arbetsf rmedlingen 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arbetsf ö rmedlingen 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arbetsf ö rmedlingen 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 1
stormy

Arbetsf ö rmedlingen 2012 - PowerPoint PPT Presentation

139 Views
Download Presentation
Arbetsf ö rmedlingen 2012
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Arbetsförmedlingen 2012 Handlingsplanssamverkan -> Gemensam kartläggning o tidiga insatser i Rehabkedjan Tidsbegränsade utvecklingsanställningar för personer som deltagit i Arbetslivsintroduktionen. Samhall o Kulturarvslyftet Ny målgrupp i Arbetslivsintroduktionen: unga med fh som fyller 30 och har uppburit aktivitetsersättning. Personalförstärkningar i garantierna (JOB o UGA). Inbromsning i konjunkturen – ökad arbetslöshet – beroende av vad som händer i Europa o USA etc.