meerjarenplanning lokale besturen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Meerjarenplanning Lokale Besturen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Meerjarenplanning Lokale Besturen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Meerjarenplanning Lokale Besturen - PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on

Meerjarenplanning Lokale Besturen. Verwachtingen en aandachtspunten van de eerstelijnszorg. Waarom een memorandum?. O pdracht van het SEL : “Het adviseren van de lokale besturen bij de opmaak van het onderdeel eerste lijn van hun lokaal sociaal beleidsplan.”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Meerjarenplanning Lokale Besturen' - kasimir-richards


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
meerjarenplanning lokale besturen

Meerjarenplanning Lokale Besturen

Verwachtingen en aandachtspunten van de eerstelijnszorg

waarom een memorandum
Waarom een memorandum?

Opdracht van het SEL: “Het adviseren van de lokale besturen bij de opmaak van het onderdeel eerste lijn van hun lokaal sociaal beleidsplan.”

  • Memorandum: aandachtspunten inzake eerstelijnszorg ter bespreking, gekoppeld aan een aantal focuspunten.
cijfergegevens
Cijfergegevens
  • MDO
  • Zorgverzekering
  • Gezinszorg: aantal gepresteerde uren in 2011
  • Zorgzwaarte in de hulpverlening (forfait)

*thuisverpleging

*kortverblijf

*WZC

  • Vergrijzing
1 mdo
1. MDO

Totaal: 309 in 2012

*121 GDT

*97 niet-GDT

*91 OPP

2 zorgverzekering
2. Zorgverzekering

* Algemeen: blijft stijgen

2004-2008: + 20,33%

2004-2011: + 33,95%

*Opdeling residentieel/thuiszorg:

Meer gerechtigden in de thuiszorg

Sterke stijging in de thuiszorg, beperkte stijging in de residentiële zorg

3 gezinszorg aantal gepresteerde uren in 2011
3. gezinszorg: aantal gepresteerde uren in 2011

*Algemeen: het aanbod van de diensten neemt toe, alsook het aantal geholpen gezinnen (+60% tov. 1997).

*Het aantal gepresteerde uren gezinszorg tegenover het aantal inwoners per gemeente (2011): gemiddeld: 2,7 uur/inwoner.

4 zorgzwaarte in de hulpverlening forfait thuisverpleging
4. Zorgzwaarte in de hulpverlening (forfait)Thuisverpleging

Algemeen (gestandaardiseerde cijfers)

Het totaal aantal toegekende forfaits: gestegen met 10% (2004-2008)

Het aantal forfaits voor lichte zorg nam sterker toe (14%) dan zwaardere zorg (6% en 10%).

zuid west vlaanderen
Zuid-West-Vlaanderen

Lichte zorg: grotere stijging (+24%) dan gemiddeld in Vlaanderen.

Zwaardere zorg: grotere stijging (+ 16%) dan gemiddeld in Vlaanderen.

4 zorgzwaarte in de hulpverlening forfait kortverblijf
4. Zorgzwaarte in de hulpverlening (forfait)Kortverblijf

Algemeen:stijging van het aantal zorgforfaits van 116% (oorzaak: toegenomen aanbod)

 Ten opzichte van thuisverpleging: omgekeerde evolutie: aandeel van het A-type is afgenomen.

4 zorgzwaarte in de hulpverlening forfait woonzorgcentra
4. Zorgzwaarte in de hulpverlening (forfait)Woonzorgcentra

Algemeen: totaal aantal forfaits: lichte stijging (8%)

 Groter aantal forfaits voor zware dan voor lichte zorg

 Aandeel bewoners in WZC: nam overal af (behalve in de leeftijd 90-94 jaar): men gaat op zoek naar alternatieve woonvormen.

zuid west vlaanderen1
Zuid-West-Vlaanderen

Zorgforfait A+O:

25% van totaal aantal

Dalende trend

Zorgforfait B+C:

75% van totaal aantal

Licht dalende trend

aandachtspunten en verwachtingen
Aandachtspunten en verwachtingen

*complexe thuiszorg  behouden van LST’s: voor communicatie en als adviserend orgaan

*optimaliseren van de thuiszorg  organisatie MDO: aanwezigheid (thuis)zorgcoördinatoren

*ouderen blijven langer thuis wonen  inzetten op wijkgerichte werking: wijkverpleegkundige, woonzorgzone’s of levensloop bestendige wijken

*nood aan evenwicht tussen zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg  ondersteuning op lokaal niveau en (financiële erkenning): thuiszorgpremie, mantelzorgwerking

*zorgbehoevende personen moeten beroep doen op vervoersdiensten  gratis vervoer voor zieken en zorgbehoevenden: sluiten convenant met vervoersdiensten

*oneigenlijk gebruik kortverblijf  thuiszorgondersteunende functie herwaarderen: zoeken naar alternatieven, sensibiliserende rol bij vroegtijdige zorgplanning

*druk op de residentiële en eerstelijnszorg  vernieuwende initiatieven en zorgvormen: CADO, zorgnetwerken

*projecten art.107  nieuwe doelgroepen binnen de eerstelijnszorg: actieve rol voor lokale besturen