energy information service package for businesses esp n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Energy Information Service Package for Businesses (ESP)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 80

Energy Information Service Package for Businesses (ESP) - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Energy Information Service Package for Businesses (ESP). Városenergetikai tervezés. előadó: Szilágyi Sándor 2012. november 27. Győr. Nemzeti vidékstratégia. Nemzeti vidékstratégia készítésének javasolt felépítése. Nemzeti Energia Stratégiában megfogalmazott:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Energy Information Service Package for Businesses (ESP)' - wendy-donovan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
energy information service package for businesses esp

Energy Information Service Package for Businesses (ESP)

Városenergetikai tervezés

előadó: Szilágyi Sándor

2012. november 27.

Győr

nemzeti vid kstrat gia k sz t s nek javasolt fel p t se
Nemzeti vidékstratégia készítésének javasolt felépítése

Nemzeti Energia Stratégiában megfogalmazott:

 • Nemzeti Ipari Energetika
 • Nemzeti Mezőgazdasági Energetika
 • Nemzeti Városenergetika
 • NemzetiÉpületenergetika

amely szükségessé teszi:

- tradicionális szemlélet

- városenergetikai szemlélet bemutatását

tradicion lis energetikai szeml let
Tradicionális energetikai szemlélet
 • Az energiatermelés és a felhasználás szerkezetének koncepcionális illesztése statikusan elkülönül
 • Az energiatermelés szerkezete érzéketlen a városenergetikai igényekre (az üzleti érdekek menténtörténik az átrendeződés)
 • Az épületenergetikának nincs szerves kapcsolata a városenergetikával
 • A közlekedési energiaszükségletek kielégítése spontán folyamat eredményeként alakul ki
 • Települési hulladékok energetikai felhasználásának nincs szervezettrendszere
 • A környezetvédelmi és az energetikai igényeket nem illeszti egy egységbe
 • A városklíma és a városenergetika kapcsolatrendszer ismeretlen
 • Nem veszi figyelembe a társadalmi fejlődés által elvárható tendenciákat
v rosenergetikai szeml let
Városenergetikai szemlélet
 • Rövid és hosszútávú, politológiailag és szociológiailag megalapozott önismereten alapuló koncepcióra épít, kizárva társadalmi csoportok leépülését,szegregációt,gettósodási folyamatokat
 • Közép és hosszútávon várható technikai és technológiai színvonalhoz határozza meg a fejlesztési irányokat
 • Az energetikai kérdéseket egy szerves egységként kezeli,amelyben az átalakítás minden termékét (a korábbi szemlélet szerinti veszteségeket is) hasznosítani kívánja
 • Szükség szerint megváltoztatja az energia termelés,az energia átalakítás,az energia felhasználás szerkezetét
 • Az energetikai szükségletek minimalizálása egyidejüleg a környezetvédelem,a városklíma, a hulladék gazdálkodás optimális javítását eredményezi
vizsg lt v rosenergetikai programok
Vizsgált városenergetikai programok
 • Eger
 • Kaposvár
 • Érd
 • Hódmezővásárhely
 • Veszprém
 • Marosvásárhely
 • Hamburg
 • Bécs
 • Brandenburg
v roskl ma s v rosi energetikatervez s
Városklíma és városi energetikatervezés!

Győzzük le a káoszt!

Tisztítsuk le gondolatainkat!

Mert a szlogenek még nem építenek!

Épületenergetikai és városenergetikai szemlélet példái

energetikai probl m k napjainkban
Energetikai problémák napjainkban

elöregedett nyílászárók

elégtelen szigetelés

elavult fűtési rendszer

korszerűtlen épületek

növekvő energia árak

magas fűtési költségek

slide10

Az épületfelújítások bevett gyakorlata

Homlokzati hőszigetelés:

Eredménye a falszerkezet hőátbocsátási tényezőjének

jelentős javulása, azonban a belső rendszer így

túlméretezetté válik.

Fokozott légzárású nyílászárók beépítése:

Eredménye a határoló szerkezetek hőátbocsátási

tényezőjének további jelentős javulása, a belső

rendszer még inkább túlméretezetté válik, emellett

megszűnik a természetes légforgalom.

