integratiebeleid in de meerjarenplanning peter sels n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Integratiebeleid in de meerjarenplanning Peter Sels

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Integratiebeleid in de meerjarenplanning Peter Sels - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Integratiebeleid in de meerjarenplanning Peter Sels. VVSG - 2011. Inhoud. Wetgevend kader Planningsmethodiek Integratiebeleid vs het nieuwe instrumentarium Stappenplan en uw bijdrage daarin Gemeente en OCMW: samen plannen? Vragen. Wetgevend kader.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Integratiebeleid in de meerjarenplanning Peter Sels' - storm


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inhoud
Inhoud
 • Wetgevend kader
 • Planningsmethodiek
 • Integratiebeleid vs het nieuwe instrumentarium
 • Stappenplan en uw bijdrage daarin
 • Gemeente en OCMW: samen plannen?
 • Vragen
wetgevend kader
Wetgevend kader
 • Gemeentedecreet (2005) en OCMW-decreet (2008):
  • Strategische meerjarenplanning (art. 146)
  • Participatie (art.3 & 199/205)
 • BBC-besluit (2010)
 • Decreet planlastvermindering (juli 2011)
 • Integratiedecreet (in aanpassing)
beleids en beheerscyclus
Beleids- en beheerscyclus
 • Voortaan: middelen koppelen aan inhoud
 • = Middel tot planlastvermindering
 • Beleidsrapporten:
  • Meerjarenplan: Strategische nota + Financiële nota
  • Budget: Beleidsnota + Financiële nota
  • Jaarrekening: Beleidsnota + Financiële nota
 • Strategische nota: Prioritaire beleidsdoelstellingen
 • Financiële nota:

PBD + overig beleid per beleidsdomein

wat houdt planlastverlaging in
Wat houdt planlastverlaging in?
 • De afschaffing van 14 sectorale beleidsplannen en convenanten
 • Aanvraag en afrekening van subsidies gebeurt via documenten uit het BBC-systeem
  • Vl. Beleidsprioriteiten: enkel betrekking op activiteiten, prestaties en effecten, niet op middelen of organisatiestructuur
  • Cofinanciering mag niet hoger zijn dan subsidie
  • Besturen moeten aantonen dat ze participatie georganiseerd hebben
hoe verloopt aanvraag en verantwoording m b t subsidies
Hoe verloopt aanvraag en verantwoording m.b.t. Subsidies?
 • zie document stappenplan, vetgedrukte passages
 • Hoe kan Vlaanderen controleren?
  • Via PBD die bijdragen aan Vl. beleidsprioriteiten,
  • via acties onder andere PBD’s die bijdragen aan Vl. Beleidsprioriteiten
  • via inschrijvingen in budgettair dagboek (art 106 BBC-besluit) en dit via:
   • Velden mbt bepaalde sector
   • Via andere velden met labeling voor deelrapport
matrixbenadering
Matrixbenadering

Grondgebied

- Deelgemeente X

- Wijk Y

Bevolking

- Senioren

- Jongeren

- Allochtonen

Cultuur

Werken

Wonen

inhoud integratiebeleid vs integratiedecreet
Inhoud integratiebeleid vs Integratiedecreet
 • Integratiebeleid= 3 sporenbeleid (art 4§1):
  • Emancipatiebeleid
  • Toegankelijkheidsbeleid met spec. aandacht voor allochtonen en woonwagenbewoners
  • Samenleven in diversiteit, sociale cohesie, leefbaarheid
 • Integratiebeleid= inclusief beleid
  • <-> opdracht integratiedienst (art. 2 punt 3)
  • <-> convenant enkel met gemeente, niet met OCMW
inhoud integratiebeleid vs bbc instrumentarium
Inhoud integratiebeleid vs BBC-instrumentarium
 • Blijvend sectoraal? Eigen domein-DS-schepen-dienst?
 • Vlaamse beleidsprioriteiten of sporen = lokale PBD?
 • Indien prioritair thema: beleidsdomeinoverschrijdende doelstelling met ambt/pol regisseur en budget
 • Indien geen prioritair thema: vanuit analyse thematisch verantwoordelijken voeden met oog op acties onder hun PBD
 • Link tussen sporen en participatie:
  • Ivm spoor samenleven in diversiteit/leefbaarheid/sociale cohesie

