Podpora v roby elekt iny z oze novela z kona 180 2005 sb sn movn tisk 968
Download
1 / 20

Podpora výroby elektřiny z OZE Novela zákona č. 180/2005 sb. (sněmovní tisk č. 968) - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Podpora výroby elektřiny z OZE Novela zákona č. 180/2005 sb. (sněmovní tisk č. 968). Hospodářský výbor Parlamentu ČR 13. ledna 2010 Ing. Josef Fiřt předseda ERÚ. Podpora výroby elektřiny z OZE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Podpora výroby elektřiny z OZE Novela zákona č. 180/2005 sb. (sněmovní tisk č. 968)' - mannix-fitzpatrick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Podpora v roby elekt iny z oze novela z kona 180 2005 sb sn movn tisk 968

Podpora výroby elektřiny z OZENovela zákona č. 180/2005 sb. (sněmovní tisk č. 968)

Hospodářský výbor Parlamentu ČR

13. ledna 2010

Ing. Josef Fiřt

předseda ERÚ


Podpora v roby elekt iny z oze
Podpora výroby elektřiny z OZE

 • Povinnost podporovat výrobu elektřinyz obnovitelných zdrojů a dosáhnout předepsaného podílu OZE na hrubé domácí spotřebě elektřiny stanovila směrnice 2001/77/ES

 • V podmínkách České republiky je systém, podpory definován zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

 • Energetický regulační úřad byl zákonem pověřen k provádění podpory


Z kladn principy podpory oze
Základní principy podpory OZE

 • Do roku 2005 podpora v ČR pouze na základě energetického zákona - neexistence dlouhodobé garance pro investory

 • V roce 2005 došlo k přijetí zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

  • zákon garantuje minimální dobu návratnosti investic (15 let)

  • předepisuje ERÚ způsob nastavení podpory obnovitelných zdrojů

  • výrobce má právo na přednostní připojení výrobny do elektrizační soustavy

  • výrobce si může vybrat ze dvou systémů podpory

   • výkupní ceny

   • zelené bonusy

  • diferencované ceny pro různé kategorie obnovitelných zdrojů (rozdílné investiční a provozní náklady jednotlivých OZE)

   • technicko-ekonomické parametry pro výpočet výkupních cen stanovuje ERÚ vyhláškou


Zp soby podpory na z klad z kona 180 2005 sb

Výkupní ceny

Kupujícím je provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy

Zaručena doba návratnosti do 15 let

U nových výroben se výkupní ceny mohou snížit o max. 5 %

Pro stávající výrobny je zaručeno zvyšování výkupních cen v budoucnosti

Větší jistota

Zelené bonusy

Kupujícím je obchodník s elektřinou nebo oprávněný zákazník

Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy hradí cenu zeleného bonusu

Možné uplatnit i pro vlastní spotřebu

Vyšší výnos

Větší riziko

Způsoby podpory na základě zákona č. 180/2005 Sb.


V roba elekt iny z oze v r

Podíl výroby elektřiny z OZE v ČR

9

8,0

8

6,5

7

5,2

6

4,9

4,7

Podíl OZE [%]

4,3

5

3,8

3,8

3,2

4

2,8

3

2,1

2

1

0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2010

2000

2001

2002

2009

.

cíl

pol

Výroba elektřiny z OZE v ČRV roba elekt iny fotovoltaiky

[GWh]

50

43,9

40

30

20

12,9

10

1,8

0,2

0

2006

2007

2008

1-7 2009

Výroba elektřiny fotovoltaiky

Výroba elektřiny z fotovoltaiky od roku 2006 do července 2009

Nárůst výroby 25 x za 1,5 roku !!!P edpokl dan pod l jednotliv ch kategori oze na v rob elekt iny v roce 2010
Předpokládaný podíl jednotlivých kategorií OZE na výrobě elektřiny v roce 2010

Předpokládaný Podíl SLE 2010

Výroba

X

Podpora

 • Výroba

 • jen 6,3 %

 • ze všech OZE

 • Podpora však

 • 38,2 % z celku

 • 2,648 mld. Kč

X


V voj ceny p sp vku kz na podporu v roby elekt iny v oze kvet a v druhotn ch zdroj ch
Vývoj ceny příspěvku KZ na podporu výroby elektřiny v OZE, KVET a v druhotných zdrojích