Termosztatikus radiátorszelepek beépítése:

Eredményeként a fűtési rendszer helyi szabályozhatósága

megoldottá válik, azonban ha nem rendszerben

gondolkodunk, a teljes hálózat elszabályozódhat, emiatt

több helyen is alulfűtöttség lehet.

slide11

a felújítások eredményeként létrejövő „termék”

Korszerű(nek mondott) megoldásokkal felújított épületek, amelyek azonban sokszor a régi

problémák megoldása mellett számos új problémát generálnak:

QVESZT, 1

QVESZT, 2

tRAD, 1

tBELSŐ, 1

tRAD, 2

tBELSŐ, 2

VFILTR, 1

VFILTR, 2

QVESZT, 1 > QVESZT, 2, azaz a transzmissziós veszteségek csökkennek, ezzel együtt azonban

tRAD, 1 = tRAD, 2, mivel az épületszerkezeti felújítások sokszor nem járnak együtt a hőellátó

rendszer teljes körű átalakításával

VFILTR, 1 > VFILTR, 2, azaz a filtrációs veszteségek csökkennek (gyakorlatilag a nullára),

viszont ezzel együtt elvész a lakás természetes szellőzése

slide12

a felújítások eredményeként létrejövő „termék”

 • A legnagyobb problémát a filtráció megszűnése jelenti, hiszen ezzel:
 • megszűnik a lakás frisslevegő-ellátása
 • a belső páratartalom feldúsul, ez először a hőhidas helyeken, később máshol is a felületi hőmérséklet kondenzációt, hosszabb távon pedig penészedést eredményezhet

!

!

slide13

az épületekre jellemző hőellátó rendszer

ivóvíz-ellátó rendszerek; HHV és HMV

radiátoros fűtési rendszerek; előremenő és visszatérő

A rendszerelvűség mindaddig nem érvényesülhet, amíg a gépészeti ellátó rendszereket,

illetve azok felújítását nem kezelik együtt az épületszerkezeti változtatásokkal.

magas hőmérséklet, rosszul beszabályozott, szigeteletlen rendszerek

szekunder előremenő

primer előremenő

fűtési osztó

fűtési hőcserélő

HMV hőcserélő

fűtési gyűjtő

primer visszatérő

szekunder visszatérő

slide16

elméleti betekintő

Mai felújítások

slide17

a felújítással elérni kívánt célok

Az alábbi kördiagramban a felújítások során elérendő célok általunk elképzelt

rendszerét mutatjuk be, zölddel kiemelve azokat, amelyek a mai beruházásokban

jellemzően – részben vagy egészében – megvalósulnak:

Magas fokú téli hőkomfort

Magas fokú nyári hőkomfort

Magasfokú levegőkomfort

Többütemű megvalósíthatóság, moduláris elv

Lakva megvalósítható beruházás

Felügyeleti rendszerre köthető

Egyedi mérés-elszámolást biztosít

Iparosított technológiával kivitelezhető

Differenciált szolgáltatásra alkalmas

Flexibilitás utólagos igénymódosítás esetén

A választott megoldáshoz illesztett differenciált

támogatási rendszer

Megújuló energiaforrások használata

Hulladékhő hasznosítás

Esővíz hasznosítás

14.

1.

13.

2.

3.

12.

11.

4.

10.

5.

9.

6.

8.

7.

