materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu www szkolnictwo pl l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl PowerPoint Presentation
Download Presentation
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl' - sue


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu www szkolnictwo pl

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl

Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

slide3

Spis treściPojęcia podstawoweWzór ogólny soliZnane kwasy, wartościowość reszt, nazewnictwo pochodzących od nich soli Wartościowość znanych metali Ustalanie wzorów sumarycznychPrzykład IPrzykład IIUstalanie nazw soliPrzykład IPrzykład IIUstalanie wzorów strukturalnychPrzykład IPrzykład IIOkreślanie liczby atomów poszczególnych pierwiastków w cząsteczce soliPrzykłady

slide4

Podstawowe pojęcia

Definicja soli

Jest to związek chemiczny, którego cząsteczka zbudowana jest z kationu (kationów) metalu i anionu (anionów) reszty kwasowej.

Wzór sumaryczny

Umownyzapis, który określa tylko rodzaj i liczbę atomów wchodzących w skład cząsteczki.

Wzór strukturalny (kreskowy)

Wzór uwzględniający rodzaj, liczbę atomów oraz wiązania między nimi.

slide5

Indeks stechiometryczny

Liczba atomów danego pierwiastka w cząsteczce

Wartościowość

Określa liczbę wiązań chemicznych, jaką tworzy atom danego pierwiastka (grupa funkcyjna) z atomami innych pierwiastków (grupami funkcyjnymi) tworząc cząsteczkę danego związku

Pojęcie wartościowości dotyczy atomów związanych w cząsteczkach.

W stanie niezwiązanym wartościowość wynosi „0”

slide6

A

B

n

m

n – oznacza ilość atomów metalu

w cząsteczce

m– oznacza ilość reszt w cząsteczce

M– oznacza symbol metalu

R– oznacza wzór reszty kwasowej

A– wartościowość metalu w tym związku

B - wartościowość reszty kwasowej

slide7

W cząsteczce soli

Iloczyn wartościowości metalu ( A) i ilości atomów tego metalu (n) równy jest wartościowości reszty kwasowej (B) i jej ilości (m)

A x n = B x m

UWAGA

Nie zapisuje się indeksów stechiometrycznych

( tzw małych współczynników), jeśli ich wartość wynosi 1

kroki jakie nale y podj aby ustali wz r sumaryczny
Kroki, jakie należy podjąć, aby ustalić wzór sumaryczny
 • Ustalamy jakiego kwasu jest to sól –R
 • Ustalamy jakiego metalu jest to sól –Me
 • Wstępnie zapisujemy symbol metalu i wzór reszty kwasowejMeR
 • Ustalamy wartościowość metalu -A
 • Ustalamywartościowość reszty kwasowej –B
 • Dobieramy indeksy stechiometryczne -n, m
 • Sprawdzamy czy iloczyn wartościowości metalu i indeksu przy nim jest równy wartościowości reszty i indeksu przy niejA x n = B x m
 • Cieszymy się z poprawnie wykonanego zadania
pami taj
Pamiętaj !
 • Przy ilości n, m = „1” nie wpisujemy indeksu
 • Resztę kwasową R traktujemy jako całość, więc jej ilość w cząsteczce zapisujemy stosując nawias okrągły (R)
 • Przy dobieraniu współczynników (indeksów stechiometrycznych) stosujemy zasadę najmniejszej wspólnej wielokrotności
przyk ad i
Przykład I
 • Chlorek żelaza (III)
 • Jest to sól kwasu chlorowodorowego (solnego)HCl
 • Żelaza trójwartościowego Fe
 • FeCl
 • Wartościowość Fe w tym związku wynosi III (A)
 • Wartościowość reszty kwasowej ( Cl ) wynosi I (B)
 • n x A = m x B ; n x 3 = m x 1FeCl3
 • Sprawdzamy: 1 x 3 = 3 x 1
slide14

Przykład II

  • Siarczan (VI) miedzi (II)
  • Jest to sól kwasu siarkowego(VI)H2SO4
  • Miedzi dwuwartościowejCu
  • CuSO4
  • Wartościowość reszty kwasowej (SO4) wynosi II
  • Wartościowość Cu w tym związku wynosiII
  • n x 2 = m x 2; CuSO4
  • 1 x 2 = 1 x 2
slide15