166,34

52,18


Struktura ceny za dod vku elekt iny pro dom cnosti pro rok 2009 bez dph a ekologick dan
Struktura ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti pro rok 2009 – bez DPH a ekologické daně


Struktura ceny za dod vku elekt iny pro dom cnosti pro rok 2010 bez dph a ekologick dan
Struktura ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti pro rok 2010 – bez DPH a ekologické daně


Struktura ceny za dod vku elekt iny pro velkoodb r pro rok 2010 bez dph a ekologick dan
Struktura ceny za dodávku elektřiny pro velkoodběr pro rok 2010 – bez DPH a ekologické daněDopady st vaj c ho syst mu podpory fve na kone nou cenu elekt iny 2010
Dopady stávajícího systému podpory rok 2010 FVE na konečnou cenu elektřiny - 2010

 • Skutečný instalovaný výkon k 31.12. 2009 – 411 MW

 • 411 MW x 1 000 hodin ročního využití x 11 150 Kč/MWh vícenáklad

 • celková podpora pro FVE 4,583 mld. Kč

 • ERÚ při kalkulaci příspěvku na rok 2010 předpokládal 2,648 mld. Kč tj. o 1,731 mld. méně

 • navýšení příspěvku o 31,5 Kč/MWh


P klad dopad st vaj c ho syst mu podpory fve v horizontu 20 let
Příklad dopadů stávajícího systému podpory FVE v horizontu 20 let

 • Každá MWh vyrobená ve FVE potřebuje nyní podporu více než 11 tis. Kč

  Co se může dále stát:

 • neudělá se nic a postaví se 3 000 MW ve FVE

  (na více než 2500 MW je již kladné stanovisko připojení od provozovatelů distribučních soustav)

  • podpora za 20 let - 798 mld. Kč

 • změna podpory dle vládního návrhu novely zákona č. 180/2005 Sb. a postaví se 2 000 MW

  • podpora za 20 let - 367 mld. Kč

   • minimální „úspora“ - 431 mld. Kč


Porovn n navrhovan ch zm n z kona 180 2005
Porovnání navrhovaných změn zákona č. 180/2005 horizontu 20 let

Vládní návrh – možnost pružně reagovat na výrazný pokles investičních nákladů

 • jediný způsob, jak jednorázově zrovnoprávnit podporu pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů

 • vede k zamezení dalšího enormního nárůstu regulované složky ceny elektřiny pro konečné spotřebitele

 • nemá negativní vliv na hodnocení projektů ze strany bank

  Poslanecký návrh - pevně definovaný pokles 25 – 30 %

 • zvýšení procentní hranice možného poklesu ceny z dnešních 5 % na vyšší číslo má základní dvě nevýhody

  • nová hodnota nemusí reflektovat s aktuálním poklesem měrných investičních nákladů

  • zhoršuje podmínky pro financování projektů všech druhů OZE (nejen FVE) ze strany bank


Z v ry a doporu en pro parlament r
Závěry a doporučení horizontu 20 letpro Parlament ČR

1. Potřeba přijmout co nejrychleji novelu zákona č.180/2005 Sb. tak, aby:

 • stávající podpora výroby elektřiny z FVE dále neúměrně nezvyšovala cenu elektřiny pro všechny konečné zákazníky

 • podpora pro všechny druhy zdrojů využívajících OZE byla opět vyvážená

 • investoři obdrželi jasný a včasný signál o změně podmínek podpory výroby elektřiny z FVE – zabránění případným žalobám investorů vůči státu

  2. Přijmout vládní návrh změny zákona, neboť tento dává prostor pro oprávněný a odpovídající zásah ERÚ reagovat na změnu podmínek v oblasti OZE a nastavit odpovídající technicko-ekonomické parametry pro podporu všech druhů obnovitelných zdrojů. Jakákoliv procentní hranice může vážně omezit potřebné meziroční snížení podpory výroby elektřiny z kteréhokoliv zdroje využívajícího OZE, a tím i zbytečně zvyšuje cenu elektřiny.


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost horizontu 20 let

www.eru.cz


ad