megold s
megoldás

Megoldás

Gyakorlati megvalósítás követelményei

Elméleti feltételek

Komfort blokk

komfort blokk
Komfort blokk

8. iparosított technológia

1. téli hőkomfort

9. differenciált szolgáltatás

2. nyári hőkomfort

10. flexibilis

3. levegő komfort

11. differenciált támogatás

4. lakva megvalósítható

12. megújuló energiaforrás

5. moduláris elv

13. hulladékhő hasznosítás

6. felügyeleti rendszer

7. egyedi mérés-elszámolás

14. esővíz hasznosítás

3 magasfok leveg komfort
3. magasfokú levegőkomfort

Helyiségenkénti és igény szerinti frisslevegő bevezetés

5 modul ris elv
5. moduláris elv

1. lépcsőház

1. lépcsőház

m. lépcsőház

n. lakás

n. lakás

n. lakás

3. lakás

3. lakás

3. lakás

2. lakás

2. lakás

2. lakás

1. lakás

1. lakás

1. lakás

6 fel gyeleti rendszer
6. felügyeleti rendszer

Komfort blokk

Komfort blokk

Komfort blokk

Komfort blokk

Komfort blokk

7 egyedi m r s elsz mol s
7. egyedi mérés-elszámolás

A

B

fogyasztás = fizetés

C

D

szolgáltató

E

épületfelügyeleti

rendszer

B

C

D

E

A

8 iparos tott technol gia
8. iparosított technológia

Új munkaerő

alapanyag beszállítás

Kész termék

Komfort blokk

Új munkahely

9 differenci lt szolg ltat s
9. differenciált szolgáltatás
 • - huzatmentes fűtés-hűtés
 • normál páratartalmú levegő
 • egyenletes hőeloszlás
 • magas komfortérzet

Komfort blokk

felület fűtés-hűtés

 • - magas hőmérsékletű fűtővíz
 • intenzívebb légáramlás
 • folyamatos tisztítás
 • korlátozott berendezhetőség

radiátoros fűtés

- kellemetlen huzathatás

- kiszárított levegő

klímakonvektoros fűtés-hűtés

10 flexibilis
10. flexibilis

1. lépcsőház

1. lépcsőház

m. lépcsőház

n. lakás

n. lakás

n. lakás

3. lakás

3. lakás

3. lakás

2. lakás

2. lakás

2. lakás

1. lakás

1. lakás

1. lakás

11 differenci lt t mogat s
11. differenciált támogatás

teljes felújításra támogatás

kedvezően nagy megtakarítás,

ideális komfort körülmények

kisebb megtakarítás,

komfort körülmények?

12 meg jul energiaforr s
12. megújuló energiaforrás

napkollektor

Komfort blokk

napenergia hasznosítás

geotermikus energia hasznosítás

hőszivattyú

talajszonda

13 hullad kh hasznos t s
13. hulladékhő hasznosítás

Komfort blokk

A hulladékhő hasznosítással rendelkező, felújított épületek száma még a napenergia-hasznosítással átalakított épületek számánál is kevesebb. A hulladékhő hasznosítás gyakorlati megvalósítása azokban az épületekben jelentkezik, ahol megoldották a fokozott légzárású nyílászárók beépítéséből adódó szellőzetlenségi problémát, lemezes hővisszanyerővel szerelt légkezelő berendezésekkel.

14 es v z hasznos t s
14. esővíz hasznosítás

Úgy gondoljuk, hogy a felfogott esővízből részben biztosítani lehet a WC-k öblítéséhez és a közös helyiségek mosásához szükséges vízmennyiséget, ezzel csökkentve az ilyen célú, jó minőségű ivóvíz felhasználást.

Komfort blokk

slide34

megállapítások

Úgy gondoljuk, hogy az épületek felújításánál szem előtt kell tartanunk azt, hogy a ma elvégzett felújítás eredményét fogják az ott lakók élvezni még 25-30 év múlva is. Így nem lehet más célunk, mint hogy egy, a mai kor technikai kívánalmainak mindenben megfelelő felújítási koncepciót dolgozzunk ki.

slide35

megállapítások

A dicséretes törekvések ellenére a napjainkban futó rekonstrukciós munkák gépészetileg nagyjából a ‘90-es évek színvonalát konzerválják. Ha azonban átgondoljuk, hogy mi is az igazi célja a lakóépületek felújításának, akkor az alábbi kívánalmak egyikének teljesítésétől sem tekinthetünk el:

Magas fokú téli hőkomfort

Magas fokú nyári hőkomfort

Magas fokú levegőkomfort

Többütemű megvalósíthatóság, moduláris elv

Lakva megvalósítható beruházás

Felügyeleti rendszerre köthető

Egyedi mérés-elszámolást biztosít

Iparosított technológiával kivitelezhető

Differenciált szolgáltatásra alkalmas

Flexibilitás utólagos igénymódosítás esetén

A választott megoldáshoz illesztett differenciált

támogatási rendszer

Megújuló energiaforrások használata

Hulladékhő hasznosítás

Esővíz hasznosítás

hogyan jav tsuk a v roskl m t energetikai eszk z kkel

Városenergetikai kérdések

Hogyan javítsuk a városklímát? (energetikai eszközökkel)

energiatudatoss g

Fűtés

-

hűtés

,

szellőzés

+

-

Energiatudatosság?!

