huta ma apanew sp ka z ograniczon odpowiedzialno ci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HUTA MAŁAPANEW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PowerPoint Presentation
Download Presentation
HUTA MAŁAPANEW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

HUTA MAŁAPANEW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - PowerPoint PPT Presentation


 • 259 Views
 • Uploaded on

HUTA MAŁAPANEW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Kolejowa 1 46-040 Ozimek e-mail: hmpanew@malapanew.com.pl www.malapanew.com.pl ( : +48 (77) 401 85 00. Historia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HUTA MAŁAPANEW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością' - strom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
huta ma apanew sp ka z ograniczon odpowiedzialno ci

HUTA MAŁAPANEWSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kolejowa 1

46-040 Ozimek

e-mail: hmpanew@malapanew.com.plwww.malapanew.com.pl

(: +48 (77) 401 85 00

historia
Historia
 • 22 września 2004r. spółka weszła w skład Grupy Kapitałowej „GWARANT”. Spółka z o.o. Małapanew Zakłady Odlewnicze wróciła do historycznej nazwy HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.  kontynuując 250-letnie tradycje hutnicze i odlewnicze w Ozimku
mapa sytuacyjna huty ma apanew
Mapa sytuacyjna Huty Małapanew

Odlewnia „A”

Modelarnia

Odlewnia „B”

mo liwo ci produkcyjne
Możliwości produkcyjne
 • Produkujemy odlewy z ponad 200 gatunków staliw i żeliw wg PN/EN, DIN, ASTM, GOST, BS lub w oparciu o skład chemiczny i wymagania zamawiającego.
 • Odlewy surowe produkujemy w przedziale wagowym od 5 ÷15000 kg, jesteśmy w stanie wykonać zamówienie jednostkowe jak i wielkoseryjne.
 • Odlewy wykonujemy wg dokumentacji zamawiającego jak również wg dostarczonego wzoru lub modelu.
oferta handlowa g wne produkty sp ki
Oferta handlowaGłówne produkty spółki:
 • Odlewy surowe
 • Odlewy obrobione mechanicznie
 • Walce
 • Pozostałe (modele, piasek powleczony żywicą oraz piasek suchy)
mo liwo ci produkcyjne1
Możliwości produkcyjne
 • Biuro Głównego Technologa przygotowuje pełną dokumentację technologiczną dotyczącą wykonania oprzyrządowania modelowego, technologii formy i rdzenia oraz obróbki cieplnej.
 • Wyposażone jest w stanowiska komputerowe do wspomagania projektowania technologii odlewniczej oparte na oprogramowaniu Solid Edge® firmy Unigraphics®
mo liwo ci produkcyjne2
Możliwości produkcyjne

Maksymalne gabaryty odlewów:

 • Formowanych ręcznie 3000 x 3800 x 1500[mm]
 • Formowanych maszynowo: 1000 x 500 x 250 [mm]
 • Oferowana jest w szerokim zakresie usługa obróbki cieplnej. W procesie produkcyjnym odlewów stosowane są rodzaje obróbki cieplnej zależne od gatunku materiału i wymagań Klienta.
 • Obróbkę cieplną wykonuje się w sterowanych komputerowo piecach gazowych, komorowych z wysuwanym trzonem.
mo liwo ci produkcyjne3
Możliwości produkcyjne
 • W procesie formowania wykorzystywane jest oprzyrządowanie modelowe; drewniane, z żywic epoksydowych, ze stopu aluminium i innych tworzyw.
 • Formy odlewnicze wykonywane są ręcznie i maszynowo bądź na linii automatycznego formowania.
 • W zależności od materiału i konstrukcji odlewu stosuje się masy syntetyczne i chemoutwardzalne.
 • Wytopy prowadzone są w piecach elektryczno-łukowych oraz w piecach indukcyjnych.
armatura przemys owa
Armatura przemysłowa

Produkujemy następujące odlewy armaturowe:

- korpusy oraz pokrywy zaworów

- inne elementy zaworów ( dławiki, kliny, pokrętła itp. )

armatura przemys owa materia y
Armatura przemysłowaMateriały

Wytapiane w piecach elektrycznych, łukowych prądu trójfazowego z wyłożeniem zasadowym, o pojemności 6-7 t.

