Download
benefit n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BENEFIT PowerPoint Presentation

BENEFIT

244 Views Download Presentation
Download Presentation

BENEFIT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BENEFIT Elektronický formulář žádosti Principy zpracování projektové žádosti Školení projektových manažerů

 2. Využití žádosti, rozpočtu a povinných příloh • žádost, rozpočet a povinné přílohy představují základní nástroj pro získávání dotací • slouží: • k získání základních informací o projektu (cíl, zaměření, hlavní aktivity, náklady, výsledky, finanční rámec, časový harmonogram, etapy, zdroje financování, udržitelnost) • k posouzení přijatelnosti projektu v rámci konkrétně zaměřeného programu, grantu či fondu • k hodnocení smysluplnosti a realizovatelnosti projektu na několika úrovních • k hodnocení kvality projektu Školení projektových manažerů

 3. Struktura a obsah žádosti • V období 2004 - 2006 se používaly elektronické žádosti BENEFIT/ELZA – nyní BENEFIT 7+, BENEFILL, eAccount • Elektronická verze žádosti je podmínkou pro přijetí projektu k hodnocení a vzniká tzv. finálním uložením • Finální uložení lze provést pouze po úplném vyplnění žádosti (všech barevně označených polí) • Struktura žádosti – záložky: - program - informace o projektu - další informace o projektu - místo realizace - popis akce/ projektu Školení projektových manažerů

 4. Struktura a obsah žádosti - žadatel - partneři - harmonogram - ukazatele/indikátory - zdroje financování - veřejné zakázky - veřejná podpora - udržitelnost - neuznatelné výdaje - horizontální témata - publicita Školení projektových manažerů

 5. Žádost, její příprava a podání • Vyplnění žádosti by mělo vždy předcházet vyjasnění dotazů v rámci konzultací s příslušnými pracovníky (správci programu/grantu) • Dotazy je možno směřovat osobně, telefonicky, e-mailem • Konzultace s příslušnými ŘO, ZS a pověřenými institucemi jsou poskytovány zdarma a všem žadatelům tuto možnost lze jen doporučit • Slouží k utřídění základních informací o projektu a mohou se při nich v zárodku podchytit mnohé chyby a nejasnosti, které by následně mohly působit problémy Školení projektových manažerů

 6. Žádost, její příprava a podání Místo a způsoby podání žádosti • Žádosti se obvykle předkládaly osobně i poštou. • Předkládání žádostí on-line + doručení tištěné verze Žádosti se předkládají až do dne a hodiny uvedené jako konečný termín pro předkládání žádostí. Kdo odešle po termínu, má smůlu  a musí počkat na další výzvu. Školení projektových manažerů

 7. Žádost, její příprava a podání Registrace žádosti Potvrzení o doručení žádosti Žadatelé jsou písemně informováni o registračním čísle žádosti a o výsledku kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti projektu. Pokud jsou shledány nedostatky ve formálních náležitostech (chybí některé přílohy nebo jsou informace nejasné či nedostatečně zpracovány), je žadatel vyzván k určitému termínu k doplnění (pouze v některých případech!!!). Pokud tak neučiní, žádost se vyřadí z dalšího hodnocení. Školení projektových manažerů

 8. BENEFIT 7+ • Aplikace na vyplnění projektové žádosti OP 2007 – 2013 (další formy BENEFILL, eAccount) • Pro každou výzvu nová verze – s aktuálními číselníky a dalšími údaji ke konkrétní výzvě! • Umožňuje kontrolu vyplnění žádosti, její uzamčení s přiděleným kódem a tisk originálu projektové žádosti. Školení projektových manažerů

 9. BENEFIT 7+ • Pro „měkké“ projekty zatím není náhled • Formulář žádosti o projekt je přístupný na internetu – přístup přes webové rozhraní (www.zadost_eu.cz) • formulář žádosti ke čtení – bez registrace • formulář žádosti k editaci – s registrací (uživatelské jméno a heslo) – momentálně pouze s registrací • jedinečná identifikace žádosti • možnost cizojazyčných verzí – příprava polské a německé verze pro programy Cíl3 (Polsko, Sasko, Bavorsko, Rakousko) • podávání informací o realizaci projektu • zachování již ověřených funkčností z aplikací provozovaných v období 2004 - 2006 Školení projektových manažerů

