slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TISK PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

TISK - PowerPoint PPT Presentation

studs
155 Views
Download Presentation

TISK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TISK

 2. TEPELNÉ TISKÁRNY Tiskárny malých rozměrů

 3. PROVOZ TISKÁREN • probíhá pomocí zahřátých miniaturních odporových tělísek, které se dotknout tepelně citlivého papíru, který zčerná • obdoba telefaxu • provoz je drahý

 4. TISK • zahřátím miniaturních odporových tělísek, které se dotknou speciální barvící pásky nebo fólie, z ní se zahřátá místa otisknou na papír a tepelně zažehlí • lze provádět i barevný tisk • provoz je drahý

 5. BAREVNÉ TISKÁRNY • Mohou být tepelným přenosem -termotransfer • z folie, na kterou jsou naneseny barvy žlutá, purpurová, modrá a černá vrstva vosku se teplem bodově přilepí na papír • pomocí subtraktivního směšování barev vzniká požadovaná barva ze 3 různobarevných vrstev nalepených na sebe

 6. vznikne jen 7 barev • body se tisknou velmi blízko u sebe, vzniká tím dojem široké palety barev (256 jako u karty VGA) • tisk vynikající kvality odolává bez laminace UV záření, vodě a mechanickému poškození

 7. Další generací termotransferových tiskáren jsou tiskárny s karuselem umožňující tisknout z vodových i resinových pásek • karusel kromě CMYK pásky může obsahovat až 22 pásek přímých barev ( zlatá, stříbrná, atd.) • po založení pásky tiskárny sama rozpozná materiál pásky, typ pásky(CMYK nebo přímá barva) a zjistí jejich barevné odstíny

 8. TEPELNÁ SUBLIMACE • Je dalším typem tepelné tiskárny • na rozdíl od tiskáren s tepelným přenosem nelepí pouze jednotlivé body na sebe, ale umožňují jejich vzájemnou difúzi • při sublimačním tisku se nahřátím speciální fólie odpaří jednotlivé body, které kondenzují na speciálním papíru

 9. lze řídit množství odpařené barvy a tyto barvy pak kondenzují v jednom bodě • tiskový bod má velikost pouze 1 pitu • doba tisku 1 stránky je kolem 10 minut • náklady na 1 stránku jsou konstantní, neboť se znehodnocuje celá fólie (pás s barvami) • tisk probíhá po řádcích nebo po celé ploše

 10. VYPALOVÁNÍ DO AL FOLIE • V papíru přes vodivé jehličky • užití pro speciální účely • parametry: • rychlost tisku - 300zn/s, 10palců/s • rozlišení - 400DPI • barvící páska - 450m • šířka tisku je často omezována na 54mm

 11. Závěr • Informace byly čerpány z učebnicových textů pro střední odborné školy zaměřené na výpočetní techniku

 12. Vlastní názor • Tato prezentace se mi zdála být zajímavá, protože jsem se dozvěděla zase něco nového