Fe2(SO4)3Jest to sól kwasu siarkowego (VI) ( H2SO4), czyli siarczan (VI)Jest to sól żelaza trójwartościowego Fe (III)Nazwa siarczan (VI) żelaza (III)

Al(NO2)3

Jest to sól kwasu azotowego (III), czyli azotan (III)

Jest to sól glinu

Nazwa azotan (III) glinu

wzory strukturalne kreskowe soli
Wzory strukturalne (kreskowe) soli

Uwagi wstępne:

- Atom danego pierwiastka tworzy z innymi ilość wiązań równą jego wartościowości, czyli ilość wiązań ( kresek we wzorze) odchodzących od symbolu atomu pierwiastka musi być równa jego wartościowości

- Układ atomów reszty kwasowej jest taki jak w kwasie

slide17

Proponowany algorytm postępowania

 • Piszemy wzór sumarycznyMenRm
 • Piszemy wzór sumaryczny kwasu od którego pochodzi dana sól HBR
 • Piszemy wzór kreskowy kwasu i zaznaczmy resztę kwasową
 • Z lewej strony w kolumnie piszemy symbole metalu w ilości n (symbol oznacza 1 atom)
 • Z prawej strony w kolumnie wzory reszt w ilości m
 • Łączymy za pomocą kresek pamiętając o wartościowości
 • Sprawdzamy: czy:- od symbolu metalu odchodzi ilość kresek równa jego wartościowości - od każdej reszty kwasowej odchodzi ilość kresek równa wartościowości reszty - ilość symboli atomów i ilość wzorów reszt jest równa
 • indeksom stechiometrycznym we wzorze sumarycznym
przyk ad i18
Przykład I

Piszemy wzór sumaryczny MenRm

Ca(NO3)2

Piszemy wzór sumaryczny kwasu od którego pochodzi dana sól HBR

HNO3

Piszemy wzór kreskowy kwasu i zaznaczmy resztę kwasową

slide19

Ca

 • symbole metalu w ilości n (symbol oznacza 1 atom) Ca
 • Z prawej strony w kolumnie wzory reszt (w ilości m)
 • Łączymy za pomocą kresek pamiętając o wartościowości
 • Sprawdzamy
slide20

Przykład II

 • Piszemy wzór sumarycznyMenRm
 • Węglan glinu Al2 (CO3)3
 • Piszemy wzór sumaryczny kwasu od którego pochodzi dana sól HBR
    • H2CO3
 • Piszemy wzór kreskowy kwasu i zaznaczmy resztę kwasową
slide21

Z lewej strony w kolumnie piszemy symbole metalu w ilości n (symbol oznacza 1 atom)

Z prawej strony w kolumnie wzory reszt w ilości m

Al

Al

Łączymy za pomocą kresek pamiętając o wartościowości

Sprawdzamy

ustalanie ilo ci poszczeg lnych atom w w cz steczce soli
Ustalanie ilości poszczególnych atomów w cząsteczce soli

Men(R)m

Ilość atomów metalu wynosi n (równa jest indeksowi stechiometrycznemu przy symbolu metalu

Ilość m to ilość reszt w cząsteczce

Liczbę atomów poszczególnych pierwiastków znajdujących się w resztach kwasowych R obliczamy mnożąc indeks stechiometryczny stojący przy symbolu danego niemetalu w reszcie przez indeks wskazujący na ilość reszt w cząsteczce soli

me n n x o y m
Men(NxOy)m

N– symbol niemetalu w reszcie kwasowej

O– symbol tlenu w reszcie kwasowej

x– ilość atomów danego niemetalu w reszcie kwasowej

y– ilość atomów tlenu w reszcie kwasowej

m– ilość reszt kwasowych w cząsteczce soli

Ilość atomów Me = n

Ilość atomów N = x× m

Ilość atomów O = y×m

slide24

Przykłady

 • Al2(SO4)3
 • Ilość atomów glinu w jednej cząsteczce - 2
 • Ilość atomów siarki w jednej cząsteczce - 1 x 3 = 3
 • Ilość atomów tlenu w jednej cząsteczce - 4 x 3 = 12
 • Mg(NO3)2
 • Ilość atomów magnezu w jednej cząsteczce – 1
 • Ilość atomów azotu w jednej cząsteczce – 1 x 2 = 2
 • Ilość atomów tlenu w jednej cząsteczce – 3 x 2 = 6