biedr bas saules sala projekts n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biedrības “Saules sala” projekts PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biedrības “Saules sala” projekts

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Biedrības “Saules sala” projekts - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

„IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ”. Biedrības “Saules sala” projekts. Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/113 “Caur ērkšķiem uz zvaigznēm 2”. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas Ls 91504.30 . tiks īstenots Kuldīgas novadā 17 mēnešu garumā. Projekta galvenais mērķis :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biedrības “Saules sala” projekts' - stephanie-rokos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
biedr bas saules sala projekts

„IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ”

Biedrības “Saules sala” projekts

Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/113

“Caur ērkšķiem uz zvaigznēm 2”

kop j s projekta attiecin m s izmaksas ls 91504 30

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas Ls 91504.30 

tiks īstenots Kuldīgas novadā 17 mēnešu garumā

projekta galvenais m r is
Projekta galvenais mērķis :

kvalitatīva, ilgtspējīga sociālā rehabilitācijas pakalpojuma ieviešana personām, kuras nonākušas atkarības no psihoaktīvām vielām , kas sevī ietvers dažāda līmeņa atbalsta un psihosociālo palīdzību, jaunu dzīves prasmju, darba iemaņu apgūšanu , un rezultātā būtiski sekmēs un veicinās minētās mērķa grupu readaptāciju, resocializāciju un reintegrāciju sabiedrībā ar nosacījumu atturēties no jebkādu atkarību izraisošo vielu lietošanas.

projekta m r a grupa
Projekta mērķa grupa

35 personas, kuras nonākušas atkarībā no psihoaktīvāmvielām

projekta aktivit tes
Projekta aktivitātes
 • Projekta administrēšana;
 • Inventāra un aprīkojuma iegāde projekta realizēšanas vajadzībām;
 • Starpprofesionāļu darba grupas darbība;
 • Rehabilitācijas programmas realizācija;
 • Atbalsta personu/ mentoru pakalpojuma ieviešana
 • Projekta informācijas un publicitātes pasākumi;
 • Projekta rezultātu izvērtēšana
projekta galven s aktivit tes
Projekta galvenās aktivitātes :

15 mēnešus gara rehabilitācijas programmas realizācija, kura sevī ietver:

 • Informatīvās apmācību grupas ar sociālo darbinieku;
 • Psihoterapijas grupa ;
 • Atbalsta grupas ar māksla terapijas metodēm;
 • Kristīgās padomdošanas nodarbības ;
 • Individuālās sociālā darbinieka konsultācijas ;
 • Individuālās psihologa konsultācijas ;
 • Individuālas narkologa konsultācijas ;
 • Individuālas karjeras konsultanta konsultācijas ;
 • Praktisko iemaņu darbnīcas;
 • Darba prasmju apguve (remontstrādnieks, celtniecības darbi, galdniecības darbi u.c)
atbalsta personu mentoru pakalpojuma ievie ana
Atbalsta personu/ mentoru pakalpojuma ieviešana
 • Atbalsta personām/mentoriem tiks nodrošinātas 3 dienu apmācības (24 h), par šādiem tematiem:
 • 1)„Atkarību izraisošās vielas”
 • 2) „atkarības veidošanās, pakāpes”
 • 3)„Atkarīga persona, līdzatkarība, saskarsmes iemaņas”

1 x mēnesī tiks nodrošināta atbalsta grupa ar speciālistu,

starpprofesion u darba grupas organiz ana un darb ba
Starpprofesionāļudarba grupas organizēšana un darbība
 • Darba grupas sanāksmes -darba plāna sastādīšana un precizēšana, sociālo gadījumu vadīšana un analīze.
 • Supervīzijas – sociālā darba veicējiem
 • Apmācības par darbu ar mērķa grupu. Plānotie apmācību temati :

1)„Atkarīga un līdzatkarīga persona”;

2) „Robežpersonības”;

3) „Saskarsme, konsultēšana”;

4) „Darbs ar grupu”;

5)„Metodes darbā ar atkarībās nonākušām personām”;

6) „Rehabilitācijas plānu sastādīšana, izvērtēšana” u.c

Apmācību temati var nedaudz mainīties , izvērtējot speciālistu nepieciešamību.

paldies par uzman bu 2011 gada decembris kuld ga
Paldies par uzmanību !!!

2011. gada decembris Kuldīga