slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strojírenská technologie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strojírenská technologie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Strojírenská technologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Strojírenská technologie. Technické materiály (ST 9) UvP_Stroj ST9_002 Oceli. Ing. Jaroslav Žáček. Strojírenství. Oceli. Rozdělení technických materiálů. Obrázek 1: Rozdělení technických materiálů. Znaky jednotlivých skupin materiálů. Ocel slitina železa s velkou pevností Litiny

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strojírenská technologie' - starr


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Strojírenská technologie
 • Technické materiály (ST 9)
 • UvP_Stroj ST9_002 Oceli
 • Ing. Jaroslav Žáček
 • Strojírenství
rozd len technick ch materi l
Rozdělení technických materiálů

Obrázek 1: Rozdělení technických materiálů

znaky jednotliv ch skupin materi l
Znaky jednotlivých skupin materiálů
 • Ocel
  • slitinaželeza s velkoupevností
 • Litiny
  • dobřeodlévatelnémateriály
 • Těžkéneželeznékovy (ρ > 5kg/dm3)
  • měď, zinek
 • Lehkékovy (ρ < 5kg/dm3)
  • hliník, hořčík, titan
 • Přírodnímateriály
  • kámen, žuladřevo
 • Syntetickémateriály
  • skupinaplastů, sklo, keramika
 • Kompozitnímateriály
  • plastyzesílenéskelnýmivlákny, slinutékarbidy
v roba oceli
Výroba oceli
 • Konvertory
  • Bessemerův
  • Thomasův
  • kyslíkový
 • Martinsképece
 • Elektricképece
  • Obloukové
  • odporové
v roba elektroocel
Výroba elektroocelí

Obrázek 2: Výroba elektroocelí

elektrostruskov p etavov n
Elektrostruskové přetavování

Obrázek 4: Elektrostruskové přetavování

plynul odl v n oceli
Plynulé odlévání oceli

Obrázek 5: Odlévání oceli

v tkovick elez rny
Vítkovické železárny

Foto 1: Vítkovické železárny

v tkovick elez rny1
Vítkovické železárny

Foto 2: Vítkovické železárny

v tkovick elez rny2
Vítkovické železárny

Foto 3: Velín vysoké pece

v tkovick elez rny3
Vítkovické železárny

Foto 4: Velín vysoké pece

v tkovick elez rny4
Vítkovické železárny

Foto 5: Velín vysoké pece

v tkovick elez rny5
Vítkovické železárny

Foto 6: Záznam průběhu ohřívače vzduchu

v tkovick elez rny6
Vítkovické železárny

Foto 7: Záznam poruchy nedostatku plynu

v tkovick elez rny7
Vítkovické železárny

Foto 8: Surovina k výrobě železa

v tkovick elez rny8
Vítkovické železárny

Foto 9: Surovina k výrobě železa

v tkovick elez rny9
Vítkovické železárny

Foto 10: Surovina k výrobě železa

v tkovick elez rny10
Vítkovické železárny

Foto 11: Surovina k výrobě železa

v tkovick elez rny11
Vítkovické železárny

Foto 12: Přeprava železa

v tkovick elez rny12
Vítkovické železárny

Foto 13: Ohřívače vzduchu

v tkovick elez rny13
Vítkovické železárny

Foto 14: Ohřívače vzduchu

v tkovick elez rny14
Vítkovické železárny

Foto 15: Ohřívače vzduchu

v tkovick elez rny15
Vítkovické železárny

Foto 16: Jímka plynu

v tkovick elez rny16
Vítkovické železárny

Foto 17: Jímka plynu

v tkovick elez rny17
Vítkovické železárny

Foto 18: Doprava uhlí do pece

vysok pec
Vysoká pec

Obrázek 6: Složení vysoké pece

vysok pec1
Vysoká pec

Obrázek 7: Teploty ve vysoké peci

vysok pec2
Vysoká pec

Obrázek 8: Chemické procesy ve vysoké peci

p ehled v roby surov ho eleza a oceli a jejich zpracov n
Přehled výroby surového železa a oceli a jejich zpracování

Obrázek 9: Zpracování železa a oceli

legovac a doprovodn prvky
Legovací a doprovodné prvky

Obrázek 10: Legovací prvky

seznam pou it ch zdroj
Seznam použitých zdrojů
 • Hluchý M., Modráček O., Paňák R.: Strojírenská technologie. Vyd. 3., Scientia, spol. s.r.o.,pedagogické nakladatelství Praha . ISBN 80-7183-265-0.
 • Nedbal R.: Strojírenská technologie – pracovní sešit pro 2. ročník, interní vydání pro SPŠ Zlín, 2008.
 • DILLINGER, Josef. Moderní strojírenství pro školu i praxi. 1. Vydání. Praha: Europa Sobotáles cz. s.r.o., 2007. 612 s. ISBN 987-80-86706-19-1.