Download
motivacija za kolsko u enje n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Motivacija za školsko učenje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Motivacija za školsko učenje

Motivacija za školsko učenje

1200 Views Download Presentation
Download Presentation

Motivacija za školsko učenje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Motivacija za školsko učenje MOTIV – pokretač, težnja za izvesnim ciljem; psihološki proces koji nas podupire da nešto uradimo Koji su to pokretači uspešnog učenja? Psihološki motivi; Podsticaji; Spoljašnji motivi (ekstrinzični); Unutrašnji motivi (intrinzični).

  2. - Psihološki motivi - • Psihološki motivi (socijalni, lični) – nastaju psihičkim razvojem individue u društvu: • Ja motivi – imaju za cilj da istaknu ili povećaju vrednost sopstvene ličnosti, kako u očima drugih, tako i u sopstvenim očima. • Motiv postignuća. • Motiv kompetentnosti. • Aspiracija. • Potreba za socijalnim ugledom. • Potreba za isticanjem.

  3. Psihološki motivi vs Podsticaji • Na psihološkim motivima se zasnivaju mnogobrojni podsticaji za učenje (sredstvamotivacije) – ocene, hvaljenje, kuđenje, takmičenje • PODSTICAJI - nisu pravi motivi, to su privremeni ciljevi • Učenje se doživljava kao sredstvo da se dođe do određenog cilja.

  4. Unutrašnja motivacija - Radoznalost - • Najznačajniji unutrašnji motiv. • Prirodno svojstvo dece i ljudi. • Prirodna radoznalost nije dovoljna za učenje. • Radoznalost kao unutrašnji motiv - želja da se zna i razume, da se ovlada znanjem, da se formuliše i reši problem – nastaje kao rezultat uobličavanja prirodne radoznalosti.

  5. Unutrašnja motivacija - Kvazi potreba - • Kada se detetu ili odrasloj osobi postavi neki problem ili zagonetka on obično ‘nema mira‘ dok problem ne reši ili ne čuje rešenje. • Pošto nije stvorena prirodnim homeostazičkim mehanizmom, već zadatim problemom naziva se kvazi potreba.

  6. Kvazi potreba • Svako postavljeni intelektualni problem predstavljasistem tenzijekoji se razrešava nalaženjem rešenja problema. • To je prirodna, urođena tendencija čovekovog mozga (geštalt psihologija).

  7. Razvoj unutrašnje motivacije • Unutrašnja motivacija: znanje - samo sebi cilj i svrha i izvor zadovoljstva • Da se prilikom korišćenja spoljašnje motivacije stvore uslovi za razvoj unutrašnje. • Podsticaji koriste psihološke motive – npr., koriste se dečjom težnjom za samopotvrđivanjem i isticanjem, ali ih i ujedno razvijaju • Uslov: da osoba koja je spolja podsticana počne da oseća zadovoljstvo zbog znanja koje stiče u procesu učenja – doživljaj uspeha i sopstvene kompetentnosti

  8. Načini razvijanja intrinzične motivacije • Nova saznanja se povezuju sa onim za šta se učenik već interesuje. • Ukazuje se na praktičan, životni značaj gradiva koje se uči. • Nastava se razvija u pravilnom tempu, tempo napredovanja je takav da učenici mogu da dožive uspeh (niti je tako spor da izaziva dosadu).

  9. Učenje pod uticajem unutrašnje motivacije • Trajnost pamćenja sadržaja – veća, sadržaji se duže pamte • Emocionalni odnos prema sadržajima – sadržaji su zanimljivi, usvajaju se sa zadovoljstvom, bez naprezanja volje • Kvalitet usvojenosti - sadržaji su međusobno povezani i lakše se primenjuju u praksi

  10. Ispitne situacije u školi • Situacije ispitivanja u školskom životu učenika izdvajaju se po svojoj neprijatnosti i neizvesnosti • Provociraju strah od neuspeha; uatmosferi prinudnosti • Školska situacija: • Izazovna • Preteća