Kereskedelmi hűtés

+

250-500 kW (365 nap/év)

+

-

áruház

energiatudatoss g1

Fűtés

-

hűtés

,

szellőzés

+

-

Energiatudatosság

Fűtési idény

Levegőszennyezés (CO2) csökkenés!

Kereskedelmi hűtés

+

250-500 kW

-

áruház

energiatudatoss g2

Fűtés

-

hűtés

,

szellőzés

+

-

Energiatudatosság

Fűtési idényen kívül

Levegőszennyezés (CO2), és hőszennyezés csökkenés!

Kereskedelmi hűtés

+

HMV szolgáltatás távhőre

250-500 kW

+

-

áruház

energiatudatoss g3
Energiatudatosság

Kihasználtság nyáron: 10-20%

Kihasználtság télen: 80-90%

erőmű

energiatudatoss g4
Energiatudatosság

Kihasználtság nyáron: 10-20%

Kihasználtság télen: 80-90%

erőmű

energiatudatoss g5
Energiatudatosság?!

Kihasználtság nyáron: 10-20%

Kihasználtság télen: 80-90%

50-70%!

erőmű

energiatudatoss g6
Energiatudatosság

Kihasználtság nyáron: 10-20%

Kihasználtság télen: 80-90%

50-70%!

erőmű

energiatudatoss g7
Energiatudatosság

Kihasználtság nyáron: 10-20%

20-30%!

Kihasználtság télen: 80-90%

50-70%!

erőmű

energiatudatoss g8
Energiatudatosság

Kihasználtság nyáron: 10-20%

20-30%!

Kihasználtság télen: 80-90%

50-70%!

erőmű

energiatudatoss g9
Energiatudatosság

Kihasználtság nyáron: 10-20%

20-30%!

Kihasználtság télen: 80-90%

50-70%!

erőmű

energiatudatoss g10
Energiatudatosság

Kihasználtság nyáron: 10-20%

20-30%!

Kihasználtság télen: 80-90%

erőmű

energiatudatoss g11
Energiatudatosság

70-80%!

Kihasználtság nyáron: 10-20%

20-30%!

Kihasználtság télen: 80-90%

erőmű

v roskl ma jobb t s energiatudatoss ggal
Városklíma jobbítás energiatudatossággal
 • Energetikai hatékonyság növelés
 • Környezeti hő-, és levegőszennyezés (CO2) minimalizálás
 • Felszabaduló villamos energia teljesítmény (kompresszoros hűtések minimalizálásával)
 • Felszabaduló villamos teljesítmények bevonása a közlekedésbe (egyéni-, és tömegközlekedés), környezeti levegőszennyezés csökkentése
 • stb.
v roskl ma jobb t s energiatudatoss ggal1
Városklíma jobbítás energiatudatossággal

A cél elérése érdekében üzleti érdekektől mentes energiapolitikai és szakmai koncepció kidolgozása szükséges, amely lehetőséget biztosít az optimális korszerűsítési irányokhoz.

