Van de
Download
1 / 19

Van de invoering van zorgwetten over de gulheid van zorgwetten naar de krimp van zorgwetten - PowerPoint PPT Presentation


  • 150 Views
  • Uploaded on

Van de invoering van zorgwetten over de gulheid van zorgwetten naar de krimp van zorgwetten Naar aanleiding van Walter Korpi Power, politics, and state autonomy in the development of social citizenship, ASR 1989 En Walter Korpi & Joachim Palme,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Van de invoering van zorgwetten over de gulheid van zorgwetten naar de krimp van zorgwetten' - kali


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Van de invoering van zorgwetten over de gulheid van zorgwetten naar de krimp van zorgwetten

Naar aanleiding van

Walter Korpi

Power, politics, and state autonomy in the development of social citizenship, ASR 1989

En

Walter Korpi & Joachim Palme,

New politics and class politics in the context of austerity and globalization, APSR 2003

Wout Ultee

Hedendaagse sociologische theorieën 30-11-2010


De Swaans vraag:

wanneer werd in een land de eerste wet ter bestrijding van individuele tekorten en tegelslagen ingevoerd, hoe snel daarna de andere zorgwetten, en waarom werden zorgwetten in sommige landen eerder ingevoerd dan in ander landen?

De Swaans eigen vervolgvraag:

Onder welke omstandigheden wordt er tegenwoordig meer of juist minder op zorgwetten bezuinigd?


Eerste ‘logische’ vervolgvraag:

Waarom zijn op een bepaald tijdstip zorgwetten in het ene land guller dan in het andere land?

Deze vraag is gesteld en beantwoord door Korpi in 1989

Korpi stelde en beantwoordde in 2003, tezamen met Palme, de Swaans eigen vervolgvraag

Merk op:

Korpi en Korpi & Palme noemen De Swaan niet


De Swaan is een Nederlands socioloog

Korpi en Palme zijn Zweedse sociologen

Zweden was tot in de jaren 1960 voor veel landen het voorbeeld van een democratisch land waar de markt door zorgwetten was getemd

Het is nu nog het land waar het meeste onderzoek wordt gedaan naar de vraag in hoeverre een interventiestaat haar doelen bereikt en welke mogelijke onbedoelde gevolgen zijn


Zweedse sociologen spelen een vooraanstaande rol in de Europese sociologie

Bij mobiliteitsvragen: de Engelsman Goldthorpe tezamen met de Zweed Erikson

Bij onderwijsongelijkheidvragen: Janne Jonsson

Bij interventiestaatvragen: eerst Korpi, nu Palme

In Zweden is er veel geld voor kwantitatief onderzoek naar deze vragen

In Zweden zijn er, door het bestaan van persoonsnummers en openbare registers, veel kwantitatieve gegevens


Er zijn sociologen die denken Europese sociologie

dat de Zweedse (sociaal-democratische) staat wil bewijzen

Dat Zweden het beste land ter wereld om te leven is

Zweden sinds midden 1930 bijna onafgebroken sociaal-democratische regering (nu net niet)


Korpi’s vraag is nieuw in vergelijking met De Swaan Europese sociologie

Korpi’s vraag is ook nieuw in vergelijking met eerdere vragen uit de politicologie en de politieke sociologie

Die eerdere vragen gingen over het deel van de overheiduitgaven bestemd voor zorgwetten

Korpi meent dat de cijfers daarover niet veel zeggen:

De uitgaven van een staat voor bijvoorbeeld de werkloosheidwet kunnen stijgen

Terwijl een werkloos iemand net een lager uitkeringpercentage is gaan ontvangen

De uitgaven stegen omdat er meer werklozen kwamen en de staat verlaagde het uitkeringpercentage om de totale uitgaven te beperken


De toptijdschriften in de sociologie verlangen van auteurs van artikelen een zogeheten ABSTRACT

