versterken van de s van bos n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Versterken van de S van BOS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Versterken van de S van BOS

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
stephanie-rokos

Versterken van de S van BOS - PowerPoint PPT Presentation

78 Views
Download Presentation
Versterken van de S van BOS
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Versterken van de S van BOS 4e ontmoetingsdag Breedtesportimpuls, 27 mei 2004 Gwendolijn Boonekamp (NOC*NSF) Chris Donkers (Basketballbolwerk Two-B)

 2. Kracht van sport = sport zelfJeugd sport graag

 3. Huidige situatie Huidige situatie: • Jeugd (12-18) bij sportverenigingen = ondervertegenwoordigd • Jongeren uit aandachtswijken zijn vaak ook doelgroep vanuit maatschappelijk oogpunt. • Verenigingen liggen vaak buiten de (aandachts)wijken • Aanbod vanuit verenigingen is niet ‘op maat’ en kan de afstand niet overbruggen.

 4. Mogelijkheden van/voor sterke sportvereniging - Verenigingen zijn goed in het aanbieden van sport • Door aanbieden van sport kunnen verenigingen bijdragen aan realisatie van maatschappelijke doelen - Verenigingen moeten dit willen en kunnen; aanbod binnen de wijk organiseren en/of faciliteren. - Verenigingen kunnen follow-up bieden na een kennismakingsaanbod zodat (structurele) binding met sport(vereniging) ontstaat.

 5. Gemeenten… • … investeren in sportverenigingen, mn accommodaties • … investeren in alternatief sportaanbod via o.a. school of buurtwerk • kunnen dus sturen op middelen en beleid. • … kunnen hetzelfde (maatschappelijke) doel efficiënter bereiken door te sturen op koppeling

 6. Voorwaarde = sterke sportvereniging Alleen sterke, ambitieuze sportverenigingen kunnen dit bieden. Versterking van sportverenigingen vraagt ook om investering.

 7. Mogelijkheden voor sport in de wijk Een paar voorbeelden: • Gemeente maakt prestatieafspraken met vereniging om aanbod te creëren in de wijk • Gemeente zorgt voor accommodatie, vereniging voor trainers • School organiseert clinics verzorgd door kader sportvereniging op school of bij de vereniging • ……

 8. Presentatie:Basketball Bolwerk Two-B

 9. EiffelTowers Nijmegen Trajanum Nijmegen Samenwerkingsverband Wildcats Nijmegen Batouwe Bemmel Wyba Wijchen Cougars Gennep Eagles Arnhem Challenge Beuningen Riverside Druten Unlimited Elst B.V. Grave

 10. Doelstelling • Het initiëren en de actieve bevordering van zowel breedtesport als de topsport.

 11. Samenwerkingsproject van; • Eiffel Towers (Gebruik naam voor aantrekkingskracht) • Two-B Basketballbolwerk (Coördinatie via verenigingsmanager) • Wildcats (Levert trainers voor de wijk Hatert) • NOC*NSF (Subsidieert het project via de N.B.B.) • N.B.B. (Sluist gelden door naar basketballbolwerk en denkt mee) • Gemeente Nijmegen (??) • Scholen (Algemene medewerking) • Bedrijfsleven (Sponsoring) • 4 Dependances in achterstandswijken in Nijmegen; • Willemskwartier, Waterkwartier, Hatert, Meijhorst. • 50 kinderen in de leeftijd 8 tot 12 jaar Sport in de Wijk

 12. Willemskwartier

 13. Werving • Posters en flyers op school (Two-B / Gemeente) • Clinics tijdens gymles (Two-B / Gemeente) • Brieven voor de ouders (Two-B)

 14. Behoud • Beloning na 4 trainingen (EiffelTowers / Two-B) • Wedstrijdbezoek (EiffelTowers / Two-B) • Lidmaatschapskaart (EiffelTowers / Two-B)

 15. Doorstroom • Jeugdopleiding EiffelTowers (EiffelTowers / Two-B) • Reguliere vereniging (Two-B / Wildcats) • Pleintjes basketball (Two-B / EiffelTowers)

 16. Vraagstukken • Is dit wel de juiste verdeling van de werkzaamheden? • Kan een vereniging zonder manager, zo een project ook coördineren? • Waarom is er vanuit de gemeente niet meer aandacht voor de voortgang van dit project en de resultaten? • Wat is de reden dan Tandem (welzijnsorganisatie) niets doet met het project?

 17. Discussievragen • Wat wilt u bereiken gemeente,sportraad,bond? • Wat heb je daarvoor nodig? • Waaraan moet het aanbod van de sportvereniging voldoen om aan uw doelstellingen een bijdrage te kunnen leveren? • Hoe organiseer je dat? • En wat heb je er voor over? • Welke ondersteuning heb je erbij nodig?