Városenergetikai tervezés

m szaki int zked sek t rt kel se
Műszaki intézkedések átértékelése

Új kazánházak

napkollektor

napenergia hasznosítás

geotermikus energia hasznosítás

hőszivattyú

talajszonda

paneles lak p letek fel j t sa
Paneles lakóépületek felújítása

Fűtési napok száma lecsökken

paneles lak p letek fel j t sa1
Paneles lakóépületek felújítása

Fűtési napok száma lecsökken

paneles lak p letek fel j t sa2
Paneles lakóépületek felújítása

Fűtési napok száma lecsökken

paneles lak p letek fel j t sa3
Paneles lakóépületek felújítása

Fűtési napok száma lecsökken

paneles lak p letek fel j t sa4
Paneles lakóépületek felújítása

Fűtési napok száma lecsökken

energiatudatoss g12
Energiatudatosság

Gázkonvektoros lakóépületek

t rsadalmi ig ny ill sz ks glet felhaszn l k
Társadalmi igény, ill. szükséglet (Felhasználók)
 • Valóságos szükségletek
 • Manipulált szükségletek
 • Rövid és hosszútávú szükségletek
 • Szükségletek kölcsönhatásai
 • Szükségletek szerkezete-aránya- flexibilitása
 • Társadalmi igény, szükséglet és erőforrások
 • Társadalmi igény index meghatározása
t rsadalmi sz ks gleteket kiszolg l termel s energia
Társadalmi szükségleteket kiszolgáló termelés (energia)
 • Szükségletek kiszolgálási módja
 • Szükségletek kiszolgálási színvonala
 • A kiszolgálási színvonal javításának rövid és hosszútávú lehetőségei a gazdaságilag még elérhető hétköznapi technika színvonalán
 • Erőforrások a szükségletek kiszolgálásához
 • Szükséglet kiszolgálási kölcsönhatások
 • Szükségleteket kiszolgáló termelés (energia) szerkezete- aránya-flexibilitása
 • Termelőrendszer tagoltsága, teljesítmény és energiagazdálkodás
az energiatermel s forr sai
Az energiatermelés forrásai
 • Közvetlen források
 • Mesterségesen előállított források
 • Hulladékból származó források
 • Energiatermelést biztosítóforrások aránya, az arányok változtathatóságának flexibilitása
politikai d nt sek meghozatala amelyben a
Politikai döntések meghozatala (amelyben a)
 • Társadalmi szegregáció korlátozásának mértéke
 • Egészségmegőrzés(prevenció), vagy eseménykövető gyógyítás minőségének rögzítése
 • Hosszútávú építkezés, vagy rövidtávú siker koncepció meghatározása
 • Regionális politika koncepcionális meghatározása
 • Politikai döntésekre alapozott fejlesztési terv, a normatívákkal hozzárendelt szakmai akcióterv rögzítése mellet.
 • Politikai döntési affinitás index meghatározása
szociol giai c lok a politikai d nt sekt l f gg en
Szociológiai célok (a politikai döntésektől függően)
 • Kis és nagyközösségek, valamint a lakótelepi gettosodási folyamatok megszüntetése
 • Közép és hosszútávú, új tartalmat biztosító fejlesztési koncepció meghatározása
 • Egészségtudatosság középpontba állítása
 • Értékmegörző-értéknövelő városrehabilitáció
 • Szociológiai célú döntési affinitási index meghatározása
zleti rdekekt l mentes eg szs g k rnyezet s energiakoncepci
Üzleti érdekektől mentes egészség-, környezet-, és energiakoncepció
 • Fajlagos energianormák
 • Város, mint energetikai egység követelmény rendszer felállítása amelynél a
  • hő és villamos-energia ellátás
  • közlekedés
  • hulladékgazdálkodás egy szerves egységet képez.
slide69

Cégbemutató

1. Névjegy:

Név:

Szilágyi Sándor

Végzettség:

Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar

okleveles gépészmérnök – gépgyártás-technológiai szak

slide70

Cégbemutató

2. Életpálya:

1969-1986: Keletterv (korábban DTV), tervező

1986-1992: Debreceni Baromfifeldolgozó Vállalat,

főenergetikus

1992-2005: Debreceni Egyetem MFK, főiskolai docens

1986- Komfort 2001 Épületgépész Tervező Kft,

cégtulajdonos, ügyvezető

Jelenleg a Hajdú-Bihar Megyei Mérnök Kamara

épületgépészeti tagozatának elnöke

slide71

Cégbemutató

3. Szakmai tevékenység:

 • Oktatás – DE MFK – Módszer a jövőnkért
 • Kutatás-fejlesztés
 • Energetikai rendszerek veszteségelemzése
 • Mérnök szaktanácsadás
slide72

Cégbemutató

4. Szakmai elismerés:

 • ENSZ WIPO Aranyérem (2002)

Tömegáram stabilizáló híd

 •  BRUSSELS EURÉKA Aranyérem (2002)
 • Prevention of infection in water system
slide73

Referenciák

5. Élelmiszeripar:

 •  Kacsa és baromfifeldolgozó komplex épületgépészeti
 • tervezés Hajdú-Bét, Debrecen
 • Kacsasütő-üzem komplex épületgépészeti tervezése,

