Download
tartom nyi oktat si k zigazgat si s nemzeti k z ss gi titk rs g s a civil szf ra n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TARTOM ÁNYI OKTATÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG ÉS A CIVIL SZFÉRA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TARTOM ÁNYI OKTATÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG ÉS A CIVIL SZFÉRA

TARTOM ÁNYI OKTATÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG ÉS A CIVIL SZFÉRA

85 Views Download Presentation
Download Presentation

TARTOM ÁNYI OKTATÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG ÉS A CIVIL SZFÉRA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TARTOMÁNYI OKTATÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG ÉS A CIVIL SZFÉRA mgr.iur. Deli Andor 2011. október 29., Szabadka

 2. TITKÁRSÁG ÉS A CIVIL SZFÉRA VISZONYA MÁR LASSAN TÍZ ÉVES SIKERES EGYÜTTMŰKÖDÉS PÁLYÁZATI RENDSZEREN KERESZTÜL 2006- ÓTA A MAGYAR NEMZETI TANÁCS AKTÍV SZEREPE A MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK PÁLYÁZATAINAK ELBÍRÁLÁSÁBAN A MAI ELŐADÁS CÉLJA: A PÁLYÁZATI RENDSZER BEMUTATÁSA

 3. A PÁLYÁZAT • Nemzeti közösségek szervezetei részére meghirdetett pályázatnál az alábbi rendeltetésekre lehet pályázni: • rendes tevékenység (működési költségek); • felszerelés beszerzése és beruházások; • projektek és rendezvények szervezése, • A pályázatra civil szervezetek és művelődési egyesületek jelentkeznek. • A pályázati összegek elosztása a kisebbségek között előre meghatározott arányban történik.

 4. ELBÍRÁLÁSI KRITÉRIUMOK Elbírálás során az alábbi kritériumok szerint történik a pályázatok értékelése: • a kultúra, tudomány és művészet fejlesztése feltételeinek megteremtésére; • a népi alkotótevékenység ápolására és ösztönzésére; • a tolerancia szellemének fejlesztését célzó multikulturális jellegű programokra és projektekre; • a kiemelt jelentőségű kulturális javak bemutatására; • a nyelv, népszokások és régi mesterségek megőrzésére és ápolására; • a folklórhagyomány védelmére és bemutatására; • az irodalmi, drámai, színpadi, zenei és képzőművészeti alkotótevékenységre, megemlékezésekre, fesztiválokra, jubileumi ünnepségekre, művésztelepekre, táborokra; • az amatőrtevékenység ápolására és előmozdítására, együttesek vendégszereplésére; • tudományos kutatásokra; • az anyaországokkal való együttműködésre és a nemzetközi együttműködés egyéb formáira és • a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítésére irányuló egyéb programokra és projektekre. Az MNT szerepe a magyar pályázatok elbírálásának folyamatában

 5. MAGYAR SZERVEZETEK ÁLTAL ELNYERT ÖSSZEGEK ÁTTEKINTÉSE • 2006 – 6.790.000,00 dinár • 2007 - 9.700.000,00 dinár • 2008 – 20.220.000,00 dinár

 6. 2009. • I. Pályázat az első negyedév pénzelésére: 168 szervezet pályázott összesen 294 pályázattal, ebből 100 szervezet 125 pályázata nyert 6.000.000,00 dinárt • II. Pályázat: 205 szervezet jelentkezett 433 pályázattal, ebből 130 szervezet nyert 181 pályázattal 17.510.000,00 dinárt • Összesen: 23.510.000,00 dinárt nyertek magyar szervezetek

 7. 2010. és 2011. • 2010-ben 248 szervezet 492 pályázatot adott át, ebből 168 szervezet nyert 240 pályázattal összesen: 14.820.000,00 dinárt • 2011-ben 248 szervezet jelentkezett 548 pályázattal, ebből 112 szervezet nyert 135 pályázattal összesen: 14.820.000,00 dinárt • 2010. és 2011. évbenegymásikpályázat is kilettírva, mégpedig a nemzetekközöttitoleranciamegőrzéséreésápolásárairányulóprojektumokfinanszírozására. Szintén civil szervezetek (köztükmagyarok) is pályázhatnak a projektekkel.

 8. ÖSSZEGZÉS • Tartományi költségvetésből magyar civil szervezetek 2006. és 2011. között összesen: 89.860.000,00 dinárt nyertek pályázatok útján

 9. LEGTÖBBET FELTETT KÉRDÉS MIKOR LESZ KIFIZETÉS? • A pályázatlebonyolításasoránproblémákatrendszerintazátutalásütemezéseszokottokozni, mivelazutolsónegyedévbentörténik a pályázatonelnyertösszegekmajdnemfelének a kiutalása. • Eznincsösszhangban a szervezetekterveivel - igényeiveléskésőbbazelszámolásnál is gondotokozhat.

 10. ÚJDONSÁGOK • 2011-ben elektronikuspályáztatásirendszertvezettünk be és a Titkárságpályázataiezenbelülletteklebonyolítva. • A rendszer a tartományiszervekpályázatainaknyilvántartásáraéskövetésérelettlétrehozva -támogatjaazegészpályázásifolyamatkövetését, kezdve a pályázatkiírásátólegészenazelszámolásokátadásáig

 11. ÚJDONSÁGOK • Regisztráltfelhasználókrészéreazalábbilehetőségeketbiztosítja a rendszer: • Elektronikusútontörténőpályázás (elektronikusaláírássalrendelkezőkrészére) • Kommunikációazügyintézővel, azeKonkursiportálonkeresztül • Értesítés a pályázatstátusánakváltozásáról • A benyújtottpályázatokáttekintése, pályázatstátusánakváltoztatása, pályázatikérelmekrőlinformációk • Nemregisztráltfelhasználókrészérelehetőségetbiztosit: • A pályázatidokumentációletöltésére • A pályázatstátusánakváltozásáról e-mailbentörténőértesítés • Információ a pályázatieredményekről • A regisztráláshoz a honlapunkrólletölthetőűrlapotkellkitölteniéselküldenicímünkre.

 12. KÖSZÖNÖM! WWW.OUNZ.VOJVODINA.GOV.RS