 10. Benefit Školení projektových manažerů

 11. Benefit Školení projektových manažerů

 12. Benefit Školení projektových manažerů

 13. Benefit Školení projektových manažerů

 14. Benefit Školení projektových manažerů

 15. Benefit Školení projektových manažerů

 16. Benefit Školení projektových manažerů

 17. Benefit Školení projektových manažerů

 18. Benefit Školení projektových manažerů

 19. Benefit Školení projektových manažerů

 20. Benefit Školení projektových manažerů

 21. Benefit Školení projektových manažerů

 22. Benefit Školení projektových manažerů

 23. Benefit • ;; Školení projektových manažerů

 24. Benefit Školení projektových manažerů

 25. Benefit Školení projektových manažerů

 26. Benefit Školení projektových manažerů

 27. Benefit Školení projektových manažerů

 28. Benefit Školení projektových manažerů

 29. Benefit Školení projektových manažerů

 30. Benefit Školení projektových manažerů

 31. Benefit Školení projektových manažerů

 32. Benefit Školení projektových manažerů

 33. Benefit Školení projektových manažerů

 34. Benefit Školení projektových manažerů

 35. Benefit Školení projektových manažerů

 36. Benefit Školení projektových manažerů

 37. Benefit Horizontální témata – průřezové politiky EU – součástí všech programů! OP LZZ: 1) Rovné příležitosti 2) Udržitelný rozvoj OP VK: 1) Rovné příležitosti 2) Udržitelný rozvoj OP PA: 1) Rovné příležitosti 2) Udržitelný rozvoj Školení projektových manažerů

 38. Benefit Rovné příležitosti – rovný přístup k nabízeným příležitostem (pohlaví, etnická příslušnost, rasa, věk, sociální situace, zdravotní stav, náboženské nebo politické přesvědčení, sexuální orientace) Udržitelný rozvoj – „hledání kompromisů mezi aktuálními potřebami a možnostmi budoucích generací uspokojit jejich vlastní potřeby“ (ekonomický růst, sociální soudržnost a ochrana životního prostředí – důraz! – environmentální vzdělávání, šetrné technologie) Informační společnost – „získávání informací z relevantních informačních zdrojů a práce s nimi, analýza a využívání informací pro rozhodování a řešení úkolů“ - poskytovat příležitost a zpřístupňovat využívání všech prostředků podporujících širší využívání ICT ve společnosti při respektování specifických potřeb konkrétních skupin a jedinců. Školení projektových manažerů

 39. Benefit Školení projektových manažerů

 40. Benefit Školení projektových manažerů

 41. Benefit Školení projektových manažerů

 42. Benefit Školení projektových manažerů

 43. Benefit 7+ • www.euzadost.cz • www.eu-zadost.cz • www.euzadost.eu • www.eu-zadost.eu Výhodou webové žádosti je, že ji vyplňujete přímo v okně internetového prohlížeče, nemusíte tedy do počítače nic instalovat. Školení projektových manažerů

 44. Před vlastním zahájením vyplňování žádosti je nejdříve nutné provést registraci uživatele. Školení projektových manažerů

 45. Školení projektových manažerů

 46. Na e-mail, který jste zadali v sekci Registrační údaje, Vám bude doručena výzva k potvrzení registrace. Pro dokončení registrace klikněte na aktivační klíč (odkaz) uvedený v e-mailu. Následně se můžete přihlásit do webové žádosti BENEFIT7 tak, že v pravém horním rohu vyplníte registrační údaje (přihlašovací E-mail a Heslo) a kliknete na tlačítko přihlásit se. Školení projektových manažerů

 47. Školení projektových manažerů

 48. Školení projektových manažerů

 49. Aplikace pracuje s několika druhy editačních polí. Pole jsou barevně odlišena podle druhu: Školení projektových manažerů

 50. Dále jsou k dispozici textová pole, která jsou určena zejména pro zadání popisu. U každého popisového okna je k dispozici údaj o počtu napsaných znaků a celkovému počtu možných znaků (např: 22/2000). Uživatel si celé pole může zobrazit ve velkém formátu v novém okně pomocí tlačítka Otevřít v novém okně. V případě zobrazení napsaného textu v novém okně může uživatel využít nabídky Kontrola pravopisu. Školení projektových manažerů