->> geografische participatieinvalshoek

  • Ivm spoor toegankelijkheid en emancipatie

->> specifieke participatie voor specifieke doelgroep

 • Activiteiten sectorverantwoordelijke in planningsfasen
slide10

visie

strategische doelstelling

missie

regierol

actorrol

bestaande

initiatieven

bestaande aanbod

nieuwe

initiatieven

aandachts-

projecten

operationele doelstelling =

prioritaire beleidsdoelstelling

overig beleid

gemeente en ocmw samen plannen
Gemeente en OCMW: samen plannen??
 • Gezamenlijke planningservaring in het kader van Lokaal Sociaal Beleid
 • Nadenken over een gezamenlijk planningsproces?
  • Voor de transactievelden waarbinnen zowel gemeente als OCMW actor zijn
  • Gezamenlijke participatietrajecten
  • Gezamenlijke integrale doelstellingen
  • Poolen van coördinatiemogelijkheden
  • Het uitwerken van een geïntegreerd beleid in hoofde van de burgers
ondersteuning
Ondersteuning
 • Intensieve begeleiding starters door ABB
 • Vorming samen met Bestuursscholen
 • Helpdesk ABB: bbcgop@vlaanderen.be
 • Documentatie:
  • Brochure ‘BBC in 60 vragen en antwoorden’
  • Webstek ABB: http://www.binnenland.vlaanderen.be/bbc
  • Webstek VVSG: http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Financien/Pages/Beleids-enbeheerscyclusgemeentenenOCMW's.aspx + homepagina
  • Artikels Binnenband
  • Artikels Lokaal
  • Lokaal Financieel Management
nog vragen rond planning dirk meulemans@vvsg be 02 211 55 87 peter sels@vvsg be 02 211 55 88
Nog vragen rond planning?dirk.meulemans@vvsg.be – 02/211.55.87peter.sels@vvsg.be – 02/211.55.88
welke plannen worden afgeschaft
Welke plannen worden afgeschaft?
 • Stedenfonds (convenant)
 • Lokale diensteneconomie
 • Lokaal sociaal beleid (plan)
 • Integratiebeleid (convenant)
 • Ouderenbeleidsplan
 • Convenants gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking
 • (regionaal overleg en regionale samenwerking in de welzijnssector)
 • Cultuurbeleidsplan
 • Jeugdbeleidsplan
 • Sportbeleidsplan
 • Vlaams-cultureel erfgoedbeleid
 • Milieubeleidsplan
 • Flankerend onderwijsbeleid
 • Opvoedingsondersteuning
 • Via LSB: Beleidsplan kinderopvang
gevolgen van bepalen beleidsdomeinen
Gevolgen van bepalen beleidsdomeinen
 • Bepaalt wijze van rapportering
 • Weinig, brede domeinen of veel, enge?
 • = niveau van kredietcontrole:
prioritaire beleidsdoelstelling
Prioritaire beleidsdoelstelling
 • Art. 1 – 19: beleidsdoelstelling waarover expliciet gerapporteerd wordt in de beleidsrapporten;
 • Art. 6 BBC-besluit: Elke beleidsdoelstelling bestaat uit:
  • een specifieke omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect dat de raad wil bereiken voor het extern of intern te voeren beleid. In de mate van het mogelijke en het nuttige wordt dat resultaat of dat effect meetbaar gemaakt;
  • een of meer actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. In elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven;
  • de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.
beleidsvelden domeinen en items
Beleidsvelden, -domeinen en items

Belang?

(Bijna) vrije keuze door raad

Indeling beleidsrapporten

Indeling door Vlaanderen

Vrije keuze door college / OCMW-raad

ad