Daarin moet de vragen van het artikel staan

De getoetste theorieën

En de gedane bevindingen

En de vooruitgang op eerdere publicaties

Dat abstract moet leesvervangend voor het artikel zelf zijn

We lezen nu alleen de abstract van Korpi en van Korpi & Palme


Volgens Korpi 1989 is de vraag niet van artikelen een zogeheten ABSTRACT

waarom in de laatste eeuw (of de laatste halve eeuw) in een aantal landen de uitgaven van de overheid voor sociale zekerheid zijn toegenomen

Volgens Korpi 1989 is de vraag wel

waarom in die tijd de hoogte van uitkeringen is toegenomen

Van alle mogelijke uitkeringen bestudeert Korpi er één:

De wettelijke uitkeringen wegens ziekte als percentage van het loon voor de gemiddelde werknemer in een land


In enkele theorieën lijkt Korpi vooraf niet veel te zien: van artikelen een zogeheten ABSTRACT

De industrialiseringshypothese neomarxistische hypothese

De industrialiseringshypothese zegt als als het bruto-nationaal product per hoofd van de bevolking hoger is, de uitkeringspercentages hoger zijn

De neomarxistische hypothese zegt dat sociaal-democratische partijen nauwelijks tot hogere uitkeringspercentages leiden


Korpi’s eigen ‘power resources distribution’ theorie omvat twee of drie hypothesen

De uitkeringshoogte is hoger

Bij een hoger percentage linkse (sociaal-democratische) stemmen

Bij meer sociaal-democraten in de regering van een land

Bij een hoger percentage vakbondsleden

Het woord ‘power resources’ klinkt ietwat gek,

in het Nederlands betekent het woord machtmiddelen min of meer hetzelfde als het woord hulpbron


Korpi toetst zijn hypothesen op gegevens voor 18 leden van de Organization for Economic Coperation and Development, een club van rijke landen, voor 1930-1947

En op gegevens voor die 18 OECD-landen in 1950-1980

Voor de eerste periode is alleen de deelname van linkse partijen aan regeringen van belang

Voor de tweede periode ook de sterkte van vakbonden


Het aanleggen van het bestand met tijdreeksen voor landen wat betreft uitkeringspercentages (niet alleen ziektewet, maar ook ouderdomswet en arbeidsongeschiktheidswet, kinderbijslagwet en dergelijke)

Heeft Korpi veel tijd en geld gekost

Zijn leerling Ollie Kangas verbleef bijna een jaar in Amsterdam om de Nederlandse gegevens bij elkaar te krijgen

Het bestand is daarmee uniek en is wellicht daarom telkens met de laatste gegevens aangevuld


Op het nieuwe deel van dat databestand berust Korpi & Palem 2003

De gegevens gaan weer over die 18 OECD-landen, maar dan van 1975 tot 1995

De vraag gaat weer over de hoogte van uitkeringspercentages, dit maal voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Maar de vraag gaat dit maal niet over de hoogte op elk jaar in een bepaalde periode

Maar over dalende percentages van het ene jaar op het andere jaar


De hypothesen gaan weer die over de gevolgen van sociaal-democratische regeringen

Naast de hypothese dat sociaal-democratische regeringen in een jaar de hoogte van uitkeringen minder omlaag brengen dan rechtse regeringen

Staat de hypothese dat het effect van sociaal-democratische regeringen kleiner is wanneer

de economie van een land opener is (globalisering),

de werkloosheid hoger is en

het overheidtekort hoger is


Uiteindelijk lijken er geen sociaal-democratische regeringeninteractiehypothesen te worden getoetst

Werkloosheid, begrotingstekort, openheid van de economie en sociaal-democratische regeringen hebben wel additief effect


Korpi en Palme hebben lang geworsteld met de kwestie welke statistische modellen behoren bij hun vraag

Terwijl ze in 1988 regressiemodellen toepasten op gestapelde dwarsdoorsneebestanden

Pasten ze in 2003 gebeurtenissenanalyse toe, een ingewikkeld soort regressiemodellen

Ze hebben voor hun 2003 artikel echter ook gespeeld met tabellen

Die tabellen zijn niet altijd even goed geanalyseerd


ad