zakelijk schrijven n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zakelijk schrijven

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Zakelijk schrijven - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Zakelijk schrijven. Bijeenkomst 5. Bijeenkomst 5. recensie beoordelen tekstbespreking probleemstructuur en tekst probleem pregnante taalkwesties. Beoordelingscriteria. Structurele criteria: opbouw wordt besproken Realistische criteria: vergelijking met de werkelijkheid

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zakelijk schrijven' - step


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zakelijk schrijven

Zakelijk schrijven

Bijeenkomst 5

bijeenkomst 5
Bijeenkomst 5
 • recensie beoordelen
 • tekstbespreking
 • probleemstructuur en tekst probleem
 • pregnante taalkwesties
beoordelingscriteria
Beoordelingscriteria
 • Structurele criteria: opbouw wordt besproken
 • Realistische criteria: vergelijking met de werkelijkheid
 • Vernieuwingscriteria: vernieuwing: inhoud, vorm
 • Morele criteria: gedrag vergeleken met opvatting over goed en kwaad
 • Emotivistische criteria: effect van het verhaal op gevoelens
 • Intentionele criteria: komt de bedoeling van de schrijver voldoende naar voren
 • Stilistische criteria: voldoet de stijl (woordkeus, zinsopbouw, beeldspraak)
recenseren
Recenseren

Opbouw

 • Intro: citaat, inhoudelijk, anekdote (korte verwijzing naar het leven van de schrijver o.i.d.), een deel uit het geheel (een dominant thema uit het verhaal)
 • Helder oordeel over de inhoud
 • Eenduidige interpretatie
 • Oordeel over de opbouw, personages, thema, perspectief, tijd, originaliteit, taalgebruik e.d.
 • Duidelijke afsluiting
 • Goede samenhang van de bovengenoemde onderdelen
vervolg recenseren
Vervolg recenseren

Stijl en toon

 • Woordkeus en zinsbouw to the point en aantrekkelijk (passend bij het niveau van de doelgroep)
 • Pakkend intro
 • Afsluiting is een goede afronding
 • Helder oordeel
herschrijven recensie
Herschrijven recensie
 • logboek bijwerken
 • recensie herschrijven op basis van de feedback
tekst schrijven in schema
Tekst schrijven in schema
 • Onderwerp kiezen
 • Hoofdgedachte formuleren
 • Per alinea een deelonderwerp noteren
 • Inleiding: vijf w-vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom (=aanleiding)
 • Kern: waarom, hoe
 • Slot: samenvatting, conclusie
tekstanalyse
Tekstanalyse
 • Titel verrassend?
 • Inleiding: ingrediënten (onderwerp + hoofdgedachte)
 • Kern: per alinea een deelonderwerp + uitwerking
 • Slot: hoofdgedachte (conclusie), samenvatting, geen nieuwe onderwerpen (hoofdgedachte)
onderwerp vakanties van leraren
Onderwerp:Vakanties van leraren
 • Hoofdgedachte: leraren moeten meer vakanties krijgen
 • Inleiding: vijf w-vragen (wie: de leraren, wat: vakantie, waar: in het gehele onderwijs, wanneer: vanaf volgend cursusjaar 2013: waarom (aanleiding): veel overwerkte docenten in dit zware beroep en de hoofdgedachte.
 • Kern:deelonderwerp 1: overdag en ‘s avonds beschikbaar voor leerlingen, ouders, collega’s

deelonderwerp 2: veel lesvoorbereiding

deelonderwerp 3: grote klassen onder controle houden

deelonderwerp 4: invloed van ouders

deelonderwerp 5: constante vernieuwingen in het onderwijs

slide10
Slot
 • Samenvatting en hoofdgedachte herhalen (= conclusie)
doel van de tekst en doelgroep
Doel van de tekst en doelgroep
 • Toon
 • Stijl
 • Woordgebruik
 • Zinsbouw
 • Variatie
 • Originaliteit
 • Levendig
 • Overtuigend
reactie op jouw tekst schrijven
Reactie op jouw tekst schrijven
 • Zet de ingrediënten in een schema
 • Werk daarna het schema uit in een tekst
 • Woensdag op N@tschool
de probleemstructuur
De probleemstructuur

1.Wat is het probleem?

Precieze omschrijving ervan.

2.Waarom is het een probleem?

Verduidelijking indien nodig.

3. Wat zijn de oorzaken van het probleem?

Wat moet bestreden worden?

4.Hoe kan het probleem worden opgelost?

Welke maatregelen nemen de oorzaken

van het probleem weg?

tekst probleem
Tekst probleem
 • Herschrijf nu de tekst over jouw probleem langs de probleemstructuur met als doelgroep het gemeentebestuur of de directie van …… met het doel om te overtuigen