armatura przemys owa materia y1
Armatura przemysłowaMateriały

Wytapiane w piecu indukcyjnym o średniej częstotliwości, o wyłożeniu kwaśnym, o pojemności 2,5 t.

armatura przemys owa formowanie
Armatura przemysłowaFormowanie

PRODUKCJA SERYJNA ORAZ MAŁE PRZELOTY

 • Formowanie maszynowe w masach bentonitowych na formierkach typu FKT-108 i 148 oraz na linii automatycznego formowania Künkel-Wagner
 • Masa formierska wytwarzana w mieszarkach pobocznicowych i krążnikowych ( MP200, MK200 )
armatura przemys owa formowanie1
Armatura przemysłowaFormowanie

PRODUKCJA JEDNOSTKOWA, MAŁOSERYJNA ORAZ DUŻE PRZELOTY

 • Formowanie ręczne

- w sypkich masach samoutwardzalnych : furanowe oraz z żywicą fenolową typu rezolowego ( proces ALPHASET )

- w masach z żywicą fenolową utwardzaną CO2 ( dotyczy formowania rdzeni )

 • Masa formierska wytwarzana jest w mieszarko-nasypywarkach WÖHR, IMF, AMD6.
armatura przemys owa1
Armatura przemysłowa

WYKAŃCZANIE I OBRÓBKA CIEPLNA

 • Oczyszczanie wstępne
 • Obróbka cieplna
 • Wykańczanie ostateczne
 • Badania nieniszczące
 • Ewentualne naprawy poprzez spawanie
 • Odbiór ostateczny
zintegrowany system zarz dzania
Zintegrowany System Zarządzania
 • Gwarancją wytwarzania wyrobów wysokiej jakości i stałej troski o środowisko jest funkcjonowanie i stałe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004, certyfikowanego przez BVQI, który w obszarze jakości funkcjonuje od 02.11.1995, a w obszarze środowiska od 27.06.2005
slide21
Jakość

W celu zapewnienia wysokiej jakości wytwarzanych wyrobów, procesy prowadzone w Hucie Małapanew mające wpływ na jakość poddawane są monitorowaniu i kontroli, która obejmuje:

 • kontrolę dostaw surowców i materiałów
 • monitorowanie i pomiary procesów produkcji i przygotowania produkcji
 • badanie i kontrolę produktówprocesowych i wyrobów gotowych
badania i pomiary wyrobu
Badania i pomiary wyrobu

Możliwości badawcze odlewni obejmują między innymi:

 • badanie składu chemicznego i właściwości mechanicznych materiałów
 • badania metalograficzne
 • badania odlewów metodami nieniszczącymi tj. radiografia rentgenowska i izotopowa, defektoskopia ultradźwiękowa i magnetyczno proszkowa oraz badania penetracyjne
uznania i uprawnienia jako ciowe
Uznania i uprawnienia jakościowe
 • Posiadamy uprawnienia do produkcji odlewów staliwnych z certyfikatami następujących Towarzystw Klasyfikacyjnych:

- PRS Polski Rejestr Statków

- ABS American Bureau of Shipping

- DNV Det Norske Veritas

- BV Bureau Veritas

- LRS Lloyd’s Register of Shipping

- TUV Technische Überwachungs Verein

- UDT Urząd Dozoru Technicznego

- RMRS Rosyjski Morski Rejestr Statków

- TDT Transportowy Dozór Techniczny

- DB Deutsche Bahn

- GL Germanischer Lloyd

jako i ekologia
Jakość i ekologia

Huta MAŁAPANEW jeszcze funkcjonując pod nazwą Małapanew Zakłady Odlewnicze uzyskała wpis na listę „Przedsiębiorstw Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości” prowadzoną przez Ministra Środowiska

slide26

Działania ekologiczne planowane przez Hutę MAŁAPANEW Sp. z o.o.

Ograniczenie ilości zużywanych zasobów (piasek formierski, gaz ziemny itp.) oraz ilości wytwarzanych odpadów formierskich i emitowanych pyłów poprzez zabudowę instalacji do regeneracji zużytych mas formierskich w formierni A

huta ma apanew sp ka z ograniczon odpowiedzialno ci1

HUTA MAŁAPANEWSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kolejowa 1

46-040 Ozimek

e-mail: hmpanew@malapanew.com.plwww.malapanew.com.pl

(: +48 (77) 401 85 00

slide28
DZIĘKUJEMY

ZA UWAGĘ