassza tüzelésű projektek tervezési feltételei:
slide11

Tüzelőanyagokkal szembeni követelmények:

- minél alacsonyabb nedvességtartalom (magas fűtőérték)

- alacsony szennyező-anyagtartalom (kén, klór, fluor, nitrogén)

- minél kisebb méret, hogy a reakció könnyebben lejátszódjon

A biomasszából tüzeléssel történő villamosenergia-termelés víz-gőz körfolyamatot jelent. (legnagyobb költségű a kazán)

slide12

Energetikai beruházások gazdaságosságára a tüzelőanyag árának kiemelten meghatározó szerepe van.

A grafikon a becsült és megvalósult kulcsrakész erőművek adatai alapján készült.

javasolt t zel si technol gi k

Tüzeléstechnikai szempontból: rostélyos tüzelés

A rendelkezésre álló tüzelőanyag minőségétől függően:fluidágyas kazán - drága technológia

A tervezettől eltérő minőségű és méretű biomasszák eltüzelésére: hidraulikus adagolóval ellátott mozgó rostély tüzelés

Javasolt Tüzelési technológiák:
biomassza alap h energia termel s

„A biomassza alapú hőenergia-termelésnek elsősorban a földgáz alapúhőenergia-termelés kiváltásában lehetlétjogosultsága.” A Magyar Villamos Művek közleményei

Új távhőrendszerek megvalósításához:

lakosság gazdasági szerepvállalása / jelentős támogatások

Sok esetben tartalék kazánként megmaradtak a régi földgáz kazánok (több önkormányzat működtet 300-500 lakásos távhőrendszert elavult kazánnal) biomassza tüzelésű kazánokra cserélik (ezen városok a biomassza forráshoz közel találhatók)

Ilyen projektek tervezése esetén a következőkre kell figyelni:

a berendezés teljesítményét úgy kell megválasztani, hogy az minél nagyobb kihasználtsággal legyen üzemeltethető

oda kell telepíteni, ahol a drágán termelő (földgáz tüzelésű) berendezést lehet kiváltani

a CO2-kibocsátás csökkenéséből származó plusz bevételi források legyenek

Biomassza alapú hőenergia-termelés
szil rd biomassz t hasznos t projekt param terei

kisebb teljesítményű (~3-5 MWth) kazán biomassza tüzelőanyag igénye lokálisan fedezhető, a tüzelőanyag-ellátásnál logisztikai problémák nem lehetnek

a beruházási költség viszonylag alacsony (500 millió HUF alatt)

a gázalapú hőszolgáltatás hődíjánál 20%-kal alacsonyabb hődíj

a megvalósítás időtartama: ~1-1,5 év

a beruházás önrésze: 5 éves hiteltörlesztés mellett, (gázalapú hőszolgáltatás díjánál 20%-kal alacsonyabb hődíj esetén s, az egész éves hőfogyasztás függvényében) 5-8 év alatt megtérül

a javasolt teljesítménynagyság alkalmas kisebb városok meglévő távhőrendszerének korszerűsítésére, fafeldolgozó üzemek vagy ipari parkok központosított hőellátására

szilárd biomasszát hasznosító projekt paraméterei:
a biomassza potenci l kihaszn latlans ga

MTA Megújuló Energetikai Technológiák Albizottságának számításai szerint a hazai teljes biomassza-potenciál mintegy 204-328 PJ/év (2006-ban a biomasszából előállított energia 46 PJ volt)

  • 2015-re elérheti a 4500 GWh-t, 2020-ra pedig a 6000 GWh-t
 • A biomasszábólelőállított villamos energia értékesített mennyisége az egy évvel korábbihoz képest 11%-kal (81 GWh-val) emelkedett.
  • Bakonyi Bioenergia Kft. 27%-kal
  • Borsodi Hőerőmű 11,5%-kal
  • Bakonyi Erőmű értékesítése 21%-kal
A biomassza-potenciál kihasználatlansága
el getj k az erd ket

Természetvédők, lakossági bejelentés egészséges, jó minőségű fák erőművekbe szállítása

2 millió hektár erdő élőfa készlete 340 millió köbméter

Az éves fanövekmény 13 millió köbméter, ebből viszont évente csak közel 7 millió köbméter kitermelés (1,1 millió köbméter faanyag jut az erőművekbe) gyarapodik a faállomány.

„El szeretném oszlatni azt a tévhitet, hogy az erdészetek a bútorgyártásra alkalmas faanyagot adnák el a biomassza-tüzelésű erőműveknek. Szívesen értékesítenénk a fát a faiparnak is, de nincs rá kereslet.” Mizik András (az Ipoly Erdő Zrt. innovációs és kereskedelmi főmunkatársa)

Szőnyi János, a Mecseki Erdészeti Zrt. vezérigazgató-helyettese: ”piac szabályozza ezt a problémát”

Elégetjük az erdőket?
sszess g ben meg llap that

A biomassza energetikai hasznosítása egy összetett mező/erdőgazdasági, jogi-pénzügyi-műszaki feladat, meglehetősen hosszadalmas időtartammal.

Összességében megállapítható:
k sz n m a figyelmet

Forrás:

A Magyar Villamos Művek közleményei

www.energiacentrum.com

www.biomasszaeromuvek.hu

www.muszakilapok.hu

www.umvp.eu

www.nyf.hu

www.eh.gov.hu

Köszönöm a figyelmet!