Kiskunhalas

 • Baromfi vágóhíd technológiai, szellőzési, ködtelenítési,

valamint fűtőrendszerek, kiviteli tervezése, Nyírbátor

 • Baromfi tovább-feldolgozó üzem komplex

épületgépészeti tervezése, Petneháza

 • Aranycsibe Baromfi-feldolgozó és Dobhús, Sertés-

feldolgozó generál tervezés Tiszavasvári

 • Baskír Köztársaság, Állami Fajtatenyésztő Üzem vízi

szárnyas vágóhíd, kacsa-, illetve liba-sütőüzem

épületgépészeti, erős és gyengeáramú rendszereinek,

valamint a mechanikai szennyvíztisztító üzem kiviteli

tervezése

slide74

Referenciák

6. Gyógyszeripar:

 • Kenőcs és Tablettagyártó üzem sterilklíma-rendszer

tervezése, Debrecen

 • DOTE Élettani Intézet hőellátását biztosító

épületgépészeti tervezése, Debrecen

 • GSK (GlaxoSmithKline) Gyógyszergyártó cég

energetikai korszerűsítés a hálós-rendszerű elemzési

módszer alkalmazásával, Gödöllő

slide75

Referenciák

7. Egészségügy:

 • DOTE Fogorvos Tudományi Intézet épületgépészeti és

elektromos tervezése, Debrecen

 • Marchot Ferenc kórház belgyógyászat és pszihiátriai

épület rekonstrukciós tervezés, Eger

 • Berettyóújfalui Kórház, Rendelő és gyógyító részlegeinek

rekonstrukciós tervezés, Berettyóújfalu

 • Karolina Kórház rekonstrukciós munkái Röntgen,

Rendelőintézet Labor, Gyermekosztály, Mosonmagyaróvár

slide76

Referenciák

8. Szállodaipar:

 • 600 ágyas szálloda épületgépészeti tervezése,

Csernovci (Ukrajna)

 • Béke Hotel komplex épületgépészeti felújításának

tervezése, Hajdúszoboszló

 • Hunguest Hotels szállodaegyüttes komplex

épületgépészeti, és energetikai tervezése, központi

napenergia hasznosító és központi tengervíz hő-

hasznosító hőszivattyús rendszer kialakítása Herceg Novi

(Montenegro)

 • DIVINUS Apartments Gold Siófok szálloda és Wellness

épületgépészeti és uszodatechnológiai tervezése Siófok

slide77

Referenciák

9. Energetikai rekonstrukciók:

 • Városi lakónegyedek hőellátási rekonstrukciója, (kb.3000-

4000 lakás) Debrecen

 • Hajdúnánás város hőellátási rekonstrukciója
 • Püspökladány város hőellátási rekonstrukció
 •  500 ágyas kórház hőellátási rekonstrukciója, Orosháza
 •  A Gyulai Pándy Kálmán Kórház hőellátási rekonstrukciója
 • Hajdúszoboszló város hőellátási rekonstrukció tanulmány

terve

 • Budapesti Kozma utcai Börtön és Fegyház komplex

hőenergetikai rekontstrukciójának tervezése

 • FŐTÁV Zrt., Rózsakerti fűtőmű távfelügyeleti rendszerbe

illesztés tender dokumentációja (gépészeti és elektromos)

 • FŐTÁV Zrt., Rákoskeresztúri fűtőmű (55 MW)

távfelügyeleti rendszerbe illesztés tender dokumentációja

(gépészeti,gyenge és erősáramú)

 • Mezőgazdasági termékek, hulladékok energetikai

(kogeneráció) célú hasznosítására irányuló

megvalósíthatósági tanulmány elkészítését, Berettyóújfalu

slide78

Referenciák

10. Közintézmények:

 • Andrássy Kastély épületgépészeti rekonstrukciós

munkái,

 • Tiszadobi Gyermekváros munkái,
 • Református Kollégium bővítésének komplex tervezése,

Debrecen

 • Dóczy Gimnázium rekonstrukció épületgépészeti

tervezése, Debrecen

 • Létavértesi Általános Iskola rekonstrukció és bővítés

épületgépészeti áttervezése

 • Debreceni Agrártudományi Egyetem rekonstrukciója,

Debrecen

 • Siklósi Városi Kórház hőellátás korszerűsítés kiviteli

terveinek elkészítése

slide80

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

Szilágyi Sándor

Tel.: 06-30/965-2249

E-mail: szilagyi.sandor@komfort2001.t-online.hu